Infoartnet - Web Média Marketing

Táblázatcella tulajdonságai funkció

Az eszköztár elem funkciója

Egy táblázat kijelölt cellájának/celláinak a tulajdonságait lehet vele beállítani vagy megváltoztatni, az alapbeállításoktól eltérő módon. Egy táblázat cella kijelölését követően, az eszköztárban aktívvá válnak a táblázatkezelés egyéb más funkciói is. A "Cella tulajdonságai" gomb hatása megegyezik a - jobb egérgombra megjelenő - gyorsmenüben található, Cella csoport azonos nevű menüpontjával.

Általános tulajdonságok

Igazítás: A tartalom vízszintes igazítása a táblázat cellájában.

 • Középre
 • Balra (alapértelmezett)
 • Jobbra

Függőleges igazítás: A tartalom függőleges igazítása a táblázat cellában.

 • Fel
 • Középre (alapértelmezett)
 • Le

Cellatípus: A cella típusa itt adható meg.

 • Adat: általános adat formátum (alapértelmezett)
 • Fejléc: amennyiben van a stíluslapon előre beépített fejléc típus akkor egy cellából (illetve a hozzá tartozó sorból/oszlopból kiemelt adattípus-fejléc alakítható ki. A típus kiválasztásához szükséges megadni a hatókört, amennyiben ezt nem teszi meg a következő üzenettel jelez a program:

Hatókör:

 • Nincs megadva: alapértelmezett
 • Oszlop: a kijelölt cella teljes oszlopa
 • Sor: A kijelölt cella teljes sora
 • Sor csoport: A kijelölt sorok
 • Oszlop csoport: A kijelölt oszlopok

Táblázat fejlécé alakítása cellából

A létrehozás lépése:

 • Válassza ki azt a cellát, amelynek tartalmát fejléc típusként kívánja megadni
 • Válassza a Cella tulajdonságai utasítás - Haladó paneljét
 • Állítsa a típust Fejléc típusra
 • A hatókörnél állítsa be hogy a teljes sorra, vagy a teljes oszlopra kívánja e értelmezni a változtatást
 • Fontos, ahhoz hogy a teljes sor vagy oszlop fejléc típussá váljon a "Frissítés" előtt a választólistából válasszon frissítési tartományt.
 • A "Frissítés" gombbal rögzítse a beállításokat

Példa a Fejléc típus megjelenésére (sorra és oszlopra) a böngészőben:

Szélesség: A táblázat cella szélessége képpontban, vagy a táblázat méretének %-ában.
Fontos, a táblázat cellák méretei a sorban összeadódnak, e miatt figyeljen arra, hogy ha %-ban adja meg a méretet, akkor a cellák méretének összege ne haladja meg a 100%-ot. Amennyiben képpontba akkor pedig azt a szélességet, amelyet a táblázat létrehozásakor a táblázat teljes szélességének adott meg.
A program az utolsó cella méretét automatikusan kiszámítja, így ha Ön egy három cellából álló sorban két cella méretét már megadta, akkor a harmadikat már külön nem kell megadnia.

Magasság: A táblázat cella magassága. Célszerű képpontban megadni.

Még az adatmentés előtt lehetősége van egy választólistából eldönteni, hogy a beállításai a táblázat mely tartományában frissüljenek.

Cella frissítése: A beállítások csak a kijelölt cellára lesznek érvényesek
Sor összes cellájának frissítése: Az összes cellára érvényes lesz a beállítás abban a sorban, ahol a kijelölt cella van.
Összes cella frissítése az oszlopban: Az összes cellára érvényes lesz a beállítás abban a oszlopban, ahol a kijelölt cella van.
Táblázat összes cellájának frissítése: Függetlenül a kijelölt cella helyétől a táblázat összes cellájára érvényes lesz a beállítás.

A megadott vagy megváltoztatott paramétereket, az "Frissítés" gombbal tudja rögzíteni.

Haladó tulajdonságok

ID: Számunkra nem érdekes

Stílus: Számunkra nem érdekes

Írásirány: A cellára beállítható a kívánt írásirány.  Két opció közül választhat (Balról-jobbra (alapértelmezés) illetve Jobbról-balra). Ez a beállítás megegyezik azzal, mint ha a sor összes celláját kijelölné és az Igazítások közül vagy a balra zárt (alapértelmezés) vagy a jobbra zárt igazítás opciót használná.

Nyelvkód: Számunkra nem érdekes

Háttérkép: A kijelölt cella számára ugyanúgy megadható háttérkép, mint a teljes táblázatnak, a műveletek teljes egészében megegyeznek az ott leírtakkal, kivéve, hogy ez csak a megadott cellára/cellákra lesz értelmezett.
Fontos, amennyiben a teljes táblázatra is adtunk meg ilyen beállítást akkor az a nem értelmezett cellákon látszani fog.

Keretszín: A kijelölt cella keretének (alapértelmezett pontvastagságú körbe szegély) színét adhatjuk meg. Akár minden cellára vagy annak csoportjaira teljes sor/oszlop (ld. tartománybeállítás) adhatunk meg különböző keretszíneket.  A színek kiválasztásáról részletesen olvashat itt.

Háttérszín: A kijelölt cella számára ugyanúgy megadható háttérszín, mint a teljes táblázatnak, a műveletek teljes egészében megegyeznek az ott leírtakkal, kivéve, hogy ez csak a megadott cellára/cellákra lesz értelmezett.
Akár minden cellára vagy annak csoportjaira teljes sor/oszlop (ld. tartománybeállítás) adhatunk meg különböző színeket.  A színek kiválasztásáról részletesen olvashat itt.
Fontos, itt is igaz, hogy amennyiben a teljes táblázatra is adtunk meg ilyen beállítást akkor az a nem értelmezett cellákon látszani fog.

Pl.: Eltérő cella és keretszínek egy táblázatban. Figyelem, a túlzott formázás nem célszerű - érdemes a lényeges elemek kiemelésére és a színharmóniára is figyelni!Természetesen a Haladó beállításoknál is még az adatmentés előtt lehetősége van egy választólistából eldönteni, hogy a beállításai a táblázat mely tartományában frissüljenek.

Cella frissítése: A beállítások csak a kijelölt cellára lesznek érvényesek
Sor összes cellájának frissítése: Az összes cellára érvényes lesz a beállítás abban a sorban, ahol a kijelölt cella van.
Összes cella frissítése az oszlopban: Az összes cellára érvényes lesz a beállítás abban a oszlopban, ahol a kijelölt cella van.
Táblázat összes cellájának frissítése: Függetlenül a kijelölt cella helyétől a táblázat összes cellájára érvényes lesz a beállítás.

A megadott vagy megváltoztatott paramétereket, az "Frissítés" gombbal tudja rögzíteni.

Egyéb cella műveletek tulajdonsága

Cellák felosztása

A kijelölt cellában további cellák hozhatók létre az eredeti felosztásával.
Részletes leírés itt: Táblázatcellák felosztása funkció

Cellák összevonása

A kijelölt cellák egyesítése egy cellává.
Részletes leírés itt: Táblázatcellák összevonása funkció

Mivel a táblázatoknak, illetve azok elemeinek, a táblázat soroknak és oszlopoknak az alap építőköve a cella, szinte valamennyi táblázattal kapcsolatos eszköztár elem leírásában talál további táblázatcella kezelési paramétereket és/vagy opciókat. Lásd pl.: az "Insert a new table - (Egy új táblázat beszúrása)" fejezetet.

^
Facebook
Instagram
Twitter