Infoartnet - Web Média Marketing

Tartalmi elem létrehozás felületei

A tartalmi elemek részei

Egy általános tartalmi elem, szerkezetileg két fő részből áll:

 • Bevezető szöveg,
 • Szövegtörzs.

A Bevezető szöveg azért érdekes, mert az itt elhelyezett információk (szöveg, kép, stb.) jelennek meg pl.: a Főoldalon való elhelyezéskor vagy blogos megjelenítési formában. Emiatt érdemes a bevezető részbe egy olyan rövidített tartalmat elhelyezni, ami figyelemfelkeltő és összegzi, előrevetíti az oldal további tartalmát.
Megteheti azt is, hogy egyszerűen az oldal szövegének első néhány bekezdését helyezi ide. Ilyenkor értelem szerűen a szövegtörzsbe, a szöveg további részét (folytatását) kell elhelyezni.

Mindig gondolja át alaposan, hogy mi kerüljön a Bevezető és/vagy a Szövegtörzs részbe. A "Bevezető" rész kitöltése kötelező, de a szövegtörzs kitöltése el is hagyható.

A tartalmi elemek elérése

A tartalmi elemeket több helyről is elérheti:

1. Főmenü/Komponensek/Tartalom/Tartalmak listája

2. Főmenü/Tartalom/Tartalmak listája

A megjelenő listában megjelennek az aktuális szűrési feltétel(ek)nek megfelelő tartalmi elemek. Ha a listában szereplő bármely elem címére kattint, megnyílik a kiválasztott elem szerkesztését lehetővé tévő felület. Ezt a megoldást akkor használjuk, ha egy már előzőleg létrehozott tartalmi elem tartalmát és/vagy beállításait szeretnénk módosítani.

Új tartalmi elem létrehozása

Egy még nem létező, új tartalmi elem felvételét is több módom kezdeményezheti.

1. Amennyiben a tartalmak listázásában van, akkor a Tartalomkezelő komponens eszköztárában látható az „Új tartalom” ikon.

Erre kattintva aktiválhatja a tartalom létrehozása utasítást.

2. Ha még nincs megnyitva a Tartalomkezelő komponens (Tartalmak listája) akkor két lehetősége is van az „Új tartalom” utasítás elérésére.

A, Főmenü/Komponens/Tartalom/Tartalom felvitele

B, Főmenü/Tartalom/Tartalom felvitele

A fenti eléréseken kívül, minden olyan adminisztrátori képernyőn - ahol a tartalmi elemek kilistázódnak - lehetőség van azok megnyitására megnyitásukra és/vagy szerkesztésére.

Szűrési lehetőségek

A "Tartalmak listája" képernyőn alapértelmezésben a weboldalhoz tartozó összes tartalmi elem megjelenik, de a "Tartalmak listája" képernyő cím melletti "SZŰRŐ" gombra klikkelve megnyílik egy szűréskezelő felület, ahol a következők szerint szűkítheti a teljes találati listát:

 • Egy kategória alapján, vagy éppen a kategória nélküli elemekre, és/vagy
 • A címke alapján, vagy éppen a címke nélküli elemekre, és/vagy
 • A tartalmi elemek szöveges részeiben (Bevezető szöveg és Szövegtörzs) előforduló sztring (szöveg részlet) alapján, és/vagy
 • A tartalmi elemek megnevezése, alias neve, vagy azok tetszőleges részlete alapján, és/vagy
 • A tartalmi elemek állapota (aktív, archív, függő, vagy mind) alapján, és/vagy
 • A tartalmi elemek szerzőjének neve, vagy név részlete alapján.

A szűrés célja, hogy a képernyőn célirányosan, csak az éppen aktuális munkához szükséges adatok és információk jelenjenek meg, ezáltal segítve a könnyebb és gyorsabb áttekintést. Ennek lépései a következők:

 1. Az aktuális munkához legcélszerűbb szűrési feltételek kiválasztása, megadása, beállítása.
 2. Az Eszköztár "Szűrés" ikonjára való klikkeléssel - illetve a "RETURN" vagy "ENTER" billentyű lenyomásával -, a már beállított szűrési feltételek aktiválása. 3. A megadott feltételek alapján szűrt lista használata.

