Infoartnet - Web Média Marketing

Tartalmi elem paraméterei

A jelen fejezetben, a tartalmi elemek szerkesztő felületének jobb oldalán található paramétereket, illetve azok kezelését ismertetjük.

Amennyiben Ön az "Új tartalom" funkcióval, "üres képernyőről" kezd felvenni egy tartalmi elemet és még nem mentette el egyszer sem, akkor egy szűkebb paraméter listát lát a képernyő jobb oldalán. Amint az első mentést végrehajtja, a paraméter lista kibővül.

Első mentés előtti paraméterlista Már mentett tartalmi elem paraméterlistája

A felületre jellemző, hogy a program automatikusan megjegyzi, hogy az adott felhasználó mely paraméter ablak(ok)ban lévő adatokkal dolgozik. Így, ha az adminisztrátor - pl. egy mentést követően - elhagyja a tartalmi elem szerkesztő felületet, majd később ismét visszatér oda, akkor ugyanazok a paraméter ablakok lesznek kinyitva, illetve bezárva, mint korábban.

Az egyes paraméter ablakok (boxok) nyitása és bezárása egyaránt a paraméter megnevezésére, vagy annak hátterére való kattintással történik.

Tartalom kategóriái

A funkció célja és lehetőségei

A "Tartalom kategóriái" paraméter ablakban, az épp szerkesztés alatt álló tartalmi elemmel kapcsolatban, a következő funkciókat hajthatja végre:

 • A fenti ábrán nyíllal jelölt, első két funkció ikon valamelyikének a használatával hozzákapcsolhatja a tartalmi elemet, egy már létező kategóriához.
 • A harmadik funkció ikon segítségével, egy lépésben kitörölheti az aktuális tartalmi elem korábban már létrehozott, valamennyi kategória kapcsolatát, míg a listasorok elején lévő "kuka" ikonokkal, csak az adott sorban kijelzett kategória kapcsolatot szüntetheti meg.
 • A funkció ikonok alatti - vízszintes vonallal elhatárolt - listában megtekintheti, hogy az adott tartalmi elem jelenleg mely kategóriákhoz van hozzákapcsolva.

A felület kezelése

 • Az aktuális tartalmi elem kategóriához rendelése, az első ikon használatával
  Ha az első, "Mappa" ikonra klikkel, a képernyője elszürkül és a következő kategória választó felület nyílik meg egy feljövő ablakban:  A kategória választó felületen azonos módon lehet navigálni, mint a Documentorban. Lásd: a jelen használati útmutató, "Documentor" című fejezetét.

  Megjegyzés:
  Az említett Documentor nevű komponensnek is az a feladata, hogy a már meglévő kategóriák és tartalmi elemek között kapcsolatot hozzon létre, de a Documentort elsősorban sok fejezetből és még több tartalmi elemből álló, komplett dokumentációk hatékony és kényelmes összeállítására terveztük, amelyeket utána PDF formátumú fájlba generálhat, vagy oldaltérkép-szerűen megjeleníthet egy weboldalon. Az ilyen dokumentációkban a kategóriák alkotják a tartalom vázát, mivel az egyes főbb fejezeteket személyesítik meg.

  E kis kitérő után, röviden ismertetjük a kategória választó felület működését:

  • Amennyiben mégsem akarja az aktuális tartalmat kategóriá(k)hoz rendelni, az előbb megnyitott ablakot, az INFOARTNET logó melletti záró    ikonnal csukhatja be.
  • Ha ismét az előző ábrára tekint, jelen példánkban az aktuális kategória, a "Gyökér kategória"-ban lévő "Terméktámogatás" (lásd: a kép fejlécében, az elérési utat).
  • A "Terméktámogatás" kategória három alkategóriát tartalmaz, a sárga mappa ikonokkal jelölt "Dokumentációk", "Dokumentumok" és "Szolgáltatások" kategóriákat.
  • Ha a kategória lista valamelyik elemére klikkel - jelen példánkban a Dokumentumokra -, akkor a választott kategóriának a neve felkerül az elérési útba és a lista, attól kezdve az ő közvetlen alkategóriáit mutatja.

