Infoartnet - Web Média Marketing

Insert/Edit link - (Kapcsolat beszúrása/szerkesztése)

Az eszköztár elem funkciója: A weboldal összekapcsolása valamilyen más tartalommal. A beállításhoz szükséges utasítások és opciók, az "Insert/Edit link" parancs aktíválásakor feljövő ablakban találhatók.
 

Mielőtt az egyes lehetőségeket áttekintené ...

Nézze át a beállítási panelt, mivel egy kapcsolat létrehozásakor, a legtöbb esetben  ebben a panelben kell beállításokat végrehajtania.


 

A fejezet fő témáihoz mutató linkek:

Beállítási panel - General (Általános beállítások) fül

1. Link URL: A kapcsolat webcíme.

Ebbe a beviteli mezőbe kell beírnia azt a webcímet, ahova "ugrani" szeretne. Fontos, hogy teljes webcímet írjon, "http://"-vel.

2. Link list: Kapcsolat lista.

Ebből a listából választhat egy olyan weboldalt ugrópontnak, amelyet már előzőleg, a szerkesztő programban létrehozott. Ez a választólista az összes szekció, összes kategóriájának, összes tartalmi elemét tartalmazza.

3. Anchor: Horgony.

Ennek a mezőnek az érdemi használata, az aktuális weboldalon belüli navigáció segítéséhez létrehozott horgonyra való ugrást teszi lehetővé. A témáról bővebb információt talál a jelen fejezet, "Kapcsolat az oldalon belül – Anchor (Horgony) használata" című bekezdésben. Mivel valójában ez a link is egy horgonyhoz lépteti a megjelenítőt, egyben megtapasztalja a horgonyok használatának működését, előnyét és gyakorlati megvalósítását.

4. Target: Cél.

Ebből a listából kell kiválasztania, hogy az előzőleg beállított kapcsolat hol, illetve milyen módon jelenjen meg. Ha Ön ebben a mezőben nem állít be semmilyen értéket, a szerkesztő program az "Open in this window / frame" (Nyissa meg ebben az ablakban / keretben) opciót fogja alapértelmezésként használni.

 • Open in this window / frame
  Jelentése: "Nyissa meg ebben az ablakban / keretben". Ezt az opciót a tartalomhoz szorosan kapcsolódó, újabb tartalom megjelenítéséhez célszerű használni. Ennél a beállításnál, a kapcsolt oldal ugyanabban az ablakrészben - vagy magában a teljes ablakban - jelenik majd meg, ahol a felhasználó eredetileg is böngészett. A felhasználó - ebben az esetben - a web böngésző "Vissza" gombjával térhet vissza a nyitó oldalra, azaz arra a weblapra, ahonnan a kapcsolatot aktiválta.
 • Open in new window (_blank)
  Jelentése: "Nyissa meg új ablakban". Ezt az opciót, a tartalomtól nagyon eltérő oldalak vagy állományok (pl.: kép, videó, pdf dokumentum, stb.), vagy internetcímek esetén célszerű használni. Ennél a beállításnál, a kapcsolt oldal egy új ablakban jelenik majd meg, azaz a web böngészőt tartalmazó ablak - ahonnan a felhasználó "ugrott" - nyitva marad, és egy másik böngésző ablakban jelenik meg a választott tartalom. Az újonnan megnyíló ablak jellegzetessége, hogy a "Vissza" gombja nem aktív, ezért a felhasználó - ebben az esetben - az új ablak bezárásával térhet vissza a nyitó oldalra.
 • Open in parent window / frame (_parent)
  Jelentése: "Nyissa meg a szülő ablakban / keretben". Ennek az opciónak a hatása - a jelen esetben - megegyezik az "Open in this window / frame" (Nyissa meg ebben az ablakban / keretben) opcióéval.
 • Open in top frame (replaces all frames) (_top)
  Jelentése: "Nyissa meg a felső keretben" (cserélje le az összes keretet). Ez az opció, a nyitó ablak teljes tartalmát lecseréli a kapcsolt oldal tartalmára. A felhasználó - ebben az esetben is - a web böngésző "Vissza" gombjával térhet vissza a nyitó oldalra, azaz arra a weblapra, ahonnan a kapcsolatot aktiválta.

