Infoartnet - Web Média Marketing

Kitöltött űrlapok kezelése

Ebben a fejezetben képernyő családokat fogunk ismertetni. Ezek közös jellemzője, hogy csak a legalább egy személy által már végig kltöltött űrlapokkal foglalkoznak. Az alapképernyő a "Komponensek/Űrlapkezelő/Kitöltött űrlapok" menüből, a többi pedig linkeken és ikonokon keresztül érhető el. Ezek a felületek a kitöltött űrlapok rendszerezésére, grafikus elemzésére, egyéb feldolgozására, illetve a más külső környezet(ek)ben való feldolgozások előkészítésére (pl.: űrlap tartalmak kiexportálása Excel környezetbe.), vagy akár az egyes kitöltők személy szerinti beazonosítására szolgálnak.


Kitöltött űrlapok alapképernyő

Ez a listázó képernyő, a "Komponensek/Űrlapkezelő/Kitöltött űrlapok" menüből érhető el. Csak a legalább egy személy által végig kltött űrlap sablonokat jeleníti meg, és linkjein keresztül lehetőséget biztosít a bevezetőben említett funkciók elérésére.

Munkafelület beállítás és lapozás

Mint minden listázó felületen, a fej-, és láblécben is beállíthatja, hogy egyszerre hány lista elem jelenjen meg a képernyőn, és ugyanott lapozhat és/vagy navigálhat is a komplett lista oldalai között.

A lista elemei

 • Összes kijelölése (jelölőnégyzet): Ha egyszerre az összes kilistázott űrlapon kíván központi műveletet - pl.: törlést, vagy exportálást - végrehajtani, klikkeljen a fejlécben található, "Összes kijelölése" jelölőnégyzetre. A kattintás hatására valamennyi űrlap előtti jelölőnégyzetben megjelenik egy-egy "pipa", jelezve, hogy a kijelölések megtörténtek. Az opció reverzibilis, tehát ha ismét az "Összes kijelölése" jelölőnégyzetre klikkel, a soronkénti kijelölések visszavonásra kerülnek.

  A kijelölési lehetőség, természetesen soronként (kitöltött űrlaponként) is ki-be kapcsolható.
      

  A kijelölést követően klikkeljen a megfelelő ikonra (Törlés, vagy valamelyik Exportálás). A választott funkció a megjelölt lista elemek esetében fog csak végrehajtódni.
 • Az űrlap-lista átrendezése: Egyes fejléc-mezők rendelkeznek adatrendezési opcióval is. A sorbarendezés vagylagos, egyszerre több oszlop rendezettségi beállítását nem leget kombinálni.

  • - Ha egy oszlop-fejléc mezejében a felső - "Rendezés növekvő sorrendben" - rendező gombra klikkel, az űrlap listát az adott oszlop mezőadatainak a növekvő sorrendje szerint jeleníti meg a szoftver.

  • - Ha egy oszlop-fejléc mezejében az alsó - "Rendezés csökkenő sorrendben" - rendező gombra klikkel, az űrlap listát az adott oszlop mezőadatainak a csökkenő sorrendje szerint jeleníti meg a szoftver.

 • ID: Az egyes űrlapok belső azonosító száma.
 • Űrlap neve: Az űrlap megnevezése. Ha egy űrlap nevére klikkel, egy olyan listázó képernyőt kap eredményül, ahol minden lista elem (képernyő sor) egy-egy kitöltésnek felel meg. A képernyő ismertetését lásd: a jelen dokumentum, "Űrlap kitöltései" főcíme alatt.
 • Kitöltve: A mezőben lévő szám azt mutatja, hogy az adott űrlap sablont hány felhasználó töltötte ki.
 • Keresés: A funkció extra jogosultsághoz kötött és jelenleg még fejlesztés alatt áll.
 • Lista: A funkció extra jogosultsághoz kötött és jelenleg még fejlesztés alatt áll.
 • Grafikon: Ha egy ikonra klikkel, egy olyan képernyőt kap eredményül, amin jelölőnégyzetek segítségével meghatározhatja, hogy milyen jellegű kérdőív elemekről kíván grafikus kimutatást készíttetni a rendszerrel. A képernyő ismertetését lásd: a jelen dokumentum, "Grafikon beállítás" főcíme alatt.

