Infoartnet - Web Média Marketing

AWE [Pyramid] CMS - 3.x használati útmutató - Gyűjtő

Tartalmi elemek

A Gyűjtő komponens funkciói és kezelése

ugrás az oldal tetejére

A Gyűjtő funkciója

A "Gyűjtő" egy olyan komponens, ami lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy egy vagy két tételtípussal (tartalmi elemmel, bannerrel, kategóriával, címkével, eseménnyel, űrlappal, stb.) kapcsolatban, általában nagy számú elemen hajtsanak végre művelete(ke)t (összerendelés, szétválasztás, kapcsolat ellenőrzés, stb.).

A Gyűjtő egy intelligens komponens, ami részben egy "Varázsló" eszköz tulajdonságait hordozza, ugyanakkor bizonyos tekintetben jelentősen rugalmasabb és sokoldalúbb annál:

 • Vezeti Önt a választott művelet(ek) végrehajtása során.
 • Használata közben - az Ön választásai függvényében - rugalmasan felkínálja a mindenkori aktuális szituációhoz logikailag passzoló (lehetséges) tranzakciókat.
 • Letiltja a mindenkori aktuális körülményekhez logikailag nem illő lehetőségeket, ezáltal nem engedi a fennálló szabályoktól eltérő tranzakciók végrehajtását.
 • Nagyobb szabadságot és önállóságot biztosít Önnek az egyes műveletek kiválasztása terén.
 • Lényegesen rugalmasabb felületet biztosít az érintett elemek vagy elem típusok meghatározása, kigyűjtése során.
 • A Gyűjtő nem csak tranzakciók végrehajtására, hanem azok következményeinek az ellenőrzésére is alkalmas.

Más megközelítésből, a Gyűjtő a - más programoknál talán már megszokott - "Táska" funkcióhoz is hasonlít, mivel a felhasználó egy meghatározott tárolóhelyre szabadon gyűjtögetheti az azonos tulajdonságú, típusú, stb. elemeket, majd a kigyűjtést követően, a Gyűjtő felületén választhatja ki, hogy konkrétan milyen művelete(ket) kíván velük kapcsolatban végrehajtani.

A Gyűjtőbe helyezett elemek (tartalmi elem, banner, kategória, címke, esemény, site csoport, pozíció, stb.) mindaddig a Gyűjtőben maradnak, amíg valaki onnan - részben vagy egészben - el nem távolítja azokat. Ezt az sem befolyásolja, ha közben más felületre (képernyőre) navigál, kilép a programból, vagy akár a számítógépét is kikapcsolja. A következő belépésekor - időkorlát nélkül - a Gyűjtő legutolsó állapota és tartalma fogadja.

A Gyűjtő elérése

A Gyűjtő funkció megtalálható, illetve elérhető:

 • A Főmenü, "Komponensek/Gyűjtő kezelő" menüpont alól. Ez a menüpont is csak megnyitja a Gyűjtő felületet, tétel hozzárendelést, betöltést, stb., ezzel a megnyitással sem lehet közvetlenül végrehajtani.

  Gyűjtő elérése
 • Minden olyan képernyő eszköztára közelében (egy kissé attól elkülönítve), amely képernyő olyan fő adatokat tartalmaz, amelyek logikailag alkalmasak a Gyűjtő funkcióval való kezelésre. A következő 3 képen (Tartalmi elem listázó, Kategória kezelő, Menükezelő) erre mutatunk pédákat. A képernyő eszköztárakban elhelyezett Gyűjtő ikonok - a felület elérésén túlmenően - alkalmasak a Gyűjtő tartalmának közvetlen, érdemi befolyásolására, kezelésére is, amit részletesen "A Gyűjtő kezelése" alfejezetben ismertetünk.

  Gyűjtő elérése - Tartalomkezelő

  Gyűjtő elérése - Kategóriakezelő

  Gyűjtő elérése - Menükezelő

A Gyűjtő ikon lehetséges állapotai

 • Üres Gyűjtő

  A képernyő eszköztárában lévő Gyűjtő ikonnak ez az állapota azt mutatja, hogy a Gyűjtő, jelenleg nem tartalmaz semmilyen elemet, teljesen üres. Ezt, a "Komponensek/Gyűjtő kezelő" menüpont alatt le is ellenőrizheti.

