Infoartnet - Web Média Marketing

Komponens megjelenítés

A funkció célja

Ezzel a funkcióval azt állíthatják be a legalább közepes jogosultsági szinttel rendelkező adminisztrátorok, hogy a Náluk magasabb - Szuper admin (Webmester) - szinten engedélyezett komponensek:

 • melyik megjelenítő alkalmazásával,
 • mely esetekben (minek a hatására, illetve milyen körülmények között),
 • honnan (melyik site-ról, vagy egyéb kapcsolatrendszerből),
 • milyen módon (milyen paramétereket figyelembe véve),
 • mely felhasználói csoportok számára,
 • milyen képernyő pozíció(k)ban

jelenjenek meg, illetve jelenítsenek meg paraméterezéssel hozzájuk kapcsolt tartalmakat, a weboldalon.

A legalább közepes szintű jogosultsággal rendelkező adminisztrátorok csak az adott weboldalra már engedélyezett komponenseket érik el, ezért a megjelenítők létrehozását és beállítását logikailag meg kell előznie a weboldal tervezett kialakításához szükséges komponensek kiválogatásának, ami egyben a használatuk engedélyezését is jelenti.

A komponens engedélyezés ismertetését a jelen útmutató, "Komponens engedélyezés" című fejezetében tekintheti meg.

Az alap jogosultsági szinttel rendelkező adminisztrátorok csak tartalom felvitellel foglalkoznak, ezért a komponens kezelő felületeket nem érik el.

A funkció elérése

A komponens megjelenítéshez és pozicionáláshoz szükséges felületeket az admin oldalon, a "Komponensek/Komponens kezelő/Komponens megjelenítők" menüpont alatt érheti el.

AWE Komponensek megjelenítése

Komponens megjelenítők listája

Ezen a felületen, az aktuális weboldalra engedélyezett komponens megjelenítőket, illetve azoknak az eddig definiált összes megjelenési helyét (pozícióit) tekintheti át, függetlenül attól, hogy az egyes pozíciókat korábban milyen jogosultsági szintű adminisztrátor hozta létre.

A megjelenítés szűrési lehetőségei

Ha a "Szűrő" funkciógombra klikkel, megnyílik - vagy ha már nyitott állapotban volt, akkor átmenetileg becsukódik - az adatszűrő felület.

Mint az AWE bármely más szűrője, amíg akár csak egy szűrési feltétel is be van állítva, addig a rendszer a szűrő ablakot nyitva hagyja, ezzel jelezve Önnek, hogy az aktuális lista nem a teljes állományt tartalmazza.

Az egyes szűrő opciók (beállítások) nem csak egyedileg, hanem kombinálva (együtt) is alkalmazhatók.

Miután beállította a szűrési feltétel(eke)t, a funkció indításához klikkeljen a képernyő eszköztárának "Szűrés" ikonjára.

 • Típus szűrő: Ezzel a szűrési opcióval, a 100%-ban content típusú komponenseket szűrheti ki a listából. Ez azért célszerű - és emiatt ez az alapértelmezés is -, mert a content típusú komponensek esetében automatikusak a pozicionálási beállítások. Ezek a komponensek azért jeleníthetők meg ennek ellenére a listában, mert előfordulhat, hogy egyes paramétereiket (pl. a fejlécben lévő megnevezésüket) valami miatt, idővel meg kell változtatni.

 • Pozíció szűrő: Ezzel a szűrési opcióval, az azonos pozícióra kalibrált komponens megjelenítőket listázhatja ki. A pozíció a leggyakrabban nem konkrét - karakterre vagy mm-re meghatározott - helyet jelent a képernyőn, hanem oldalt, vagy irányultságot (left, right, after, before, stb.).

  Az azonos pozícióra beállított komponens megjelenítők nem feltétlenül egyszerre lesznek láthatók a képernyőn, mivel az egyes menüpontok hatására ugyanazon a pozíción, mindig más megjelenítő lesz aktív.

  Az sem probléma, ha egy adott pozícióra (pl.: left) több, egyszerre aktív komponens megjelenítőt állít be, mert lehetőség van a megjelenési sorrend rögzítésére is.
 • Komponens szűrő: Ezzel a szűrési opcióval, egy-egy komponens típusnak az engedélyezett és be is állított megjelenítőit, illetve azok pozícióit listázhatja ki.Az összes listaelem kijelölése

Ha egyszerre az összes kilistázott komponens megjelenítőn kíván központi műveletet (törlést) végrehajtani, akkor klikkeljen a fejlécben található fekete hátterű, "Összes kijelölése" jelölőnégyzetre.

