Infoartnet - Web Média Marketing

A kliens oldali felület kezelése

A Tanulmányi tájékoztató elérése

Attól függően, hogy a honlap üzemeltetői milyen logikát követve építették fel a rendszerüket, a Tanulmányi tájékoztató felület elérésére több lehetőség kínálkozhat.

1. Lehetőség: A legvalószínűbb, hogy a weboldalra navigálást követően, a Tanulmányi tájékoztatót és annak opcióit egy logikusan felépített menürendszerben fogja megtalálni, és a menüben navigálva minden további nélkül meg tudja tekinteni az Ön számára fontos tanulmányi információkat.

2. Lehetőség: Elképzelhető az is, hogy a Tanulmányi tájékoztató felület elérhetőségét az üzemeltetők regisztrációhoz, illetve belépéshez kötik. Ilyen esetben, miután a weboldalra navigált, regisztráljon, majd az E-mailen kapott személyes azonosító adataival lépjen be a rendszerbe:

 • Felhasználó név,
 • Jelszó,
 • továbbá opcionálisan válasszon egy Felület nyelvet, vagy fogadja el a rendszer által felkínáltat:

  • magyar,
  • english,
  • deutsch.


Sikeres bejelentkezés esetén, egy menün, vagy menürendszeren keresztül érheti el a Tanulmányi tájékoztató felületet. Erre mutat egy lehetséges példát, a következő ábra.

 

Navigálás a Tanulmányi tájékoztató felületen

1. Lépés: Miután elérte a Tanulmányi tájékoztató felületet, a megjelenő listából a kívánt elemre való kattintással (klikkeléssel) választhatja ki az Ön számára érdekes tanulmányi időszakot (pl.: "2010/11 tavasz"). A klikkelést követően, a kiválasztott listaelem alatt - attól kissé jobbra tolva - megnyílik a logikailag alá tartozó és a további szűkítést lehetővé tevő, újabb választólista.

Megjegyzés: Ha ismét az előbbi elemre klikkel (2010/11 tavasz), az alatta megnyitott lista bezáródik. Ahhoz, hogy egy konkrét tanulmányi tájékoztatót egzakt módon behatároljon, több szűkítő adatot is meg kell adnia (tanulmányi időszak, tagozat, szak, szakirány, tanterv). Így, mire az adott tájékoztatóhoz ér, már egy több szintű fastruktúrát (elérési út struktúrát) fog látni a képernyőjén. A klikkeléses módszerrel, a már aktivált fastruktúrának bármely szinten lévő - de már látható - elemét/elemeit tetszés szerint kinyithatja, vagy bezárhatja. Ha egy nyitott ág, valamelyik felsőbb szintű elemét bezárja, akkor az alatta lévő struktúra valamennyi eleme - annak korábbi állapotától függetlenül - bezáródik.

2. Lépés: A megfelelő linkre kattintva, ebben a lépésben a tagozatot tudja meghatározni a rendszer számára:

 • Nappali,
 • Levelező, vagy
 • Távoktatás.


3. Lépés:
A választott tagozathoz tartozó szak kiválasztása.

4. Lépés: A szakirány meghatározása.

5. Lépés: A tanterv kiválasztása.

Miután minden szükséges adatot megadott, a következő jellegű Tanulmányi tájékoztató felület fog megjelenni a képernyőjén:

 

A Tanulmányi tájékoztató az Ön korábbi menüválasztásainak függvényében hasonló jellegű lesz, de értelem szerűen tartalmilag különbözni fog, mivel az egyes tagozatokon, szakokon, stb. mások a tantervek és a konkrét elvárások.

A Tanulmányi tájékoztató fejlécében látható a választott "Szak:" (pl.: Mérnök informatikus), a "Szakirány:" (pl.: Mérnök informatikus (BSc)), és a "Tanterv:" felirat.

 

A Tanulmányi tájékoztató, a tagozat, szak, szakirány, stb. választás függvényében több táblázatot is magában foglal, ezek pl. a következők lehetnek:

 • Kötelező tárgyak
 • Diplomatervezés I.
 • Diplomatervezés II.
 • Választható tananyag NC_BMI
 • Differenciált szakmai anyag
 • Választható testnevelési tantárgyak
 • Idegennyelvi tantárgycsoport
 • stb.


Az előbbi táblázat-lista mindegyik eleme a következő adatokat tartalmazza:

 • ssz.: Sorszám
 • kód: A tantárgy kódja, pl.: "NGB_AG008_1".
 • megnevezés: A tantárgy megnevezése, pl.: "Munkavédelem".
 • heti elm.: A heti elméleti órák száma, pl.: 2.
 • heti gyak.: A heti gyakorlati órák száma, pl.: 0.
 • heti labor: A heti labor foglalkozások óraszáma, pl.: 2.
 • bszf: A beszámoló formája:
  • v: Vizsga
  • b-5: Beszámoló (ötfokozatú)
  • b-3: Beszámoló (háromfokozatú)
  • a: Aláírás megszerzése
  • f: Folyamatos számonkérés
  • av: Alapvizsga
  • sz: Szigorlat
 • krp: Kreditpontok száma, pl.: 2.
 • af: Ajánlott félév (pl.: 3), vagyis melyik félévban ajánlott a tantárgyat felvenni.
 • előtanulmányi követelmény: pl.: NGB_AU017_1 -> Minőség és megbízhatóság.


A "Kötelező tárgyak" táblázat utolsó sorában összesítve is láthatók a kreditpontok, míg más táblázatok után a következő összesítések láthatók:

 • A tanulmányok végéig a csoportból teljesítendő tantárgyak száma, illetve
 • A tanulmányok végéig a csoportból elvégzendő kreditek száma.
^
Facebook
Instagram
Twitter