  • Ezzel a nyitogatós módszerrel juthat el ahhoz az alkategóriához, amihez a dokumentációt hozzá kívánja rendelni. Fontos, hogy a keresett kategóriát már nem kell megnyitnia, csupán a listában kell megjelennie.
  • Ha mégis megnyitotta, az előző ábrán nyíllal jelölt elérési út elemeire klikkelve, közvetlenül visszaléphet az előző, vagy bármelyik - az elérési útban szereplő - kategória ágba.
  • Az aktuális tartalmi elem kategóriá(k)hoz rendelése, a lista soraiban látható "Plusz" és "Pipa" ikonokkal történik. Ha a (+) funkciót választja, akkor újabb és újabb kategóriákhoz rendelheti a tartalmi elemet, míg a pipával jelölt funkció, az összerendelést követően bezárja az ablakot és a vezérlés visszatér a "Tartalmi elem szerkesztő" felületre.
  • Egy tartalmi elem, tetszőleges számú kategóriához rendelhető.
 • Az aktuális tartalmi elem kategóriához rendelése, a második ikon használatával

  Kategória ikon


  A különbség az előző kategória választáshoz képest csupán annyi, hogy itt egy ú.n. fa struktúrás kategória választó felület áll az Ön rendelkezésére. Az Ön döntése, hogy melyik felületet alkalmazza, a végeredményben nem lesz különbség.  A navigáció ezen a felületen is hasonló. Ha egy-egy kategória névre klikkel, megnyílik a közvetlenül az alá a kategória alá tartozó szint, míg ha egy felsőbb szintű kategóriára klikkel, bezáródik az alatta már megnyitott struktúra és csak az új választás közvetlen tartalma lesz látható a fában.  Az aktuális tartalmi elemhez rendelendő kategória kiválasztása itt is a "Plusz" és a "Pipa" ikonokkal történik, és a viselkedésük is azonos, az előző pontban leírtakkal. Az egyetlen eltérés, hogy a két hozzárendelő ikon, itt mindig csak abban a sorban látható, aholva Ön az egérkurzort mozgatja.

  Az ablakot itt is a "pipás" választással, vagy a jobb felső sarokban látható    -re klikkelve zárhatja be.
 • Az aktuális tartalmi elem kategória kapcsolatainak törlése

  A harmadik funkció ikon segítségével, egy lépésben kitörölheti az aktuális tartalmi elem korábban már létrehozott, valamennyi kategória kapcsolatát, míg a listasorok elején lévő "kuka" ikonokkal, csak az adott sorban kijelzett kategória kapcsolatot szüntetheti meg.

  Fontos, hogy ezek a kapcsolat törlések nem kérnek megerősítést, viszont ilyenkor semmi más nem törlődik, mint az aktuális tartalomi elem és a választott kategória/kategóriák között fennálló logikai kapcsolat.

Tartalom címkéi

A funkció célja és lehetőségei

A címkézési lehetőség a rendszerben, egy másfajta (más szempontok alapján, más célzattal létrehozott) kategorizálásnak, tartalmi elem csoportosításnak felel meg.

A címkézési lehetőség opcionális, vagyis megfelelő felsőszintű, döntéshozatali jog esetén opcionálisan ki lehet kapcsol(tat)ni, vagy akár kötelezővé is lehet tenni, valamennyi felhasználó számára. Kötelező címkézés esetén az új tartalmi elemek elmenthetők ugyan, de nem publikálhatók mindaddig, amíg legalább egy címkéhez nincsenek rendelve.

A címkézéssel a multisite-os rendszerekben, ahol egy intézményen belül több önálló honlap is üzemel, könnyen kezelhetővé válnak pl. csak az egyedi honlapokon, csak a központi portálon, vagy a mindenütt megjelenítendő tartalmak, és ez a csoportosítás nem érinti, pl. a szakmai szempontok alapján felállított, és az intézménynek csak az adott szervezeti egységére jellemző, tartalom kategorizálási rendszerét.

A felület kezelése

Az aktuális tartalmi elem címké(k)hez rendelésének, illetve a címkekapcsolat(ok) megszüntetésének a felületei, a logikája, a grafikai kinézete és a kezelése is teljesen azonos az előző, "Tartalom kategóriái" alfejezetben ismertetett megoldásokkal.

Tag-ek

AWE tartalom tag-ek

A funkció célja és lehetőségei:

A jelen fejezethez/alfejezethez tartozó tartalmi elem(ek) jelenleg fejlesztés/kidolgozás alatt áll(nak).

Célunk, hogy a 3.x-es programverzió fejlesztésével párhuzamosan, vagy legalábbis minimális csúszással elkészítsük az átadás közeli komponensekhez kapcsolódó felhasználói segédleteket, ezért kérjük, kicsit később térjen vissza ide, vagy sűrgős probléma esetén hívja ügyfélszolgálatunkat, az alábbi elérhetőségeken.

 

Tartalom fordításai

AWE tartalom fordításai - új AWE tartalom fordításai - szerkesztés

A funkció célja és lehetőségei

A "Tartalom fordításai" paraméter ablakban, az épp szerkesztés alatt álló tartalmi elemmel kapcsolatban, a következő funkciókat hajthatja végre:

 • A tartalmi elem nyelvi fordításainak gyors szemrevételezése.
 • Egy már létező fordítás megnyitása, a nyelvi környezetnek az adott nyelvre történő egyidejű átállításával.
 • Egy még nem létező fordítás kezdeményezése, a nyelvi környezetnek az adott nyelvre történő egyidejű átállításával.