  Gyűjtő elérése

  Ha eben az üres állapotban az eszköztár Gyűjtő ikonjára klikkel (Gyűjtőbe helyezés), azt a rendszer úgy értelmezi, hogy Ön új eleme(ke)t akar a Gyűjtőbe helyezni, ezért - mivel nincs semmi sem kijelölve - hibaüzenetet küld.

  Gyűjtő - nincs kijelölt elem


  Megjegyzés: Ha az előbbi környezetben mindent ugyanúgy tesz, mint amikor a hibaüzenetet kapta, csak előtte kijelöl legalább egy db gyűjtőbe helyezhető tételt/elemet, akkor az üzenet elmarad, a tétel pedig bekerül a Gyűjtőbe.

  Amikor az egérkurzort a Gyűjtő ikonja fölé húzza - mint minden más ikon esetében is -, megváltozik a grafikája. A buboréksúgó megjelenésén túl, "kinyílik a doboz" és megjelenik felette egy nyíl, mutatva a lehetőséget, hogy a funkcióval (az ikonra klikkelve) tétel(eke)t helyezhet a Gyűjtőbe. A nyíl színe, a Gyűjtőben lévő tételtípusok számától függően változik. Az első típusnál piros, a másodiknál pedig kék. Egyébként a színtől függetlenül, a nyíl megjelenése azt mutatja, hogy az aktuális környezet elemei mind logikailag, mind fizikailag a gyűjtőbe helyezhetők.

 • Egy tételtípus már van a Gyűjtőben  A képernyő eszköztárában lévő Gyűjtő ikonnak ez az állapota (a piros csík megjelenése) azt mutatja, hogy a Gyűjtő jelenleg egyetlen tételtípust - de azon belül bármennyi elemet - tartalmaz. Az előző két ikon között akkor látja a különbséget, ha az egérkurzort föléjük húzza. Olyankor az egyik felett piros, a másik felett pedig kék nyíl jelenik meg. A nyíl onnantól válik kékké, amikor Ön megkezdi a második tételtípushoz tartozó elemek Gyűjtőbe helyezését,

  Megjegyzések:

  • Bármely, tetszőleges rendeltetésű komponenst, tartalmat, stb., ami a Gyűjtővel kezelhető, illetve a Gyűjtő használata közben, azzal kapcsolatba kerül, a jelen fejezetben összefoglaló néven "Tétel"-nek hívunk. Egy-egy Tétel lehet pl.: tartalmi elem, banner, kategória, címke, esemény, űrlap, vagy bármi más, amihez egy másik tételtípus egy vagy több eleme, rendeltetés szerűen hozzákapcsolható.
  • Ha a Gyűjtő már egy vagy több tételtípusnak akár csak egy-egy elemét is tartalmazza, vagyis nem teljesen üres, akkor az előző pontban ismertetett elérések alkalmazása esetén, a korábbitól teljesen eltérő eredményt fog kapni.
  • Azt, hogy az egyes Tételek hogy kerülhetnek a Gyűjtőbe, vagy abban milyen funkciók, menü, stb. áll az Ön rendelkezésére, azt nem itt, hanem "A Gyűjtő kezelése" alfejezetben ismertetjük.
  Ha az egérkurzort a fenti megjelenésű (már nem üres) Gyűjtő ikonja fölé húzza, a lenyíló menüben - az alapfunkciók mellett, akár tippadó jelleggel is - megjelenik a Gyűjtőben lévő Tételtípussal kapcsolatban megvalósítható összes műveleti, illetve kapcsolati lehetőség.

  Tétel a gyűjtőben és a gyorsmenü

  A fentieken kívül, néhány pillanaton belül megjelenik egy más jellegű opció - a Gyűjtőbe helyezés - buborék súgója is. Ez utóbbi funkció - a lenyíló menü figyelmen kívül hagyásával - az ikonra klikkeléssel aktiválható. Ezt akkor alkalmazza, ha még nem akar a Gyűjtőben művelete(ke)t végrehajtani, csupán újabb eleme(ke)t kíván beilleszteni.

