Infoartnet - Web Média Marketing

Table row properties - (Táblázat sorának tulajdonságai)

Az eszköztár elem funkciója: Egy táblázat kijelölt sorának/sorainak a tulajdonságait lehet vele beállítani vagy megváltoztatni, az alapbeállításoktól eltérő módon. Egy táblázatsor kijelölését követően, az eszköztárban aktívvá válnak a táblázatkezelés egyéb más funkciói is. A "Table row properties" gomb hatása megegyezik a - jobb egérgombra feljövő - gyorsmenüben található, azonos nevű menüpontéval.
 

Általános tulajdonságok

Row in tabla part: A sor elhelyezkedése a táblázatban.

 • Table Body: A táblázat törzsében, értsd: valahol a táblázatban.
 • Table Head: A táblázat fejlécében, értsd: a táblázat törzsének a legelső sora előtt.
 • Table Foot: A táblázat láblécében, értsd: a táblázat törzsének a legutolsó sora után.

Alignment: A táblázat tartalmának vízszintes igazítása, a kijelölt sor celláiban.

 • Left: Balra,
 • Center: Középre,
 • Right: Jobbra.

Vertical alignment: A táblázat tartalmának függőleges igazítása, a kijelölt sor celláiban.

 • Top: Felülre,
 • Center: Középre,
 • Bottom: Alulra.

Height: A kijelölt sor magassága. Célszerű képpontban megadni.

Még az adatmentés előtt lehetősége van egy választólistából eldönteni, hogy a beállításai a táblázat mely tartományában frissüljenek.

Update current row: A program frissítse a kijelölt sort.
Update odd rows in table: A program frissítse a táblázat páratlan sorait.
Update even rows in table: A program frissítse a táblázat páros sorait.
Update all rows in table: A program frissítse a táblázat összes sorát.

A megadott vagy megváltoztatott paramétereket, az "Update" gombbal tudja rögzíteni.
 

A táblázat soraira vonatkozó alapműveletek

 Új táblázatsor beszúrása a kijelölt sor elé.
 Új táblázatsor beszúrása a kijelölt sor mögé.
 A kijelölt sor törlése a táblázatból.


Az utasítások hatása megegyezik az Eszköztáron található, azonos elnevezésű gombok hatásával.
 

A táblázat oszlopaira vonatkozó alapműveletek

 Új táblázat oszlop beszúrása a kijelölt oszlop elé.
 Új táblázat oszlop beszúrása a kijelölt oszlop mögé. 
 A kijelölt oszlop eltávolítása a táblázatból.


Az utasítások hatása megegyezik az Eszköztáron található, azonos elnevezésű gombok hatásával. A szerkesztő programban egy táblázat oszlopainak a beállítására nem sok lehetőség van, csak a "Beszúrás" és az "Eltávolítás" parancs található a gyorslistában. Ez azért van, mert a cella beállításoknál lehet olyan hatókört választani, amely a teljes oszlopra vonatkozik, ld.: a "Table cell properties - (Táblázat cella tulajdonságai)" fejezetet.

Lásd még, a táblázat sorokra és oszlopokra vonatkozó eszköztár funkciókat együtt, az "Insert/Delete Rows, Columns - (Sorok/Oszlopok beszúrása, törlése)" fejezetben.
 

Érdekesség a táblázat formázásához

Ha egy táblázatot a kijelölésekor megjelenő segédpontokkal méretez át, akkor a művelet ideje alatt, az egérkurzornál megjelenik egy on-line kijelző box, ami a következő adatokkat tartalmazza:

 • Az első két szám, a táblázat aktuális mérete - szélesség x magasság - pixelben.
 • A zárójelben lévő számok pedig ugyanezen méretek on-line változásának a mértékét mutatják, a művelet előtti értékekhez viszonyítva. Ha tehát valamelyik paramétert a művelet megkezdése kori mérete alá "húzza", akkor az negatív, ellenkező esetben pedig pozitív különbözetként jelenik meg a kijelzőn, míg a (0, 0) értékpár azt jelenti, hogy az aktuális állásnál nincs semmilyen méretváltozás.
Instagram
Instagram
Facebook
Google+
Twitter