Infoartnet - Web Média Marketing

A Tanulmányi tájékoztatói felület kezelése

A Tanulmányi tájékoztató adminisztrátori felületének elérése

A "Tanulmányi tájékoztató" felület a "Komponensek/Tanulmányi tájékoztató" menü alatt található. Két almenüje van:

 • Import, és
 • Félévek.

 

A Tanulmányi tájékoztató létrehozásához kapcsolódó felületek

Tanulmányi tájékoztató

A Tanulmányi tájékoztató karbantartó felülete ("Komponensek/Tanulmányi tájékoztató") lényegében azonos elvek alapján működik, mint a Documentor ("Tartalom/Documentor"). Itt is, a már létező kategóriákhoz, létező tartalmi elemeket és/vagy generált listákat rendelhet. Ha ezeket a kategória - tartalmi elem párosításokat egy logikusan felépített struktúrába szervezi, máris létrehozott egy elektronikus dokumentációt.

 

Kategória kezelő

A dokumentációk fejezeteit, fejezet címeit, illetve elérési útvonalát (könyvtárait) reprezentáló kategóriákat a Kategória kezelőben ("Tartalom/Kategória kezelő") hozhatja létre, majd azokat ugyanott, tetszés szerinti struktúrába (mint egy menü-, vagy könyvtárszerkezet, alá-fölé rendeltségi viszonyba, valamint meghatározott sorrendbe) is szervezheti. A létrehozott kategória struktúra alkotja egy-egy dokumentáció vázát, a fő-, és alfejezeteket (konkrétan azok címeit), illetve a jelen esetben, az elérési útvonalát is.

 

Tartalom kezelő

Az egyes kategóriákhoz kapcsolt tartalmi elemeket, amelyek a dokumentáció érdemi szöveges részét alkotják, a Tartalmi elem kezelőben ("Tartalom/Tartalomkezelő/Tartalom felvitele", vagy a "Tartalom/Tartalomkezelő/Tartalmak listája/Új tartalom" alatt) hozhatja létre.

 

Tanulmányi tájékoztató felület

A képernyő jobb-, és bal oldalán lévő, megjelenésre azonos felületek eltérő funkcionalitással rendelkeznek. Alapvetően, a bal oldali kategória struktúrához a jobb oldalról lehet a tartalmi elemeket - egyszerű húzással - hozzárendelni.
Mindkét oldali munkafelület fölött egy-egy Navigációs blokk és saját funkciógombok helyezkednek el:

 • A bal oldalon:
  • Sorrend mentése,
  • Előnézet,
  • Fejléc,
 • A jobb oldalon:
  • Kategória nélküli elemek,
  • Generált lista.

Ha a kategória struktúrában (könyvtár szerkezetben) barangolva, elér egy-egy tartalmi elemig vagy generált listáig, akkor azokkal azonos sorokban újabb funkciógombok jelennek meg a képernyőn:

 • A bal oldalon:
  • Törlés,
  • Szerkesztés.

A kilistázott elemek előtt, a típusukra utaló ikonok láthatók.

 • Könyvtár kategóriák előtt: 
 • Tartalmi elemek és generált listák előtt: 

A képernyőhöz két funkció ikon tartozik:

 • PDF készítése,
 • PDF kezelő.

 

Navigálás a kategória (könyvtár) struktúrában

Ebben az alfejezetben lévő leírások a képernyő mindkét oldali navigációjára érvényesek.

Megnyitás

A Tanulmányi tájékoztató felület megnyitásakor ("Komponensek/Tanulmányi tájékoztató"), a képernyő felső, Navigációs ablakában megjelenik az Elérési út (Path) kiinduló eleme, az alsó listázó vagy munkaablakban pedig a hozzá kapcsolódó tartalom:

 • A választott kategória (könyvtár) struktúra aktuális elemei (alkategóriák) és/vagy
 • A már hozzárendelt tartalmi elemek listája és/vagy
 • A már beemelt generált listák.

A generált listák, csak a bal oldali munkaablakban jelennek meg.

A képernyő jobb és bal oldalán beállított struktúra poziciókat, listákat, stb. a rendszer az adminisztrátor által beállított "Munkamenet idő" lejártáig még akkor is megőrzi, ha Ön közben kilép a programból. Ha egy ismételt belépést követően a Tanulmányi tájékoztató felületre navigál és a Munkamenet idő még nem járt le, akkor ugyanaz a képernyő tartalom fogadja, mint amikor abbahagyta a munkát. A Munkamenet idő lejárta után mindkét oldal a "Hu" gyökérkönyvtárra áll és annak a tartalmát mutatja. Munka közben ez - hacsak a felhasználó tartósan ott nem hagyja a gépet - nem fordul elő, mert minden egyes tranzakció (művelet) esetén a beállított időintervallum újra indul.