Űrlap kitöltései

 

Ez a képernyő, a "Komponensek/Űrlapkezelő/Kitöltött űrlapok" lista egyetlen - névre klikkeléssel kiválasztott - elemének az összes kitöltését jeleníti meg. Minden lista elem (képernyő sor) egy-egy befejezett kitöltést reprezentál.

Munkafelület beállítás és lapozás

Mint minden listázó felületen, a fej-, és láblécben is beállíthatja, hogy egyszerre hány lista elem jelenjen meg a képernyőn, és ugyanott lapozhat és/vagy navigálhat is a komplett lista oldalai között.

Űrlap kitöltések szűrése

Mivel egy-egy űrlap sablonnak rengeteg kitöltése is lehet, indokolt a kitöltés dátumára való szűrés lehetősége. Ha a fejléc feletti "Szűrő" gombra klikkel, megnyílik a szűrés beállító ablak, ahol egy kezdő-, és egy végdátum megadásával egy adott időintervallum kitöltéseit válogathatja le.

 

Egy dátum beállításához vagy megadásához klikkeljen valamelyik dátum mezőbe. Ennek hatására megnyílik egy naptár felület, ahol klikkeléssel választhatja ki a napo(ka)t.

Ha a naptár megjelenését követően ismét az üres dátum mezőbe klikkel, akkor az összes addig megadott dátum megjelenik egy legördülő listában, amiből klikkeléssel választhat.

 

Ha az aktuális hónapnál jelentősebb időintervallumot kíván beállítani, a naptár fejlécében lévő nyilakra klikkelve is ugorhat egy-egy hónapot előre, vagy hátra az időben.

    

A dátumokat közvetlenül is beírhatja - [ÉÉÉÉ-HH-NN] szintaktikával - a két mezőbe. Ilyenkor minden egyes karakter beírását követően frissül egy, az adott mezőhöz tartozó legőrdülő lista, ami azokat a korábban már bármely módszerrel megadott dátumokat mutatja, amelyek tartalmazzák az addig beírt dátum részletet. A legördülő listából klikkeléssel is választhat, így nem kell egy korábban már megadott dátumot végig begépelnie.

A dátumok beírását, átírását, kiválasztását, vagy törlését követően, a képernyő jobb felső részében található "Szűrő" ikonra kell klikkelnie az új szűrési feltételek aktiválásához.

Amíg szűrést alkalmaz, a rendszer a szűrő ablakot nem zárja be, ezzel mutatva, hogy az aktuális listában nem az összes űrlap kitöltés jelenik meg.

Ha a "Szűrő" mezőkben lévő két dátumot törli, majd a változtatást a fenti módon érvényesíti, akkor a szűrő ablak becsukódik, a képernyőn pedig az összes űrlap kitöltés kilistázódik.

    

Űrlap műveletek indítása

A képernyő jobb felső részében található ikonokra klikkelve indíthat űrlap műveleteket, illetve egy tetszőleges űrlap nevére kattintva, egy újabb képernyőn megtekintheti a konkrét kitöltési adatokat.

 • Szűrő: Az űrlap szűrésről az előző alcím alatt volt szó.
 • Kitöltések törlése: A listasorok előtti jelölőnégyzet(ek)be klikkelve jelölje ki a törlendő kitöltés(eke)t, majd klikkeljen a "Kitöltések törlése" ikonra. A program egy megerősítést követően végrehajtja az adott kitöltés(ek) törlését.

      

  Fontos: Ha nem teszt állományt töröl, előbb mindenképp hajtsa végre az adatok exportálását!
 • Windows kompatibilis kódolású export és/vagy Exportálás: Mindkét művelet esetén, a rendszer néhány másodperc leforgása alatt, alapértelmezésben az összes kitöltés adatait egyetlen külső fájlba exportálja, a további feldolgozások lehetővé tételére.

  Az export végrehajtása előtt, egy feljövő ablakban el kell döntenie, hogy a generálandó "CSV" kiterjesztésű Excel fájlt csak meg kívánja tekinteni, vagy el is akarja-e menteni egy helyi adathordozóra.

  Ha az exportálás előtt, a sorok elején lévő jelölőnégyzetekre való klikkeléssel kiválaszt egy vagy több kitöltést, akkor az export csak a megjelölt kitöltések adatait fogja tartalmazni.

  Az export fájlokat célszerű, bármelyik office-os Excel programmal megnyitni, mert azokban az egyes sorok, oszlopok, illetve mezőadatok jól kezelhetők, mivel elkülönülnek egymástól.