  Tétel a gyűjtőben és a gyorsmenü

  Az előző két kép összehasonlításával láthatja, hogy a "Gyűjtőbe helyezés" buborék súgóval egy időben, az ikon fölötti nyíl is megjelenik, ami szintén a Gyűjtőbe helyezést szimbolizálja.

  A fenti lenyíló menü megjelenésével - lásd az első, "Gyűjtő megtekintése" opciót -, az eddig ismertetett eléréseken túl, egy újabb lehetősége nyílt a Gyűjtő aktuális tartalmának a megtekintésére és kezelésére.  Gyűjtő megtekintése
 • Két különböző tételtípus eleme(i) van(nak) a Gyűjtőben  Ha már egy második tételtípushoz tartozó eleme(ke)t is behelyez a Gyűjtőbe, akkor az ikon alapgrafikája ismét megváltozik (kék csík megjelenése).

  További változás, hogy az egérkurzor hatására megjelenő, lenyíló menü is átalakul. Eltűnnek a kapcsolható tételtípusok, helyüket pedig a funkciók (összerendelés, szétválasztás, megtekintés, Gyűjtő ürítése, stb.) veszik át.

  Gyűjtő megtekintése - több típus

  Ilyenkor a Gyűjtőben is nyílik egy új ablak, ami a másik tételtípus elemeit tartalmazza és a képernyő bal felső részén, a lehetséges funkciók listája is új lehetőségekkel bővül.

  Gyűjtő megtekintése - több típus
 • Harmadik tételtípus lehetősége  Jelenleg már két különböző tételtípusunk van a Gyűjtőben, az egyik a Tartalmi elem, a másik pedig a Kategória. Próbaként váltsunk egy harmadik tételtípust tartalmazó környezetre, és legyen ez most a Címke kezelő.

  A felületváltáskor a Gyűjtő ikonja azonnal megváltozik, jelezve, hogy már két tételtípus van a Gyűjtőben és egy harmadikhoz tartozó elemet, csak a bentlévők rovására (az egyik, vagy akár mindkettő helyett) tehet a Gyűjtőbe.  Ha megengednénk, hogy a rendszer egyszerre három vagy több különböző tételtípushoz tartozó elemhalmazon hajtson végre tetszőleges műveleteket, akkor a program ugyan elvégezné a maga dolgát, de egy átlagos felhasználó nem látná át, hogy valójában milyen utasításokat hajtatott végre. Valószínűleg néhány kattintás után - többek között, a multisite-os rendszerkörnyezet következtében - szinte követhetetlen kapcsolatrendszerek jönnének létre az egyes állományok között, ami károsan befolyásol(hat)ná számos weboldal megjelenését és/vagy tartalmát.

A Gyűjtő kezelése

Ebben az alfejezetben összefoglaljuk a Gyűjtővel kapcsolatos, legfontosabb alapműveletek végrehajtását.

Tételtípusok és azok elemeinek behelyezése a Gyűjtőbe

A  Gyűjtőnek az egyik fő lehetősége és feladata, hogy két különböző tételtípus kiválasztott elemei között - egyedileg, csoportosan, vagy tömegesen - logikai kapcsolat(oka)t hozzon létre. Ehhez, a két típushoz tartozó elemeket a gyűjtőbe kell helyeznie, mert ott található a csoportos összerendelést lehetővé tévő funkció. Teljesen mindegy, hogy a két tételtípus elemeit milyen sorrendben és hány lépcsóben helyezi a Gyűjtőbe. Az összerendelést követően a tételek elemei a Gyűjtőben maradnak, azok újabb, azonos típusú elemekkel bővíthetők és az összerendelési parancs újra kiadható. Ilyenkor, a korábban már összerendelt  elemek egymáshoz viszonyított kapcsolatában nem történik változás.

Fontos: Egy-egy gyűjtőfunkció indításakor tartsa szem előtt, hogy a tranzakcióban az összes, aktuálisan a Gyűjtőben lévő elem érintett lesz, vagyis a kiadott parancsok minden esetben, a teljes Gyűjtő állományra vonatkoznak.