Ha csak egyetlen szűrési feltételt is aktivál, a szűrési beállítások felület nyitott állapotban marad. A rendszer ezzel jelzi, hogy a megjelenített adatok nem a teljes adatmennyiséget tartalmazzák, hanem csak a szűrési beállítások ablakban látható szűrési feltétel(ek)nek megfelelőket.

Az Eszköztár "Szűrés" ikonja csak a szűrési feltételeknek megfelelő lista adatokat frissíti, a szűrés kezdeményezésére a "SZŰRŐ" feliratú funkciógomb szolgál.

 • Tartalmi elemek szűrése a kategória kapcsolatuk, vagy annak hiánya alapján

  Ennél a szűrési opciónál két különböző felépítésű, de azonos funkciójú kategória választó-, egy kategória nélküli elemeket szűrő-, valamint egy mező ürítő funkció áll az Ön rendelkezésére.

  • A "Kategória" mezőben található első ikon, egy Documentorhoz hasonló felületet biztosít a kategória választáshoz.
  • A "Kategória" mezőben található második ikon, egy fa struktúrás felületet biztosít a kategória választáshoz.   A végeredményt tekintve mindegy, hogy melyik fenti kategória választási módot alkalmazza. A kiválasztás mindkét esetben a "pipa" ikonra való klikkeléssel történik és a választást követően, az ablak becsukódik.

  • Ha a "Kategória" mezőben található harmadik ikont aktiválja, akkor a tartalmi elem listában csak a kategóriához nem kapcsolt tartalmi elemek jelennek meg.   Ha a szűrő ablakban van már beállított kategória és Ön ezt a jelölőnégyzetet is aktiválja, akkor logikai ellentmondásba keveredik, ezért a korábban beállított érték ilyenkor értelem szerűen törlődik a mezőből, és ez fordított esetben is igaz.

  • A "Kategória" mezőben található negyedik, ú.n. "kuka" ikonnal a Kategória választó mező aktuális tartalmát törölheti.   A kategória választást követően - ha szükséges - adjon meg további szűrési feltétel(eke)t, majd klikkeljen az Eszköztár"Szűrés" ikonjára, vagy nyomja le a "RETURN" vagy az "ENTER" billentyűt, a beállított szűrési feltételek aktiválásához.
 • Tartalmi elemek szűrése a Címke kapcsolatuk, vagy annak hiánya alapján

  A tartalmi elemek nem csak kategóriákhoz, hanem címkékhez is rendelhetők, sőt, a címkéhez rendelés portálonként akár kötelezően elő is írható. A címke szerinti szűrés módja és felületei teljesen megegyeznek a kategória alapján történő szűréssel. (Lásd, az előző pont alatt leírtakat.)
 • Tartalmi elemek szűrése, a szöveges tartalmuk alapján

  Ennek a szűrési opciónak a használata esetén egy olyan szövegrészletet (sztringet) kell beírnia a "Szövegben" szűrőmezőbe, amelyről feltételezi vagy tudja, hogy a keresett tartalmi elem(ek) szöveges részeiben - akár a Bevezető szövegben, akár a Szövegtörzsben - előfordul.
 • Tartalmi elemek szűrése a címük (megnevezésük), vagy alias nevük alapján

  Ennek a szűrési opciónak a használata esetén egy olyan szövegrészletet (sztringet) kell beírnia a "Név, alias" szűrőmezőbe, amelyről feltételezi vagy tudja, hogy a keresett tartalmi elem(ek) címében, vagy annak alias nevében (SEF) előfordul.
 • Tartalmi elemek szűrése, az állapotkódjuk alapján

  Az "Állapot" legördülő mező értéklistája a következő állapotkódokat tartalmazza:

  • Mind: Ennek az állapotkódnak a választása esetén, az összes tartalmi elem megjelenik a szűrést követő listában (a publikálási időintervallummal nem rendelkező tartalmi elemek is).
  • Aktív: Csak az aktív, vagyis az aktuálisan megjelenő tartalmi elemek szerepelnek a szűrés utáni listában.
  • Archív: Csak az archív, vagyis a lejárt publikálási idejű tartalmi elemek szerepelnek a szűrés utáni listában.
  • Függő: Csak a függő, vagyis a még el nem érkezett publikálási idejű tartalmi elemek szerepelnek a szűrés utáni listában.
 • Tartalmi elemek szűrése, a szerző alapján

  A "Szerző" szűrő mezőbe akár egyetlen karakter is írható. A szűrést követő listában csak azok a tartalmi elemek jelennek meg, amelyek szerzőinek a nevében bárhol szerepel az ebbe a mezőbe írt (sztring) karaktersorozat.

Az összes szűrési feltétel egyidejű törléseHa az Eszköztárban a fenti "Tartalom szűrés ürítése" ikonra kattint, akkor a program törli az összes aktuális szűrési feltételt, bezárja a szűrési paramétereket tartalmazó ablakot, majd - a "Sor/Oldal", illetve a "Lapozó" aktuális beállítása szerint - megkezdi az összes tétel kilistázását a képernyőre.

Tartalmi elem listázás, egyszerre több szűrési feltétel megadásával:

Tartalmi elem listázás, az összes szűrési feltétel egyidejű törlésével:

Adatrendezési  lehetőségek

 • ID (belső azonosító) szerint
 • Cím (a tartalmi elem neve) szerint
 • Publikusság szerint
 • Szerző szerint
 • A létrehozás időpontja szerint
 • A weboldali megjelenés kezdő időpontja szerint
 • A weboldali megjelenés lejárati időpontja szerint
 • Jogosultság szerint

A lista fejlécében, az előbb felsorolt mezők bal szélén fel-, és lefelé mutató nyomógombok láthatók.

Az ilyen funkciógombokkal rendelkező mezők adatai csökkenő, vagy növekvő sorrendbe rendezhetők, amivel a képernyő tartalma is szabályozható. Ha az egérkurzort a nyomógombok fölé húzza, a buboréksúgó a "növekvő", illetve a "csökkenő" felirattal jelzi az adott nyomógomb hatására létrejövő rendezési irányt. A nyomógombok hatása nem kombinálható, a rendszer egyidejűleg csak egyetlen mező szerint képes rendezni az adatokat.

Zárolás kezelés, naplózás

Egy-egy tartalmi elemet, egyszerre (egy időben) csakis egy adminisztrátor szerkeszthet, különben nagy keveredés lenne a tartalmat illetően. Ezért, ha valaki már szerkesztési céllal megnyitott egy tartalmat, amíg ki nem lép belőle, vagy pl. időtúllépés miatt a rendszer ki nem lépteti, addig minden más felhasználó a következő figyelmeztető képernyőt kapja, amikor ugyanazt a tartalmi elemet próbálja szerkeszteni.

A valamilyen okból zárolt elemeket a következő módokon tekintheti meg, amennyiben ehhez rendelkezik jogosultsággal

1. Adminisztrátori kezdőfelület/Zárolások menüpont

2. Főmenü/Rendszer/Zárolás/Zárolások listája

Amennyiben valamely megoldással megnyitjuk a zárolt elemek listáját a következő képernyővel találkozhatunk. A példánkban, a 67-es ID számú, magyar nyelvű tartalmi elemet és annak 1 kapcsolódó kategóriáját, a "hernyak" felhasználó nevű user zárolja.

Megjegyzés: Ennek a képernyőnek a tartalma felhasználói jogosultságok függvénye, ezért nem biztos, hogy Ön az összes vonatkozó funkciót látni fogja.

