Infoartnet - Web Média Marketing

A "Cím mutatása" paraméter

Előfordulás

A "Cím mutatása" nevű paraméter az összes komponensben, illetve azok megjelenítőiben egyaránt szerepel.

Rendeltetés

Ezzel a paraméterrel azt állíthatja be, hogy egy adott komponensnek vagy komponens megjelenítőnek, a "Komponens címe" mezőben megadott elnevezése megjelenjen-e a weboldalon, az adott komponens-box fejlécében.

Használat

  • A "Cím mutatása" = "igen" aktiválása esetén: látható lesz a weboldali komponens-box fejlécében, a "Komponens címe" paraméter mezőbe írt szöveg.

  • A "Cím mutatása" = "nem" opció választása esetén: csak a komponens tartalma jelenik meg a képernyőn - az érvényes formázásnak megfelelően -, a fejléc viszont nem.

  • Az előző két választás kombinációja, ha a "Cím mutatása" = "igen"-t aktiválja, a "Komponens címe" mezőbe viszont nem ír semmit, legfeljebb egy "space" karaktert. Ilyenkor a weboldali komponens-box fejléce üresen fog megjelenni.Ön a webmester (vezető adminisztrátor) által engedélyezett, valamennyi aktív komponenshez tetszőleges számú megjelenítőt hozhat létre, amelyek automatikusan tartalmazzák a szülő komponensük paramétereit is.

A mindjárt ismertetésre kerülő öröklődési szabályok figyelembe vételével gondolja át - illetve ellenőrizze -, hogy az éppen vizsgált megjelenítő paraméterei közül, az adott szituációban:

  • Melyeknek szükséges vagy célszerű egyedi értéket adni, és
  • Hol, vagyis: a szülő komponensben, annak megjelenítőiben, vagy kombináltan a leg célravezetőbb-e ezt megtennie.

A komponens megjelenítők örököltethető paraméterei előtt egy-egy "Alapértelmezett érték" jelölőnégyzet található, amelyek használatával azt szabályozhatja, hogy a megjelenítő átvegye-e az adott paraméter értékét a szülő komponensétől.

Egy komponensben megadott paraméter értéket a komponens minden megjelenítője opcionálisan átvehet (örökölhet). -> Ha egy komponens megjelenítőben az "Alapértelmezett érték" jelölőnégyzetet aktiválja - vagy már eleve "pipa" van benne -, akkor az adott megjelenítő igyekszik átvenni a szülő komponense azonos paraméterének az értékét.

Egy komponensben megadott paraméter értéket a komponens megjelenítőiben felül lehet írni. -> Ha egy megjelenítőben bármely paraméterre vonatkozóan más érték van beállítva mint a szülő komponensében, akkor azoknál a paramétereknél a megjelenítőben szereplő érték fog érvényesülni.

Ha egy komponens megjelenítőben az "Alapértelmezett érték" jelölőnégyzetet inaktiválja (üres), akkor ott kell az adott paraméternek értéket adnia. Ilyenkor nem számít, hogy a szülő komponensben ugyanennek a paraméternek van-e értéke, és hogy az eltér-e a helyben megadottól, mert a rendszer az adott paraméter esetében csak a megjelenítőben szereplő értéket veszi figyelembe. Lásd, az előző szabályt.

A megjelenítőkben történő beállítás előnye, hogy a komponens egyes megjelenítőiben ugyanannak a paraméternek más-más értékeket adhat, míg ha ugyanezt a szülő komponensnél végzi el, az öröklődés miatt kevesebb paramétert kell beállítania.

A két felületen paraméterenként külön döntheti el, hogy az adott helyzetben, rájuk vonatkozóan, a lehetséges értékadások közül melyiket választja.

^
Facebook
Instagram
Twitter