Infoartnet - Web Média Marketing

AWE [Pyramid] CMS - 3.x használati útmutató - Szenátusi határozatok

Tartalmi elemek

Szenátusi határozatok kezelése

ugrás az oldal tetejére

A Szenátusi határozat létrehozásának logikai sorrendje

A szenátusi határozatok létrehozása és kezelése közben bizonyos logikai sorrendet kell követnie:

1. Lépés: A tartalmi elem, vagyis a Szenátusi határozat szöveges részének megírása, a "Tartalom/Tartalom kezelő/Tartalom felvitele" menüpont alatt.

 

2. Lépés: Új szenátusi határozat létrehozásának indítása, a "Komponensek/Szenátusi határozatok" menü alatt, az "Új határozat" ikon aktiválásával.

 

3. Lépés: Az előző lépésben megnyitott felületen történik:

 • A határozat szerkesztése,
 • Az 1. lépésben létrehozott tartalmi elem (határozat szöveg) határozathoz kapcsolása,
 • A Tárgyak/Tantervek határozathoz rendelése, és
 • Az előző 3 tranzakció mentése.

4. Lépés (opcionális): A mentést követően, az előző lépésben komplettírozott határozat megjelenik a "Szenátusi határozat listázó"-ban, ahol a határozat számára kattintva, megnyílik a határozat szerkesztő felülete. Az esetlegesen további szerkesztésre/módosításra megnyitott határozatok 3. lépésben megismert munkafelülete, ilyenkor kiegészül egy "Beterjesztők hozzárendelése" blokkal is.

 

A Használati útmutató jelentős terjedelemben foglalkozik a tartalommal/tartalmi elemekkel kapcsolatos teendőkkel, szabályokkal és a tartalom felvitel egyéb, opcionális lehetőségeivel. A Szenátusi határozat szöveges részét - mint tartalmi elemet - is ezen útmutatásoknak megfelelően kell létrehoznia. Minden további - előbb felsorolt - teendőt, a jelen fejezetben részletesen ismertetünk.

A Szenátusi határozatok Kliens oldali megjelenítése

A határozat szövegének szerkesztése közben, az általános szabályokon kívül arra is figyelmet kell fordítania, hogy a "Bevezető szöveg" (Intro text) ablakába írt szöveg és a határozat teljes tartalma, egységes szabály szerint jelenik meg.

1. Lépés: Az oldal web böngészőből való meghívását és egy esetleges regisztrációt, vagy belépési procedúrát követően, nyissa meg a Kliens oldalon, a "Főmenü/Szenátusi határozatok" menüpontot.

 

2. Lépés: A Szenátusi határozatok blokkban adjon meg tetszés szerinti szűrési feltételeket, vagy az alapértelmezés elfogadása mellett, klikkeljen a "Keresés" funkciógombra. Ha nem ad szűrési feltételt, a rendszer az összes Szenátusi határozatot kilistázza.

 

3. Lépés: A találati lista a jelen esetben nem soronként, hanem egymás alatti ablakokban ölt testet. A Fejléc sorok alatt jelenik meg az a szövegblokk, amit az egyes határozatok szerkesztésekor, a "Bevezető szöveg" szerkesztő ablakba írt.

 

4. Lépés: Ha a határozat fejlécek legelső soraiban lévő "Szenátusi határozat száma:" mögötti linkre klikkel, megjelenik az adott határozat teljes szövege.

 

5. Lépés: Ha az utolsó sorban lévő "<< Vissza" gombra klikkel, visszajut az eggyel korábbi, határozatokat listázó felületre. Visszalépés esetén, a határozatok annak megfelelően jelennek meg, ahogy a 2. lépésben, a listázás szürési feltételeit beállította.

 

Szenátusi határozat létrehozása

1. Lépés: Klikkeljen a "Komponensek/Szenátusi határozatok" menü alatt, az "Új határozat" ikonra.

 

2. Lépés: A megnyíló felületen 3 önálló adatblokkot talál. Töltse ki értelem szerűen mindegyikben a mezőket, illetve állítsa be a választó gombokkal, az opcionális lehetőségeket.