Azt az eseményt, amikor egy tartalmi elem szerkesztési ideje alatt a többi felhasználó számára automatikusan megnyithatatlanná válik az adott elem, "zárolás"-nak nevezzük. Az előbbi képernyő, ezen zárolás(ok) jogosultság függő kezelésére szolgál.

Két fogalom, amivel még meg kell ismerkednie, a "Munkamenet" és a "Zárolási idő". Mindkettő, egy magasabb szintű rendszeradminisztrátor által beállított időtartam (alapértelmezésben mindegyik 15 perc), ami a rendszer és az Ön védelmét hivatott elősegíteni. Ha Ön a munkamenet 15 perce alatt nem hajt végre tranzakciót (pl. otthagyja a gépet a megnyitott tartalommal, a saját adminisztrátori bejelentkezésével, stb.), akkor a rendszer a munkamenet letelte után automatikusan kilépteti Önt a programból, és feloldja a szerkesztés időtartama alatt fennálló zárolást.

Természetesen, ha Ön folyamatosan dolgozik a rendszerben, akkor a munkamenet és a zárolási időtartam minden kitüntetett tranzakciónál (pl. Alkalmaz, Mentés, stb.) automatikusan újraindul. Fontos, hogy egy átlagos billentyű lenyomás nem frissíti a munkamenetet, vagyis, ha egy nagyon hosszú szöveget gépel a tartalmi elembe, közben könnyen letelhet a két említett időtartam. Emiatt, ilyen munkáknál célszerű az Alkalmaz funkciót kevesebb, mint 15 percenként közbeiktatnia.

Ha időtúllépés miatt kilépteti Önt a rendszer, akkor újra be kell jelentkeznie, és közben sajnos elveszik minden korábban nem mentett produktuma. A tartalmi elem természetesen nem, csak a legutolsó mentést követően végrehajtott változtatások.

Egy tartalmi elem Ön általi zárolása, a zárolási időtartam lejártáig akkor is aktív, ha Ön nem a "Mentés" vagy a "Mégse" funkcióval lép ki a tartalmi elemből, hanem pl. a böngésző program "Vissza" gombjával.

Amíg az Ön - bármilyen ok miatti - zárolása fennáll, addig Ön minden további nélkül megnyithatja a saját maga által zárolt tartalmi eleme(ke)t és folytathatja velük a munkát.

Amikor egy tartalmi elem esetében a Munkamenet vagy a Zárolási időtartam lejár, attól kezdve az adott tartalom minden aktív (belépett) adminisztrátor számára elérhetővé válik.

A más adminisztrátorok által megnyitott tartalmi elemek viszont az Ön számára nem elérhetők egészen addig, amíg az adott adminok általi zárolások bármely okból meg nem szűnnek.

A fenti példa képernyőnkön a következő tranzakció indítható:

 • Lockok: Megfelelő jogosultság esetén Ön áttekintheti a teljes zárolási táblát és - a rendszer nyújtotta lehetőségek keretein belül - belátása szerint cselekedhet, pl. egyesével vagy tömegesen feloldhat zárolásokat. A listázó képernyő Szűrő funkciójának a használatával lehetősége van táblanév és/vagy felhasználó azonosító szerint szűrni a megjelenítendő tartalmakat, illetve a fejlécben szinte mindegyik oszlop alapján rendezheti az adatállományt.

  Szűrés képernyője  A zárolás feloldásának módjai:
  A zárolásokat feloldhatja egyesével az adott elemek jobb oldalán található "zárt lakat jel"  -re kattintva.
  Ilyenkor a jel "nyitottra vált"  és az zárolást feloldottuk.  Ugyanezt megtehetjük több elem együttes kijelölésével és a panel jobb felső sarkában lévő Zárolás feloldás  gombra kattintással  A feloldáshoz érdemes megadni, hogy miért történt a zárolás megszüntetése, így a rendszernaplóból az esemény könnyebben visszakereshető.  Amennyiben van jogosultságunk a feloldásra ezt az üzenetet kapjuk: • Naplózás azaz a Logok: A rendszer gyakorlatilag mindent automatikusan naplóz. Megfelelő jogosultság esetén Ön megtekintheti a naplóbejegyzéseket, így nyomozhat egyes vitás kérdések megítéléséhez, pl.: ki, mikor, melyik tartalmi elemmel kapcsolatban, milyen tranzakció(ka)t, milyen módon/körülmények között hajtott végre, illetve valóban végrehajtotta-e, amit állít, stb.

