Infoartnet - Web Média Marketing

Tartalmi elem szerkesztése - szövegbevitel

Szövegbeviteli lehetőségek

 • Begépelés

  Szövegbevitelre az egyik - és legkézenfekvőbb - megoldás, a begépelés.
  Ha ilyen módon készíti el az oldal tartalmi részét, akkor két dologra hívnám fel a figyelmét:

  1. A rendszer-üzemeltető rendszergazda beállíthat egy ésszerű időtartamot, amit ha a programon belüli billentyű leütés nélkül túllép - pl.: más programkörnyezetben is dolgozik, étkezik, vagy egyéb feladat miatt tartósan otthagyja a képernyőt az adminisztrátori bejelentkezéssel -, akkor a rendszer biztonsági megfontolásból kilépteti. Részben emiatt, részben pedig akkor, ha egyszerre nagyobb terjedelmű szöveget gépel be, időnként mentse el a bevitt tartalmat.

  2. Gépelés esetén fontos különbséget tenni a bekezdéstörés [ENTER] és a sortörés [SHIFT+ENTER] között. A szövegszerkesztőkkel ellentétben, ha itt bekezdéstörést hajt végre, azzal automatikusan egy sorkihagyást is beiktat. Így, ha minden gondolat végén Entert üt, akkor az meglehetősen szellős szövegképet fog eredményezni. • Egy már létező szöveg bemásolása, a Windows Jegyzettömbjének a közbeiktatásával

  Sokkal közkedveltebb és gyorsabb megoldás, egy már létező elektronokus szöveg bemásolása, valamilyen szöveges állományból.

  Megjegyzés: Szerencsés lenne formai paraméterektől mentes, ú.n. nyers szöveggel dolgozni, ugyanis a webszerkesztő program nincs barátságban a szövegszerkesztők - mint pl.: a Microsoft WORD - előre kódolt formai paramétereivel.

  Ha egy már létező elektronokus szöveget szeretne bemásolni a webszerkesztőbe, azt a következő lépésekben teheti meg:

  1. Lépés:
  Helyezze a kívánt szöveget a vágólapra - az eredeti helyén -, a (Kijelölés+CTRL+C) billentyű-kombináció használatával.

  2. Lépés: Nyissa meg a WINDOWS, "Jegyzettömb" nevű programját és illessze be az előbbi szöveget a vágólapról, a (CTRL+V) billentyű-kombináció használatával. Ennél a beillesztésnél a szöveg elveszíti az eredeti formázásait.

  3. Lépés: A Jegyzettömbben jelölje ki újra és helyezze ismét vágólapra a már formázatlan szöveget az 1. lépésben ismertetett módon, majd illessze be, de most már a webszerkesztő megfelelő ablakába.

  Megjegyzés: Ez a megoldás némi formázási utómunkát igényel és a sok kattintgatás, illetve a külső program közbeiktatása miatt nem is a legpraktikusabb módszer, de fogadja el egy működő alternatívaként.
   
 • Elektronikus szöveg átkonvertálása a webszerkesztőbe, Eszköztár elemek segítségével

  Ez sokkal hatékonyabb és felhasználó barátabb módszer, mint az előző - jegyzettömbös - megoldás, mivel nincs szükség külső program használatára, s így kevesebb gombnyomással valósítható meg. Ennél a módszernél különbséget kell tenni a "Microsoft Word"-ben és az "Egyéb elektronikus környezetekben" készült bázisszövegek (értsd: más elektronikus forrásból beemelendő, eredeti szövegek) között. A bázisszövegek beemeléséhez használja a következő két linknél leírt lépéssorok közül, az adott helyzetnek megfelelő megoldást:

  1.
  Megoldás: Ezt a megoldást akkor kell alkalmazni, ha a bemásolandó elektronikus szöveg nem Microsoft Word formátumú.
  A leírást lásd: a "Paste as Plain Text (Beillesztés formázatlan szövegként)  fejezet alatt.

  2. Megoldás: Ezt a megoldást akkor kell alkalmazni, ha a bemásolandó elektronikus szöveg Microsoft Word formátumú.
  A leírást lásd: a "Paste from Word (Beillesztés Word-ből)  fejezet alatt.
Instagram
Instagram
Facebook
Google+
Twitter