 

Kategória/Könyvtár választás a munkafelületeken

Bármelyik munkafelületen klikkeljen egy tetszőleges kategóriára (könyvtárra). A választott kategória (könyvtár) neve felkerül a Navigációs ablakba - balról jobbra haladva - egy következő könyvtár elemként, a munkafelületen pedig megjelenik a korábban már hozzá rendelt tartalom, pontosan úgy, ahogy azt a "Megnyitás" alatt ismertettük.

 

Az egyes kategória nevek eltérő hosszúságúak, de a Navigációs ablakban csak az első 9 karakterük - és ha ennél hosszabbak voltak, akkor még 3 pont ("...") - jelenik meg. A 9 karakter általában elegendő az elemek felismeréséhez, viszont nem eredményez kezelhetetlenül hosszú elérési utat, ami elvenné a képernyő hasznos felületének egy jelentős részét. A fenti szabály alól kivételt képeznek a 9 karakternél eleve rövidebb nevek és az éppen aktuális kategória/könyvtár neve, ami mindig a Navigációs ablak mindenkori utolsó eleme. Az aktuális elem neve mindig teljes egészében látszik és megkülönböztető piros háttérszínt is kap.

Az aktuális struktúra belseje (alsóbb szintjei) felé haladva, minden következő kategória kiválasztása/megnyitása ugyanígy, egyesével történhet. A választást követően, a kategória név első karakterei egy következő könyvtár elemként felkerülnek a megfelelő oldali Navigációs ablakba, a korábban hozzájuk rendelt tartalom pedig kilistázódik az alatta lévő munkafelületen.

Mindig csak a legutolsó, aktuális választásokhoz tartozó tartalmak jelennek meg az egyes munkafelületeken.

 

Kategória/Könyvtár választás a Navigációs ablakokban

Ha az aktuális struktúra felsőbb szintjei felé kíván haladni, azt megteheti szintugrással is, vagyis felfelé nem kell a már megnyitott szintek között egyesével haladnia.

Klikkeljen egy tetszőleges könyvtár elemre a Navigációs ablakban. A mögötte lévő könyvtár elemek eltűnnek a Navigációs ablakból, a hozzá kapcsolódó tartalom pedig megjelenik az alatta lévő Munkafelületen. Természetesen ilyenkor is érvényes, hogy a munkafelületen csak a legutolsó választáshoz tartozó tartalom jelenik meg.

    

Előfordulhat, hogy -  akár egymást követően is - több, teljesen azonosan kezdődő könyvtár eleme lesz a navigációs ablakban (pl.: "Mérnök In...", "Mérnök In...", "Mérnök In..."). Ezeket a szinteket úgy tudja a legegyszerűbben beazonosítani, ha az egérkurzorral föléjük áll. Ilyenkor, a kurzor alatti könyvtár elem háttérszíne megváltozik, egy buborék súgóban pedig megjelenik a teljes megnevezés (az előbbi példa alapján: "Mérnök Informatikus", vagy "Mérnök Informatikus (BSc)", vagy "Mérnök Informatikus BSc 2010 mintatanterv").

 

Tartalmi elemek beazonosítása

Előfordulhat, hogy több, teljesen azonos nevű tartalmi elem közül kell kiválasztania az Ön számára megfelelőt, ilyenkor a "Szerkesztés" funkciógombot hívhatja segítségül, hogy megnézze a kérdéses elem(ek) tartalmát.

 

Ha a jobb és bal oldalon teljesen azonos struktúrát állít be és az aktuális kategória tartalmaz "áthúzható" tartalmi eleme(ke)t, akkor a jobb oldali munkafelületen megjelenik egy figyelmeztetés: "Azonos_kategória". Ez azért van, mert a tartalmi elem(ek) kategóriához való hozzárendelésének ilyenkor nincs semmi értelme, mivel mindkét munkafelületen ugyanaz a kategória aktív.

Tartalom - kategória kapcsolatok kezelése

Tartalmi elem(ek) kategóriához rendelése

1. Lépés: A képernyő bal oldalán állítsa be az előző Navigálási lehetőségek használatával azt a célkategóriát (könyvtárat), amelyhez tartalmi eleme(ke)t kíván rendelni.

2. Lépés: A képernyő jobb oldalán állítsa be az előző Navigálási lehetőségek használatával azt a kategóriát (könyvtárat), ami a bal oldali kategóriához rendelendő tartalmi eleme(ke)t tartalmazza.

Kategóriához nem rendelt elemek: Amennyiben a kapcsolandó tartalmi elemek még nincsenek kategórá(k)hoz rendelve, klikkeljen a képernyő jobb oldalán található "Kategória nélküli elemek" funkciógombra. Ennek hatására a munkafelületen kilistázódnak a kategóriához még nem rendelt tartalmi elemek, a Navigációs ablakban pedig a következő elérési út lesz látható: "hu" - "Főkategór..." - "Nem kategorizált elemek".

