Infoartnet - Web Média Marketing

Szövegmező típusú mező

A mező rendeltetése

A Szövegmező típusú mező egy rövid, általában néhány szóból álló szabad szöveg bevitelére, megadására szolgál. A kitöltőket a "Kitöltési segédlet"-be írt instrukciókkal, szövegmező maszk, illetve reguláris kifejezés (regexp) alkalmazásával lehet befolyásolni abban, hogy a szabad szöveges válaszadási lehetőség ellenére, összehasonlítható, kiértékelhető válaszokat adjanak.

A mező használata

1. Lépés

Klikkeljen a "Szövegmező" mezőtípusra. Ennek a műveletnek a hatására, a rendszer - az űrlap utolsó elemeként - beszúr egy alapértelmezés szerint kitöltött Szövegmezőt.

2. Lépés

Ha szükséges, a gördítősáv alkalmazásával navigáljon a frissen beszúrt mezőre, majd a bal egérgomb folyamatos nyomva tartásával és az egér egyidejű függőleges mozgatásával húzza a mezőt az űrlap megfelelő pozíciójába. Húzás helyett használhatja - a bal egérgomb folyamatos nyomva tartása mellett - a kurzormozgató Fel és Le nyilakat, a Home, az End, a Page Up, vagy a Page Down billentyűket is.

3. Lépés

Klikkeljen a bal egérgombbal a frissen beszúrt és elhelyezett Szövegmezőre.Ennek hatására megnyílik a mezőtípusra jellemző alapbeállítások szerkesztő felülete.

4. Lépés

Adja meg és/vagy állítsa be a mező paramétereit, "A mező paramétereinek értelmezése és beállítása" alatt leírtak szerint.

5. Lépés

Rögzítse a beállításokat a mezőszerkesztő felület "Alkalmaz" ikonjára való klikkeléssel.

A mező paramétereinek értelmezése és beállítása

 • Név: A mezőben alapértelmezésként megjelenő "Szövegmező" sztringet át kell írnia arra az egyéb szöveges tartalomra, amit az adott űrlap pont alatt - mint szövegmező feliratot vagy kérdést - meg kíván jeleníteni. A mező mentése, a beírt szöveget nagybetűs formátumúra módosítja.
 • Kötelező: Ha az opciót a jelölőnégyzetbe való klikkeléssel aktiválja, azzal a mező kitöltését kötelezővé teszi. Ebben az esetben az űrlap kitöltése addig nem folytatható, amíg a kitöltő erre a mezőre vonatkozóan, a rendszer számára értékelhető, szintaktikailag korrekt adatot nem szolgáltat.
 • Elérhetőség: Ugyanez az opció az űrlap beállításoknál - az egész űrlapra vonatkozóan - már szerepelt, ezért ezen az alacsonyabb szinten csakis szigorítás jelleggel működhet. Vagyis: ha az egész űrlap mindenki számára elérhető, itt megadhatja, hogy ennek ellenére, ez a konkrét mező csak a regisztrált felhasználók számára jelenjen meg.
 • Publikus: Ugyanez az opció az elérhetőséghez hasonlóan, az űrlap beállításoknál, az egész űrlapra vonatkozóan már szerepelt. Ezért, ezen az alacsonyabb szinten ez is csak egy irányban, mégpedig szigorítás jelleggel működhet. Vagyis: ha az egész űrlap mindenki számára publikus, akkor itt megadhatja, hogy ennek ellenére, ez a konkrét mező senki számára se legyen látható, még a regisztrált felhasználóknak sem. Ennek a funkciónak csakis akkor van értelme, ha egy konkrét kérdésről utólag - miután az űrlapot már kitöltötték - derül ki, hogy felesleges, vagy időközben azzá vált, ezért sosem lesz kiértékelve. Az adott kérdés publikációjának a levétele egyszerűbb, mint az űrlap letiltása, majd a már kitöltött űrlapok exportja, a kérdés törlése és végül az űrlap ismételt publikálása.
 • Kitöltési segédlet: Ebben az ablakban adhat instrukciókat az adott mezővel, vagy az azt követő mezők kitöltésével kapcsolatban. Az beállítás kérdése, hogy ezek a "Help" jellegű információk automatikusan megjelenjenek-e a mezőnél, vagy csak klikkelés hatására nyíljanak meg.
 • Egyedi értékkel tölthető csak ki: Ha az opciót a jelölőnégyzetbe való klikkeléssel aktiválja, akkor ebben a mezőben mindig teljesen egyedi adatot kell megadni, különben nem lehet folytatni az űrlap kitöltését.
 • Max. karakterszám: Ha itt egy egész számot szerepeltet, akkor az űrlap kitöltői - a szóközöket (space) is beleértve - maximum annyi karaktert írhatnak ebbe a mezőbe.
 • Regexp (Regular expression = Reguláris kifejezés): A reguláris kifejezés egy adott szintaktikai szabályok szerint leírt séma, amivel meghatározható a sztringek egy halmaza. Ezáltal lehetővé válik a mezőbe írt szövegeknek ezen előre definiált minták szerinti kezelése és ellenőrzése. Vagyis: ebben a mezőben megadhat egy sémát, ami alapján a rendszer képes szintaktikailag ellenőrizni a kitöltő által beírt szöveget, és ha eltérést tapasztal, nem engedi a továbblépést a következő mezőre. Néhány egyszerű példa - a teljesség igénye nélkül - arra, hogy milyen jellegű szabályokat lehet előírni a mezőkitöltésekre:

