Infoartnet - Web Média Marketing

A "Hozzáférési szint" paraméter

Előfordulás

A "Hozzáférési szint" nevű paraméter az összes komponensben, illetve azok megjelenítőiben egyaránt szerepel.

Megjegyzés: A "Hozzáférési szint" egy általános paraméter, amivel a portálmotor rengeteg más - a jelenleg tárgyalttól merőben eltérő rendeltetésű - felületén is találkozik.

Rendeltetés

Ezzel a paraméterrel azt állíthatja be, hogy az adott komponenst - illetve annak tartalmát - mely felhasználói csoport(ok)hoz tartozó személyek láthassák a weboldalon.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy a rendszer egy látogatóval kapcsolatban elvégezhesse a felhasználói csoport azonosító vizsgálatot, az illetőnek előbb be kell jelentkeznie a weboldalra, vagyis érvényes regisztrációval kell rendelkeznie.

Használat

Ennek a paraméternek a beállítása, a komponensből a komponens megjelenítők felé a klasszikus értelemben nem örököltethető. Ez abból is látszik, hogy a megjelenítők szerkesztő felületén, a paraméter előtt nincs ott az "Alapértelmezett érték" jelölőnégyzet.

Megjegyzés: A csoportválasztó jelölőnégyzetek nem keverendők az előbb említett, "Alapértelmezett érték" opcióval.

Bár ennél a paraméternél a klasszikus értelemben értéköröklődés nincs, egy korlátozó jellegű logikai kapcsolat mégis fennáll. Ha egy komponens szerkesztő felületén pl. az előző képen látható opciókat állítja be, azok a komponens valamennyi megjelenítőjében - korlátozó jelleggel - érvényesülni fognak. A komponens megjelenítőiben nem lehetséges ezt a magasabb szintű beállítást felülírni (pl. kibővíteni) - mint az örököltethető paraméterek esetében -, legfeljebb csak szűkíteni lehet a hozzáférők körét, az adott megjelenítőre vonatkozóan.

A megjelenítőkben történő beállítás előnye, hogy a komponens egyes megjelenítőiben ugyanannak a paraméternek más-más értékeket adhat, míg ha ugyanezt a szülő komponensnél végzi el, általában kevesebb opciót kell beállítania.

Felhasználói csoport választás

  • Amelyik csoporto(ka)t, aktiválja, a hozzá(juk) tartozó felhasználók számára a komponens és annak tartalma látható lesz a weboldalon.
  • A "jelenlegi / volt hallgatók" felhasználói csoport aktiválása esetén - egy mentést követően - mind az öregdiák, mind a hallgató jelölőnégyzet aktívvá válik.  Ugyanez fordítva is igaz: ha a hallgató és az öregdiák opció is aktív, akkor a mentést követően ez az opció is aktívvá válik. Az opció inaktiválása nincs hatással az öregdiák és a hallgató jelölőnégyzetekre.
  • Az "oktató / munkatárs" felhasználói csoport aktiválása esetén - egy mentést követően - mind az oktató, mind a munkatárs jelölőnégyzet aktívvá válik. Ugyanez fordítva is igaz: ha az oktató és a munkatárs opció is aktív, akkor a mentést követően ez az opció is aktívvá válik. Az opció inaktiválása nincs hatással az oktató és a munkatárs jelölőnégyzetekre.
  • A "Mindenki" felhasználói csoport aktiválása esetén a komponens és annak tartalma, mindenki számára látható lesz a weboldalon. Egy mentést követően az összes hozzáférési szint aktiválódik (a későbbi fejlesztések során, az újonnan létrehozottak is automatikusan). A jelölés itt sem reverzibilis, vagyis, ha az opciót inaktiválja, az összes többi hozzáférési szinthez tartozó jelölőnégyzet aktív marad.
  • A weboldal adminisztrátorai tetszőleges felhasználói csoportokat hozhatnak létre. Ezek alkalmazása az esetek többségében valamilyen regisztrációhoz és kliens oldali bejelentkezéshez kötött, ugyanis a rendszernek valahogy meg kell állapítania, hogy a weboldal látogatója tagja-e valamelyik felhasználói csoportnak.
  • Az itteni beállításokat nem írják felül a magasabb, pl. adminisztrátori jogosultságok, vagyis, ha pl. csak az öregdiák opció aktív, a kliens oldalon az adminisztrátorok számára sem lesz látható az adott komponens. Ez független attól, hogy Ők az adminisztrátori oldalon, egyébként mindenhez hozzáférnek.
  • Az egyes hozzáférési opciók külön-külön értelmezendők. Ha pl. a bejelentkezett és az öregdiák opció az aktív, az adott tartalmat nem csupán a "bejelentkezett öregdiákok", hanem rajtuk kívül bármely csoport tagjai - akik be tudnak jelentkezni - láthatják.
  • Ezek a beállítások kizárólag a külső (kliens) oldali megjelenítésekre vonatkoznak.
^
Facebook
Instagram
Twitter