Infoartnet - Web Média Marketing

IBM PureFlex System - AWE CMS Application

AWE CMS Application for IBM PureFlex System

To download, you need to log in.
If you need more informations about system and licencing, please contact us via e-mail.

System Benefits:

  • Simple administration interface for website content maintenance, so that from the advanced programmer to ordinary webmasters, anyone can easily learn how to manage the system.
  • Flexible website graphics using templates.
  • Easy to add content elements, images and other media elements (sound, video).
  • Centralized administrative functions, which are nested at multiple sites (multi-site) is also provided for easy operation.
  • System privileges can be set individually.

What does a CMS AWE Pyramid?

The program can be  used for different types of web sites, such as:

  • News portals, portals, portal systems,
  • Commercial websites,
  • Intranet / Extranet,
  • Community websites
  • E-shop systems,
  • Complex institutional solutions.

The program covers the following areas of application:

  • Update portal type websites with news, articles and images.
  • Create Dynamic menus.
  • Upload documents for publication.
  • Banners, Ads treatment.
  • Creating voting lists, forms.
  • Link collections management.
  • Flash-based movies, "jpg", "gif", "bmp" or "png" format images in content management.
  • News Feeds (RSS) management and browsing news from other websites.
  • Correspondence and mail handling.
  • Managing users and access levels.
  • Using additional components (eg, E-shop, Advertising Manager, Employment system, etc.).

What's New in Version 3.x

  • The reconsideration and rationalization of user interfaces resulted a user-friendly, ergonomic environment.
  • Almost unlimited, multi-level categories and label management.
  • Extended language management. Both the backend interface and the active content can be translated into any languages.
  • Easier maintainability by providing a uniform manner for all multi-site, using a single portal copy. Simple update process (backward compatibility).
  • SEF URLs for multisite environments. Possibility of creating custom SEF URLs.
  • Intelligent collector management for handling group and mass operations management with built-in mentoring function.
  • New, user-friendly media editor interface with on-line editing capabilities.
  • Improved version control for content. Every content's every modification can be tracked and set back.
  • The application-and task management interface, which helps the administrative group work.
  • Trashcan function separated from content. Automatic content archivation.
  • One login in case of multiple integrated system (Single Sign On - SSO, Shibboleth support, LDAP, AD).
  • Practical licensing and permissions management systems.
  • Much better data handling speed. Load balancing option.
  • Drag and drop Form Builder.
  • Download manager with protected mode for secure file sharing.
  • Phone book management.
  • Modernized Gallery handling with the possibility of setting order.
  • Practical newsletter sending system with multi-level test mail sending options.

A rendszer előnyei:

  • Egyszerű adminisztrációs felületet biztosít a honlap tartalmának karbantartásához, ezáltal a haladó programozótól a hétköznapi webmesterig, bárki könnyen megtanulhatja a rendszer kezelését.
  • Rugalmasan változtatható honlapgrafika, a sablonok használatával.
  • Könnyű mind tartalmat, mind képeket és egyéb média fájlokat (hang, video) hozzáadni.
  • Központosított rendszergazdai funkciók, melyek több weblap egymásba ágyazásakor (multisite) is könnyű kezelhetőséget biztosítanak.
  • Egyedileg beállítható jogosultság rendszer.

Mire használható az AWE Pyramid CMS rendszer?

A program különböző típusú honlapokhoz használható, mint például:

  • Hírportálok, portálok, portálrendszerek,
  • Kereskedelmi honlapok,
  • Intranet / Extranet,
  • Közösségi honlapok,
  • Webbolt rendszerek,
  • Komplex intézményi megoldások.

A program a következő alkalmazási területeket fedi le:

  • Portál típusú weboldalak frissítése hírekkel, cikkekkel és képekkel.
  • Dinamikus menük létrehozása.
  • Dokumentumok feltöltése publikálásra.
  • Bannerek, hirdetések kezelése.
  • Szavazólapok, űrlapok készítése.
  • Linkgyűjtemények kezelése.
  • Flash alapú filmek, "jpg", "gif", "bmp" és "png" formátumú képek kezelése a tartalomban.
  • Hírforrások (RSS) kezelése, valamint tallózás más honlapok híreiből.
  • Kapcsolattartás és levelezés kezelése.
  • Felhasználók és hozzáférési szintek kezelése.
  • Egyéb, beépíthető kiegészítések használata (pl.: Webbolt, Hirdetés kezelő, Munkaközvetítő rendszer, stb.)

A 3.x verziók főbb újdonságai és előnyei

  • A kezelői felületek kialakításának újragondolása és racionalizálása felhasználó-barát, ergonómikus környezetet eredményezett.
  • Szinte korlátlan, többszintű kategória és címke kezelés. A 2.x verzió 2 szintjével ellentétben, itt korlátlan alkategória is létrehozható.
  • Kiterjesztett nyelvhasználat. Mind a kezelő felület, mind az aktív tartalom, tetszőleges számú nyelvre lefordítható. (A 2.x verziókban csak a kezelő felület volt többnyelvű.)
  • Könnyebb karbantarthatóság azáltal, hogy az összes multisite egységesen, egy portálmotor példányt használ. Egyszerű update eljárás, (visszafelé kompatibilitás).
  • SEF keresőbarát URL használata multisite környezetben is. Egyedi SEF URL-ek létrehozásának lehetősége.
  • Intelligens Gyűjtő kezelő, a csoportos és tömeges művelet végrehajtások kezeléséhez, beépített mentor funkcióval.
  • Új, felhasználóbarátabb médiakezelő felület, on-line szerkesztési lehetőségekkel.
  • Tökéletesebb verzió követés a tartalmak vonatkozásában. Az összes tartalom, valamennyi módosítása követhető és visszaállítható.
  • A bejelentés-, és feladatkezelő felület, mely elősegíti az adminisztrátori csoportmunkát.
  • Tartalomtól elszeparált lomtár. Automata tartalom archiválás.
  • Áttekinthetőbb zárolás kezelés.
  • Egyszeri belépés több integrált rendszer esetén (Single Sign On - SSO, Shibboleth támogatás, LDAP, AD).
  • Praktikusabb licensz-, és jogosultság kezelési rendszer.
  • Lényegesen kedvezőbb adatkezelési sebesség. Terhelésmegosztás (Load Balancing) lehetősége.
  • Fogd és vidd (Drag n' Drop) űrlap készítő (on-line lista készítés, fájl-, és előre kitöltött típusú mezők, feltétel kezelés).
  • Új, praktikusabb webshop rendszer.
  • Védett módú letöltésvezérlő a fájlok biztonságos megosztásához.
  • SZEA (Személyek Ellenőrzött Adatbázisa) és telefonkönyv kezelés.
  • Modernizált Galéria kezelés, sorrend állítási lehetőséggel.
  • Praktikus Hírlevél küldő rendszer, több szintű tesztlevél küldési lehetőséggel.
  • Számos új komponens, mind speciális, mind általános igényekre

Kiemelt partnereink

Magyar Olimpiai Bizottság  Széchenyi István Egyetem Szolnoki Főiskola Kecskeméti Főiskola ALTmob - ALTernative mobILITY!

Facebook
Google+
Twitter