Infoartnet - Web Média Marketing

A "Kategória" paraméter

Előfordulás

A "Kategória" nevű paraméter a következő komponensekben, illetve ezek megjelenítőiben fordul elő:

  • com_news: Hírek
  • com_news_list: Hír listázó
  • com_news_slider: Hírváltó
  • com_newsbox_with_image: Hírlistázó képpel

Rendeltetés

A rendszer - egyéb feltételek teljesülése esetén - az itt kiválasztott kategóriához kapcsolódó híreket fogja a weboldalon, blogos listázással megjeleníteni.

Használat

A híreket "Kategória", "Címke" és "Lista" alapján egyaránt meg lehet jeleníteni, a beállítást lehetővé tévő "pickerek" a komponens szerkesztő felületeken egymás alatt helyezkednek el.

A "Kategória" paraméter alatti első két ikonra klikkelve, két különböző felületen ugyanazt a célt érheti el: egy-egy felugró ablakban kiválaszthatja a listázni kívánt hírek kategóriáját.A kiválasztott kategória neve megjelenik a kategória-választáshoz tartozó ikonok alatt. A harmadik, ú.n. "kuka" ikonra klikkelve, ez a kiválasztás visszavonható  (törölhető).

A kategória, címke, és lista alapján történő megjelenítés logikailag "kizáró vagylagos" kapcsolatban állnak, amiből az következik, hogy nem lehet egy adott címkéhez és egy adott kategóriához és/vagy egy adott listához rendelt tartalmi elemeket egyszerre, egyazon boxban kilistázni.

A program, a paramétereket 1. "Kategória" -> 2. "Címke" -> 3. "Lista" sorrendben veszi figyelembe. Ebből az következik, hogyha pl. "Kategória" alapján kíván listázni, akkor:

  • a "Kategória" paraméternél kell az értéket (kategóriát) beállítania,
  • a "Címke" és a "Lista" paraméternél pedig teljesen mindegy, hogy van-e bármilyen érték is beállítva, mert a kategória választást követően, azokat a rendszer már nem veszi figyelembe.

A választott kategória alatti "Rendezési sorrend" legördülő mezőbe klikkelve, beállíthatja az adott kategóriához tartozó elemek (hírek) megjelenítési sorrendjét.

Ez a lista nem teljesen azonos a "Címke" pickerek alatt lévő "Rendezési sorrend" listával.

Ön a webmester (vezető adminisztrátor) által engedélyezett, valamennyi aktív komponenshez tetszőleges számú megjelenítőt hozhat létre, amelyek automatikusan tartalmazzák a szülő komponensük paramétereit is.

A mindjárt ismertetésre kerülő öröklődési szabályok figyelembe vételével gondolja át - illetve ellenőrizze -, hogy az éppen vizsgált megjelenítő paraméterei közül, az adott szituációban:

  • Melyeknek szükséges vagy célszerű egyedi értéket adni, és
  • Hol, vagyis: a szülő komponensben, annak megjelenítőiben, vagy kombináltan a leg célravezetőbb-e ezt megtennie.

A komponens megjelenítők örököltethető paraméterei előtt egy-egy "Alapértelmezett érték" jelölőnégyzet található, amelyek használatával azt szabályozhatja, hogy a megjelenítő átvegye-e az adott paraméter értékét a szülő komponensétől.

Egy komponensben megadott paraméter értéket a komponens minden megjelenítője opcionálisan átvehet (örökölhet). -> Ha egy komponens megjelenítőben az "Alapértelmezett érték" jelölőnégyzetet aktiválja - vagy már eleve "pipa" van benne -, akkor az adott megjelenítő igyekszik átvenni a szülő komponense azonos paraméterének az értékét.

Egy komponensben megadott paraméter értéket a komponens megjelenítőiben felül lehet írni. -> Ha egy megjelenítőben bármely paraméterre vonatkozóan más érték van beállítva mint a szülő komponensében, akkor azoknál a paramétereknél a megjelenítőben szereplő érték fog érvényesülni.

Ha egy komponens megjelenítőben az "Alapértelmezett érték" jelölőnégyzetet inaktiválja (üres), akkor ott kell az adott paraméternek értéket adnia. Ilyenkor nem számít, hogy a szülő komponensben ugyanennek a paraméternek van-e értéke, és hogy az eltér-e a helyben megadottól, mert a rendszer az adott paraméter esetében csak a megjelenítőben szereplő értéket veszi figyelembe. Lásd, az előző szabályt.

A megjelenítőkben történő beállítás előnye, hogy a komponens egyes megjelenítőiben ugyanannak a paraméternek más-más értékeket adhat, míg ha ugyanezt a szülő komponensnél végzi el, az öröklődés miatt kevesebb paramétert kell beállítania.

A két felületen paraméterenként külön döntheti el, hogy az adott helyzetben, rájuk vonatkozóan, a lehetséges értékadások közül melyiket választja.

^
Facebook
Instagram
Twitter