A kattintás hatására valamennyi listasor előtti jelölőnégyzetben megjelenik egy-egy "pipa", jelezve, hogy a kijelölések megtörténtek.

Az opció reverzibilis, tehát ha ezek után ismét az "Összes kijelölése" jelölőnégyzetre klikkel, a soronkénti jelölések visszavonásra kerülnek.

A kijelölési lehetőség, természetesen soronként, egyedileg is ki-be kapcsolható.

A lista átrendezése

Csaknem mindegyik fejléc-mező rendelkezik egy-egy adatrendezési opcióval is. A sorbarendezés vagylagos, egyszerre több oszlop rendezettségi beállítását nem lehet kombinálni.

 • Ha egy tetszőleges oszlop fejlécében a felső - "Növekvő" - rendező gombra klikkel, a listát az adott oszlop mezőadatainak a növekvő sorrendje szerint jeleníti meg a szoftver.

 • Ha egy tetszőleges oszlop fejlécében az alsó - "Csökkenő" - rendező gombra klikkel, a listát az adott oszlop mezőadatainak a csökkenő sorrendje szerint jeleníti meg a szoftver.

A listázóban megjelenő adatok

 • ID: A komponens megjelenítőnek a rendszer által generált, programon belüli, belső azonosítója. Ha a fejléc-mező le-fel nyilaira klikkel, az ID alapján csökkenő, illetve növekvő sorrendbe rendezheti az állományt.
 • Cím (Név): A komponens megjelenítő megnevezése (címe). Ez a név alapesetben a komponens nevéből származik, de a komponenst engedélyező adminisztrátor más nevet is adhat a megjelenítőnek. Ha a fejléc-mező le-fel nyilaira klikkel, a megjelenítő nevek alapján csökkenő, illetve növekvő sorrendbe rendezheti az állományt.
 • Megjelenítő pozíciója: Az előző "Cím (Név)" mezőben lévő komponens megjelenítő pozíciója. Egy-egy konkrét megjelenítőhöz értelem szerint, több pozíció is tartozhat.  Ha az egérrel egy megjelenítő pozícióra klikkel, megnyílik a komponens megjelenítő adott pozíciójának a szerkesztő felülete, ahol módosíthatja a beállításokat.  Ha a fejléc-mező le-fel nyilaira klikkel, a pozíció nevek alapján csökkenő, illetve növekvő sorrendbe rendezheti az állományt.
 • Publikusság: Akár a komponens megjelenítő szerkesztő felületén, akár a megjelenítő lista jelen mezejében lévő ikonra klikkelve, a visszavonásig felfüggesztheti vagy engedélyezheti egy-egy megjelenítő, vagy megjelenítő pozíció használatát. Ha a fejléc-mező le-fel nyilaira klikkel, a publikussági státuszok alapján ketté választhatja az állományt. A felső nyil a nem publikus, az alsó pedig a publikus megjelenítő pozíciókat helyezi a lista elejére.
 • Hozzáférési szint: Ez az ikonkészlet azt mutatja, hogy az adott pozíciójú komponens megjelenítőt mely felhasználói csoport(ok)hoz tartozó személyek láthatják a weboldalon. Ha az egérkurzort egy-egy ikon fölé húzza, egy szövegboxban megjelenik a jogosult felhasználói kör gyűjtőneve (mindenki, hallgatók, oktatók, stb.). Ha a fejléc-mező le-fel nyilaira klikkel, a beállított hozzáférési szintek alapján rendezheti az állományt.
 • Típus: Ez a mezőadat az egyes komponens megjelenítők típusát/típusait mutatja. E szerint a mező szerint nem lehet rendezni az állományt.

Kijelzési limit és a Lapozó gombok

A "Limit" mezők bármelyikében 5 és 100 között beállíthatja, hogy a komponens megjelenítők listájában egyszerre, maximum hány adatsort kíván látni.

Ha a megjelenítendő adatmennyiség ennél az értéknél nagyobb, akkor további lapozó gombok jelennek meg a felületen, amelyek használatával tud az egyes lista oldalak között navigálni.