 

3. Lépés: A jobb oldali listában álljon az egérkurzorral egy, a célkategóriához kapcsolandó tartalmi elemre.

4. Lépés: A bal egérgomb nyomvatartása mellett, húzza a kiválasztott tartalmi elemet a bal oldali munkafelület tetszőleges sorába. A húzást követően, a bal oldali lista és annak sorrendje automatikusan elmentődik, ezzel létrejön a tartalmi elem kategóriához rendelése.

 

Tartalmi elem hozzárendelési szabályok

 • A jobb oldali munkafelületről kizárólag csak tartalmi elemek húzhatók át a bal oldali ablakba, könyvtárak nem.
 • Tartalmi elemeket és/vagy generált listákat csakis a bal oldali felületen lehet kategóriá(k)hoz rendelni, a bal oldali ablakból a jobb oldaliba nem lehet semit sem áthúzni. Így, egy tévesen kapcsolt tartalmi elemet nem visszahúzással, hanem a "Törlés" funkciógombbal lehet eltávolítani a kapcsolatból.
 • Ha egy bal oldali kategóriának - ami a Navigációs ablak utolsó eleme - vannak alkategóriái (alkönyvtárai), azok tarmészetesen megjelennek a bal oldali munkaablakban. Ilyenkor azok hiába látszódnak, nem tud hozzájuk tartalmi elemet, vagy generált listát rendelni, csak ha előbb kiválasztja valamelyiket.
  Vagyis: A bal oldalon nem ahhoz a kategóriához lehet tartalmi elemet vagy generált listát rendelni, amelyik aktuálisan megjelenik a munkaablakban, hanem ahhoz, amelyik a legutolsó elem a bal oldali Navigációs ablakban.
 • Ha a bal oldalon már több tartalmi elem is látható, egy újabb hozzárendeléskor a bekapcsolás alatt lévő elemet a lista bármely pozíciójába behúzhatja. A húzást követően a rendszer a bal oldalon automatikusan elmenti a tartalmi elemek új sorrendjét, a jobb oldalon pedig kiveszi a már bekapcsolt elemet a választékból.
 • Teljesen azonos nevű tartalmi elemeket is hozzá lehet rendelni egyazon kategóriához, mert más a rendszer által generált, egyedi azonosítójuk (ID számuk).
 • Egy konkrét tartalmi elem tetszőleges számú kategóriához rendelhető.

 

Generált lista/listák kategóriához rendelése

Generált lista: A "Generált lista" funkció mögött egy több fokozatban, automatikusan végrehajtott tartalom kigyűjtés húzódik meg. Amikor generált listát rendel egy adott kategóriához, nem történik más, minthogy a rendszer a generált lista aktuális beállításai alapján számbaveszi azokat az aktuális alkategóriákat és/vagy tartalmi elemeket, amelyekről egy további parancs - a "PDF készítése" ikon aktiválása - esetén tartalmakat kell kigyűjtenie, táblázatos formában.

 

1. Lépés: A képernyő bal oldalán állítsa be a Navigálási lehetőségek használatával azt a célkategóriát (könyvtárat), amelyhez generált listá(ka)t kíván rendelni.

2. Lépés: A képernyő jobb oldalán klikkeljen a "Generált lista" funkciógombra. Ennek hatására a jobb oldali munkaablakban megjelenik egy "Generált lista" nevű, dinamikus tartalmi elem.

3. Lépés: Álljon az egérkurzorral az előbb megjelenített Generált lista elemre.

4. Lépés: A bal egérgomb nyomvatartása mellett, húzza a kiválasztott tartalmi elemet a bal oldali munkafelület tetszőleges sorába. A húzást követően, a bal oldali lista és annak sorrendje automatikusan elmentődik, és létrejön a generált lista kategóriához rendelése.

 

5. Lépés: Klikkeljen a bal oldalon, a Generált lista sorában lévő "Szerkesztés" funkciógombra, majd a megnyíló ablakban állítsa be a szükséges paramétereket. A beállítás ismertetését lásd a következő, "Generált lista paramétereinek beállítása" alcím alatt.

6. Lépés: Mentse el a beállításokat a "Mentés" gomb segítségével, majd "Okézza" le a felugró mentési üzenetet.

Sikeres mentés esetén, a bal oldalra húzott Generált lista elem megnevezése, az elmentett beállítások függvényében kiegészül egy zárójelek közötti toldalékkal, ami az egyes generált listák megkülönböztetésében segíti Önt.