 

Határozat szerkesztése adatblokk

 • Határozat száma: Adja meg a létrehozandó Szenátusi határozat azonosító számát, az Önök házi szabályai/szabványai szerinti tartalommal és szintaktikával.
 • Tanév: Válassza ki a legördülő menü értéklistájából a döntés tanévét.
 • Félév: A megfelelő kapcsológombra való klikkeléssel állítsa be a döntés félévét:

  • Tavaszi,
  • Őszi.
 • Igenek száma: A rendelkezésére álló jegyzőkönyv alapján, írja be az "Igen"-nel szavazók számát.
 • Nemek száma: A rendelkezésére álló jegyzőkönyv alapján, írja be a "Nem"-mel szavazók számát.
 • Tartózkodások száma: A rendelkezésére álló jegyzőkönyv alapján, írja be a tartózkodók számát.
 • Titkos szavazás: A rendelkezésére álló jegyzőkönyv alapján, a megfelelő kapcsológombra való klikkeléssel állítsa be, hogy a szavazás titkos volt-e:

  • Igen,
  • Nem.
 • Minősített: A rendelkezésére álló jegyzőkönyv alapján, a megfelelő kapcsológombra való klikkeléssel állítsa be, hogy a szavazás minősített volt-e:

  • Igen,
  • Nem.
 • Döntés: A rendelkezésére álló jegyzőkönyv alapján, a megfelelő kapcsológombra való klikkeléssel állítsa be, hogy a határozatot elfogadták-e:

  • Elfogadva,
  • Elutasítva.

 

Tárgy/Tanterv hozzárendelése adatblokk

Tárgy/Tanterv keresés

 • Tárgykód: Írja be a tárgykódot (pl.: "ngb_in002"), majd klikkeljen a "Keresés" funkciógombra.
  A kereső, a tantárgyak megnevezéseiben mindenhol keresni fogja a beírt kódot (sztringet), méghozzá úgy, hogy a kis és nagybetűk között nem tesz különbséget, és akár 1 karakter beírása esetén is szűkíti a keresést. A találati listát, a rendszer az adatblokkon belül, soronként, a Tárgykód alá listázza ki.

 • Tanterv kód: Írja be a Tanterv kódot (pl: "IVIN"), majd klikkeljen ismét a "Keresés" funkciógombra.
  A kereső itt is az előbb ismertetett elven működik, és a találati listát is ugyanott jeleníti meg.

Tárgyak/Tantervek és a Szenátusi határozat összekapcsolása

 • Miután a fenti kereséssel kiszűrte azokat a tárgyakat és tanterveket, amelyekre az adott határozat vonatkozni fog, válasszon közülük egyet, a nevére való klikkeléssel. A kiválasztott tárgy/tanterv sora piros színűre változik.

 • Tárgy/Tanterv: Ha a "Hozzáad" funkciógombra klikkel, az előbb kiválasztott tárgy/tanterv összefonódik a Szenátusi határozattal és ki is listázódik, a "Hozzárendelt kódok" ablakban.

 • Hatályos: [ÉÉÉÉ-HH-NN] szintaktikával adja meg a Szenátusi határozat érvénybe lépésének a kezdetét.
 • Vissza: Ha a "Vissza" választógombot ráklikkeléssel aktiválja, akkor a határozat minden időben (a múltra vonatkozóan, a jelenben és a jövőre vonatkozóan is) érvényessé válik. Ilyen esetben az előbbi dátum arra vonatkozik, hogy a visszamenőlegesség mikor lépett hatályba.
 • A fenti összekapcsolási műveleteket ismételje meg a szűrési listában szereplő többi tantárggyal/tantervvel kapcsolatban is.
 • A sorok végén lévő "Törlés" ikonokkal egy-egy korábbi hozzárendelés törölhető.

Tartalmi elem adatblokk

 • Tartalmi elem kategória: Válassza ki a legördülő mező értéklistájából azt a kategóriát, amihez korábban, a Szenátusi határozat szövegét rejtő, tartalmi elemet kapcsolta. Ha a határozat szövegét nem kapcsolta kategóriához, válassza a "Nincs kategóriában" opciót.
 • Tartalmi elem neve: Válassza ki a legördülő mező értéklistájából a határozat - mint tartalmi elem - megnevezését.