A felület kezelése

Ebben a paraméter ablakban az aktuálisan megnyitott tartalmi elem esetleges nyelvi fordításai láthatók. Az ablakban a weboldal összes beállított nyelve megjelenik, mellettük egy-egy ikonnal.

Az egyes nyelvek melletti ikonok mutatják, hogy a megnyitott tartalmi elemnek van-e az adott nyelven fordítása az adatbázisban. Az "Írólap" ikon az adott nyelven a fordítás létezését mutatja.

A fenti ábrán látható, hogy az adott ablakban nem csak a nyelv, a nyelvterület is kijelzésre kerül (English/GB, English/US, stb.).

  • Az aktuális tartalmi elem, egy nyelvi fordításának megnyitása

   Ha egy adott nyelv melletti "Írólap" ikonra klikkel, akkor attól függetlenül, hogy a választás előtt az aktuális tartalmi elemet, illetve annak módosítását elmentette-e, a következő rendszer üzenet jelenik meg a képernyőjén:

   • Ha előtte mentett, akkor: "Figyelem, a szerkesztés nyelve megváltozott!".

    AWE Tartalom fordítása - üzenet

  • Ha előtte még nem mentett, akkor is: "Figyelem, a szerkesztés nyelve megváltozott!".
   Azonban llyen esetben csak az utolsó mentett tartalom kerül át a választott nyelvi változatba.

   Elutasítás esetén folytathatja a szerkesztést és/vagy elmentheti az aktuális tartalmi elemet illetve annak módosítását, míg az üzenet tudomásul vételét követően, megnyílik az adott nyelvi változat, és a rendszer minden elemében átvált az adott nyelvre. 


Ha bármely módon - mentéssel, vagy mentés nélkül - kilép a szerkesztő felületből, akkor értelem szerűen, már az új nyelvi környezet, tartalmi elem listázó felületén találja magát, ahol csakis a választott nyelv tartalmi elemei láthatók.

A nyelvi környezet megváltozása, a képernyő jobb felső sarkában, a "Nyelvi változat" mezőben is érzékelhető.A tartalmi elem nyelvi változatai nem csak a szerkesztő-, hanem a tartalmi elem listázó felületen is kijelzésre kerülnek. A listázóban, a "Nyelvek" oszlopban látható zászló szimbólumok reprezentálják az egyes tartalmak nyelvi fordításait.

Megjegyzés:

   A "Nyelvi változat" mező csak akkor aktív egy-egy képernyőn, ha az a nyelvi változtatás első számú felülete. Ha megnyitja pl. a "Tartalmi elem szerkesztő"-t, akkor inaktívvá válik, mert ott a "Tartalom fordításai" paraméter ablak a nyelvi átállítások eszköze, illetve felülete.

 • Az aktuális tartalmi elem, egy új nyelvi fordításának elkészítése

  Ha egy adott nyelv mellett nem a "Ceruza", hanem egy "Írólap"  ikon látható, az azt jelzi, hogy arra a nyelvre még nincs lefordítva az épp szerkesztés alatt álló tartalmi elem.  Ha az ikonra klikkel, attól függően, hogy a választás előtt az aktuális tartalmi elemet, illetve annak módosítását elmentette-e, az előző pontban már ismertetett üzeneteket kapja a rendszertől.

  Ha a váltás mellett dönt, akkor lehetősége nyílik az adott tartalmi elem fordításának az elkészítésére. Ilyenkor - a kapott üzeneteken túl -, a "Tartalom nyelve" mezőben is látja, hogy egy másik nyelvi környezetbe került.  Az előző kép, bekarikázott részén az is látható, hogy az aktuális tartalmi elem, valójában nem változott. Ez a fordító számára jelent könnyebbséget, mivel az új nyelvi fordítást úgy készítheti el, hogy az új szerkesztő felületen látja a lefordítandó tartalmat, amiben már benne vannak a képek és változatlan a tartalmi elem formázása (grafikai megjelenése).
  Ha már lefordított egy-egy bekezdést, szakaszt, mondatot, stb., egyszerűen kitörli az eredeti szöveg azonos tartalmú részét, illetve szükség esetén cseréli a képeket is, azok nyelvezete miatt.

Publikálási beállítások

A funkció célja és lehetőségei

Ebben a paraméter ablakban állíthatja be a publikálás kezdetét és végét, illetve módosíthatja a létrehozás dátumát és időpontját. Ha az első két mezőben érvényes dátumo(ka)t szerepeltet, azt a rendszer felismeri és értelmezi, így a publikálást (az adott tartalmi elem weboldalon történő megjelenését) az Ön által megadott időintervallumnak megfelelően, automatikusan képes szabályozni.