  • Az első tételtípus Gyűjtőbe helyezése

   1.  Lépés:
   Navigáljon a Főmenü segítségével egy olyan rendszerkörnyezetbe (tartalmi elemek listája, bannerek, kategória kezelő, címke kezelő, események, űrlapok, stb. ), amelynek az elemeit be kívánja helyezni a Gyűjtőbe, későbbi műveletvégzés céljából.

   2. Lépés: Kijelölés céljából, klikkeljen a bevinni kívánt elem(ek) előtti jelölőnégyzet(ek)be.

   3. Lépés: Klikkeljen az aktuális képernyő Eszköztárában, a Gyűjtő ikonra. 

   Gyűjtőbe helyezés 1. lépés


   Visszaigazolások:
   A 3. lépéssel a két kijelölt tartalmi elem Gyűjtőbe helyezése megtörtént, amiről a következő módokon győződhet meg:

   Gyűjtőbe helyezés ellenőrzés

   • A két tartalmi elem jelölőnégyzete ismét inaktív.
   • A Gyűjtő ikonjában megjelent egy piros sáv, ami jelzi, hogy a Gyűjtő már nem üres.
   • A gyűjtőbe helyezést követően megjelent a "Gyűjtőhöz rendelve" rendszerüzenet.
   • Megjelent a Gyűjtő lenyíló menüjében a "Tartalom (2)" visszaigazolás, ahol a "Tartalom" azt jelenti, hogy a Gyűjtőben Tartalmi elemek vannak, a zárójelben lévő szám, pedig azok mennyiségét mutatja.

   Ellenőrzés: Ha a fenti visszaigazolások az Ön számára nem elégségesek, akkor nyissa meg a Gyűjtőt a Gyűjtő saját menüjében lévő, "Gyűjtő megtekintése" funkcióval, és győződjön meg személyesen, annak tartalmáról.

   AWE Gyűjtő elérése   További lehetőségek: Ha megnézi a Gyűjtő legördülő menüjét, vagy a megnyitását követően a "Hozzárendelés" funkció fölé húzza az egérkurzort, akkor a rendszer megjeleníti az aktuális gyűjtőtartalomhoz logikailag illő, egyéb Tételtípusokat és az adott szituációban érvényesíthető funkciókat.

   Gyűjtő tételtípusok

   Gyűjtő elemei

   Az előző kép, a Gyűjtő tartalmának három különböző eltávolítási lehetőségére is felhívja a figyelmet, de ezeket majd a későbbiekben tárgyaljuk:

   • Elemek egyenkénti eltávolítása a Gyűjtőből,
   • Listázó box eltávolítása a Gyűjtőből, a benne lévő összes elemmel együtt,
   • A Gyűjtő teljes tartalmának az ürítése.

   Miután - akár az ajánlások alapján, akár saját kútfőből - eldöntötte, hogy melyik tételtípus elemeit kívánja a Gyűjtőben lévő tartalmi elemekkel összekapcsolni, klikkeljen az annak megfelelő linkre, és máris a választott környezetben találja magát. A jelen példánkban legyen ez a második tételtípus, a Kategória.

   Gyűjtő - kategóriához rendelés


   Gyűjtő - kategóriához rendelés

 

 • A második tételtípus Gyűjtőbe helyezése

  Az előző választást követően, a rendszer a Kategória kezelőt aktiválja, ahol a Gyűjtő ikonja már egy piros csíkot tartalmaz, mivel nem üres, van benne 2 tartalmi elem.

  Gyűjtő - kategóriához rendelés

  A második tételtípus elemeinek a Gyűjtőbe helyezése ugyanúgy történik, mint az elsőé. A jelölőnégyzetek aktiválásával ki kell jelölnie - a mindenkori aktuális tételtípuson belül - a megfelelő elemeket, majd a kijelölést követően, a Gyűjtő ikonjára kell klikkelnie.