 

Generált lista hozzárendelési szabályok

 • A navigálás, a célkategória kiválasztása és a kategóriához kapcsolás azonos a jelen fejezetben már leírtakkal.
 • A generált lista kategóriához rendelésével még koránt sem végzett a feladattal, a generált lista tulajdonságait (működési szabályait) is meg kell határoznia a "Szerkesztés" funkció segítségével. A beállítás ismertetését lásd a következő, "Generált lista paramétereinek beállítása" alcím alatt.
 • Egy-egy kategóriához rendelt generált listák számát és jellegét a rendszer a felhasználóra (adminisztrátorra) bízza és nem is ellenőrzi. A listák elméleti maximális száma ésszerűen annyi lehet, ahány lista-beállítási variáció lehetséges. E felett óhatatlanul duplikáció lép fel, amivel feleslegesen terheli a rendszer erőforrásait.
 • Egy generált PDF, a bal oldali, éppen aktuális kategória összes alkategóriáját, azok és a saját tartalmi elemeit, illetve generált listáját fogja tartalmazni.
 • PDF készítésekor a rendszer, a generált lista beállításai és elhelyezkedése alapján jár el.
 • A PDF tartalmában az egyes elemek elhelyezkedését azzal tudja befolyásolni, hogy a kategóriához kapcsolt generált listá(ka)t a kategória tartalmi elemei között hova és milyen sorrendben helyezi el, illetve hogyan állítja be azok paramétereit.
 • A generált PDF-ben, a bal oldali munkaablakban megjelenő, esetleges alkategóriáknak és tartalmi elemeknek - a beállítások függvényében - a teljes tartalma meg fog jelenni.

 

Generált lista paramétereinek beállítása

1. Lépés: Kattintson a beállítani kívánt Generált lista sorában, a "Szerkesztés" funkciógombra.

2. Lépés: A megnyíló ablakban ellenőrizze és/vagy állítsa be a vonatkozó paramétereket.

 • Tárgylista: Választása esetén, a rendszer egy Tantárgylista táblázatot generál az érintett tartalmak felhasználásával. • Mátrix: Választása esetén, a rendszer a Tárgylistától eltérő jellegű táblázatot generál, "A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje" címmel.
 • Beiratkozás dátuma: A mezőbe a legelső alkalommal a saját értéklistájának a kezdő eleme töltődik be, a későbbiekben pedig a mindenkori legutolsó elmentett adat. Ellenőrizze és ha szükséges, módosítsa a mező tartalmát.
 • Szak: A mezőbe a legelső alkalommal a saját értéklistájának a kezdő eleme töltődik be, a későbbiekben pedig a mindenkori legutolsó elmentett adat. Ellenőrizze és ha szükséges, módosítsa a mező tartalmát. A Szak választás kihatással van más mezők tartalmára is. A választás függvényében a kapcsolódó mezők (Szakirány és Tanterv) adatai megváltoznak.
 • Szakirány: A mező aktuális értéklistája a Szak mezőben lévő adat függvénye, mivel minden szakhoz más-más szakirány(ok) tartozhat(nak). A mezőbe a legelső alkalommal a Szak mezőben lévő adathoz tartozó értéklistájának a kezdő eleme töltődik be, a későbbiekben pedig a mindenkori legutolsó elmentett adat. Ellenőrizze és ha szükséges, módosítsa a mező tartalmát. A választás kihatással van a "Tanterv" mezőben megjelenő adatra.
 • Tanterv: A mező tartalma a "Szakirány" mezőben lévő adat függvénye. Ellenőrizze és ha szükséges, módosítsa a mező tartalmát.
 • Adatok hozzáadása blokk: A tantárgy listák tartalmaznak kötelezően, vagy szabadon választható ismereteket és/vagy tantárgyakat is, ezek megadására szolgál ez a felület. Adja meg a Félévet, a Tárgycsoport/Kategória nevét és kredit értékét, majd klikkeljen a "Hozzáadás" funkciógombra. Ha a megadott adatok szintaktikailag korrektek, akkor megjelennek az alsó ablakban, az input mezők pedig szabaddá válnak egy újabb tantárgy opcionális beírásához.  Inkorrekt adat esetén a rendszer blokkolja az adatátvitelt és hibaüzenetet küld. "Ok" után írja be a jó adato(ka)t, majd ismételje meg a hozzáadást.

3. Lépés: Ha minden adatot megadott, klikkeljen a "Mentés" funkciógombra. A rendszer ilyenkor egy átfogó ellenőrzést végez, majd annak eredményétől függően végrehajtja a mentést, vagy hibaüzenetet küld.

 

Tartalmak sorrendjének kezelése

Ha a képernyő jobb oldali munkaablakából áthúzással kapcsol egy tartalmi elemet vagy generált listát a bal oldalon éppen aktuális kategóriához, akkor a kapcsolt elem a behúzás helyén - vagyis a tartalmi elemek között, az épp a képernyőn látható sorrendben - automatikusan rögzül.