A lap-, vagy oldalváltó gombokon lévő jelölések a következőK:

 • 1, 2, 3 ... n : A számok a konkrét oldalszámot jelentik.
 • < : Ugrás az előző oldalra.
 • > : Ugrás a következő oldalra.
 • << : Ugrás a legelső oldalra.
 • >> : Ugrás az utolsó oldalra.

Eszköztár ikonok

Ezekkel a kiemelt funkciókkal sorrendben a következő műveleteket indíthatja el:

 • A képernyő tartalom adatszűréssel történő  megváltoztatásának kezdeményezése, a Szűrő boxban beállított paraméter(ek) alapján.
 • Egy új komponens megjelenítő felvételének kezdeményezése.
 • A listasor(ok) elején lévő jelőlőnégyzet(ek) aktiválásával kiválasztott megjelenítő pozíció(k) törlése. A végleges törlés(eke)t csak egy megerősítést követően hajtja végre a program.

Egy új komponens megjelenítő felvételének kezdeményezése

Ha egy még nem létező komponens megjelenítőt, vagy egy új megjelenítő pozíciót akar definiálni, akkor első lépésként klikkeljen az Eszköztár "Új komponens megjelenítő" ikonjára. Ennek hatására megnyílik egy új listázó felület, ami az engedélyezett komponenseket mutatja.

A megjelenítés szűrési lehetőségei

Az adatszűrési funkció alapműködése lényegében megegyezik a jelen fejezetben, a "Komponens megjelenítők" listázó képernyőnél ismertetett szűrőével.

A különbség abban áll, hogy itt nem lehet komponensre és pozícióra szűrni az állományt, viszont van egy ott nem létező szabadszavas keresési lehetőség, ami a komponensek neveiben, az azonosítóikban és a megjelenítőik rövid leírásaiban keresi az Ön által megadott sztinget (szöveg részletet).

Adatrendezés, Kijelzési limit állítás és Lapozás

Ezek a funkciók teljesen azonosak a "Komponens megjelenítők" listázó képernyőnél leírtakkal.

A listázóban megjelenő adatok

 • Komponens neve: Egy-egy engedélyezett komponens megnevezése. Ha a fejléc-mező le-fel nyilaira klikkel, a komponens nevek alapján csökkenő, illetve növekvő sorrendbe rendezheti az állományt.
 • Hozzáadás: Erre az ikonra klikkelve kezdeményezheti egy új megjelenítő, illetve megjelenítő pozíció felvételét, az adott komponens típus számára.
 • Azonosító: Az adott komponens megjelenítőjének a programon belüli azonosító neve. Ha a fejléc-mező le-fel nyilaira klikkel, a megjelenítő azonosítók alapján csökkenő, illetve növekvő sorrendbe rendezheti az állományt.
 • Rövid leírás: Ebben a mezőben az adott komponens megjelenítő céljáról, funkciójáról és/vagy rendeltetéséről szóló rövid ismertetőt helyeztünk el.
 • Részletek: Ha valakinek az előbbi leírás nem ad elégséges információt, a "További infó" linkre klikkelve megtekintheti az on-line használati útmutató vonatkozó részletét is.

Egy új megjelenítő felvétele

Az előző lista "Hozzáadás" mezejében lévő ikonra klikkelve, kezdeményezheti egy új megjelenítő, illetve megjelenítő pozíció felvételét, az adott komponens típus számára.

A klikkelés hatására megnyíló felvételező/szerkesztő felület adattartalma mindig ahhoz a komponenshez igazodik, amely számára az adott megjelenítőt fel kívánja venni.

A komponens típusok mennyisége százas nagyságrendű, de ebből a széles választékból Ön csak a saját honlapjánál engedélyezetteket látja a képernyőjén.

Bár szép számmal akadnak átfedések, mindegyik komponens típus egy sor egyedi paraméterrel is rendelkezik. Emiatt, itt csak az általános, a legjellemzőbb, illetve a valamilyen szempontból kritikus mezők értelmezésére térünk ki. Ha ezeket az aktuális megjelenítőre vonatkoztatva értelem szerint kitölti, a többi paraméter vonatkozásában pedig a központilag beállított alapértelmezéseket elfogadja, akkor jó esélye van arra, hogy mindegyik komponens megjelenítője jól fog működni.

