Infoartnet - Web Média Marketing

Mail Center / Hírlevél küldés

A Mail Center komponens feladata

A Mail Center komponens feladata, hogy meghatározott célcsoport(ok) nagy létszámú felhasználóinak, célirányosan összeállított tartalmi elemeket küldjön el egyszerre, hírlevél formájában.

A célcsoportok 2 megkülönböztetett típusa:

 • Regisztrációkor, az adott oldalhoz létrehozott hírlevélre feliratkozottak. (Ez a lehetőség nem mindegyik weboldalnál aktív.)
 • Az adott site-on (weboldalon), a hírlevél modullal feliratkozott felhasználók.

A weboldali fel-, és leiratkozás felülete a következő képen látható.

Feliratkozáshoz egy tetszőleges felhasználói nevet és egy valós E-mail címet kell megadnia az érdeklődőnek, majd a "Feliratkozás" gombra kell klikkelnie.

Leiratkozáshoz a már aktív felhasználói nevet és E-mail címet kell megadni, majd a "Leiratkozás" gombra kell klikkelni.

A felhasználó mindkét eljárás után a következő E-mailt fogja kapni, ahol a szándékának megfelelően, a két nyíllal jelölt link valamelyikére kell klikkelnie a fel-, illetve a leiratkozáshoz.

A mail centeres funkciók elérése

A mail centeres funkcik, a "Komponensek/Mail Center" menüből érhetők el.

A Hírlevél küldés folyamata és felületei

A tartalmi elem(ek) előkészítése

Válasszon ki, vagy hozzon létre egy vagy több, a célnak megfelelő tartalmi elemet, ami(ke)t hírlevél formájában el kíván juttatni a megfelelő célcsoport(ok) tagjainak.

A tartalmi elemeket a "Tartalom/Tartalom szekciókként", a "Tartalom/Minden tartalmi elem", vagy a "Tartalom/Statikus tartalom kezelése" menüpontok alatti környezet(ek)ben készítheti elő.

Megjegyzés: A Mail Center felületeken csak azok a nem statikus tartalmi elemek fognak megjelenni, amelyek publikálva vannak a tartalmi elem kezelőben.

Ügyeljen arra, hogy a tartalmi elemekben elhelyezett képeket - egy tetszés szerinti képszerkesztő programmal, pl. InfranView, Inkscape, stb. - feltöltés előtt át kell alakítania a kívánt méretre.

Erre azért van szükség, mert a weboldalon megjelenő tartalmakban szabályozott a képek megjelenési mérete, ami viszont a Hírlevelekre már nem feltétlenül vonatkozik.

Egy másik fontos dolog amire ügyelnie kell, hogy ha egy tartalmi elemben linkek vannak, akkor ellenőriznie kell, hogy azok a teljes elérési utat tartalmazzák-e (pl.: "http://doc.infoartnet.hu/hu_HU/content/index/id/67/m/336"). Ha nem így van, akkor ki kell egészítenie a linkeket, amelyeknek legfeljebb az eleje hiányozhat (http:// ... ).

Tesztlevél küldése

Aktiválja a "Komponensek/Mail Center/Levélküldés" felületet.

Válassza ki a küldendő tartalmat a szűrési lehetőségek alkalmazásával.

Az Eszköztár "Előnézet" ikonjával ellenőrizze a tartalmat, a megjelenés szempontjából.

A betűtípus, a szín és az igazítás eltérhet az adminisztrátori felületen megjelenített tartalomtól, ezért célszerű az eszköztár „Teszt levél kiküldés" gombjával, egy teszt levelet kiküldeni.

A teszt levél a bejelentkezett adminisztrátornak a „Multi Registration" komponensben beállított E-mail címére megy ki.

Célcsoport(ok) kiválasztása

Ha rendben van a teszt, visszalépve a listához, újra ki kell jelölnie a tartalmat, majd az Eszköztár zöld „Küldés" gombjával jut a célcsoportok kiválasztását lehetővé tevő felületre.

A felület felső része „Hírlevelek (regisztrált felhasználóknak)" a regisztráltakhoz kötődik. Itt kiválaszthatja, hogy az oldalhoz tartozó hírlevelek közül melyik felhasználóinak akar küldeni.