Mentés

A fenti adatok rögzítéséhez, a "Szenátusi határozat kezelő" fejlécében klikkeljen a "Mentés" ikonra. A rendszer a mentést követően visszaadja a vezérlést, a "Szenátusi határozat listázó" felületre.

 

Ha mégis eláll a felvételi szándékától, a képernyő fejlécén lévő "Vissza" ikonra klikkelve, a vezérlés az esetlegesen már beírt adatok mentése nélkül bezárja a felvételező felületet, majd visszatér a "Szenátusi határozat listázó" képernyőre.

A "Vissza" ikon melletti "Segítség a kitöltéshez" ikonnal ki-be kapcsolhatja a mező szintű Help funkciót.

 

Szenátusi határozatok listázása

A Szenátusi határozatokat listázó képernyő, a "Komponensek/Szenátusi határozatok" menüből érhető el.

 

 • Összes kijelölése (jelölőnégyzet): Ha egyszerre az összes kilistázott Szenátusi határozaton kíván központi műveletet végrehajtani, klikkeljen a fejlécben található fekete hátterű, "Összes kijelölése" jelölőnégyzetre. A kattintás hatására, valamennyi határozat előtti jelölőnégyzetben megjelenik egy-egy "pipa", jelezve, hogy a kijelölések megtörténtek. Az opció reverzibilis, tehát ha ismét az "Összes kijelölése" jelölőnégyzetre klikkel, a soronkénti jelölések visszavonásra kerülnek.

  A kijelölési lehetőség, természetesen soronként (határozatonként) is ki-be kapcsolható.

 • A határozat lista átrendezése: Mindegyik fejléc-mező, rendelkezik egy-egy adatrendezési opcióval is. A sorbarendezés vagylagos, egyszerre több oszlop rendezettségi beállítását nem leget kombinálni.

  • - Ha egy tetszőleges oszlop-fejléc mezejében a felső - "Növekvő sorrendben" - rendező gombra klikkel, a határozat listát az adott oszlop mezőadatainak a növekvő sorrendje szerint jeleníti meg a szoftver.
  • - Ha egy tetszőleges oszlop-fejléc mezejében az alsó - "Csökkenő sorrendben" - rendező gombra klikkel, a határozat listát az adott oszlop mezőadatainak a csökkenő sorrendje szerint jeleníti meg a szoftver.
 • ID: Az egyes határozatok belső azonosító száma.
 • Száma: A Szenátusi határozatnak, a felvételekor kapott, egyedi azonosítója. Ha a listában egy tetszőleges határozat számára klikkel, megnyílik az adott határozat szerkesztő felülete.
 • Tanév: A döntés meghozatalának a tanéve.
 • Félév: A döntés meghozatalának a féléve (Tavaszi/Őszi).
 • Döntés: A határozattal kapcsolatos szavazás végeredménye (Elfogadva/Elutasítva).
 • Igen: A határozat megszavazásakor, az "Igen"-ek száma.
 • Nem: A határozat megszavazásakor, a "Nem"-ek száma.
 • Tartózkodott: A határozat megszavazásakor, a tartózkodások száma.
 • Titkos: A szavazás titkos volt-e (Igen/Nem)
 • Minősített: A szavazás minősített volt-e (Igen/Nem)

A képernyő fejlécén lévő "Törlés" és "Új határozat" ikonra klikkelve karbantartó tranzakciókat aktiválhat, amelyek részletes ismertetését a jelen fejezetben olvashatja.

 

A listázó képernyő címsorában, illetve az utolsó megjelenített listaelemet követő sorban is beállíthatja az egyszerre látni kívánt határozatok, maximális számát (Sor/Oldal). A beállított listázóablak méretét meghaladó határozat mennyiség esetén, lapozási lehetőség is segíti Önt a navigálásban.

Szenátusi határozat módosítása/kiegészítése

Ha a "Szenátusi határozat listázó" lépernyőn egy határozat számára kattint, megnyílik a határozatnak a szerkesztő felülete. A szerkesztésre, módosításra, vagy kiegészítésre megnyitott határozatok korábban már megismert, felvételező munkafelülete ilyenkor kiegészül, egy "Beterjesztők hozzárendelése" blokkal.