Ha csak a bal oldalon, függőleges húzással változtatja a tartalmi elemek és/vagy generált listák egymáshoz viszonyított helyzetét, akkor az első változtatást követően, az egyes elemeket reprezentáló, szürke hátterű sorok bal szélein, egy-egy függőleges, piros csík jelzi a sorrend-módosítás tényét. Ha egy aktuális állapotot meg kíván őrizni, akkor klikkeljen a munkaablak tetején lévő, "Sorrend mentése" funkciógombra. A mentést követően, az elemek bal széleiről eltűnnek a módosítás tényére figyelmeztető, piros csíkok.

   

Előnézet megtekintése

Ha a bal oldali munkaablak tetején lévő "Előnézet" funkciógombra klikkel, akkor a rendszer az aktuális kategória felsorolt tartalmi elemei közül a legelső helyen (a lista legtetején) lévőről készít egy PDF fájlt, majd egy feljövő ablakban megkérdezi, hogy meg akarja-e azt tekinteni, vagy el akarja menteni.

 

A választás függvényében egy feljövő ablakban megjeleníti a generált PDF tartalmát, vagy elmenti azt. Mentés esetén az, hogy a rendszer rákérdez-e a mentés helyére, vagy automatikusan ment egy előre beállított könyvtárba, attól függ, hogy Ön az aktuális web böngészőjében, korábban melyik opciót állította be.

   

Példaként tekintse meg a Mozilla Firefox és az Internet Explorer böngészők fenti beállításának a helyét és módját.

   

Az Előnézet funkcióval megtekinthető tartalmi elem, egy generált lista is lehet.

 

Az aktuális kategória Fejlécének és Láblécének beállítása

Mielőtt elkezdené e témakör tanulmányozását, tekintsen meg négy képet azokról a felületekről, amelyek minimális ismerete feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a jelen témakör ismertetését könnyebben befogadja, megértse, illetve jobban képben legyen, amikor a következőkben egyes adminisztrátori vagy felhasználói felületekről, illetve generált dokumentum részletekről beszélünk.

Az első kép, egy több szintű, nyitott kategória fastruktúra, a "Tartalom/Kategória kezelő" felületről.

 

Most pedig nézze meg az előbbi struktúra ágat, a "Tartalom/Tartalom összerendelés" felületen.

 

A fenti képek a kategória fastruktúra szintjein való le-fel lépkedés, gyökér, aktuális pozíció, elhelyezkedés, stb. fogalmak vizualizációját segítik. A kategória struktúrát a jelen esetben, a működés szempontjából, egy azonos felépítésű könyvtár struktúraként is felfoghatja, mivel az egyes szintek (alkönyvtárak) közötti navigálás és a szerkezet, a két esetben rendkívül hasonló.

A következő két kép, egy generált dokumentum egyetlen oldalának fej-, és lábrészét mutatja. A "Fejléc" funkcióval ezeket a dokumentum részeket állíthatja be, illetve töltetheti ki, az előző kategória struktúrák célszerűen kiválasztott elemeinek neveivel.

   

A fejléc beállítások minden féle/fajta dokumentumra érvényesek, amelyek kategóriákhoz vannak rendelve és PDF-be generálható tartalommal rendelkeznek (tartalmi elem, generált lista, stb.).

Az aktuális kategória fejlécének és láblécének a beállító felületét a bal oldali munkaablak tetején lévő, "Fejléc" funkciógombra kattintva aktiválhatja. Egy fejléc beállítást az alkategóriák mindaddig megörökölnek, amíg valamelyik alsóbb szinten, Ön egy újabb fejlécet nem állít be. Az új, alsóbb szintű fejléc beállítást az az alatt lévő szintek - a felsőbb szintű beállítások változatlanul hagyása mellett - hasonló módon megöröklik.

 

A "Stílus" mező értelmezése

Ebben a legördülő mezőben a stílus sablont választhatja ki. A stílus sablonok, gyakorlatilag egy-egy elrendezés vázat reprezentálnak, amik azt határozzák meg, hogy aktiválásuk esetén, a generálandó dokumentum oldal jobb-, illetve bal oldalán, a fej-, és lábléc hány sorból álljon (Pozíciók). Bármelyik sablont választja, a hozzá tartozó Típus-, és Érték beállítások logikája mindegyik esetben megegyezik. Az "Alapértelmezett" opció a "sablon1" beállításával egyenértékű.

A "Nyomtatható" mező értelmezése

Ebben a legördülő mezőben a generálandó fájl nyomtathatóságát engedélyezheti, vagy tilthatja le. Az "Alapértelmezett" opció az "Igen" beállítással egyenértékű.

A "Pozíció" mezők értelmezése

Mindegyik Pozícióhoz tartozik egy Típus és egy Érték. Egy-egy Pozíció, a generálandó PDF dokumentum fej-, és láblécének meghatározott részeivel egyenértékű. Így Ön beállíthatja, hogy a generálandó dokumentumban hova kívánja elhelyezni az egyes - Pozícióhoz tartozó Típus és Érték opciókkal beazonosított - kategória neveket, mint a leendő dokumentáció fő-, és alfejezet címeit.