  A feltöltő folyamat tetszés szerinti számossággal megismételhető, törölhető vagy elvethető, továbbá az elsőként a Gyűjtőbe helyezett tételtípus környezetébe is korlátozás nélkül oda-vissza lépegethet a Gyűjtő feltöltése közben.

  Bármikor egy harmadik környezetbe is navigálhat, de a Gyűjtő mindig csak maximum két környezetben lesz aktív. Természetesen, a Gyűjtőben lévő környezetek (tétel típusok) bármikor, tetszés szerint törölhetők, vagy ki-, illetve felcserélhetők.

  A második tételtípus elemeinek a Gyűjtőbe illesztését követően mind a Gyűjtő ikonja, mind pedig a menüje - "A Gyűjtő ikon lehetséges állapotai" alfejezet, "Két különböző tételtípus eleme(i) van(nak) a Gyűjtőben" című bekezdése szerint megváltozik. Az első típusválasztáshoz logikailag kapcsolható tételtípusok helyett, a két választott típus esetében elképzelhető tranzakciók ajánlása kapja a főszerepet, minden Gyűjtő felületen. A művelet visszaigazolása és ellenőrzése megegyezik az első tételtípus Gyűjtőbe illesztésénél már ismertetett módszerekkel és lehetősőgekkel.

  Gyűjtő - tartalmi elem és kategória

  Több tétel a gyűjtőben

 • A harmadik, vagy logikailag nem megfelelő tételtípus

  Ha már két különböző tételtípus szerepel a Gyűjtőben, ahhoz, hogy egy újabbat is be lehessen tenni, a két korábbi közül, valamelyiket el kell előbb távolítani. A Gyűjtő telítettségére - többek között - a következő ikon figyelmeztet:  Ugyancsak az előbbi ikon jelenik meg akkor is, ha az aktuális környezet nem illik logikailag a Gyűjtőben lévő tételtípushoz.

Tételtípusok és azok elemeinek törlése a Gyűjtőből

A jelen bekezdésben ismertetésre kerülő funkciók már az első tételtípus, legelső elemének a Gyűjtőbe helyezésekor aktiválódnak és mindaddig jelen vannak, amíg a Gyűjtő akár egyetlen elemet is tartalmaz. Ezek a törlések az eredeti állományra természetesen nincsenek kihatással, ilyenkor csupán a Gyűjtő kapcsolatuk törlésére kerül sor.

 • A Gyűjtő teljes tartalmának eltávolítása: Ha a piros szövegre (linkre) klikkel, annak következtében a Gyűjtő teljesen kiürül.

  Gyűjtő - elemek törlése

  A funkció a Gyűjtő külső, legördülő menüjében is megjelenik.

  Gyűjtő elemeinek törlése menüből
 • Egy tételtípus valamennyi elemének eltávolítása a Gyűjtőből: Ha a típuslistázó boxok kiemelt "Lista törlése" (elvesz/töröl ikon) ikonjaira klikkel, annak következtében az ikon(ok)hoz tartozó listázó box(ok) az összes elemükkel törlődnek a Gyűjtőből.

  Gyűjtő - listánkénti törlés

  Ez a funkció az összes Gyűjtőben lévő tételtípushoz megjelenik a Gyűjtő külső, legördülő menüjében is. Ha a megfelelő "kuka" ikonra klikkel, a hozzá tartozó tételtípus és annak minden eleme törlődik a Gyűjtőből.

  Gyűjtő - Típusonkénti törlés menüből
 • Egy tételtípus egyetlen elemének eltávolítása a Gyűjtőből: Ennak a funkciónak az eléréséhez meg kell nyitnia a Gyűjtőt. Ha egy, a típuslistázó boxok listasorai végén lévő "Törlés" (X) ikonra klikkel, az adott elem törlődik a listából, így értelem szerint a Gyűjtőből is.

  Gyűjtő - tételenkénti törlés

Tételtípusok elemeinek összerendelése

Ahhoz, hogy a funkció működhessen, két tételtípus elemeit kell tartalmaznia a Gyűjtőnek. A funkció a Gyűjtőn belül és a Gyűjtő "külső" legördülő menüjéből egyaránt elérhető. Ha kiadja a parancsot, a rendszer mindkét tételtípus elemeit összerendeli a másik tételtípus valamennyi elemével.

