Infoartnet - Web Média Marketing

Hogyha típusú mező

Az AWE 3.x verziók képesek az űrlapokba ágyazott - "IF ... THEN ... ELSE" program utasításokhoz hasonló - feltételek kezelésére. Ez lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy az űrlapok tetszőleges pontjain, ú.n. "HOGYHA" típusú, paraméterezhető mezőket helyezzenek el, amelyek az on-line kitöltés közben kiértékelik a hozzájuk tartozó kérdésre adott választ, majd annak függvényében, a megfelelő kérdéshez vagy kérdéscsoporthoz irányítják a vezérlést.

A jobb megértés érdekében, nézzünk egy konkrét példát.

A következő képen a domain igénylő űrlapunknak, egy admin oldali felület részlete látható. A továbbiakban, ebben a kis részben lévő feltételek hatásait elemezzük.

Az űrlapot kitöltő felhasználó számára, először a 0. sorban lévő kérdés jelenik meg a weboldalon: "Milyen jellegű domain neve(ke)t kíván regisztráltatni?".

A kérdésre adott választ - először az 1. "Hogyha" mezővel - a következő képpen vizsgálja a rendszer: "A 0. sor kérdésére adott válasz azonos-e azzal, hogy ".hu végződésű domain neve(ke)t"?

Egyezés esetén a 2. és a 3. kérdés is megjelenik a képernyőn, a rendszer pedig várakozik a megválaszolásukra, mert a "Hogyha" mezők - akár feltétel nélküliek, akár feltételhez kötöttek - mindig kikényszerítenek egy-egy lapozási műveletet.

A 4. sorban lévő vizsgálat nemleges eredménye miatt az 5. és 6. sorok kimaradnak, majd a rendszer - a 7. sor feltétel nélküli, cikluszáró "Hogyha"-ja után - a 8. és 9. sorokkal folytatja az űrlap megjelenítését. A "Hogyha" típusú mezők csak a vezérlést segítik, ezért a weboldalon soha sem láthatók.

Értelem szerint, ha a 0. kérdésre adott válasz a "Bármely más végződésű domain neve(ke)t", akkor - az 1. "Hogyha" vizsgálat nemleges eredménye miatt - a 2. és 3. sorok maradnak ki a kliens oldali megjelenítésből, a 4. sorban lévő vizsgálat igaz volta miatt pedig, az 5. és 6. sorok kérdései megjelennek a képernyőn.

A 7. sor záró "Hogyha"-ja miatt, a 8. és 9. sorok kérdései bármelyik válasz esetén láthatók lesznek a weboldalon, mert sem egyedileg, sem ciklusban sincsenek feltételhez kötve.   

A mező rendeltetése

A Hogyha típusú mező használatával "IF - THEN - ELSE" jellegű ciklusokat, vagyis logikai ellenőrzéseket, kitöltés függő vezérlés átadásokat, ciklus lezárásokat, továbbá egyszerű oldaltöréseket helyezhet el az űrlapban.

Megjegyzés: Ne aggódjon, ha korábban egyáltalán nem foglalkozott programozással, így a programciklusok szervezése és az "IF - THEN - ELSE" utasítás sem mond Önnek semmit. Reményeink szerint, a jelen útmutató elegendő ismeretet biztosít Önnek az űrlapon belüli ciklusok szervezéséhez és a szükséges vezérlés átadások kialakításához.

A mező használata

1. Lépés

Klikkeljen a "Hogyha" mezőtípusra. Ennek a műveletnek a hatására, a rendszer - az űrlap utolsó elemeként - beszúr egy alapértelmezés szerint kitöltött Hogyha mezőt.


2. Lépés

Ha szükséges, a gördítősáv alkalmazásával navigáljon a frissen beszúrt mezőre, majd a bal egérgomb folyamatos nyomva tartásával és az egér egyidejű függőleges mozgatásával húzza a mezőt az űrlap megfelelő pozíciójába. Húzás helyett használhatja - a bal egérgomb folyamatos nyomva tartása mellett - a kurzormozgató Fel és Le nyilakat, a Home, az End, a Page Up, vagy a Page Down billentyűket is.