A legkevesebb dolga a "content" típusú komponensek megjelenítőivel lesz, mivel ezek kevésbé paraméterezhetők és az esetükben általában megfelelnek az alapértelmezett beállítások.

A következő szemléltető ábra egy konkrét komponens típus megjelenítőjének a szerkesztő felületét mutatja, de az egyes jellemző adatcsoportoknak :

 • Megjelenés beállítása,
 • Komponens tartalom,
 • Paraméterek,
 • Pozíció beállítások,
 • Speciális beállítások,

a képernyőn való elhelyezkedése és formázása, más komponens típusok megjelenítőinek a szerkesztő felületén is hasonló.

A most következő adatoknak csak részben van közük az előző ábrához, itt komponens-, és megjelenítő függetlenül, a fontosabb és/vagy gyakrabban előforduló adatokat értelmezzük.

Megjelenés beállítási adatok

Ezek az adatok az egyes komponens megjelenítőknél azt szabályozzák, hogy a megjelenítő (box) mikor legyen látható a weboldalon.

 • Mindig megjelenik: Ha itt az "Igen" rádiógombot aktiválja, akkor értelem szerint az adott megjelenítő mindig látható lesz a weboldalon, bárhová navigál is a menüstruktúrában a felhasználó.

  Kivétel: Ha az opció alatti menüválasztó ikonra klikkel, majd a felugró ablakban kiválaszt egy vagy több menüpontot - amik meg is jelennek az adott ikon alatt -, akkor a megjelenítő csak a kiválasztott menüpontok kivételével lesz látható, vagyis amíg az itt kijelölt menüpontok bármelyike aktív, addig a megjelenítő nem lesz látható a weboldalon, minden más esetben viszont igen.  Ha a fenti példa szerint egy vagy több menüpontot kiválaszt, de a "Mindig megjelenik" opciónál a "Nem" rádiógombot aktiválja, akkor az adott komponens megjelenítő csakis a kiválasztott menüpontok bármelyikének a weboldali aktiválása esetén lesz látható, minden más esetben pedig eltűnik a képernyőről.  Komplett menüág(ak) és/vagy egyedi menüpont(ok) kijelölése

  A fenti ikonra klikkelve, egy felugró ablakban választhatja ki a "Mindig megjelenik" opció aktuális beállításához képest kivételként (ellenkezőleg) funkcionáló, konkrét menüponto(ka)t, menü alága(ka)t és/ vagy önálló menü(ke)t.

  Ha a kurzorral épp egy menün áll, akkor csak a teljes menüstruktúrát jelölheti ki - annak összes almenü pontjával együtt -, az árnyékolt ikonokra klikkelve. Ha a menüválasztásra a "pipa" ikont használja, akkor - a kijelölést követően - a menüpicker ablak bázárul, a "plusz" ikon használata esetén viszont nyitva marad, így lehetősége lesz egynél több menü hozzáadására.  Ha a kurzorral nem egy önálló menün, hanem menüponton áll, akkor további két - árnyékolás nélküli - kijelölő ikon is megjelenik az aktuális sorban. Az árnyékolás nélküli "pipa" ikon is bezárja a kijelölő ablakot, a "plusz" ikon viszont nem. Ha az árnyékolt ikonok valamelyikét használja, akkor a kijelölés a teljes alág valamennyi menüpontjára is érvényes lesz, az árnyék nélküli ikonok pedig csak a konkrét, aktuális menüpontot veszik figyelembe.  A kijelölés módja és hatóköre, a kijelöltek listájában is egyértelműen látható.

 • Publikus: A komponens megjelenítő - minden más beállítástól függetlenül - csak akkor lesz látható a weboldalon, ha ez az opció aktív ("pipa" van benne).
 • Komponenshez rendelt template: Ez a funkció nem mindegyik komponens típus megjelenítőjében fordul elő. Ha igen, akkor egy legördülő menüből választhatja ki a megjelenítőhöz kapcsolódó template-et (sablont).

Komponens tartalom

Ezen a felületen - ami már a tartalmi elem szerkesztőből is ismert WYSIWYG ("What You See Is What You Get" = "Amit lát, azt kapja") szerkesztővel azonos - felvehet egy formázott szöveget, linkeket és/vagy képeket is magában foglaló, rövid tartalmat, ami mindig az adott megjelenítővel együtt lesz látható a weboldalon.