A „Célcsoportok" csak szűkítésre valók, ezért nem szükséges célcsoportot választania. Ha nem szűkít, akkor a hírlevél minden feliratkozottjának küld egy értesítőt a rendszer.

A felület közepén, a "Csak a bevezető szöveg küldése" opció aktiválásával azt érheti el, hogy a levél csak a tartalmi elem bevezető részét és egy „Tovább" linket fog tartalmazni.

Ha a másik középső opció, „A bevezető és a további szöveg küldése" aktív, akkor a rendszer a teljes tartalmi elemet behelyezi az elküldött hírlevélbe.

Az alsó rész, „Adatbázis alapú Hírlevelek (csak feliratkozott felhasználóknak)" az adott oldalon, a "Hírlevél feliratkozás" modul segítségével feliratkozottakra vonatkozik.

A „Küldés adatbázisban lévő feliratkozottaknak" jelölőnégyzet aktiválása után kijelölheti a címzettek csoportját/csoportjait, a hírlevélre feliratkozottak site listájából. Multisite-os rendszer lévén, ebben a listában azokat a weboldalakat jelölheti ki, amelyek az adott multisite rendszerhez tartoznak. Az egyes oldalak mögött pedig azok a felhasználók (személyek) vannak, akik az adott oldalakon a hírlevélre feliratkoztak.

A "Ctrl" billentyű használatával több - nem csak egymás melletti - lista elemet, a "Shift" segítségével pedig egy lista tartományt jelölhet ki.

A kijelölések után, az Eszköztár „Tovább" gombjának hatására, a rendszer a tartalmat a "Mail Center Cenzor"-hoz küldi. Ezt a tartalmi elem előtti ikon megváltozása és "A levél elküldve a cenzornak" üzenet is nyugtázza.

Több tartalmi elem elküldése egy levélben

Ha több tartalmi elemet szeretne - akár egy levélben, akár önállóan - kiküldeni, akkor az eddigi lépéseket tartalmi elemenként meg kell ismételnie.

Később, amikor majd az adminisztrátor az összes cenzorált tartalmat egyszerre elküldi a címzetteknek, a rendszer az érintett tartalmi elemeket célcsoportonként leválogatja.

Azokat a tartalmi elemeket, amelyeknek - akár más célcsoportok mellett - azonos célcsoport a címzettje, a rendszer egyetlen hírlevélben küldi ki.

Nézzünk erre egy példát:

 • az "A" tartalmi elem címzettje: az "X" célcsoport,
 • a "B" tartalmi elem címzettje: az "X", és az "Y" célcsoport.

A kiküldést követően

 • az "X" célcsoport az "A" és a "B" tartalmi elemet is megkapja, méghozzá egyetlen hírlevélben,
 • az "Y" célcsoport pedig csak a "B" tartalmi elemet kapja meg.

Cenzorálás

A "Központi oldal: Komponensek / Mail Center / Cenzor> Levélküldés" alatt található a kiküldés előtti utolsó ellenőrző felület, ahol a Cenzornak küldött tartalmak láthatók, egyetlen listában.

Megjegyzés: Mivel multisite-os rendszerről van szó, kell lennie egy központi oldalnak. Az előző elérési útvonal, ennek a központi oldalnak az adminisztrátori felületén értendő.

Kijelölve egy tartalmat, az Eszköztár „Szerkesztés" gombjával módosíthatja a tartalom küldésre szánt másolatát. (Nem az eredeti tartalmat!)

A megnyíló felületen lehetősége van módosítani a tartalmon, a célcsoportokon és az "Adatbázis alapú hírlevelek kiválasztása" ablakban bejelölhet fiktív site-okhoz tartozó csoportokat is, ahol a „CTRL" billentyű nyomva tartása mellett, több csoport is kijelölhető.

A "Mentés" vagy az "Alkalmaz" ikonra klikkelve elmentheti az esetleges módosításokat, a "Mégsem" ikonnal pedig a módosítások érvényesítése nélkül visszatérhet a Cenzorlistához.

A Cenzorlista Eszköztárának a második „Küldési előnézet" gombjával ellenőrizheti, hogy az aktuális beállítások esetén hány, és konkrétan mely címekre fog kimenni a hírlevél, illetve, hogy pontosan mit fog tartalmazni.

A következő képen nyillal jelölt helyeken, a teljes listára, vagy egy-egy felhasználóra vonatkozóan beállíthatja, hogy a lista a konkrét hírlevél tartalmakat mutassa-e, vagy sem.