A dátumok meg nem adása esetén a tartalom weboldali megjelenítése, a "Publikálás" opció manuális beállítása (a paraméter aktuális értéke) szerint történik.

A felület kezelése

Beírhatja bármelyik dátumot [ÉÉÉÉ-HH-NN] és az időpontot [ÓÓ:PP_MM] szintaktikával, vagy - a három mezőben lévő dátumválasztó ikonra klikkelve - egy összetett felületen is beállíthatja, illetve kiválaszthatja ugyanezen idő összetevőket.

Az egyes dátum-idő kritériumok, a mezők mögötti "kuka" ikonokra való klikkeléssel szüntethetők meg.

A felületen beállíthatja, vagy megváltoztathatja az év, hónap, nap, illetve az óra és perc paramétereket.

 • Az év és a hónap egy-egy legördülő listából, vagy a panel fejlécében lévő jobbra és balra mutató léptető nyilak segítségével állítható. Az egyik irányban december, a másik irányban pedig január után évváltás történik.
 • A konkrét nap a havi naptár felületen, klikkeléssel választható ki,
 • Az időpont elemei (óra, perc) pedig 5 perces pontossággal, egy-egy csúszkával állíthatók. Lehetősége van az épp aktuális idő azonnali beállítására is, az "Aktuális idő" gombra (linkre) való kattintással.

Az előbbi "Dátum picker" felületet a "Bezárás" gombra/linkre klikkelve csukhatja be. A felület bezárásakor a már beállított dátum és idő összetevők beíródnak az aktuális mezőbe.

Sablon

A funkció célja és lehetőségei

Ezen az adminisztrációs felületen az aktuális (szerkesztés alatt álló) tartalmi elemhez egy sablon (template) rendelhető, ami alapvetően meghatározza az adott tartalom, külső weboldali megjelenését. Az itt választható sablonok jellemzően azt befolyásolják, hogy a képernyő szélességében hány hasábra legyen felosztva, illetve ezek közül hány és konkrétan mely hasáb(ok) szolgáljanak a tartalom megjelenítésére.

Az egyik partnerünk által használt "SZE_121" sablon, az összesen 4 hasáb szélességű megjelenítő felületet 1-2-1 arányban osztja fel. Ebből a középső 2 hasáb szolgál a tartalmak megjelenítésére, míg a két szélen 1-1 hasábon lehet kisebb helyigényű komponenseket bekapcsolni.

Az "SZE_4" sablon 4 hasábon, vagyis a rendelkezésre álló megjelenítő felület teljes szélességében mutatja az aktuális tartalmi elemet, míg más sablonokkal 1-3, vagy 3-1 arányt is be lehet állítani, ahol a tartalom 3 hasáb szélességben jelenik meg. Természetesen a 4 hasábos alap kijelzés nem szentírás, lehet 3, 5, stb. felosztást is alkalmazni, sőt, a hasábok száma automatikusan is alkalmazkodhat a rendelkezésre álló eszköz adottságaihoz, pl.: HD felbontású TV-k, különböző képességű PC monitorok, laptopok, táblagépek, okostelefonok, stb.

Mivel a sablon hozzárendelés a rendszer különböző vezérlési szintjein:

 • a weboldal alapértelmezett template-jének a beállításánál (globális szint),
 • a menüpont(ok)hoz rendelt template(ek) beállításánál (menü szint),
 • a kategóriá(k)hoz rendelt template(ek) beállításánál (kategória szint), és
 • a tartalmi elem(ek)hez rendelt template(ek) beállításánál (tartalmi elem szint), vagy
 • a komponens(ek)hez rendelt template(ek) beállításnál (komponens szint)

egyaránt elvégezhető, ügyeljen az egyes szinteken végrehajtott beállítások hatókörére és öröklődési hierarchiájára.

A sablonok öröklődéséről a jelen használati útmutató, "Sablonok öröklődése" című fejezetéből tudhat meg részleteket.

A felület kezelése

Mivel az öröklődési hierarchiában a tartalmi elem szint a legalacsonyabb, bármely más szinten beállított sablon, a tartalmi elem számára alapértelmezett lehet. Ha megfelel Önnek az a képernyő felosztás amit az aktuális tartalmi elem webes ellenőrzéskor lát, akkor nincs teendője. Ha viszont más sablont (template-et) szeretne - csakis az adott tartalmi elem esetén - érvényesíteni, akkor először az "Alapértelmezett sablon használata" opciót állítsa "nem" értékre, majd a "Tartalomhoz rendelt sablon" legördülő mező értéklistájából válasszon egy megfelelőbb template-et, az adott tartalom megjelenítéséhez.

Figyelem: Hiába állít be egy másik sablont, ha az "Alapértelmezett sablon használata" = "igen" opció meghagyásával felülírja a változtatását.