 • Komponens tartalom: Az említett tartalom létrehozásakor, ennek a jelölőnégyzetnek az aktiválásával bekapcsolhatja (megjelenítheti), az inaktiválásával pedig kikapcsolhatja (eltüntetheti) az adminisztrátori felületről a szövegszerkesztő box funkció-ikonjait.

Paraméterek

A paraméterek esetében is lehetőség van a beállítások örököltetésére, de fontos, hogy ez az öröklődés nem azonos, a más fejezetekben ismertetett, vezérlési szintek közötti paraméter öröklődéssel.

A megjelenítők paramétereinek az örököltetése csakis a komponens kezelés összetevői között érvényesül.

Amikor egy magasabb szintű adminisztrátor engedélyezi egy-egy komponens használatát a weboldalon, akkor a komponens megnevezésén és publikusságán túl, lehetősége van - az egyes komponensek szerkesztő felületein - konkrét alapadatok, paraméterek, beállítások megadására is.

A következőkben ismertetésre kerülő azon paraméterek, amelyek örököltethetők, ezeket a beállított értékeket veszik át akkor, ha a paraméter előtti "Alapértelmezett érték" jelölőnégyzet aktív.


 • Komponens címe: Az ebbe a mezőbe írt vagy örököltetett szöveg fog a weboldalon, a komponens fejlécében megjelenni, amennyiben a "Cím mutatása" paraméter értéke az "Igen"-t veszi fel.

 • Cím mutatása: Az "Igen" aktiválása vagy örököltetése esetén - az előző ábra szerint - látható lesz a weboldali komponens megjelenítő fejlécében, a "Komponens címe" paraméter mezőbe beírt szöveg.
 • Megjelenítendő hírek száma / Összes mutatott hír / Megjelenített elemek száma/ Max. megjelenített db: Ezek a paraméterek nem mindegyik komponens megjelenítő szerkesztő felületén fordulnak elő. A megjelenítő az ezekbe a mezőkbe írt vagy örököltetett számnak megfelelő mennyiségű, kapcsolódó elemet: hírt (tartalmi elemet), bannert, eseményt, stb., fog kilistázni a weboldalon.  A TOP3 megjelenítő esetében, az "Összes mutatott hír" mezőbe írt vagy örököltetett szám, a 3 kiemelt hírt is magában foglalja.

  A következőkben, az előbbi képen látható paramétereket ismertetjük.
 • Képek megjelenítése: Ezzel a paraméterrel a Hírlistázó-, és a Külső RSS megjelenítő boxhoz kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. Itt a megfelelő rádiógomb, vagy a paraméter öröklődését szabályozó jelölőnégyzet aktiválásával azt állíthatja be, hogy a box fejléce alatt megjelenjen-e egy-egy véletlenszerű kép, az adott boxhoz tartozó könyvtárból.

 • Megnyitás új ablakban: Ezzel a paraméterrel a Hírlistázó boxhoz kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. Itt a megfelelő rádiógomb, vagy a paraméter öröklődését szabályozó jelölőnégyzet aktiválásával azt állíthatja be, hogy a kiválasztott hír - mint tartalmi elem - új böngésző ablakban (fülön) nyíljon-e meg.
 • Képek könyvtára: Ezzel a paraméterrel a Hírlistázó boxhoz kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. Ebbe a mezőbe annak a könyvtárnak az elérési útvonalát írhatja be - illetve a jelölőnégyzet aktiválásával örököltetheti -, ami az adott hírlistázó boxhoz tartozó képeket tartalmazza.
 • Kategória: Ezzel a paraméterrel a Hírlistázó boxhoz kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. Az első két ikonra klikkelve, két különböző felületen ugyanazt a célt érheti el: itt választhatja ki azt a kategóriát, amelyhez tartozó híreket az adott boxban ki akarja listázni. A kiválasztott kategória neve az ikonok alatt látható. A harmadik "kuka" ikonra klikkelve, ez a kiválasztás visszavonható (törölhető).

  Ha az ikonok előtti jelölőnégyzetet aktívan hagyja (paraméter örököltetés), akkor itt hiába választ kategóriát, a magasabb szintű beállítás fog érvényesülni.

