Infoartnet - Web Média Marketing

Link kategóriák

Link kategóriák listázása

A kategória listázó adatai

 • Csoportos és egyedi kategória kijelölés: Ha egy vagy több kategória név előtti jelölőnégyzetre klikkel (aktiválja), azzal utasítást ad a rendszernek, hogy a következő link kategória művelet végrehajtása, a kijelölt kategóriá(k)ra is vonatkozzon.

  A kijelölések reverzibilisek, vagyis egy újabb kattintás egy már kijelölt négyzetbe, az eredeti kijelölést megszünteti.

  A fejlécben lévő jelölőnégyzet használatával az összes létező link kategóriát egy lépésben kijelölheti, illetve az összes kijelölést visszavonhatja.
 • Kategória: A Linkcenter kategóriái a linkek tetszőleges szempontok alapján történő csoportosítását teszik lehetővé, ezért célszerű a kategóriáknak egyértelmű, határozottan a legfőbb, legjellemzőbb csoport-tulajdonságra utaló, "beszédes" nevet adni.
 • Publikus: Ezzel az opcióval a kategória weboldali megjelenését szabályozhatja. Ha az ikon zöld színű, akkor a kategória - a hozzá rendelt linkekkel együtt - megjelenik a weboldalon, ha piros színű, akkor pedig nem. Egy-egy ikonra klikkelve, oda-vissza állíthatja a hozzá tartozó kategória, megjelenítési státuszát.
 • Oszlop: Ezzel a paraméterrel azt írhatja elő, hogy a program az adott kategóriát, a kliens oldalon melyik (hányadik) oszlopban jelenítse meg.

  A program a megadott értéken túl, figyelembe veszi az aktuális állapotot is, így Ön hiába írja elő egy kategóriánál, hogy az pl. a  4. oszlopban jelenjen meg, ha még csak az 1. oszlop tartalmaz publikus adato(ka)t. Ekkor az adott kategória - az előírás ellenére is - csak a 2. oszlopban fog megjelenni. Ha ezt követően, a 2. oszlopra akár csak egyetlen újabb kategóriát is beállít, az eredetileg a 4. oszlopba tervezett kategória, már a 3. oszlopban fog megjelenni, és így tovább.

  Ezt a paramétert ezen a felületen nem változtathatja meg - mint a publikusságot -, ahhoz előbb a kategória nevére való klikkeléssel, be kell lépnie a szerkesztő felületre.
 • Sor: Ezzel a paraméterrel - az oszlop megadásnál ismertetett elvekhez hasonlóan - azt írhatja elő, hogy az adott kategória, a weboldalon rendelkezésre álló megjelenítő felület hányadik sorában jelenjen meg.

  A Sor paramétert sem módosíthatja ezen a listázó felületen, ahhoz a kategória nevére való klikkeléssel, be kell lépnie, a Link-kategória szerkesztő felületre.

Eszköztár ikonok

 • Új: Ha erre az ikonra klikkel, megnyílik a Linkcenter "Új kategória" felvételező képernyője.

 • Töröl: Ezzel a funkcióval az előzőleg a jelölőnégyzetekkel kiválasztott link kategóriákat törölheti az adatbázisból.  Ha kijelölés nélkül klikkel az ikonra, akkor a következő hibaüzenetet kapja:

Új Link kategória felvétele

1. Lépés

klikkeljen a kategória listázó képernyő, "Új" ikonjára.

2. Lépés

A megnyíló felvételező ablakban adja meg a szükséges adatokat.

 • Kategória neve: Az új link kategória megnevezése.
 • Szülőkategória: Az új kategória szülő kategóriájának a neve. Ebben a verzióban még nem lehet kategória struktúrát létrehozni, ezért a szülőkategória minden esetben, a "master".
 • Oszlop: Ezzel a paraméterrel azt írhatja elő, hogy a program az adott kategóriát, a kliens oldalon melyik (hányadik) oszlopban jelenítse meg.
 • Sor: Ezzel a paraméterrel azt írhatja elő, hogy a program az adott kategóriát, a kliens oldalon melyik (hányadik) sorban jelenítse meg.
 • Leírás: Az új kategória rövid leírása, ismertetése.
 • Publikus: Ezzel az opcióval a kategória weboldali megjelenését szabályozhatja. "Igen" esetén a kategória megjelenik a weboldalon, a "Nem" esetén pedig nem látható.

3. Lépés

Rögzítse az adatokat a "Ment" funkcióval, vagy lépjen vissza a listázóba, a "Mégsem" ikonra való klikkeléssel.

Link kategória módosítása

1. Lépés

A kategória listázó felületen klikkeljen a módosítandó link kategória nevére.

2. Lépés

A megnyíló kategória szerkesztő felületen módosítsa a szükséges adato(ka)t.

3. Lépés

Rögzítse az adatokat a "Ment" funkcióval, vagy lépjen vissza a listázóba, a "Mégsem" ikonra való klikkeléssel.

Instagram
Instagram
Facebook
Google+
Twitter