Az egyes pozíciók jelentése, pl. a következő lehet:

 • bal_felso_1: A generálandó dokumentum oldal fejlécében, az első sor bal széle.
 • bal_felso_2: A generálandó dokumentum oldal fejlécében, a második sor bal széle.
 • bal_felso_n: A generálandó dokumentum oldal fejlécében, az "n"-edik sor bal széle.
 • jobb_felso_1: A generálandó dokumentum oldal fejlécében, az első sor jobb széle.
 • jobb_felso_2: A generálandó dokumentum oldal fejlécében, a második sor jobb széle.
 • jobb_felso_n: A generálandó dokumentum oldal fejlécében, az "n"-edik sor jobb széle.
 • bal_also_1: A generálandó dokumentum oldal láblécében, az első sor bal széle.
 • jobb_also_1: A generálandó dokumentum oldal láblécében, az első sor jobb széle.

A "Típus" mezők értelmezése

A jelenlegi rendszerben három Típus létezik, ezek a következők:

 • Root: Ha ezt a Típust választja, azzal azt a parancsot adja a rendszernek, hogy a generálandó dokumentumban - azon a Pozíción, amihez ez a Típus be lett állítva - a Gyökér kategóriától (Site) számítva, az Érték mezőben megadott melyik (hányadik) szinten lévő kategória név jelenjen meg a dokumentum minden következő oldalán mindaddig, amíg egy tatszőleges alkategóriánál ez a parancs felül nem lesz bírálva, egy eltérő beállítással. Az Érték mezőkben - a gyökér kivételével - nem a szintek sorszámai, hanem az egyes szinteken lévő kategória nevek jelennek meg a választékban.

  A következő szemléltető képen, az

  • 1 - a gyökérnek (Site) felel meg, a
  • hu - a gyökértől számított 1. szintnek felel meg, a
  • Dokumentumok - a gyökértől számított 2. szintnek felel meg, a
  • 2010/11 tavasz - a gyökértől számított 3. szintnek felel meg,
  • .
  • Mérnök Informatikus BSc 2010 mintatanterv - a gyökértől számított 8. szintnek felel meg.  A következő három képen egy lehetséges Fejléc beállítást, egy ahhoz tartozó kategória struktúra ágat és a végeredményt, az így generált dokumentum vonatkozó részletét tekintheti meg.

  A beállítás a következő: a generálandó dokumentum minden következő oldalán, a fejléc első sorának bal szélén az a kategória név szerepeljen, ami a kategória struktúra győkerétől számítva, 4. szinten szerepel (Nappali).

 • Vissza: Ha ezt a Típust választja, azzal azt a parancsot adja a rendszernek, hogy a generálandó dokumentumban - azon a Pozíción, amihez ez a Típus be lett állítva - az éppen aktuális kategóriától számítva - a kategória struktúrában ezúttal felfelé haladva - az Érték mezőben megadott melyik (hányadik) szinten lévő kategória név jelenjen meg a dokumentum minden következő oldalán mindaddig, amíg egy tatszőleges alkategóriánál ez a parancs felül nem lesz bírálva, egy eltérő beállítással. Az Érték mezőkben - a gyökér kivételével - itt sem a szintek sorszámai, hanem az egyes szinteken lévő kategória nevek jelennek meg a választékban.

  A következő három képen is egy lehetséges Fejléc beállítást, egy ahhoz tartozó kategória struktúra ágat és a végeredményt, az így generált dokumentum vonatkozó részletét tekintheti meg.

  A beállítás a következő: a generálandó dokumentum minden következő oldalán, a fejléc első sorának bal szélén az a kategória név szerepeljen, ami a kategória struktúra éppen aktuális elemétől (Mérnök Informatikus BSc) számítva, a kategória struktúrában felfelé haladva, az 1. szinten szerepel (Mérnök Informatikus).

 • Szöveg: Ha ezt a Típust választja, akkor az Érték mezőbe tetszőleges szöveget írhat, ami az előzőek szerint kötődik a vele azonos sorban lévő Pozícióhoz és azonos módon öröklődik az alkategóriákra.

Miután beállította a fej-, és láblécben megjelentetni kívánt adatokat, kattintson a "Ment" gombra, a beállítások rögzítéséhez.