  A Kategória-, és az utána lévő Címkehasználat kizáró vagylagos, vagyis nem lehet egy adott kategóriához és egy teljesen más témakörhöz tartozó címkéhez rendelt tartalmi elemeket egyszerre, egyazon boxban kilistázni. Ha ennek a paraméternek értéket ad, akkor a Címke paraméternél törölnie kell az esetleges beállítást.
 • Címke: Ezzel a paraméterrel a Hírlistázó boxhoz kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. Az első két ikonra klikkelve, két különböző felületen ugyanazt a célt érheti el: itt választhatja ki azt a címkét, amelyhez tartozó híreket az adott boxban ki akarja listázni. A kiválasztott címke neve az ikonok alatt látható. A harmadik "kuka" ikonra klikkelve, ez a kiválasztás visszavonható  (törölhető).

  Ha az ikonok előtti jelölőnégyzetet aktívan hagyja (paraméter örököltetés), akkor itt hiába választ címkét, a magasabb szintű beállítás fog érvényesülni.

  A Címke-, és az előtte lévő Kategória használat kizáró vagylagos, vagyis nem lehet egy adott címkéhez és egy teljesen más témakörhöz tartozó kategóriához rendelt tartalmi elemeket egyszerre, egyazon boxban kilistázni. Ha ennek a paraméternek értéket ad, akkor a Kategória paraméternél törölnie kell az esetleges beállítást.
 • Rendezés: Ezzel a paraméterrel a Hírlistázó boxhoz kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. Az, hogy a weboldali megjelenítő felületen (Hírlistázó boxban) konkrétan mely hírek lesznek láthatók, az - többek között - a rendezési beállítástól is függ. A híreket ebben a legördülő mezőben a létrehozási-, vagy a módosítási dátumuk alapján rendezheti. A lista elején mindkét választás esetén a legfrissebb dátumú hírek állnak.
 • Bannerpozíció: Ezzel a paraméterrel csak a bannerekhez kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. A legördülő listából választhat, vagy a jelölőnégyzet aktiválásával örököltethet egy banner pozíciót, a megjelenítő számára.

 • Form: Ezzel a paraméterrel csak az űrlapokhoz kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. A legördülő listából választhat, vagy a jelölőnégyzet aktiválásával örököltethet egy konkrét űrlapot, ami majd meg fog jelenni a weboldalon.

 • Sitecsoport: Ez a paraméter nem mindegyik komponens megjelenítő szerkesztő felületén fordul elő. A legördülő listából kiválaszthat, vagy a jelölőnégyzet aktiválásával örököltethet egy site csoportot, amelyhez kötődő elemek (pl. események) meg fognak jelenni (pl. egy eseményboxban) a weboldalon.

 • Egész napos eseményeket mutat: Ezzel a paraméterrel az Eseményboxhoz kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. Itt a megfelelő rádiógomb, vagy a paraméter öröklődését szabályozó jelölőnégyzet aktiválásával azt állíthatja be, hogy az egésznapos események megjelenjenek-e a weboldalon, az Események boxban.
 • Átirányító URL: Ezzel a paraméterrel a felhasználó beléptetéshez kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. A belépést követően, az itt megadott helyre irányítja a rendszer a felhasználókat.
 • Menü: Ezzel a paraméterrel a menühöz kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. A legördülő listából kiválaszthatja, vagy a jelölőnégyzet aktiválásával örököltetheti, hogy a kliens oldali menümegjelenítő boxban melyik menü, illetve almenü struktúrája legyen látható.

 • Menütípus: Ezzel a paraméterrel a menühöz kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. A legördülő listából kiválaszthatja, vagy a jelölőnégyzet aktiválásával örököltetheti a kliens oldali megjelenés módját (típusát).

  • default: Ennek a paraméternek a hatására, a megjelenő menü, a hagyományos vízszintes elrendezésű, legördülő almenüs változat lesz.

  • dropdown_js: Ennek a paraméternek a hatására, a menüstruktúrának egy kiválasztott szintje fog megjelenni a weboldalon. A megjelenő menü egy adott elemére klikkelve, legördül (kinyílik) a választott alág, majd egy másik menüpont választása esetén az előző menüág becsukódik, az új pedig megnyílik.

