Infoartnet - Web Média Marketing

Legördülőlista típusú mező

A mező rendeltetése

A Legördülőlista típusú mező arra szolgál, hogy a kitöltő a mezőre klikkelve, a kérdésre adható válaszok legördülő értéklistájából választhassa ki a számára legmegfelelőbbet. Mivel a választ nem a felhasználó gépeli be, nem kell azt az összes kitöltésnél elolvasni, értelmezni, kategóriákba sorolni, stb., ezért a kiértékelés egy táblázatkezelő szoftverrel is könnyedén elvégezhető.

Az ilyen típusú mezőkhöz minden esetben hozzá kell rendelni egy-egy értéklistát, ami az űrlap összeállítója szempontjából az összes releváns választ tartalmazza. Ennél a mezőtípusnál csak egyetlen válasz adható meg (jelölhető ki) a feltett kérdésre. Gyakori megoldás, hogy az utolsó választható elem az "Egyéb", vagy az "Egyik sem". Ezek választása esetén egy szövegmezőben vagy szövegblokkban lehet kifejteni, a listában nem szereplő választ.

A mező használata

1. Lépés

Klikkeljen a "Legördülőlista" mezőtípusra. Ennek a műveletnek a hatására, a rendszer - az űrlap utolsó elemeként - beszúr egy alapértelmezés szerint kitöltött Legördülőlista mezőt.

2. Lépés

Ha szükséges, a gördítősáv alkalmazásával navigáljon a frissen beszúrt mezőre, majd a bal egérgomb folyamatos nyomva tartásával és az egér egyidejű függőleges mozgatásával húzza a mezőt az űrlap megfelelő pozíciójába. Húzás helyett használhatja - a bal egérgomb folyamatos nyomva tartása mellett - a kurzormozgató Fel és Le nyilakat, a Home, az End, a Page Up, vagy a Page Down billentyűket is.

3. Lépés

Klikkeljen a bal egérgombbal a frissen beszúrt és elhelyezett Legördülőlista mezőre. Ennek hatására megnyílik a mezőtípusra jellemző alapbeállítások szerkesztő felülete.

4. Lépés

Adja meg és/vagy állítsa be a mező paramétereit, "A mező paramétereinek értelmezése és beállítása" alatt leírtak szerint.

5. Lépés

Rögzítse a beállításokat a mezőszerkesztő felület "Alkalmaz" ikonjára való klikkeléssel.