Statisztika

A funkció célja és lehetőségei

A paraméter egyetlen funkciója, hogy megmutassa, hogy az aktuális tartalmi elemet hányszor nézték (nyitották) meg a weboldalon. Ez egy output mező, a benne lévő értéket nem lehet szerkesztéssel felülírni.

Paraméterek beállítása

AWE tartalom paraméterei - beállítások

A funkció célja és lehetőségei

Ebben a paraméter ablakban azt állíthatja be, hogy milyen, a használatot, böngészést, eligazodást, nyomtatást, megosztást, stb., segítő ikonok, feliratok, funkciók, megnevezések, stb., jelenjenek meg a látogatók számára a weboldalon.

Mivel az itt található paraméterek beállítása részben vagy egészben a rendszer különböző vezérlési szintjein:

 • a weboldal alapértelmezéseinek a beállításánál (globális szint),
 • a menüpont típusok paramétereinek a beállításánál (menü szint), vagy
 • az azonos szintű elemek: kategória, galéria, eseménynaptár, stb., paramétereinek a beállításánál

egyaránt elvégezhető, ügyeljen az egyes szinteken végrehajtott beállítások hatókörére és öröklődési hierarchiájára.

A paraméterek öröklődéséről a jelen használati útmutató, "Paraméterek öröklődése" című fejezetében tudhat meg részleteket.

A felület kezelése

Ha a most következő paraméterek bármelyikénél az "igen" és "nem" rádiógombok előtti jelölőnégyzet aktív ("pipa" van benne), akkor az adott paraméter értéke valamelyik magasabb vezérlési szint (Globális, Menü, Kategória, stb.) azonos beállításából öröklődik erre a szintre. Ha a jelölőnégyzet inaktív (üres), akkor itt kell beállítania az adott paraméter értékét, az "igen" vagy "nem" rádiógomb aktiválásával.

 • Vissza gomb megjelenítése: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, a "Vissza" gomb - mint választható funkció - látható legyen-e a weboldalon.
 • Bevezető megjelenítése: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, annak bevezető része látható legyen-e a weboldalon. A bevezetőt leginkább akkor szokták eltüntetni a tartalmi elem megjelenítésekor, ha az nem a tartalom szerves része, hanem egy önálló, figyelemfelkeltő összefoglaló, a tartalmi elem témájáról.
 • Szövegtörzs megjelenítése: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, annak érdemi része, a szövegtörzs, látható legyen-e a weboldalon. Ha a bevezetőt és szövegtörzset is letiltja, azzal azt éri el, hogy csak a tartalmi elem címe fog megjelenni a weboldalon.
 • Cím megjelenítése: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, annak címe, látható legyen-e a weboldalon.
 • Kategória név mutatása: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, annak kategóriája (kategória neve), látható legyen-e a weboldalon. Ha a tartalmi elem több kategóriához is tartozik, akkor természetesen az összes érintett kategória név meg fog jelenni a fejlécben.
 • Kategória neve linkes: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, a "Kategória név mutatása" opciónál láthatóra állított kategória név linkként látszódjon, illetve viselkedjen-e.
 • Szerző megjelenítése: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, annak szerzője (a szerző eltárolt azonosító neve), látható legyen-e a weboldalon.

 • Szerző kép megjelenítése: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, annak szerzőjének "avatar"ja (a szerző eltárolt fényképe), látható legyen-e a weboldalon. A megjelenés helye az oldal fej része.
 • Létrehozási dátum megjelenítése: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, annak létrehozási dátuma és időpontja, látható legyen-e a weboldalon.
 • Módosítási dátum megjelenítése: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, annak utolsó módosítási dátuma és időpontja, látható legyen-e a weboldalon.
 • PDF ikon mutatása: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, az annak PDF formátumban való letöltését lehetővé tevő vezérlő ikon látható, illetve aktív legyen-e a weboldalon. (A tartalmi elem megjelenítésekor megjelenik a PDF generálás lehetősége a tartalmi elemből, ha ezt a kialakított megjelenítés lehetővé teszi.)

 • PDF lábléc: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, az annak PDF formátumban való letöltésékor a láblécben megjelenjen a tartalmi elem kategóriája, létrehozási dátuma.
 • Nyomtató ikon mutatása: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, az annak kinyomtatását lehetővé tevő vezérlő ikon látható, illetve aktív legyen-e a weboldalon.
 • E-mail ikon mutatása: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, annak elektronikus továbbküldését, illetve egy kapcsolódó e-mail küldését lehetővé tevő vezérlő ikon látható, illetve aktív legyen-e a weboldalon.

  PDF-, Nyomtató- és E-mail ikon látszik a weboldalon
 • Megosztási eszköztár megjelenítése: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, az annak különböző környezetekben (társasági oldalakon) való megosztását lehetővé tevő funkció látható, illetve aktív legyen-e a weboldalon.