5. Title: Címke.

Ha szeretné a kapcsolat szövegét - vagy más elemét - valamilyen kísérő szöveggel is ellátni, akkor ezt a plusz információt, a "Title" (Címke) mezőbe kell beírnia. A mezőbe írt szöveg egy buboréksúgó szerű, sárga dobozban fog megjelenni.

Az "Insert/edit link - (Kapcsolat beszúrása/szerkesztése)" panel további fülein lévő lehetőségekkel (Popup: Felugró ablak, Events: Események, Advanced: Haladó) egyelőre nem foglalkozunk, mert ezek a beállítások haladó szintű felhasználói tudást igényelnek.

Hozzunk létre közösen néhány kapcsolatot és nézzük meg, hogy ezekhez milyen beállításokat kell végrehajtani.

Kapcsolat kialakításhoz a következő lehetőségek állnak a rendelkezésünkre:

 • A portálrendszer vagy weblapcsokor egy másik eleme.
 • Egy adatállomány, pl.:
  • kép [jpg, gif],
  • csomagolt [zip, rar],
  • stb.
 • Egy médiaállomány, pl.:
  • film [avi, mpg],
  • zene [mp3],
  • stb.
 • Egy, az oldalon belül megjelölt szövegrész (horgony).

( << )

Kapcsolat egy létező webcímhez

1. Lépés: Jelölje ki a kapcsolat elemét - szöveg, vagy kép -, amire a későbbiekben klikkelve, a kapcsolódás aktiválódni fog.
2. Lépés: Kattintson az "Insert/Edit link" gombra.
3. Lépés: Gépelje, vagy másolja be a "Link URL" beviteli mezőbe, a teljes webcímet.
4. Lépés: Ha szükséges, adja meg a további paramétereket (Target, Title, stb.).
5. Lépés: A bevitt adatok mentéséhez kattintson az "Insert" gombra.

Érdemes ezek után az "Alkalmaz" gombbal elmenteni az oldalt, majd a web böngészőben tesztelni a kapcsolat működését.

Pl.:

Ellenőrzés:

Már a szerkesztő felületen is láthatóvá válik a szövegen, a kapcsolattá alakítás néhány eleme:

 • Kék színű és aláhúzott lesz a szöveg azon része, amit az első lépésben, kapcsolat elemként kijelölt.
 • A szöveg felett hagyott egérkurzor hatására - amennyiben beállította - megjelenik a "szövegbuborék", vagy buborék súgó.

A web böngészőben - amit egy frissítéssel kell aktiválni - a tesztelés során is láthatóvá válik, hogy:

 • A hivatkozás szövege más formai paramétert vett fel.
 • Ha beállította, akkor az egérkurzor hatására megjelenik a buboréksúgó szövege.
 • A linkre való kattintás után - egy új ablakban, vagy egy új lapon - megjelenik a csatolt webcímhez tartozó tartalom.
( << )

Kapcsolat egy létező állományhoz - Kép

Mielőtt képet kapcsolna egy szövegrészhez - vagy egy másik képhez -, először a "Honlap menü/Médiafájlok kezelése"-ben győződjön meg róla, hogy a kép fel van-e töltve.

 • Ha nincs, akkor előbb töltse fel, a "Médiafájlok kezelése menüpont használata" fejezetben leírtak szerint.
 • Ha viszont már fel van töltve, akkor válassza ki a képet (kattintson rá), majd a "Kód" sorból jelölje ki a kép webcímét, ami a hosszú szövegből, az idézőjelek közötti rész. A kijelölést követően helyezze a vágólapra a címet, a (CTRL+C) billentyű-kombináció használatával.1. Lépés: Jelölje ki a kapcsolat elemét - szöveg, vagy kép -, amire a későbbiekben klikkelve, a kapcsolódás aktiválódni fog.
2. Lépés: Kattintson az "Insert/Edit link" gombra.
3. Lépés: Kattintson a "Link URL" beviteli mezőbe, majd illessze be a képnek, a feltöltéskor vágólapra helyezett webcímét, a (CTRL+V) billentyű-kombináció használatával.
4. Lépés: Ha szükséges, adja meg a további paramétereket (Target, Title, stb.).
5. Lépés: A bevitt adatok mentéséhez kattintson az "Insert" gombra.