  • dropdown_static: Ennek a paraméternek a hatására, a kiválasztott menü minden egyes ága folyamatosan nyitott állapotban lesz látható a weboldalon.
  Megjegyzés: Ez a "Menütípus" paraméter nem keverendő, a "Pozíció neve" paraméterrel. A "Menütípus"-sal a nemü viselkedése, jellege, megjelenési módja állítható be, a "Pozíció neve" paraméterrel pedig a megjelenésének a helye, pozíciója (pl.: menübox a képernyő bal felső szélén). Ez utóbbi, kétségtelenül egyfajta jelleget is kölcsönöz a menü megjelenésének, és ebből adódhat a két paraméter funkciójának az esetleges keverhetősége.
 • Számozott lista: Ezzel a paraméterrel a weboldali keresésekhez kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. Az "igen" vagy a "nem" rádiógomb aktiválásával, vagy a paraméter érték örököltetésével beállíthatja, hogy az adott kereső funkció weboldali találati listája sorszámozott legyen-e.
 • Bevezető mutatása: Ezzel a paraméterrel a weboldali keresésekhez kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. Az "igen" vagy a "nem" rádiógomb aktiválásával, vagy a paraméter érték örököltetésével beállíthatja, hogy az adott kereső funkció weboldali találati listájában, az egyes tartalmi elemek bevezető szövegei megjelenjenek-e.
 • Keresés multisite környezetben: Ezzel a paraméterrel a weboldali keresésekhez kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. Az "igen" vagy a "nem" rádiógomb aktiválásával, vagy a paraméter érték örököltetésével beállíthatja, hogy az adott kereső funkció a teljes multisite környezetben, vagy csak a saját site-on keresse a megadott kulcsszót.
 • Megjelenített lista: Ezzel a paraméterrel a TOP3 típusú hír megjelenítők szerkesztő felületén találkozik Ezek nem egy kategóriához vagy címkéhez való kötődésük alapján jelenítik meg a tartalmi elemeket, hanem egy konkrét listából. A legördülő mező értéklistájából kiválaszthatja, vagy a jelölőnégyzet aktiválásával örököltetheti azt a korábban már létrehozott listát, amelynek az elemeit meg kívánja jeleníteni a weboldalon. A következő képen láthatja, hogy a legördülő paraméter értékek között a teljes multisite környezet listái szerepelnek, nem csak a saját oldalé.

 • Hozzáférési szint: Ezzel a paraméterrel azt állíthatja be, hogy az adott komponens megjelenítőt mely felhasználói csoport(ok)hoz tartozó személyek láthassák a weboldalon. Ez a paraméter az egyes vezérlési szintek között nem örököltethető.
  • adminisztrátor: Az opció aktiválása esetén, a komponens megjelenítő az adminisztrátorok számára látható lesz a weboldalon.
  • nem belépett: Az opció aktiválása esetén, a komponens megjelenítő a nem belépett látogatók számára látható lesz a weboldalon.
  • bejelentkezett: Az opció aktiválása esetén, a komponens megjelenítő a bejelentkezett látogatók számára látható lesz a weboldalon.
  • öregdiák: Az opció aktiválása esetén, a komponens megjelenítő a már végzettek (öregdiákok) számára látható lesz a weboldalon.
  • hallgató: Az opció aktiválása esetén, a komponens megjelenítő a jelenleg aktív hallgatók számára látható lesz a weboldalon.
  • jelenlegi / volt hallgatók: Az opció aktiválása esetén - egy mentést követően - mind az öregdiák, mind a hallgató jelölőnégyzet aktívvá válik.  Ugyanez fordítva is igaz: ha a hallgató és az öregdiák opció is aktív, akkor a mentést követően ez az opció is aktívvá válik. Az opció inaktiválása nincs hatással az öregdiák és a hallgató jelölőnégyzetekre.
  • oktató: Az opció aktiválása esetén, a komponens megjelenítő az oktatók számára látható lesz a weboldalon.
  • munkatárs: Az opció aktiválása esetén, a komponens megjelenítő a munkatársak számára látható lesz a weboldalon.
  • oktató / munkatárs: Az opció aktiválása esetén - egy mentést követően - mind az oktató, mind a munkatárs jelölőnégyzet aktívvá válik. Ugyanez fordítva is igaz: ha az oktató és a munkatárs opció is aktív, akkor a mentést követően ez az opció is aktívvá válik. Az opció inaktiválása nincs hatással az oktató és a munkatárs jelölőnégyzetekre.
  • Mindenki: Az opció aktiválása esetén, a komponens megjelenítő mindenki számára látható lesz a weboldalon. Egy mentést követően az összes hozzáférési szint aktiválódik (a későbbi fejlesztések során, az újonnan létrehozottak is). A jelölés itt sem reverzibilis, vagyis, ha az opciót inaktiválja, az összes többi hozzáférési szinthez tartozó jelölőnégyzet aktív marad.