  A naplóbejegyzéseket itt érheti el: Főmenü/Rendszer/Zárolás/Napló  Mivel a folyamatos naplózás miatt rengeteg bejegyzés keletkezik, felhívom a figyelmét a lapozás és a szűrés funkciókra. A listázó képernyő tartalmát - a szűrő funkció alkalmazásával - táblanév és/vagy felhasználó azonosító és/vagy felhasználó név szerint szűrheti, a megjelenített adatokat pedig a fejlécben, szinte mindegyik oszlop alapján rendezheti.

Üzenetek

Ha valamelyik tranzakcióhoz Önnek nincs jogosultsága, akkor a következő feltűnő üzenetet kapja, ami csak akkor tűnik el a képernyőjéről, ha ráklikkel.

A  nagyobb hibák és hasonló tiltó üzenetek háttérszíne mindig a piros, a tájékoztató és figyelem felhívó üzeneteké a sárga, a visszaigazoló, nyugtázó üzeneteké - amikor pl. egy tranzakció rendben fejeződik be - pedig a zöld. A sárga üzenetek 1-2 másodpercig hasonló méretűek, mint a piros, de maguktól áttűnnek az üzenő sorba, míg a zöld üzenetek eleve csak ott jelennek meg.

A tartalomszerkesztő felület

Az előzőekben ismertetett módszerek valamelyikével (ld. lap teteje) lépjen be a tartalomszerkesztő felületre. Nyisson meg egy már létező tartalmi elemet.

AWE tartalomszerkesztő felülete

Ismerkedjen meg alaposan ezzel a felülettel, hiszen a munkájának a jelentős részét ezen fogja végezni.

A képernyő jobb oldalán lévő nyitható boxokban a tartalmi elem

 • Kategóriáit,
 • Címkéit,
 • Tag-jeit,
 • Publikálási beállításait,
 • Sablonját,
 • Statisztikáit,
 • Paramétereit,
 • Hozzáférési beállításait,
 • Meta információit,
 • Hozzárendelt linkjét,
 • Verzióit,
 • Kapcsolatait

lehet kezelni, megtekinteni és/vagy beállítani. Ezeknek a boxoknak a kezelését a "Tartalmi elem paraméterei" fejezetben találja meg.

A képernyő bal oldala felülről lefelé haladva, hármas tagoltságú. A felső részben, az azonosító adatokon kívül a tartalom aktuális nyelve és Publikáltsága jelenik meg, az alatt a Bevezető szöveg-, majd a Szövegtörzs szerkesztő felülete helyezkedik el. A két szerkesztő ablak fölött vannak azok az eszközök (funkciók), amelyek segítségével a publikációk legnagyobb része létrehozható.

Fontos: Bár egyes eszköztár ikonok nagyon hasonlítanak az átlagos szövegszerkesztők ikonjaira, ez a felület azért mégsem egy hagyományos szövegszerkesztő, ezért néhány lépést nem tehet meg rutinból.

Eszköztár ikonok és funkcióik

 • Vissza  Ennek a funkciónak a hatására a rendszer, az utolsó mentett állapot megtartásával bezárja a szerkesztő ablakot és behozza a "Tartalom/Tartalmak listája" felületet függetlenül attól, hogy onnan, vagy a "Komponens/Tartalom/Tartalom felvitele" menüből indította-e a felvételező tranzakciót.