3. Lépés

Klikkeljen a bal egérgombbal a frissen beszúrt és elhelyezett Hogyha mezőre. Ennek hatására megnyílik a mezőtípusra jellemző alapbeállítások szerkesztő felülete.

4. Lépés

Adja meg és/vagy állítsa be a mező paramétereit, "A mező paramétereinek értelmezése és beállítása" alatt leírtak szerint.

5. Lépés

Rögzítse a beállításokat a mezőszerkesztő felület "Alkalmaz" ikonjára való klikkeléssel.

A mező paramétereinek értelmezése és beállítása

 • Név: A mezőben alapértelmezésként megjelenő "Hogyha" sztring nem átírható.
 • Szűrők: Az űrlapok jelentős hányada sokkal több kérdést tartalmaz, mint amennyi a hozzájuk tartozó értéklistákkal együtt, egy képernyő oldalon, jelentősebb gördítősáv használat nélkül áttekinthető és kezelhető. 

  Ezért a hosszú űrlapokat, a kliens oldali megjelenítő számára - kb. egy munkaterület magasságnyi helyet foglaló kérdés mennyiségenként, illetve logikailag összetartozó kérdéscsoportonként - célszerű megtördelni.

  Az oldal-, illetve űrlap törés a terjedelemtől, illetve a képernyőn elfoglalt férőhelytől függetlenül minden esetben megvalósul, ahol az űrlap - akár paraméter nélküli, akár paraméteres - "Hogyha" mezőt tartalmaz. Az oldaltörés a "Hogyha" mező űrlapban elfoglalt helyén jön létre, vagyis az azt közvetlenül megelőző kérdés még megjelenik a képernyőn, a következő kérdés/kérdéscsoport pedig csak a lapozást követően. A lapozás általában "Tovább", "Elküld", "A kitöltés folytatása", stb. funkciógombok, illetve linkek használatával történik.

  A weboldalon a "Hogyha" mezők semmilyen formában nem jelennek meg, és az űrlapot létrehozó adminisztrátor számára is csak a hatásuk érzékelhető. Csupán vezérlő szerepük van, emiatt a kitöltő számára érdektelenek.

  • Oldaltörés funkció

   Egy paraméterek nélküli "Hogyha" mező oldaltörést eredményez a beszúrása helyén, az űrlap kérdéseinek a kliens oldali (weblapon történő) megjelenítésekor. 

   Ha csak ennyi a célja, akkor nem kell feltételt szabnia, illetve mezőparamétert állítania, csupán oda kell pozicionálnia (húznia) a mezőt az űrlapban, ahol lapozás funkciót kíván elhelyezni az űrlap-kitöltő felületen.

   Ha egy paraméterekkel ellátott "Hogyha" vezérlőmezőt kíván csupán egy oldaltörés funkcióra módosítani, akkor a mezőszerkesztő ablak "Szűrő" mezejében lévő paraméter értéket kell az értéklista legelső, "Nincs feltétel!" elemére módosítania.

   Oldaltörést akkor érdemes elhelyezni az űrlapban, ha nélküle áttekinthetetlenül sok kérdés jelenne meg a képernyőn, ami ráadásul még folyamatos navigálást (gördítősáv használatot) is kényszerítene a kitöltőre.

   Ügyeljen arra, hogy ne helyezzen oldaltörést egy programciklus közepébe, mert azzal bezárja azt. Ha a körülmények mégis erre kényszerítik, akkor a lapozást követően nyissa újra a ciklust, majd folytassa a még le nem kezelt cikluselemek futtatását.
  • Kitöltésfüggő, feltételes vezérlés átadás, programciklusok

   A rendszer, egy "Hogyha" mező segítségével képes vizsgálni és értelmezni, egy Ön által kiválasztott kérdésre a kitöltő által adott választ, majd az eredménytől függően képes eldönteni, hogy a vizsgálat után melyik kérdés - vagy melyik kérdéscsoport első eleme - jelenjen meg a weboldalon, következő kérdésként. 

   A "Hogyha" mezős vizsgálatokat követően, logikailag következő kérdéscsoportok egy-egy ciklust képeznek, amelyeken belüli kérdések az adott ciklusok elemei. 

   Minden ciklus a következő "Hogyha" típusú mezővel ér véget (zárul). 