Gyűjtő - tételek összerendelése

Gyűjtő - tételek összerendelése

Gyűjtő - sikeres összerendelés

Tételtípusok elemeinek szétválasztása

Az előbbi összerendelő funkció ellenpárja, a "Szétválasztás". Ez a funkció is szigorúan csak a Gyűjtőben lévő két tételtípus összes eleme között keres kapcsolatot és amelyek között talál, azt megszünteti. Ez a funkció a Gyűjtőn belül és a Gyűjtő "külső" legördülő menüjéből is egyaránt elérhető.

Gyűjtő - tételek szétválasztása

Gyűjtő - tételek szétválasztása menüből

Gyűjtő - tételek szétválasztása sikeres

Navigálás, felület/környezet váltási lehetőségek

A Gyűjtőnek nincs külön bezáró gombja/ikonja. Ha a Gyűjtő épp nyitva van és Ön egy másik felületre szeretne váltani, ahhoz nem kell előbb a Gyűjtőt bezárnia, vagy a böngésző "Vissza" gombját használnia, egyszerűen klikkeljen a menürendszerben a kívánt helyre.

Ha a Gyűjtő nem üres és Ön egy benne lévő tételtípus felületére kíván lépni - pl. azért, hogy abból a típusból további elemeket helyezzen a Gyűjtőbe -, akkor nem kell a menürendszerben böngésznie, hanem egyszerűen klikkeljen az adott tételtípus elemeit tartalmazó box megnevezésére és a program az annak megfelelő környezetre vált.

Gyűjtő - navigálás

Ez a funkció akkor is működik, ha a Gyűjtő nincs megnyitva. Olyankor klikkeljen a Gyűjtő legördülő menüjének egy kívánt elemére.

Gyűjtő - navigálás menüből

Ha még csak egy tételtípus elemei vannak a Gyűjtőben, akkor a "Hozzárendelés" opcióra klikkelve, a rendszer egy legördülő listában felkínálja az ahhoz rendelhető, egyéb típusokat.

Gyűjtő - hozzárendelési lehetőségek

Ha a legördülő lista egy elemére klikkel, a program, az annak megfelelő környezetre vált.

Ha a Gyűjtő csak egy tételtípust tartalmaz és nincs megnyitva - az egérkurzort az eszköztár ikonja fölé húzva -, a legördülő menüjében is megjelennek a logikailag lehetséges partner környezetek, amelyekre klikkelve, közvetlenül felületet válthat.

Gyűjtő - hozzárendelési lehetőségek menüből

Ha a jelen példánkban, a már Gyűjtőben lévő 2 db tartalmi elem mellé (lásd az előző képet) még továbbiakat is be kíván helyezni, akkor természetesen választhatja a "Tartalom (2)" sort is, a Tartalmi elem listázó felületre való lépéshez. Ennek persze csak akkor van értelme, ha a korábbi 2 elem behelyezését követően, időközben már elhagyta azt a felületet.

Kapcsolatok ellenőrzése

A Gyűjtő nem csak két tételtípus elemeinek az összerendelésére vagy szétválasztására alkalmas, hanem a kiválasztott elemek egymáshoz viszonyított kapcsolatrendszerének az elemenkénti ellenőrzését - szükség esetén a korrigálását - is el lehet vele végezni.

Ha már két tételtípus elemeit tartalmazza a Gyűjtő, a listázó boxok utolsó oszlopai - az egyes elemeknek a másik tételtípus összes eleméhez fűződő kapcsolata alapján - 4 különböző háttérszín (fehér/szürke, sárga és zöld) árnyalatait vehetik fel. Az egyes színek fix információt hordoznak, az árnyalataik pedig a listázó sorainak (páros és páratlan) a jobb áttekinthetőségét biztosítják.