  Megosztási ikonok látszanak a weboldalon 
 • Cím mutatása a böngésző fejlécében: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, annak címe látható legyen-e a böngésző program fejlécében, az aktuális "fülön".

  A következő két kép, ennek a választásnak a lehetséges következményeit szemlélteti.

  • Az "igen" választása esetén: a tartalmi elem címe jelenik meg az aktuális böngésző fülön.

   Cím mutatása a böngészőben

  • A "nem" választása esetén: a site neve jelenik meg az aktuális böngésző fülön.

 • Site/cím összefűzés, vagy csak a cím mutatása: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, annak címe a site címével együtt, összefűzve jelenjen-e meg a böngésző program aktuális fülén, vagy csakis a tartalmi elem címe legyen látható.

  Összefűzés, vagyis az "igen" választása esetén: a két címet a " - " sztring különíti el egymástól.

  Site/cím összefűzés

  Ennek a funkciónak csak akkor van hatása, ha a "Cím mutatása a böngésző fejlécében" funkciónál az "igen" opció van beállítva.

 • Megosztás Facebook-on: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, a tartalom Facebook-on történő megosztását lehetővé tevő funkció (ikon és link) látható legyen-e a Megosztási eszköztár menüjében.
 • Megosztás Twitter-en: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, a tartalom Twitter-en történő megosztását lehetővé tevő funkció (ikon és link) látható legyen-e a Megosztási eszköztár menüjében.
 • IWIW megosztás: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, a tartalom IWIW-en történő megosztását lehetővé tevő funkció (ikon és link) látható legyen-e a Megosztási eszköztár menüjében.
 • Google megosztás: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, a tartalom Google-ban történő megosztását lehetővé tevő funkció (ikon és link) látható legyen-e a Megosztási eszköztár menüjében.
 • Netvibes megosztás: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, a tartalom Netvibes-en történő megosztását lehetővé tevő funkció (ikon és link) látható legyen-e a Megosztási eszköztár menüjében.

 • Nyelvváltó: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, a tartalom nyelvi változatai elérhetőek legyenek.

 • Facebook komment: Ezzel az opcióval azt állíthatja be, hogy az éppen szerkesztés alatt álló tartalmi elem megjelenítésekor, egy Facebook komment terület jelenjen meg.
  Facebook Komment paraméter megjelenése weboldalon

  Az opció csak akkor használható, amennyiben a felhasználó be van jelentkezve a Facebook-ra, erre figyelmeztetést is kap.

  Facebook komment megjelenése a weboldalon

  Ha a felhasználó bejelntkezett a Facebook-ra akkor megjelenik a profilképe a komment doboznál és szöveg írása esetén beküldheti azt.

  Facebook komment megjelenése bejelentkezés után

  Facebook komment megjelenése bejelentkezés után

  Fontos! A Facebook kommentek moderálását a Rendszer/Alapértelmezések/Facebook paraméterek beállításnál megadott "
 

Hozzáférési beállítások

A funkció célja és lehetőségei

Ebben a paraméter boxban azt állíthatja be, hogy az aktuális tartalmi elemet kik (a lista mely eleméhez tartozó személyek) láthassák a weboldalon. Ez a paraméter rengeteg elemhez, menühöz, komponenshez, stb. kapcsolódó felületen megjelenik, de az egyes vezérlési szintek között nem örököltethető. A listában megjelenő összetevők az adott vevőhöz, illetve annak felhasználói köréhez igazíthatók. Lásd, a "Rendszer/System" adminisztrátori menü alatt, a három hozzáférési szint felületet (Hozzáférési szint pluginek, Adatmódosító hozzáférési szintek, Hozzáférési szintek).

A felület kezelése

A továbbiakban azt mutatjuk be, mi történik akkor, ha a listából csakis az adott paraméter aktív. Értelem szerűen, ha több paramétert aktivál, az adott tartalmi elemet annak megfelelően, többen fogják látni.