   Egy-egy ciklust követően, közvetlenül a záró "Hogyha" után fizikailag következő elemmel folytatódik az űrlap megjelenítése. A soron következő elem természetesen lehet akár címke, tetszőleges mezőformátumú kérdés, vagy egy újabb "Hogyha" mező is, ami egy újabb kérdés-megjelenítési ciklust generálhat, az általa vizsgált kérdésre adott válasz függvényében.

   Ha egy "Hogyha" mezőben beállított feltétel nem teljesül, mert a kitöltő eltérő választ ad a vizsgált kérdésre, akkor a "Hogyha"-hoz tartozó ciklus - a benne lévő összes kérdéssel egyetemben - kimarad a kliens oldali megjelenítésből. Ilyenkor a vezérlés - egy logikai ugrással -, az adott ciklust lezáró "Hogyha" mezőt fizikailag közvetlenül követő űrlap elemre adódik át. Ha az egy címke vagy kérdés, akkor automatikusan megjelenik a weboldalon, ha "Hogyha" mező, akkor pedig egy újabb feltételes vezérlés átadás (kitöltéstől függő ciklus) indul.

   Ha egy "Hogyha" mezőben beállított feltétel teljesül, akkor a weboldalon megjelenő következő űrlap elem, az adott "Hogyha" mezőt fizikailag követő ciklus legelső eleme lesz, ami értelem szerint, csak egy tetszőleges mezőtípusú kérdés, vagy egy címke lehet. Ezt követően, a cikluszáró "Hogyha"-ig, a ciklus összes többi eleme is sorrendben megjelenik a képernyőn.

   A weboldalon, a kérdések korrekt megválaszolását követően (különösen, ha kötelező és/vagy sémához kötött, illetve szintaktikailag korlátozott a mezők kitöltése), az alkalmazott léptető/lapozó funkcióval lehet kérni a további űrlap kérdések megjelenítését.

   A feltételes vezérlés átadás beállítása 

   1. Lépés: Nyissa meg a megfelelően elhelyezett "Hogyha" mező szerkesztő felületét.

   2. Lépés: Klikkeljen a "Szűrők" mezőre, majd a legördülő értéklistából válassza ki azt a kérdést, aminek a kliens oldali kitöltése fogja majd meghatározni, hogy a jelenleg szerkesztett "Hogyha" mező aktiválásakor melyik űrlap mezőre adódjon át a vezérlés. A "Szűrők" mező értéklistájában értelem szerint, mindig csak a "Hogyha" mezőt megelőző, és értéklistával rendelkező kérdések/mezők jelennek meg, illetve választhatók ki. A kérdés kiválasztását követően, a mező alatt megjelenik a kiválasztott kérdés értéklistája.

   3. Lépés: Jelölje be az(oka)t a válasz(oka)t, amely(ek) esetén, a jelenleg szerkesztett "Hogyha" mezőt fizikailag közvetlenül követő űrlap elemnek kell átadni a vezérlést. Ezzel egy ciklus indul, ami az űrlap elemeket az elhelyezkedésük sorrendjében jeleníti meg a weboldalon egészen addig, amíg a ciklust egy következő "Hogyha" típusú mező le nem zárja. Ha a kitöltő nem a most bejelölt válasz(oka)t adja majd a kérdésre, akkor az említett ciklus (ettől a "Hogyha"-tól a záró "Hogyha'-ig) kimarad a weboldali megjelenítésből.

   4. Lépés: Rögzítse a beállításokat a mezőszerkesztő felület "Alkalmaz" ikonjára való klikkeléssel.

Az "Alapbeállítások" szerkesztőablak parancsikonjai

 • Bezár: A "Hogyha" mező szerkesztőablakának mentés nélküli bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
 • Töröl: Az adott "Hogyha" mező végleges törlése, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez. Ez a törlés nem kér megerősítést, mert az űrlapok szerkesztésekor - különösen, ha egy korábbi, hasonló űrlap másolatából készít egy új űrlapot -, sokszor tucatjával kell törölni a mezőket. Ilyenkor, a törlés megerősítések több időt vennének igénybe, mint egy véletlenül kitörölt mező pótlása.
 • Alkalmaz: A beállítások mentése, a "Hogyha" mező szerkesztőablakának bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
^
Facebook
Instagram
Twitter