A mező paramétereinek értelmezése és beállítása


 • Név: A mezőben alapértelmezésként megjelenő "Legördülőlista" sztringet át kell írnia arra az egyéb szöveges tartalomra, amit az adott űrlap pont alatt - mint legördülőlista feliratot vagy kérdést - meg kíván jeleníteni. A mező mentése, a beírt szöveget nagybetűs formátumúra módosítja.
 • Kötelező: Ha az opciót a jelölőnégyzetbe való klikkeléssel aktiválja, azzal a mező kitöltését kötelezővé teszi, az űrlapot a weboldalon kitöltő személyek részére. Ebben az esetben az űrlap kitöltése addig nem folytatható, amíg a kitöltő ennek a mezőnek a legördülő értéklistájából egy elemet ki nem választ.
 • Elérhetőség: Ugyanez az opció az űrlap beállításoknál - az egész űrlapra vonatkozóan - már szerepelt, ezért ezen az alacsonyabb szinten csakis szigorítás jelleggel működhet. Vagyis: ha az egész űrlap mindenki számára elérhető, itt megadhatja, hogy ennek ellenére, ez a konkrét mező csak a regisztrált felhasználók számára jelenjen meg.
 • Publikus: Ugyanez az opció az elérhetőséghez hasonlóan, az űrlap beállításoknál, az egész űrlapra vonatkozóan már szerepelt. Ezért, ezen az alacsonyabb szinten ez is csak egy irányban, mégpedig szigorítás jelleggel működhet. Vagyis: ha az egész űrlap mindenki számára publikus, akkor itt megadhatja, hogy ennek ellenére, ez a konkrét mező senki számára se legyen látható, még a regisztrált felhasználóknak sem. Ennek a funkciónak csakis akkor van értelme, ha egy konkrét kérdésről utólag - miután az űrlapot már kitöltötték - derül ki, hogy felesleges, vagy időközben azzá vált, ezért sosem lesz kiértékelve. Az adott kérdés publikációjának a levétele egyszerűbb, mint az űrlap letiltása, majd a már kitöltött űrlapok exportja, a kérdés törlése és végül az űrlap ismételt publikálása.
 • Kitöltési segédlet: Ebben az ablakban adhat instrukciókat az adott mezővel, vagy az azt követő mezők kitöltésével kapcsolatban. Az beállítás kérdése, hogy ezek a "Help" jellegű információk automatikusan megjelenjenek-e a mezőnél, vagy csak klikkelés hatására nyíljanak meg.
 • Kereső mezővel: Ha ezt a jelölőnégyzetet aktiválja, akkor a kliens oldalon - a formázástól függően - a legördülőlistás mező mellett vagy alatt, egy keresőmező és egy "OK" gomb is meg fog jelenni.   A túlságosan nagy méretű listákban (pl. az irányítószám lista) a gördítősáv alkalmazása már kényelmetlen volna, ezért kiváltjuk azt, a fenti keresőmező opcióval. Az űrlap kitöltéskor a "Kereső" mezőbe írt minden újabb karaktert követően, a találati lista automatikusan leszűkül azokra az értékekre, amelyek a mezőbe addig beírt sztringet (karaktersort) tartalmazzák. Ha még mindig sok (általában 10-nél több) az adat, akkor a már lényegesen kisebb, szűkített listában is használható a gördítősáv.  Ha a szűkített listában egy konkrét értékre klikkel (az előbbi kép, kék nyíl), akkor a kiválasztott adat bekerül a "Kereső" mezőbe, a lista pedig becsukódik.  A keresőből, a mellette lévő "OK" gombra klikkelve vihető át az adat, a legördülőlistás mezőbe.  Az előbbi procedúrára - a görgetés elkerülésén kívül - azért volt szükség, mert a legördülőlista típusú mezőkbe nem lehet közvetlenül értéket beírni.
 • Kiválasztott lista: A jelen legördülőlista típusú mezőhöz hozzárendelt értéklista megnevezése. Egy-egy lista tetszőleges számú és különböző típusú mezőkhöz is tartozhat.

Értéklista műveletek

  1. Listák szűrése/keresése: Ha a "Kereső" mezőbe beír egy tetszőleges sztringet (karaktersort), majd a mező melletti Szűrés ikonra klikkel, a rendszer megjeleníti azokat az értéklistákat, amelyek a megnevezésükben a mezőbe írt sztringet tartalmazzák. Ha az ikonra klikkelés előtt a mezőbe nem ír semmit, akkor a rendszer az összes létező listát megjeleníti. A kereső nem tesz különbséget kis-, és nagybetűk között.

 

  1. Lapozáa, navigálás: A Sor/oldal mezőben 5 és 100 között, 8 fokozatban állíthatja be, hogy a listázó, egyszerre max. hány elemet/találatot jelenítsen meg. Ha több a megjelenítendő elem, mint a Sor/oldal mezőben választott érték, akkor a sorszámmal és/vagy nyilakkal jelzett nyomógombokkal navigálhat az egyes listaoldalak között.

 

  1. Új lista felvétele: Ha a "Szűrés" ikon melletti "Új lista" ikonra klikkel, a "LISTÁK" címke alatt megnyílik a lista-felvételező felület.   Listanév:
    Első lépésként meg kell adnia a leendő lista nevét.

   Listaelem hozzáadás: A "Hozzáadás" ikonnal szúrhat be újabb és újabb értéklista sorokat, amelyekben definiálhatja a lista további elemeit. Az új sorok mindig a legutolsó elemként adódnak az értéklistához.

   Sorszámozás: Ha az értéklista elemeihez konkrét sorszámok tartoznak - mint a központi kérdéseknél -, akkor célszerű az előnullázott sorszámot követő "kettőskereszt" karakter után írni az értéklista elem szöveges részét (pl.: 01#Igen), mert a későbbi előfeldolgozás (export) során, a program értelmezni tudja ezt a szintaktikát.

   Listaelemek felcserélése: Akár újfelvétel, akár szerkesztés esetén, a listaelemek soraiban található, kezet szimbolizáló ikonok segítségével, egyszerű húzással változtathatja meg a listaelemek sorrendjét. A húzás alatt a bal egérgombot végig lenyomva kell tartani. Ha csak elem sorrend(ek)et változtat, a módosítás(ok) befejeztével, azt is el kell mentenie.