 • adminisztrátor: Az opció aktiválása esetén, az aktuális tartalmi elem az adminisztrátorok számára látható lesz a weboldalon.
 • nem belépett: Az opció aktiválása esetén, az aktuális tartalmi elem a nem belépett felhasználók számára látható lesz a weboldalon. Értelem szerint, ha bejelentkeznek, akkor már nem látják az addig megjelenő tartalmat. (Ilyen lehet pl., a következő üzenet: "Az információ eléréséhez, előbb be kell lépnie a rendszerbe!")
 • bejelentkezett: Az opció aktiválása esetén, az aktuális tartalmi elem a bejelentkezett látogatók számára látható lesz a weboldalon.
 • öregdiák: Az opció aktiválása esetén, az aktuális tartalmi elem a már végzettek (öregdiákok) számára látható lesz a weboldalon.
 • hallgató: Az opció aktiválása esetén, az aktuális tartalmi elem a jelenleg aktív hallgatók számára látható lesz a weboldalon.
 • jelenlegi / volt hallgatók: Az opció választása esetén - egy mentést követően - mind az öregdiák, mind a hallgató jelölőnégyzet aktívvá válik, így az aktuális tartalmi elem mindkét felhasználói csoport számára látható lesz a weboldalon. Ugyanez fordítva is igaz: ha a hallgató és az öregdiák opció is aktív, akkor - egy mentést követően - ez az opció is aktívvá válik. Az opció inaktiválása nincs hatással az öregdiák és a hallgató jelölőnégyzetekre.
 • oktató: Az opció aktiválása esetén, az aktuális tartalmi elem az oktatók számára látható lesz a weboldalon.
 • munkatárs: Az opció aktiválása esetén, az aktuális tartalmi elem a munkatársak számára látható lesz a weboldalon.
 • oktató / munkatárs: Az opció választása esetén - egy mentést követően - mind az oktató, mind a munkatárs jelölőnégyzet aktívvá válik, így az aktuális tartalmi elem mindkét felhasználói csoport számára látható lesz a weboldalon. Ugyanez fordítva is igaz: ha az oktató és a munkatárs opció is aktív, akkor - egy mentést követően - ez az opció is aktívvá válik. Az opció inaktiválása nincs hatással az oktató és a munkatárs jelölőnégyzetekre.
 • mindenki: Az opció aktiválása esetén, az aktuális tartalmi elem mindenki számára látható lesz a weboldalon. Az opció választása esetén - egy mentést követően - az összes hozzáférési szint aktiválódik (a későbbi fejlesztések során, a bejelölést követően létrehozottak is). Ugyanez fordítva már nem igaz: ha az összes opció aktív, akkor egy mentést követően ez az opció nem válik automatikusan aktívvá, mint a hallgatók, vagy az alkalmazotti státuszok esetében. Ennek az opciónak az inaktiválása sincs hatással a többi hozzáférési szinthez tartozó jelölőnégyzetre.

  A Hozzáférési szintekre vonatkozó szabályok, a következők
  :
 • A weboldal adminisztrátorai tetszőleges felhasználói csoportokat hozhatnak létre. Ezek alkalmazása az esetek többségéban valamilyen regisztrációhoz és kliens oldali bejelentkezéshez kötött, ugyanis a rendszernek valahogy meg kell állapítania, hogy a weboldal látogatója tagja-e valamelyik felhasználói csoportnak.
 • Az itteni beállításokat nem írják felül a magasabb, pl. adminisztrátori jogosultságok, vagyis, ha pl. csak az öregdiák opció aktív, a kliens oldalon az adminisztrátorok számára sem jelenik meg tartalom. Ez független attól, hogy Ők az adminisztrátori oldalon, egyébként mindent látnak.
 • Az egyes hozzáférési opciók külön-külön értelmezendők, vagyis, ha pl. a Bejelentkezett és az Öregdiák opció aktív, a tartalmat mind a bejelentkezettek, mind pedig az öregdiákok látni fogják, nem csak a bejelentkezett öregdiákok.
 • Ezek a beállítások kizárólag a külső (kliens) oldali megjelenítésekre vonatkoznak.
 • A hozzáférési szintek beállításaival elég sok felületen, illetve vezérlési szinten találkozik (menü, kategória, tartalmi elem, komponens, letöltés vezérlő, stb.). Fontos, hogy a hozzáférési szint beállítások - a paraméterektől eltérően - az egyes vezérlési szintek között nem öröklődnek. Ez egyébként abból is látható, hogy a hozzáférési beállítások elemei előtt nincsenek ott az "Alapértelmezett" jelölőnégyzetek, amikkel az öröklődést szabályozhatná.

Meta információk

A funkció célja és lehetőségei

Ebben a paraméter ablakban, az aktuális tartalmi elemre vonatkozó kulcsszavakat és egy leírást helyezhet el a böngésző programok számára, ezzel biztosítva a keresők találati listájában, a lehető legelőkelőbb helyezést.

A felület kezelése

Az egyes kulcsszavakat vesszővel elválasztva írja a felső ablakba. A kereső-optimalizálás egy tudomány, aminek jelentős szakirodalma van az Interneten és a szak könyvesboltokban. Emiatt, a megfelelő kulcsszavak megtalálásának és alkalmazásának a módját, csak százas nagyságrendű oldal terjedelemben lehetne szabatosan leírni, amire ez az útmutató nem vállalkozhat.

Cégünk, természetesen foglalkozik kereső-optimalizálással is és amennyiben ilyen irányú információra, szaktanácsadásra, oktatásra, stb., van igénye, szívesen állunk rendelkezésére.