Érdemes ezek után az "Alkalmaz" gombbal elmenteni az oldalt, majd a web böngészőben tesztelni a kapcsolat működését.

( << )

Kapcsolat az oldalon belül – Anchor (Horgony) használata

Ha olyan weboldalt készít, aminek a tartalma lényegesen több, mint egy képernyőnyi hosszúságú, akkor a látogatót kellemetlenül érintheti, hogy sokat kell lapoznia vagy görgetnie. Ezt - többek között -, egy jól bevált és általánosan alkalmazott - ezért a felhasználók által már megszokott - eljárással védheti ki. Ez a megoldás, a könnyebb tájékozódás és navigálás elősegítésére gyakorlatilag úgy funkcionál, mint egy interaktív tartalomjegyzék.
Gyűjtse ki az oldal elejére a szöveg legfontosabb szakaszainak a címeit, majd a kigyűjtött címek és a szakaszok, vagy bekezdések között hozzon létre link kapcsolatokat.
Ilyenkor két dologra kell figyelnie:

 • Minden egyes szövegelemet - amihez ugrási lehetőséget tervez - ú.n. Horgonnyal kell ellátnia, amik a későbbiekben úgy fognak funkcionálni, mint a postai címek. Amikor a felhasználó (látogató) kiválaszt egy témát a szöveg elejéről, akkor a vezérlés a konkrét választáshoz rendelt horgonyhoz viszi a megjelenítést. Érdemes olyan horgonyneveket választania, amelyek rövidek és nem tartalmaznak sem ékezetes karaktereket, sem speciális jeleket.
 • Fontos, hogy megoldja a visszaugrás lehetőségét is, mert nem sokat ér, ha a látogató egy címhez el tud ugyan ugrani, de visszafelé már görgetnie kell a képernyőt, hogy ismét elérje a tartalomjegyzéket.

Készítsen tehát egy horgonyokkal ellátott oldalt, amelyben megteremti mind a címhez való ugrás, mind a visszalépés lehetőségét.

1. Lépés: Ha szükséges, készítsen a weboldal elejére egy rövid tartalomjegyzéket, a szöveg legfontosabb részeiről.
2. Lépés:
Jelölje meg, ezen kiválasztott szövegrészek és/vagy bekezdések kezdőpontjait, egy-egy horgonnyal. 

Horgony beszúrása: Álljon a kívánt szövegrész elé a kurzorral, majd kattintson az "Insert/Edit anchor" (Horgony beszúrása/szerkesztése) gombra. Kattintson a megjelenő panel "Anchor name" (Horgony neve) mezejébe, írjon be egy - ékezetek és speciális karakterek nélküli - praktikus horgonynevet, majd rögzítse az "Insert" gombbal.

Eredményképpen, a szöveg előtt megjelenik egy kis sárga doboz, a horgonyjellel.

3. Lépés: Jelölje ki azt a szövegrészt a tartalomjegyzékben, amelyről kapcsolatot szeretne létrehozni a horgonnyal ellátott szöveggel, majd használja az "Insert/Edit link", (Kapcsolat beszúrása/szerkesztése) gombot. A megjelenő panelen, az "Anchor" (Horgony) mező melletti választólistából válassza ki az előző pontban létrehozott horgonynevet.

4. Lépés: Ha szükséges, adja meg a további paramétereket (Target, Title, stb.). A "Target" (Cél) mezőből az "Open in this window/frame", (Nyissa meg ebben az ablakban/keretben) opciót alkalmazza, mivel egyetlen ablakon belül navigál. Ha szükséges, beállíthat a kapcsolathoz buboréksúgót is, majd az "Insert" gombbal rögzítse a megadott beállításokat.

5. Lépés: A szerkesztett oldalon már látszik is a változás, ugyanis a link nyitó szövege hivatkozássá alakult. Az "Alkalmaz" gombbal rögzítse az oldal módosult tartalmát, majd tesztelje az eredményt a web böngészőben.

( << )

Instagram
Instagram
Facebook
Google+
Twitter