Tartalom - kategória kapcsolat megszüntetése (Törlés)

Ha a tartalmi elemek és/vagy generált listák kategóriához rendelése közben hibát vét, így feleslegesen vagy tévesen rendel tartalmi eleme(ke)t és/vagy generált listá(ka)t az aktuális kategóriához, akkor a következőt kell tennie:

1. Lépés: Gördítse a képernyőt egy eltávolítandó elemhez.

2. Lépés: Az eltávolítandó elem sorában kattintson a "Törlés" funkciógombra.

3. Lépés: A feljövő ablakban erősítse meg, vagy vesse el a törlési szándékát.

 

Egy ilyen törlés, természetesen csak az aktuális kategória és a választott elem közötti kapcsolatot törli, magát a tartalmi elemet nem. Amennyiben a tartalmi elemnek csak ez az egy kapcsolata volt, akkor az a tranzakció után, értelem szerűen, automatikusan a "Kategória nélküli elemek" közé kerül.

 

Tartalmi elem megtekintése és/vagy szerkesztése

Ha egy bal oldali munkaablakban lévő tartalmi elemet meg kíván tekinteni, vagy valamilyen oknál fogva a tartalmán kíván változtatni, akkor kattintson az adott tartalmi elem sorában lévő "Szerkesztés" funkciógombra.

 

Eredményül ugyanazt a képernyőt kapja, mintha a Tartalmi elemet a "Tartalom/Tartalomkezelő/Tartalmak listája" felületen, a tartalmi elem címére való kattintással nyitotta volna meg. A megtekintést és/vagy módosítást követően akár a "Vissza", akár a "Mentés" funkcióval zárja le a szerkesztést, a vezérlés a "Tartalom/Tartalomkezelő/Tartalmak listája" felületnek adódik át, a program nem tér vissza a Tanulmányi tájékoztatóhoz.

 

PDF fájl készítése

1. Lépés: A "Komponensek/Tanulmányi tájékoztató" képernyő bal oldalán állítsa be - a navigálási lehetőségek használatával - azt a kategóriát (könyvtárat), amelynek a tartalmi elemeiből, alkategóriáiból, valamint az azokhoz kapcsolt egyéb tartalmi elemekből, PDF formátumú, önálló dokumentumot kíván generálni.

 

2. Lépés: Ellenőrizze és ha szükséges, állítsa be a következőket:

 • Az érintett struktúra ág a megfelelő alkategóriákat és tartalmi elemeket tartalmazza,
 • A struktúra ág alkategóriái és tartalmi elemei a megfelelő sorrendben kövessék egymást,
 • Ha az érintett struktúra tartalmaz "Generált lista" eleme(ke)t, akkor azok elhelyezkedése, sorrendje, beállításai korrektek legyenek,
 • A "Fejléc" beállítás(ok) a struktúra meghatározó pontjain feleljen(ek) meg az elképzeléseknek,
 • Az érintett struktúra ág ne tartalmazzon felesleges, oda nem illő elemeket,
 • Sorrend változtatás esetén, a beállítás legyen elmentve.

3. Lépés: Korrekt struktúra, tartalom, sorrend és beállítások esetén klikkeljen a képernyő fejlécében található, "PDF készítése" vezérlő ikonra. Ezt követően, a navigációs ablakok felett, a folyamat előre haladtával, egymást váltó üzenetek fognak megjelenni:

 • "A pdf generálása folyik, kérjük várjon (Kész: X/Y) Z%", ahol:

  • X: A már pdf-be generált kategóriák száma. Ez a szám független a kiválasztott kategóriában, vagy az abba beépülő alkategóriákban található tartalmi elemek mennyiségétől.
  • Y: A kategória struktúra kiválasztott ágában található, így a pdf-be generálandó kategóriák össz mennyisége.
  • Z: Az aktuális készenléti állapot.
 • "A pdf generálása folyik, kérjük várjon (Kész: Y/Y) 100% Összefűzés", ahol:

  • Y: A kategória struktúra kiválasztott ágában talált és pdf-be generált kategóriák száma.
 • "A generálás elkészült: pdf-SSS-ÉÉÉÉHHNN-ÓÓPPMM.pdf", ahol:

  • SSS: Annak a kiválasztott kategóriának az ID száma (belső azonosító száma), amely alatti kategória struktúra tartalma a pdf-be lesz/lett generálva, pl.: 103
  • ÉÉÉÉ: Az aktuális évszám, pl.: 2011
  • HH: Az aktuális hónap (szükség esetén előnullázott számmal), pl.: január = 01
  • NN: Az aktuális nap (szükség esetén előnullázott számmal), pl.: bármely hónap ötödike = 05
  • ÓÓ: Az aktuális óra (szükség esetén előnullázott számmal, mint a nap esetén)
  • PP: Az aktuális óra (szükség esetén előnullázott számmal, mint a nap esetén)
  • MM: Az aktuális óra (szükség esetén előnullázott számmal, mint a nap esetén)


  Megjegyzés: Egyes generálások - amikor nagyon nagy tartalmakat kell kigyűjtenie, majd összefűznie a programnak -, hosszú percekig is eltarthatnak. Ilyenkor nem érdemes kivárnia a tranzakció végét, nyugodtan elnavigálhat az oldalról és a pdf generálás ideje alatt egyéb feladatokat is elvégezhet. Sőt, mivel a pdf generálás teljes egészében a szerveren fut, akár a programból is kiléphet, vagy a gépét is kikapcsolhatja. Amíg a szerver üzemel, egy-egy elindított generálás nem fog megszakadni.