Tartalomhoz rendelt link

A funkció célja és lehetőségei

Ebben az ablakban megadhat egy tetszőleges linket, ami valamilyen módon az aktuális tartalmi elemhez kötődik.

A megadott link mutathat külső hivatkozásra (pl. http://akarmi.hu) vagy egyedi megjelenítő komponensekben pl. "főoldali képes hírváltó" megjelenő elemre.

pl.: Blogos listában megjelenő tartalmi elem bevezetője látszik, azonban a tovább gombra kattintva a külső hivatkozás (videó) aktiválódik.

Tartalomhoz rendelt link

Tartalomhoz rendelt link hatása


Tartalom verziói

A funkció célja és lehetőségei

A "Tartalom verziói" paraméter ablakban, megfelelő jogosultság esetén:

 • Beazonosíthatja az adott tartalmi elem mentéseinek az időpontjait.
 • Ha az egérkurzort a dátumon vagy az időn hagyja, a rendszer megjeleníti a tartalmi elem adott verziójának a létrehozóját.
 • A "Verzió megjelenítése" ikonokra klikkelve visszanézheti a tartalmi elem előzőleg mentett valamennyi (ki nem törölt) változatát (az "Alkalmaz" jellegű mentéseket is).
 • A "Verzió visszaállítása" ikonokra klikkelve lehetősége van egy korábbi verzió visszaállítására (újraaktiválására), majd a visszaállított tartalom tetszőleges mértékű megváltoztatására.
 • Amennyiben rendelkezik megfelelő szintű rendszergazdai jogosultsággal, akkor a "Verzió törlése" ikonokra klikkelve törölheti is a korábbi, már feleslegessé vált verziókat.

A felület kezelése

A megnyitott lista, soronként, alulról felfelé, a létrehozás sorrendjében tartalmazza a korábbi verziókat.

A lista minden sora a következő elemekből áll:

 • A mentés dátuma és időpontja: [ÉÉÉÉ-HH-NN ÓÓ:PP:MM] szintaktikával.

  Ha az egérkurzort néhány másodpercig bármelyik dátum fölött tartja, akkor egy buborék súgóban megjelenik az adott verzió készítőjének a felhasználó neve.

 • Verzió megjelenítése: Az ikonra kattintva, a rendszer megnyitja a web böngésző egy újabb példányát és abban mutatja meg a választott ikonhoz tartozó, korábbi, mentett verziót.
 • Verzió visszaállítása: A megfelelő sorban lévő ikonra kattintva tudja visszaállítani a hozzá tartozó, korábban mentett tartalmat. Visszaállításkor a korábbi bejegyzés változatlan formában és dátummal megmarad, csak duplikálódik az aktuális szerkesztő felületre.

  Fontos:
  A visszaállítás felülírja az aktuális képernyő tartalmat, ezért ha azt akarja, hogy a visszaállítás előtti (még nem mentett) tartalom - mint későbbi opcionális lehetőség - megmaradjon, akkor még a visszaállítási parancs kiadása előtt rögzítse azt egy "Mentés", vagy "Alkalmaz" funkcióval.
 • Verzió törlése: Amennyiben rendelkezik megfelelő rendszergazdai jogosultsággal, erre az ikonra kattintva tudja kitörölni a hozzá tartozó korábbi verziót. Verzió-törlésnél a rendszer nem kér megerősítést, a törlés végleges, így az adott állapot a későbbiekben már nem állítható vissza. Ha figyelmetlenül, vagy elhamarkodva törölt, de a korábbi szerkesztő munka során a web szerkesztő gyakran mentett, akkor az így elvesztett verzió előtti és/vagy mögötti mentésekből a kívánt tartalom jó eséllyel, nagymértékben, viszonylag kevés munkával reprodukálható.

Kapcsolatok

A funkció célja és lehetőségei

Egy-egy tartalmi elem sok kapcsolattal rendelkezhet: banner, kategória, címke, esemény, lista, felhasználó, galéria kép, fájl, stb. A Kapcsolatok box az aktuális tartalmi elem összes érvényes kapcsolatát megjeleníti, kapcsolat típusok szerinti bontásban. A példánkban szereplő tartalmi elem, 1 db "Tartalmi elemek készítése, publikálása" nevű kategóriához és 1 db "Használati útmutatók" nevű címkéhez kapcsolódik, a "1"-el jelölt site-on. A felület a kijelzett kapcsolatok bontására is alkalmas.

A felület kezelése

Az épp szerkesztés alatt lévő tartalmi elem kapcsolatai ezen a felületen, a "Törlés" oszlopokban lévő    ikonokra klikkelve is megszüntethetők, nem kell hozzá képernyő(ke)t váltani.

^
Facebook
Instagram
Twitter