 

Ha mégis eláll a módosítási szándékától, a képernyő fejlécén lévő "Vissza" ikonra klikkelve, a vezérlés az esetlegesen már módosult adatok mentése nélkül bezárja a szerkesztő felületet, majd visszatér a "Szenátusi határozat listázó" képernyőre.

 

A "Vissza" ikon melletti "Segítség a kitöltéshez" ikonnal ki-be kapcsolhatja a mező szintű Help funkciót.

 

Beterjesztők kezelése/hozzárendelése adatblokk

 • Beterjesztő: A legördülő mező értéklistája a korábban már felvett beterjesztőket tartalmazza. A listából kiválasztott beterjesztő neve megjelenik a mezőben. Ezek a beterjesztők opcionálisak (választhatók), de nem azonosak a jelen határozat konkrét beterjesztőivel. Ők a blokk alján, a "Beterjesztők" sorszámozott listában láthatók.
 • Új beterjesztő hozzáadása: Ha a korábbi beterjesztők listája még nem tartalmazza az éppen aktuális, beterjesztő nevet, azt hozzáadhatja a listához:

  • Klikkeljen az "Új hozzáadása" funkciógombra.
  • A megjelenő "Beterjesztő neve" mezőbe írja be az új nevet.
  • Klikkeljen a "Beterjesztő hozzáadása" funkciógombra.
  • A "Beterjesztő" legördülő mezőben rögtön ellenőrizheti is, hogy a felvett személy bekerült-e a választható beterjesztők listájába.

  Az "Új hozzáadása" funkciógomb hatására megjelenő plusz mezőket, ugyanazon gombra való klikkeléssel, bármikor el is távolíthatja.
 • Beterjesztő nevének módosítása: Ha egy beterjesztő nevét módosítani, vagy felülírni szertné, azt a következő módon teheti meg:

  • Válassza ki a módosítandó nevet a "Beterjesztő" mezőben.
  • Klikkeljen az "Új hozzáadása" funkciógombra.
  • A megjelenő "Beterjesztő neve" mezőbe írja be az új, vagy módosított nevet.
  • Klikkeljen a "Beterjesztő módosítása" funkciógombra.
  • A "Beterjesztő" legördülő mezőben rögtön ellenőrizheti is, hogy a módosítás korrekt-e a választható beterjesztők listájában.

  Ilyenkor is érvényes, hogy az "Új hozzáadása" funkciógomb hatására megjelenő plusz mezőket, ugyanazon gombra való klikkeléssel, bármikor el is távolíthatja.
 • Beterjesztő hozzárendelés: A "Beterjesztő" mezőben éppen látható nevet, a "Beterjesztő hozzárendelés" funkciógombra való klikkeléssel tudja a határozathoz rendelni. A beterjesztő neve rögtön megjelenik a blokk alján, a "Beterjesztők" sorszámozott listájában. A számok nem a hozzárendelés sorrendjét mutatják, a nevek ABC sorrendben jelennek meg a listában.
 • Beterjesztő eltávolítása: Ha a határozat egy beterjesztőjét - pl.: téves hozzárendelés miatt - törölni kívánja a határozat beterjesztőinek névjegyzékéből, klikkeljen a név mögötti "Beterjesztő eltávolítása" ikonra.  A törlés csupán a határozat és a beterjesztő közötti logikai kapcsolatot szünteti meg, a nevet nem törli a választható beterjesztők listájából.

Egyéb adatok módosítása

Természetesen, a szerkesztésre megnyitott képernyő bármely más adatblokkjában is végrehajthat módosításokat. Ezen blokkok, mezők és adatok kezelését/értelmezését, a "Szenátusi határozat létrehozása" alfejezet cím alatt már ismertettük.

Szenátusi határozat törlése

1. Lépés: A "Komponensek/Szenátusi határozatok" menüből aktiválja a Szenátusi határozatokat listázó képernyőt.

2. Lépés: Klikkeljen a törlendő határozat(ok) előtt lévő jelölő négyzet(ek)re.

3. Lépés: Klikkeljen a képernyő fejlécében lévő, "Törlés" ikonra.

4. Lépés: A törlési szándék megerősítését követően, a határozat kikerül a listából.

 

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő
^
Facebook
Instagram
Twitter