   A Hozzáférési szintekre vonatkozó szabályok, a következők:
  • A weboldal adminisztrátorai tetszőleges felhasználói csoportokat hozhatnak létre. Ezek alkalmazása az esetek többségéban valamilyen regisztrációhoz és kliens oldali bejelentkezéshez kötött, ugyanis a rendszernek valahogy meg kell állapítania, hogy a weboldal látogatója tagja-e valamelyik felhasználói csoportnak.
  • Az itteni beállításokat nem írják felül a magasabb, pl. adminisztrátori jogosultságok, vagyis, ha pl. csak az öregdiák opció aktív, a kliens oldalon az adminisztrátorok számára sem lesz látható az adott megjelenítő. Ez független attól, hogy Ők az adminisztrátori oldalon, egyébként mindenhez hozzáférnek.
  • Az egyes hozzáférési opciók külön-külön értelmezendők, vagyis, ha pl. a Bejelentkezett és az Öregdiák opció aktív, az adott megjelenítőt mind a bejelentkezettek, mind pedig az öregdiákok látni fogják, nem csak a bejelentkezett öregdiákok.
  • Ezek a beállítások kizárólag a külső (kliens) oldali megjelenítésekre vonatkoznak.
  • A hozzáférési szintek beállításaival - egyes paraméterekkel megegyezően - elég sok felületen, illetve vezérlési szinten találkozik (menü, kategória, tartalmi elem, komponens, komponens megjelenítő, stb.). Fontos, hogy a hozzáférési szint beállítások - a paraméterektől eltérően - az egyes vezérlési szintek között nem öröklődnek. Ez egyébként abból is látható, hogy a hozzáférési beállítások elemei előtt nincsenek ott az "Alapértelmezett" jelölőnégyzetek, amikkel az öröklődést szabályozhatná.

Pozíció beállítások

A most ismertetésre kerülő adatok, a komponensnek a weboldalon való elhelyezkedésére vannak hatással. Ezek a pozíciók csupán az oldalt, az irányultságot, illetve a hasábot jelölik ki (left, right, content, stb.), ahová a megjelenítőt - mint egy LEGO építőelemet - el kívánja helyezni. Az így orientált minden egyes megjelenítő, természetesen precízen elő van készítve, méretezett, grafikailag formázott és el van látva alapértelmezett paraméter értékekkel.  Önnek bármikor jogában áll az egyes adatokat és/vagy az azonos pozícióba helyezett megjelenítők sorrendjét módosítani.

 • Pozíció: Ebből a legördülő listából választhatja ki a szerkesztés alatt álló megjelenítő, elhelyezési pozícióját.

 • Pozíció sorrend: Ha egy konkrét pozícióba több megjelenítőt is elhelyez, azok nem fogják egymást lefedni, hanem függőlegesen egymás alatt, illetve felett fognak megjelenni. Ezen a felületen egyszerű húzással módosíthatja az egyes megjelenítők sorrendjét.  A megkülönböztetett "... AKTUÁLIS HELYZET ..." sor, az éppen szerkesztés alatt álló megjelenítő helyét mutatja a sorrend listában, de bármely más elem(ek) is tetszés szerint átmozgathatók, felcserélhetők.

Speciális beállítások

Mint az elnevezés is utal rá, ezen a felületen különleges beállítás(ok)ra van lehetősége. Ha a legördülő listából kiválaszt egy komponenst, akkor a szerkesztés alatt lévő megjelenítő mellett, a választott komponens megjelenítője is látható lesz a weboldalon. Pl.: egy webshop megjelenítésével egy időben előnyös lehet, ha a vonatkozó kategóriák is láthatók a weboldalon.

^
Facebook
Instagram
Twitter