Infoartnet - Web Média Marketing

AWE [Pyramid] CMS - 3.x használati útmutató - Adminisztrátori felületek

Tartalmi elemek

Személyek beállításai

ugrás az oldal tetejére

A felület a "Komponensek/Telefonkönyv/Személyek beállításai" menüpont alatt található.

Az adatbázis

A Telefonkönyv funkcióval kapcsolatban tudni kell, hogy létezik egy "LDAP Címtár"-nak nevezett adatbázis, ami az intézmény (jelen esetben a teljes egyetem) összes jelenlegi és korábbi hallgatójának és - hasonló módon -, az összes munkatársának a személyes adatait tartalmazza. A hallgatók adatai a NEPTUN rendszerből kerülnek a Címtárba, a dolgozók adatai pedig az ORGWARE rendszerből. A személyes adatok tárolása, kezelése és elérhetősége szigorúan, a mindenkori, hatályos jogszabályok szerint történik.

A Telefonkönyv funkció az "LDAP Címtár" azon rekordjait érinti, amelyek valamely szervezeti egységhez vannak rendelve.

Személyek beállításai

A felületről az adatbázis nem szerkeszthető, csupán annak a leválogatására alkalmas, hogy a lehetséges adatok közül melyek és milyen sorrendben jelenjenek meg a kliens oldali kereséskor. A Név az esetleges Előtaggal, a Kép, valamint a Beosztás - mint elsődleges, kiemelt jelentőségű adatok -, fix helyen jelennek meg a weboldali megjelenítőben. Az összes többi adat, a jelen felületen beállított sorrend szerint jelenik meg a kliens oldali kereséskor, a találati lista ablakban.

Megjegyzés: Egyes adatok, mint pl. a vezetéknév és a keresztnév, külön adatként szerepelnek a Címtárban, de a kliens oldali megjelenítéskor már összefűzve jelennek meg a keresőben.

A képernyő bal oldali "Telefonkönyv beállítások" boxában,

 • egy legördülő menüből választhatja ki a megjelenítendő attribútumokat (a személyes adatok típusait),
 • a fenti mező alatti sorban rendelheti a kiválasztott adattípust a megjelenítendő személyes adatok csoportjához, és
 • a "Feltétel" gombbal kezdeményezheti, a már kiválasztott adattípusok feltételhez kötött megjelenítését.

Adattípusok és attribútumaik kezelése

A legördülő listában százas nagyságrendben talál megjeleníthető adattípusokat, amelyeket egyesével rendelhet a képernyő jobb oldali felületéhez, ami a - korábban már kiválasztott -, a Telefonkönyvben megjelenő adattípusokat tartalmazza.

Minden adattípushoz egy-egy önálló adatbox tartozik, ami az adattípus azonosítóját és a beállítható paramétereit tartalmazza. Mivel mindegyik adattípushoz azonos paraméterek rendelhetők, a későbbiekben a jobb oldali adatboxok lehetséges beállításait általánosságban, adattípustól függetlenül ismertetjük.

A felület kezelése - mint azt a következőkben látni fogja - nagyon hasonlít az űrlap-kezelő felület használatához.

1. Lépés: Válasszon a legördülő listából egy adattípust. A példánkban legyen ez a "mobile", vagyis a mobiltelefon szám.

2. Lépés: Klikkeljen a "Kiválasztottat hozzáad!" funkciógombra.

Ennek hatására, a választott adattípus, illetve a hozzá tartozó attribútumok, egy önálló adatboxban hozzáadódnak a jobb oldali listájához. A hozzáadott adatbox, először mindig a lista utolsó pozíciójára kerül.

3. Lépés: Mozgassa az egérkurzort az előbb aktivált "mobile box" fölé, majd a bal egérgomb folyamatos nyomva tartása mellett, húzza azt függőlegesen, a kívánt pozícióba. Erre a lépésre azért van szükség, mert az adatok, ezen az adminisztrációs felületen beállított sorrendjük szerint jelennek meg a Telefonkönyvben történő kereséskor, a weboldalon.

4. Lépés: Állítsa be az új adattípus paramétereit, vagy téves hozzárendelés esetén, törölje a kapcsolatot.

 • Mobile mező: Az adattípus azonosító neve. Nem módosítható, és értelem szerint, más adattípusnál más típusazonosító név jelenik meg a mezőben.
 • Töröl ikon: Ha tévesen kapcsolta be az adott típust, vagy egy korábban aktivált adattípus időközben feleslegessé vált, erre az ikonra való klikkeléssel veheti ki azt, a kliens oldali telefonkönyvben megjelenítendő adatok közül.
 • Publikus: Ha a jelölőnégyzetet aktiválja, akkor az adattípus megjelenhet a telefonkönyvben, a kliens oldalon.

  Megjegyzés:
  a feltételes mód azért indokolt, mert egy-egy adat megjelenésének több kritériuma is van:
  • Az adattípus legyen hozzárendelve a telefonkönyvhöz (lásd, a 2. lépést)
  • Az adattípus legyen publikus (lásd, a jelen paramétert),
  • Az adattípushoz tartozzon megjeleníthető érték.

