Infoartnet - Web Média Marketing

Table cell properties - (Táblázat cella tulajdonságai)

Az eszköztár elem funkciója: Egy táblázat kijelölt cellájának/celláinak a tulajdonságait lehet vele beállítani vagy megváltoztatni, az alapbeállításoktól eltérő módon. Egy táblázat cella kijelölését követően, az eszköztárban aktívvá válnak a táblázatkezelés egyéb más funkciói is. A "Table cell properties" gomb hatása megegyezik a - jobb egérgombra feljövő - gyorsmenüben található, azonos nevű menüpontéval.
 

Általános tulajdonságok

Alignment: A tartalom vízszintes igazítása a táblázat cellában.

 • Left: Balra,
 • Center: Középre,
 • Right: Jobbra.

Vertical alignment: A tartalom függőleges igazítása a táblázat cellában.

 • Top: Felülre,
 • Center: Középre,
 • Bottom: Alulra.

Cell type: A táblázat cella típusa.

 • Data: Adat,
 • Header: Fejléc.

Scope: Hatókör.

 • Column: Oszlop,
 • Row: Sor,
 • Row Group: Sor csoport,
 • Col Group: Oszlop csoport.

Width: A táblázat cella szélessége képpontban, vagy a táblázat méretének %-ában.
Height: A táblázat cella magassága. Célszerű képpontban megadni.

Még az adatmentés előtt lehetősége van egy választólistából eldönteni, hogy a beállításai a táblázat mely tartományában frissüljenek.

Update current cell: A program frissítse a kijelölt cellát.
Update all cells in row: A program frissítse az összes cellát abban a sorban, ahol a módosított cella van.
Update all cells in table: A program frissítse a táblázat összes celláját.

A megadott vagy megváltoztatott paramétereket, az "Update" gombbal tudja rögzíteni.
 

Haladó tulajdonságok

 

Background image: Háttérkép beállítása. Adja meg azt a feltöltött képet - elérési útvonallal -, amelyet a cella háttereként szeretne látni.
Border color: A cella szegélyének a színe.
Background color: A cella háttérszíne.

A két színállítási lehetőségnél, a szövegszínnél már bemutatott színpalettával lehet dolgozni.
 

Egyéb cella műveletek tulajdonságai

A gyorsmenü "Split table cells" menüpontjának és az Eszköztár azonos nevű gombjának a hatása, valamint az egyes funkcióknál beállítható paraméterek egymással ekvivalensek. Lásd, a "Split table cells - (Táblázat cellák felosztása)" fejezetet.

A gyorsmenü "Merge table cells" menüpontjának és az Eszköztár azonos nevű gombjának a hatása, valamint az egyes funkcióknál beállítható paraméterek egymással ekvivalensek. Lásd, a "Merge table cells - (Táblázat cellák egyesítése)" fejezetet.

Mivel a táblázatoknak, illetve azok elemeinek, a táblázat soroknak és oszlopoknak az alap építőköve a cella, szinte valamennyi táblázattal kapcsolatos eszköztár elem leírásában talál további táblázatcella kezelési paramétereket és/vagy opciókat. Lásd pl.: az "Insert a new table - (Egy új táblázat beszúrása)" fejezetet.

Instagram
Instagram
Facebook
Google+
Twitter