Infoartnet - Web Média Marketing

Outdent, Indent - (Bekezdés visszahúzása, Bekezdés behúzása)

Az eszköztár elemek funkciója: Bekezdések előre-hátra mozgatása a bal oldalszélhez képest.

Ezeknek az eszköztár elemeknek a működése - mind a használatuk módjában, mind pedig a hatásuk tekintetében - nagyon hasonló az általános szövegszerkesztőkből már jól ismert, azonos funkciókéhoz.

Az "Indent" funkció, az egy vagy több kijelölt bekezdést, egy előre beállított mértékkel, a bal oldalszéltől távolítja, vagyis jobbra behúzza, az "Outdent" funkció pedig azonos mértékkel, de ellentétes irányban, balra visszahúzza.

A be-, vagy visszahúzás mértéke, a gombok lenyomásának a száma szerint, azonos mértékben növekszik, vagy csökken.

A bekezdés(ek) behúzása nem kompatibilis a Tabulátor billentyű használatával.

Instagram
Instagram
Facebook
Google+
Twitter