   Alapértelmezés: Ha a listaelemek mögötti jelölőnégyzetek közül egyet aktivál, akkor a kiválasztott sor a weboldali kitöltéskor alapértelmezettként fog megjelenni a mezőben.    Egynél több alapértelmezett elem bejelölésének a legördülőlista esetén nincs értelme, mert ennél a mezőtípusnál úgyis csak egyetlen elemet választhat majd az űrlap kitöltője. Ha figyelmetlenségből mégis több listaelemet határoz meg alapértelmezettként, akkor a rendszer csak a jelen listában elsőként szereplő jelölést veszi figyelembe. 

   Listaelemek törlése:
    Ha az egyes listaelemek mögötti "Töröl" ikonra klikkel, a hozzá tartozó (vele azonos sorban lévő) elem végleg törlődik. Figyelem: ez a törlés nem kér megerősítést! Ennek az az oka, hogy a terjedelmesebb listák karbantartásakor, nem egy esetben számtalan elemet kell törölni és ilyenkor az állandó törlés megerősítés aránytalanul sok időt venne igénybe. 

   Lista mentése
   :
    A komplett értéklistát a "Listanév" mező mögötti, "Lista mentése" ikonnal rögzítheti az adatbázisban. 

   Üzenetek mentéskor: 

   • A sikeres mentést a rendszer egy felugró ablakban, a "Sikeresen mentve." üzenettel igazolja  vissza.
   • Ha nem ad a listának nevet, akkor az "Adjon nevet a listának!" hibaüzenet fog megjelenni.
   • A sikeres mentéshez legalább két listaelemet meg kell határoznia, különben a "Legalább két elem szükséges a listába!" hibaüzenetet kapja.
   • A lista nem tartalmazhat üres sorokat, különben az "Üres elem található a listában!" hibaüzenetet küldi a rendszer.

   Visszalépés: Mivel gyakoriak a hosszú, meglehetősen sok elemből álló értéklisták, a rendszer egy sikeres mentés után nem lép ki automatikusan a lista felvételező felületből, hogy a mentést követően ugyanott lehessen folytatni a lista felvételét, vagy karbantartását. A szerkesztő felületből való kilépésre a "Vissza a listákhoz" funkció ikon szolgál.

 

  1. Lista szerkesztése: Ha a találati listában megjelenő, valamelyik "Szerk." (Szerkesztés) ikonra klikkel, megnyílik a hozzá tartozó (vele azonos sorban lévő) listának a szerkesztő felülete.   A listaszerkesztő felület mind megjelenésében, mind pedig működésében, megegyezik a 3. pont alatt ismertetett, felvételező felülettel. Az egyetlen különbség, hogy a lista neve már létezik, de mint bármely más adatot, Ön azt is egy átírást és/vagy kiegészítést követő mentéssel, tetszés szerint megváltoztathatja.

 

  1. Lista törlése: Ha a találati listában megjelenő, valamelyik "Töröl" ikonra klikkel és a hozzá tartozó (vele azonos sorban lévő) listát egyetlen kérdés/űrlapmező sem használja, akkor a listát a rendszer - egy megerősítést követően - kitörli az adatbázisból.    Amíg a törölni kívánt listát egyetlen egy űrlapmező is használja, addig a rendszer nem engedi kitörölni, még törlés megerősítés esetén sem. Ilyenkor egy felugró ablakban, a "Máshol használt lista nem törölhető!" rendszerüzenet jelenik meg.

 

 1. Listák használata: A lista megjelenítő képernyő "Használja" oszlopában lévő számok azt mutatják, hogy az egyes listákat jelenleg hány kérdés/mező használja értéklistájaként.

Az "Alapbeállítások" szerkesztőablak parancsikonjai

 • Bezár: A "Legördülőlista" szerkesztőablakának mentés nélküli bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
 • Töröl: Az adott "Legördülőlista" végleges törlése, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez. Ez a törlés nem kér megerősítést, mert az űrlapok szerkesztésekor - különösen, ha egy korábbi, hasonló űrlap másolatából készít egy új űrlapot -, sokszor tucatjával kell törölni a mezőket. Ilyenkor, a törlés megerősítések több időt vennének igénybe, mint egy véletlenül kitörölt mező pótlása.
 • Alkalmaz: A beállítások mentése, a "Legördülőlista" szerkesztőablakának bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
^
Facebook
Instagram
Twitter