Az egyes színek jelentése a következő:

 • Fehér - szürke páros: Az "Elemek törlése" oszlopban ilyen háttérszínekkel megjelenő elemek, a másik listázó boxban lévő tételtípus elemei közül egyetlen eggyel sincsenek összerendelve. A két szín, csak az egymást követő sorok grafikai elkülönítésére - ezáltal a jobb áttekinthetőség biztosítására - szolgál, további jelentést nem hordoz.
 • A sárga 2 árnyalata: Az "Elemek törlése" oszlopban ilyen háttérszínekkel megjelenő elemek, a másik listázó boxban lévő tételtípus elemei közül nem mindegyikkel vannak összerendelve. A két árnyalat, csak az egymást követő sorok grafikai elkülönítésére - ezáltal a jobb áttekinthetőség biztosítására - szolgál, további jelentést nem hordoz.
 • A zöld 2 árnyalata: Az "Elemek törlése" oszlopban ilyen háttérszínekkel megjelenő elemek, a másik listázó boxban lévő tételtípus összes elemével össze vannak rendelve. A két árnyalat, csak az egymást követő sorok grafikai elkülönítésére - ezáltal a jobb áttekinthetőség biztosítására - szolgál, további jelentést nem hordoz.

Ha az egérkurzort bármelyik listázó boxban, az egyes elemekhez tartozó "Elemek törlése" mező fölé húzza (nem a törlő ikonokra, hanem attól kissé jobbra), akkor a következőkben leírtakat tapasztalhatja.

Az előző ábrán, a "Kategóriák" box első, "Főkategória" megnevezésű eleme zöld hátterű volt az "Elemek törlése" mezőben, ami azt jelenti, hogy a "Tartalmi elemek" box összes elemével össze van rendelve. Ennek ellenőrzéséhez húzza az egérkurzort - klikkelés nélkül - a "Kategóriák" box zöld színű, "Elemek törlése" mezeje fölé. Ekkor azt tapasztalja, hogy a "Tartalmi elemek" box összes sora bezöldül, tehát az ellenőrzött kategória elem, valóban a Gyűjtőben lévő mindhárom tartalmi elemmel össze van rendelve.

Most végezze el ugyanezt az ellenőrzést, csak a másik irányból. Az eredeti ábránkon, a Tartalmi elemek box mindhárom eleme a sárga árnyalatait vette fel, ami azt jelenti, hogy mindegyik elem legalább egy - de lehet, hogy több - kategória elemmel össze van rendelve, viszont egyik sem az összessel.

Ha az egérkurzort egyenként a jobb oldali tartalmi elemek "Elemek törlése" mezői fölé húzza, ellenőrizheti, hogy az egyes tartalmak, konkrétan mely Gyűjtőben lévő kategória elemekkel vannak összerendelve.

 • Az első tartalmi elem, a "Főkategória" megnevezésű kategória elemmel van összerendelve.

 • A második tartalmi elem is a "Főkategória" megnevezésű kategória elemmel van összerendelve.

 • A harmadik tartalmi elem, a "Főkategória" és a "Teszt" megnevezésű kategória elemmel is össze van rendelve.

Az ellenpróba tehát sikerült, mível a "Főkategória" megnevezésű kategória elem, az összes ellenőrzött tartalmi elem kapcsolatrendszerében - mint hozzárendelt tétel - megjelent.

Az eredeti ábránkon, a "Kategóriák" box második, "Dokumentumok" megnevezésű eleme szürke hátterű volt az "Elemek törlése" mezőben, ami - a fehér háttérrel egyetemben - azt jelenti, hogy a másik tételtípus, jelen esetben a "Tartalmi elemek" box egyetlen elemével sincs összerendelve. Ennek ellenőrzéséhez, húzza az egérkurzort - klikkelés nélkül - a "Kategóriák" box szürke színű, "Elemek törlése" mezeje fölé. Ekkor azt tapasztalja, hogy nincs változás, vagyis a "Tartalmi elemek" box egyetlen sora sem zöldül be, tehát az ellenőrzött kategória elem, valóban egyetlen Gyűjtőben lévő tartalmi elemmel sincs összerendelve.