  F
  ontos: a böngésző "Vissza" gombja helyett mindig ezt a gombot használja!
 • Mentés  Ha ezt a funkciót használja, akkor a rendszer elmenti a szerkesztés alatt álló weboldalt, majd bezárja a szerkesztő ablakot és behozza a "Tartalom/Tartalmak listája" felületet függetlenül attól, hogy onnan, vagy a "Komponens/Tartalom/Tartalom felvitele" menüből indította-e a felvételező tranzakciót.
  Ha az oldal "Publikálva" paramétere aktív, az így elmentett tartalom a weben is azonnal megjelenik.
 • Alkalmaz  Ez a funkció csupán abban tér el az előbb ismertetett "Mentés" funkciótól, hogy a mentést követően a rendszer nem zárja be a szerkesztő képernyőt, a munka azonnal folytatható. Ez a funkció egy felhasználó által kezdeményezett ideiglenes/biztonsági mentésnek felel meg.

  Fontos: A rendszer biztonsági okokból, egy rendszergazda által beállítható időintervallum letelte után kilépteti az inaktív usereket. Az aktivitás, vagy inaktivitás kritériuma, hogy bizonyos tranzakciók az adott időintervallumon belül futottak-e, vagy sem, a szövegszerkesztés pedig nem tartozik közéjük. Ezért érdemes a beállított időintervallum letelte előtt az "Alkalmaz" funkcióval menteni a tartalmat, valamint újraindítani a biztonsági ciklust.
 • Alaphelyzet visszaállítása  Ez a funkció - amíg az "Alkalmaz"-t vagy a "Mentés"-t nem használja - visszaállítja a tartalmi elemnek a megnyitáskori tartalmi és grafikai állapotát. Ha a megnyitását követően bármelyik módszerrel menti a tartalmi elemet, attól kezdve ez a funkció, már csak a mindenkori utolsó mentési állapotot állítja vissza.
 • Segítség a kitöltéshez  Ez a funkció minden egyes mezőhöz megjelenít egy kitöltést segítő szövegeket. A Help funkció ugyanezen gomb ismételt használatával ki-be kapcsolható.

Tartalmi elem szerkesztőablak - részletek megadása

Tartalom címe: A tartalmi elem neve. Kötelező megadni, hiszen ezt fogja látni a "Tartalomkezelő komponens"-ben ("Tartalom/Tartalmak listája"), a weboldal első sorában és minden olyan környezetben, ahol a tartalmak megjelennek. Ha nem adja meg címet, a mentéskor hibaüzenetet kap, viszont akár üresen is elmentheti az oldalt az Ön által megadott címmel és részletekkel, illetve a szerkesztőprogram alapbeállításaival.
Egy elmentett tartalmi elemet, a "Tartalmi elemek" listázójában bármikor megtalálhat, egyes jellemzőit a kezelő ablakban leolvashatja, a címére klikkeléssel behívhatja és tovább szerkesztheti, vagy ha időközben feleslegessé vált - a sor eleji jelölőnégyzet aktiválását követően -, az eszköztár törlő funkciójával megszüntetheti.

Cím alias: Egy hosszabb, vagy jellemzőbb - nem kötelező - név, amit megadhat az oldalnak.

Tartalom nyelve: A mezőben az aktuális (megnyitott/szerkesztés alatt álló) tartalmi elem nyelve látható. A mező nem szerkeszthető, csupán tájékoztatásra, kijelzésre szolgál.

Publikálás: A tartalom a mentést követően azonnal megjelenjen-e a weben ("igen" érték), vagy még ne ("nem" érték).

Emlékeztetőül: Az egyes adatokat nem itt és most kell ad-hoc jelleggel kitalálni, hiszen a korábbi fejezetekben már megegyeztünk, hogy a létrehozandó web tartalmat már jóval a konkrét feltöltés/létrehozás előtt rendszereznie kell, most csak a korábban már kialakított logikai-, munka-, menü-, és ütemterv szerint halad és a főbb elnevezéseket is a korábbi vázlataiból veszi.