A lista elemei

 • Összes kijelölése (jelölőnégyzet): Ha egyszerre az összes kilistázott űrlap kitöltésen kíván központi műveletet végrehajtani, klikkeljen a fejlécben található, "Összes kijelölése" jelölőnégyzetre. A kattintás hatására valamennyi űrlap kitöltés előtti jelölőnégyzetben megjelenik egy-egy "pipa", jelezve, hogy a kijelölések megtörténtek. Az opció reverzibilis, tehát ha ismét az "Összes kijelölése" jelölőnégyzetre klikkel, a soronkénti kijelölések visszavonásra kerülnek.

  A kijelölési lehetőség, természetesen soronként (kitöltésenként) is ki-be kapcsolható.

      
 • ID: Az egyes űrlap kitöltések belső azonosító száma.
 • Űrlap neve: Az űrlap megnevezése. Ha valamelyik kitöltés sorában az űrlap nevére klikkel, egy olyan listázó képernyőt kap eredményül, amin a konkrét kitöltés összes mezőadata megjelenik. A képernyő ismertetését lásd: a jelen dokumentum, "Kitöltés adatai" főcíme alatt.
 • Kitöltés dátuma: Az adott űrlap kitöltésének a dátuma.
 • Kitöltő azonosítója: Az adott űrlapot kitöltő személyhez kapcsolódó, belső azonosító szám. Technikai jellegű adat, ami nem alkalmas a konkrét személy beazonosítására.

Kitöltés adatai

 

A képernyő, az űrlap sablonban lévő sorrend szerint megmutatja a választott kitöltés összes mezőadatát.

Egy-egy képernyő sor, a feltett kérdésből és a rá adott válaszból, vagy - pl. jelölőnégyzetek esetén - a rá adott válaszokból áll.

A képernyő az egyes címkéket is megjeleníti, amelyekhez értelem szerint, közvetlenül nem tartoznak válaszok.

Szintén megjelennek a listában a "Hogyha" ugrások miatt, a válaszadásból kimaradt kérdések is.

A "Vissza" ikonra klikkelve, a vezérlés a "Kitöltött űrlapok" felületre adódik át.

Grafikon beállítás

 

A képernyőn jelölőnégyzetek segítségével meghatározhatja, hogy milyen jellegű kérdőív elemekről kíván grafikus kimutatás(oka)t készíttetni a rendszerrel, valamint kiválaszthatja az egyes adatfajták esetében megjeleníteni kívánt grafikonok típusát és jellegét, illetve megválaszthatja, hogy a kimenet egy állókép, vagy pedig animáció legyen-e.

Űrlap műveletek indítása

 • A "Tovább" ikonra klikkelve léphet a jelen képernyőn beállított paraméterek szerint generált "Grafikon megjelenítés" képernyőre.

A lista elemei

 • Ábrázolt mező: A grafikusan feldolgozandó mezőtípusok kiválasztására szolgáló felület.
 • Típus: A grafikon-készítés szempontjából azok a kérdőív elemek jöhetnek szóba, amelyek értéklistával rendelkeznek, vagyis a:

  • Legördülő listák,
  • Jelölőnégyzetek,
  • Rádiógombok.
 • Kérdés az űrlapon: Az egyesmezőtípusokhoz feltett kérdések.
 • Diagram típusa: A legördülő mezők értéklistáiból azt választhatja ki, hogy az adott adattípushoz generálódó diagramoknak milyen legyen a típusa.

  Terület diagram

   

  Sáv diagram

   

  Oszlop diagram

   

  Fánk diagram

   

  Vonal diagram

   

  Torta diagram

   

  XY diagram

   

 • Diagram megjelenése: A legördülő mezők értéklistáiból azt választhatja ki, hogy az adott adattípushoz generálódó diagramoknak milyen legyen a típusa.

  Dublin

   

  Techno

   

  SanFranciscoWhite

   

  svn

   

  Montreal

   

  Classic1-blue

   

  SaoPaulo

   

  Paris

   

  Honolulu

   

  SanFrancisco

   

  Amsterdam

   

  Seatte-blue

   
 • Kimeneti formátum: A legördülő mezők értéklistáiból azt választhatja ki, hogy az adott adattípushoz generálódó diagramok tartalmazzanak-e animációt, vagy sem.

  • JPG kép: Állókép
  • Flash: Animáció

Grafikon megjelenítés

 

 

^
Facebook
Instagram
Twitter