Törlés

A Cenzor felület Eszköztárának "kuka" ikonjára klikkelve, kitörölhetők a sorok elején lévő jelölőnégyzetekkel kijelölt, elutasított kezdeményezések.

A Hírlevél kiküldése

A cenzorálást követően, a listában egy vagy több tartalmat kijelölve, a zöld „Küldés" gombbal véglegesen elküldheti a hírlevelet.

Ha a küldés előtt több tartalmat jelöl ki és azok közül több is - részben vagy teljesen - azonos célcsoportnak van címezve, akkor az azonos célcsoport(ok)nak szánt tartalmak egy hírlevélben fognak eljutni az adott célcsoport(ok)hoz.

Az elküldött hírlevelek automatikusan törlődnek a cenzorlistából és megjelennek az archív hírlevelek között.

Hírlevél archívumok

Levél archívum

A levél archívum "Komponensek/Mail Center/Levél archívum", az egyes tartalmi elemeknek a cenzorhoz küldött és/vagy törölt másolatait tartalmazza.

Az archívumban a tartalmat szűrni lehet időpontra, időintervallumra, szerzőre, és ezek mellett le lehet válogatni a törölt és az elküldött leveleket is.

Egy-egy listaelem címére-, vagy a jelölőnégyzetes kijelölést követően, az Eszköztár "Részletek" ikonjára klikkelve, HTML formátumban megtekintheti a választott hírlevél elküldéskori, illetve törléskori állapotát (tartalom, beállítások, címzettek).

Ha a "Tartalom" munkaablak az előző képen látható módon túlságosan kicsi az áttekintéshez, akkor az egérkurzorral az ablak jobb alsó sarkára állva, a bal egérgomb folyamatos nyomvatartása és az egér mozgatása segítségével beállíthatja a kívánt méretet. Ez minden más, hasonló felület esetében is érvényes.

Figyelem: Ne keverje össze az ablak jobb alsó sarkát, a függőleges gördítősáv, lefelé mutató nyilával!

Cenzor levél archívum

A Cenzor levél archívum "Komponensek/Mail Center/Cenzor> Levél archívum", az egyes tartalmi elemeknek a cenzorálást követően kiküldött és/vagy törölt másolatait tartalmazza.

A felület lehetőségei és működése lényegében megegyezik az előbb ismertetett "Levél archívum"-mal. A különbség az adatbázis tartalmában jelentkezik, továbbá a "Cenzor levél archívum"-ban van egy plusz törlési lehetőség, ami mindkét felületről kitörli a kiválasztott hírlevele(ke)t.

Elküldésre váró hírlevelek

A "Komponensek/Mail Center/Szerver> Levélküldési folyamat" felületen ellenőrizheti a még el nem küldött hírleveleket. A lista összesítve és személyenként is kijelzi a kiküldésre váró leveleket.

Beállítások

Hírlevél kategóriák

A "Komponensek/Mail Center/Beállítások> Hírlevél kategóriák" felületen tovább finomíthatja a címzettek körét azzal, hogy egy adott site, adott célcsoportján belül, további alcsoporto(ka)t, más néven kategóriá(ka)t hoz létre.

Hírlevél csoportok

A "Komponensek/Mail Center/Beállítások> Hírlevél csoportok" felületen kezelheti a hírcsoportokat. A rendelkezésre álló lehetőségek:

 • új csoport felvétele,
 • meglévő csoportnév szerkesztése,
 • meglévő csoport törlése.

Hírlevél sablonok

A "Komponensek/Mail Center/Beállítások> Hírlevél sablonok" felületen kezelheti a hírlevél sablonokat, amely(ek) arra szolgálnak, hogy egy-egy témakörön belül, különböző időszakokban, más-más címzetteknek elküldve, ugyanaz a tartalmi struktúra és design kerüljön ki a rendszerből. A rendelkezésre álló lehetőségek:

 • egy alapértelmezett sablon kijelölése a rendelkezésre álló sablonok közül,
 • egy-egy sablon megtekintése,
 • egy kiválasztott sablon szerkesztése, módosítása.

A következő képek a listázó képernyőt, egy sablont és annak szerkesztő felületét szemléltetik.

Instagram
Instagram
Facebook
Google+
Twitter