Szövegbeviteli lehetőségek

Begépelés

Szövegbevitelre az egyik - és legkézenfekvőbb - megoldás, a begépelés.
Ha ilyen módon készíti el az oldal tartalmi részét, akkor két dologra hívnám fel a figyelmét:

1. A rendszer-üzemeltető rendszergazda beállíthat egy ésszerű időtartamot, amit ha a programon belüli billentyű leütés nélkül túllép - pl.: más programkörnyezetben is dolgozik, étkezik, vagy egyéb feladat miatt tartósan otthagyja a képernyőt az adminisztrátori bejelentkezéssel -, akkor a rendszer biztonsági megfontolásból kilépteti. Részben emiatt, részben pedig akkor, ha egyszerre nagyobb terjedelmű szöveget gépel be, időnként mentse el a bevitt tartalmat.

2. Gépelés esetén fontos különbséget tenni a bekezdéstörés [ENTER] és a sortörés [SHIFT+ENTER] között. A szövegszerkesztőkkel ellentétben, ha itt bekezdéstörést hajt végre, azzal automatikusan egy sorkihagyást is beiktat. Így, ha minden gondolat végén Entert üt, akkor az meglehetősen szellős szövegképet fog eredményezni.

Egy már létező szöveg bemásolása, a Windows Jegyzettömbjének a közbeiktatásával

Sokkal közkedveltebb és gyorsabb megoldás, egy már létező elektronikus szöveg bemásolása, valamilyen szöveges állományból.

Megjegyzés: Szerencsés lenne formai paraméterektől mentes, ú.n. nyers szöveggel dolgozni, ugyanis a webszerkesztő program nincs barátságban a szövegszerkesztők - mint pl.: a Microsoft WORD - előre kódolt formai paramétereivel.

Ha egy már létező elektronikus szöveget szeretne bemásolni a webszerkesztőbe, azt a következő lépésekben teheti meg:

1. Lépés:
Helyezze a kívánt szöveget a vágólapra - az eredeti helyén -, a (Kijelölés utána CTRL+C) billentyű-kombináció használatával.

2. Lépés: Nyissa meg a WINDOWS, "Jegyzettömb" nevű programját és illessze be az előbbi szöveget a vágólapról, a (CTRL+V) billentyű-kombináció használatával. Ennél a beillesztésnél a szöveg elveszíti az eredeti formázásait.

3. Lépés: A Jegyzettömbben jelölje ki újra és helyezze ismét vágólapra a már formázatlan szöveget az 1. lépésben ismertetett módon, majd illessze be, de most már a webszerkesztő megfelelő ablakába.

Megjegyzés: Ez a megoldás némi formázási utómunkát igényel és a sok kattintgatás, illetve a külső program közbeiktatása miatt nem is a legpraktikusabb módszer, de fogadja el egy működő alternatívaként.

Elektronikus szöveg átkonvertálása a webszerkesztőbe, Eszköztár elemek segítségével

Ez sokkal hatékonyabb és felhasználó barátabb módszer, mint az előző - "jegyzettömbös" - megoldás, mivel nincs szükség külső program használatára, s így kevesebb gombnyomással valósítható meg. Ennél a módszernél különbséget kell tenni a "Microsoft Word"-ben és az "Egyéb elektronikus környezetekben" készült bázisszövegek (értsd: más elektronikus forrásból beemelendő, eredeti szövegek) között. A bázisszövegek beemeléséhez használja a következő két linknél leírt lépéssorok közül, az adott helyzetnek megfelelő megoldást:

1. Megoldás: Ezt a megoldást akkor kell alkalmazni, ha a bemásolandó elektronikus szöveg nem Microsoft Word formátumú.

A leírást lásd: a "Tartalom beszúrása formázatlan szövegként (nem Word-ből)"  fejezet alatt.

2. Megoldás: Ezt a megoldást akkor kell alkalmazni, ha a bemásolandó elektronikus szöveg Microsoft Word formátumú.

A leírást lásd: a "Tartalom beszúrása Word-ből"  fejezet alatt.

^
Facebook
Instagram
Twitter