  • A mezőbe csak számok írhatók, pl.: minimum 3 és maximum 5 jegyig,
  • A mezőbe csak az angol ABC kis karakterei írhatók,
  • A mezőbe csak egy adott szintaktika szerinti telefonszám írható,
  • A mezőbe minimum "N1' és maximum "N2" karakter hosszúságú szöveg írható,
  • A mezőbe csakis [ÉÉÉÉ-HH-NN] szintaktikájú dátum írható, méghozzá "1958-01-01" és "2020-12-31" között,
  • stb.

  A konkrét előírásokhoz szükséges sablonmegadási módok különböző programozási szakkönyvekben, vagy az Interneten is megtekinthetők (lásd pl. ezt a linket), de cégünk is szívesen áll az Ön rendelkezésére. A jelen útmutatóban terjedelmi okok miatt nem tudunk vállalkozni az egyes lehetőségek megoldásainak a teljes körű ismertetésére, de a "Tesztkifejezés" mező alatti "Regexp Segítség" linkre klikkelve, egy feljövő ablakban betekintést nyerhet a regexp sablonmegadás alapjaiba.

 • Tesztkifejezés: Miután a "REGEXP" mezőben megadott egy sémát/sablont - pl.: ^[0-9]{2,5}$ ami legalább 2, de maximum 5 jegyből álló szám beírását követeli meg a kitöltőtől - a "Tesztkifejezés" mezőbe való értékadással, majd a "Minta tesztelése" linkre való klikkeléssel tesztelheti a regexp sablon helyes megadását. 

  Példánk szerint, ha a "Tesztkifejezés" mezőbe pl. az "A"-t, az "1"-et, vagy az '111111"-et írja, majd a "Minta tesztelése" linkre klikkel, mindhárom esetben a "Nem illeszkedik a minta a tesztkifejezéssel!" eredményt kapja, mert az "A" nem szám, az "1" csak egy jegyből, a '654321" pedig már 6 számjegyből áll. 

  Az "12", "159", "9376", vagy "12309" megadása esetén viszont, a "Ráillik a minta a megadott kifejezésre!" eredményt kapja, mert mindegyik olyan egész szám, amelyek hosszai 2 és 5 jegy közé esnek.
 • Nagy és kisbetű nem számít: Ha az opciót a jelölőnégyzetbe való kattintással aktiválja, akkor a rendszer a kitöltéskor nem tesz különbséget a kis-, és nagy karakterek között.
 • Alapértelmezett érték: Ha ebbe a mezőbe bármit is beír, az az űrlap kitöltésekor, mint alapértelmezett adat fog megjelenni a mezőben.

Az "Alapbeállítások" szerkesztőablak parancsikonjai

 • Bezár: A "Szövegmező" szerkesztőablakának mentés nélküli bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
 • Töröl: Az adott "Szövegmező" végleges törlése, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez. Ez a törlés nem kér megerősítést, mert az űrlapok szerkesztésekor - különösen, ha egy korábbi, hasonló űrlap másolatából készít egy új űrlapot -, sokszor tucatjával kell törölni a mezőket. Ilyenkor, a törlés megerősítések több időt vennének igénybe, mint egy véletlenül kitörölt mező pótlása.
 • Alkalmaz: A beállítások mentése, a "Szövegmező" szerkesztőablakának bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
^
Facebook
Instagram
Twitter