 • Listában megjelenik: Ha ez a paraméter aktív - és van is megjeleníthető adat -, akkor az megjelenik a telefonkönyvben való kereséskor a találati lista boxaiban, egyébként nem. Lásd, az előző képet.
 • Profiloldalon megjelenik: Profiloldalon azt a felületet kell érteni, ami akkor jelenik meg, amikor a kliens oldalon, a telefonkönyvben való keresés találati listájában, egy névre klikkel. A "Listában megjelenik" és a "Profiloldalon megjelenik" paraméterekkel beállítható, hogy az adott adattípus különböző megjelenítő felületeken másként viselkedjen.

 • Előzőhöz való hozzáfűzés: Ha azt akarja elérni, hogy az adott adattípusnak az értéke fűződjön hozzá az admin felületen közvetlenül ez előtt az adattípus előtt lévő típus értékéhez, akkor aktiválja ezt a paramétert. Ha azt akarja, hogy a két adat között legyen valamilyen elválasztó karakter vagy szöveg, akkor azt vegye fel a megelőző mező utótagjaként.  Az összefűzött adatok, az első adat (amihez a másik hozzá lett fűzve) megnevezése mellett fognak megjelenni.

 • Adat utótag: Ezzel a paraméterrel, az adott adattípushoz kapcsolhat egy tetszőleges utótagot. A jelen példánk esetén (mobil telefonszám), pl.: a privát, munkahelyi, otthoni, munkaidőben, 8.00 után, " - ", stb. utótagok lehetnek életszerűek. A beírt utótagot a mező mögötti "Ment" ikonra való klikkeléssel kell rögzíteni.
 • Összefűző karakterek: Ha azonos adattípuson belül kíván több értéket megjeleníteni, mert a Címtárban pl. több munkahelyi telefonszám is fel van véve egy-egy személyhez, akkor az ebbe a mezőbe írt karakter(ek) fogják az egyes értékeket elkülöníteni egymástól. Pl.: a telefonszámok közé egy vessző és egy "space" karaktert írunk. A beírt összefűző karakter(eke)t a mező mögötti "Ment" ikonra való klikkeléssel kell rögzíteni.

5. Lépés: Ha szükséges, helyezzen el a listában feltételeket.

Ezek a feltételek az Űrlapkezelő "Hogyha" mezőtípusához hasonlóan működnek. Ha a "Feltétel box" (#if) legördülő mezőjéből választott adattípusra teljesül a beállított feltétel, akkor az admin oldali listában, a "Feltétel box" mögötti mezőtípusok, illetve azok értékei megjelenhetnek a kliens oldali megjelenítésben. A feltételhez kötött megjelenítési ciklust, a következő "endif" értékű "Feltétel box" zárja le.

A feltétel akkor teljesül,

 • ha a "Feltétel box"-ban kiválasztott adattípus rendelkezik értékkel és a "Létezés esetén teljesül" jelölőnégyzet aktív, vagy
 • ha a "Feltétel boxban" kiválasztott adattípus nem rendelkezik értékkel és a "Létezés esetén teljesül" jelölőnégyzet inaktív, vagyis üres.

A következő szemléltető képernyőn azt állítottuk be, hogy ha a személynek nem él az adatbázisban (címtárban) mobil telefonszáma (lásd az 1-el jelölt feltételt), akkor - és csakis akkor - jelenjen meg az illető hálózati telefonszáma (lásd a 2-vel jelölt adattípust), majd lezártuk a ciklust egy "endif" feltétellel (lásd a 3-mal jelölt feltételt).

Megjegyzés: Záró feltétel (endif) esetén, a "Létezés esetén teljesül" jelölőnégyzet, értelem szerint nem funkcionál.

ugrás az oldal tetejére

Szervezetek beállításai

ugrás az oldal tetejére

A felület a "Komponensek/Telefonkönyv/Szervezetek beállításai" menüpont alatt található.

Az adatbázis

A szervezeti adatokat - akár a személyes adatokat -, az "LDAP Címtár" tartalmazza.

Szervezeti beállítások

A felületről az adatbázis nem szerkeszthető, csupán annak a leválogatására alkalmas, hogy a lehetséges adatok közül melyek és milyen sorrendben jelenjenek meg a kliens oldali kereséskor.

A következő képernyőről látszik, hogy a "Szervezeti beállítások" felülete, lényegében azonos a "Személyek beállításai" felülettel. Ugyanazok a funkciók, a paraméterek, a beállítások, a teendők, a kezelés módja, stb.

Az egyetlen különbség, hogy ezen az adminisztrátori felületen nem a személyek, hanem a szervezeti egységek Telefonkönyvben megjeleníteni kívánt adatait lehet és kell beállítani.

A kezelést és a beállítások módját lásd, a "Személyek beállításai" fejezet alatt.

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő
^
Facebook
Instagram
Twitter