Most nem végezzük el az ellenkező irányban az ellenőrzést, mert ha visszatekint az előző ellenpróba 3 képernyőjére, ott is láthatja, hogy a tartalmi elemek kapcsolatainak az egyenkénti ellenőrzésekor, a "Kategóriák" boxban, a "Dokumentumok" megnevezésű kategória elem sora egyetlen egyszer sem zöldült be, mind a három tartalmi elem esetében szürke maradt.

Az eredeti ábránkon, a "Kategóriák" box harmadik, "Teszt" megnevezésű eleme sárga hátterű volt az "Elemek törlése" mezőben, ami azt jelenti, hogy a másik tételtípus, jelen esetben a "Tartalmi elemek" box legalább egy - de lehet, hogy több - elemével össze van rendelve és biztos, hogy nem az összessel.  Ennek ellenőrzéséhez, húzza az egérkurzort - klikkelés nélkül - a "Kategóriák" box sárga színű, "Elemek törlése" mezeje fölé. Ekkor azt tapasztalja, hogy a "Tartalmi elemek" box harmadik sora bezöldül, tehát az ellenőrzött kategória elem, azzal az egyetlen Gyűjtőben lévő tartalmi elemmel van összerendelve, ami szintén látszódott a már többször is említett ellenpróba, harmadik képernyőjén.

Most adjuk ki az "Összerendelés" perancsot, ami a Gyűjtőben lévő két tételtípus összes elemét összerendeli a másik tételtípus valamennyi elemével. Mivel egyes elemek már korábban is össze voltak rendelve, a rendszer azt az átmeneti üzenetet küldi, hogy egyes elemek összerendelését nem tudta végrehajtani, viszont az összes jelző mező bezöldül, annak minden következményével.

Most - a korábbi, már összerendelt elemek változatlanul hagyása mellett - helyezzünk egy olyan plusz tartalmi elemet a Gyűjtőbe, ami még nincs egyetlen kategóriához se rendelve és nézzük meg, hogyan módosulnak a jelző mezők háttérszínei.

 • Az új tartalmi elem háttérszíne szürke, mert még semmivel sincs összerendelve a Gyűjtőben.

  Megjegyzés: Ha az új elem véletlenül épp egy páratlan számú sorba került volna, akkor - a váltósorok miatt - ugyanilyen tulajdonságokkal nem szürke, hanem fehér lenne a háttérszíne.
 • A bal oldali - eddig zöld - kategória elemek besárgultak, mert az új tartalmi elemmel még nincsenek összerendelve.
 • A jobb oldali, eredeti 3 tartalmi elem zöld maradt, mert mindegyik továbbra is össze van rendelve, a "Kategóriák" box mindegyik elemével.

Most - az előbb a Gyűjtőbe helyezett tartalmi elem helyett - válasszunk egy olyant, ami már eleve hozzá van rendelve mindhárom, Gyűjtőben lévő kategóriához.

Minden mező - a régiek és az új is - minden beavatkozás nélkül, már a Gyűjtőbe helyezéskor zöld lesz, mert mindegy, hogy az összerendelés a Gyűjtőben, a Documentorban, a Tartalmi elem szerkesztőben, vagy bármely más felületen történt, a Gyűjtő a mindenkori aktuális kapcsolatrendszert mutatja.

A fentiekből kitalálható, de azért bemutatjuk, hogy mi történik akkor, amikor az előző helyett egy olyan plusz tartalmi elemet helyezünk a Gyűjtőbe, ami már néhány, de nem az összes Gyűjtőben lévő kategória elemmel össze van rendelve. A példánkban szereplő új tartalmi elem, a "Főkategória" és a "Dokumentumok" megnevezésű kategóriákkal már össze volt rendelve, a Gyűjtőbe helyezést megelőzően. Nézzük meg, hogy a behelyezést követően, hogyan módosultak a jelző mezők háttérszínei.

A "Teszt" megnevezésű kategória elem besárgult, mert - az első három tartalmi elemtől eltérően - az új tartalmi elemmel még nincs kapcsolata.

Ugyanezen okból lett sárga, az új tartalmi elem is. Azért nem fehér vagy szürke, mert az első kéti kategóriával már volt kapcsolata.

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő
^
Facebook
Instagram
Twitter