4. Lépés: Ha a "Tanulmányi tájékoztató" képernyőn várja meg a pdf generálás befejezését, akkor az üzenetben lévő pdf fájlnévre klikkelve, egy megnyíló ablakban választhatja ki, hogy a frissen generált fájlt meg kívánja-e nyitni, vagy inkább a saját gépére, hálózatára, vagy egyéb adathordozóra kívánja menteni. Mentés esetén az, hogy a rendszer rákérdez-e a mentés helyére, vagy automatikusan ment egy előre beállított könyvtárba, attól függ, hogy Ön az aktuális web böngészőjében, korábban melyik opciót állította be.

 

Ha ezen lehetőségekkel nem él, akkor a későbbiekben a "PDF kezelő" felületen találhatja meg a generált fájlt, többek között, a 3. lépésben, a fájl nevébe kódolt adatok segítségével (pdf-SSS-ÉÉÉÉHHNN-ÓÓPPMM.pdf).

 

PDF kezelő

Ezen a képernyőn kezelheti a már generált pdf-eket. A listázó képernyő eléréséhez klikkeljen a "Komponensek/Tanulmányi tájékoztató" képernyő, "PDF kezelő" ikonjára.

 

 • Összes kijelölése (jelölőnégyzet): Ha egyszerre az összes kilistázott fájlon kíván központi műveletet végrehajtani, klikkeljen a fejlécben található fekete hátterű, "Összes kijelölése" jelölőnégyzetre. A kattintás hatására, valamennyi fájl előtti jelölőnégyzetben megjelenik egy-egy "pipa", jelezve, hogy a kijelölések megtörténtek. Az opció reverzibilis, tehát ha ismét az "Összes kijelölése" jelölőnégyzetre klikkel, a soronkénti jelölések visszavonásra kerülnek.

  A kijelölési lehetőség, természetesen soronként (határozatonként) is ki-be kapcsolható.

 • A lista átrendezése: Mindegyik fejléc-mező, rendelkezik egy-egy adatrendezési opcióval is. A sorbarendezés vagylagos, egyszerre több oszlop rendezettségi beállítását nem leget kombinálni.

  • - Ha egy tetszőleges oszlopfejléc mezejében a felső - "Növekvő sorrendben" - rendező gombra klikkel, a listát az adott oszlop mezőadatainak a növekvő sorrendje szerint jeleníti meg a szoftver.
  • - Ha egy tetszőleges oszlopfejléc mezejében az alsó - "Csökkenő sorrendben" - rendező gombra klikkel, a listát az adott oszlop mezőadatainak a csökkenő sorrendje szerint jeleníti meg a szoftver.
 • Név: A generált pdf fájlok nevei. Egy-egy fájlnévre klikkelve, egy megnyíló ablakban választhatja ki, hogy a kiválasztott fájlt meg kívánja-e nyitni, vagy inkább a saját gépére, hálózatára, vagy egyéb adathordozóra kívánja menteni. Mentés esetén az, hogy a rendszer rákérdez-e a mentés helyére, vagy automatikusan ment egy előre beállított könyvtárba, attól függ, hogy Ön az aktuális web böngészőjében, korábban melyik opciót állította be.

 • Méret: A fájlok mérete, [kB]-ban
 • Készült: A pdf generálás befejezésének a dátuma és időpontja.
 • Kategória: Annak a kategóriának a neve, amely alatti struktúra elemeit a generált fájl tartalmazza.

A Kategória mezőben lévő adatok a dátumokkal és időpontokkal együtt, segítik Önnek beazonosítani a keresett fájl(oka)t.

Az időközben feleslegessé vált, vagy az Ön hibás beállítása(i) miatt nem megfelelően generálódott fájlokat egyesével, vagy csoportosan kitörölheti az adatbázisból. A fájl(ok) előtti jelölő négyzet(ek)be klikkelve kijelölheti a törlendő fájl(oka)t, majd a "Töröl" eszköztár ikonra kattintva - egy megerősítést követően - végrehajtódik a törlés.

 

Lehetősége van 5 és 100 között beállítani a képernyőn egyszerre megjelenő fájlok mennyiségét, valamint szükség esetén, egy klikkeléssel lapozhat, vagy több képernyőnyit ugorhat is.

 

A "Mégsem" ikonra klikkelve, visszaléphet a "Tanulmányi tájékoztató" felületre.

Az adminisztrátori felülethez kapcsolódó linkek

^
Facebook
Instagram
Twitter