Infoartnet - Web Média Marketing

AWE [Pyramid] CMS - 3.x használati útmutató - Komponens kezelő

Tartalmi elemek

Komponens engedélyezés

ugrás az oldal tetejére

A funkció célja

Ezzel a funkcióval lehet be-, és kikapcsolni a licenszben opcionálisan szereplő komponenseket, és ezáltal engedélyezni vagy tiltani, azok elérését és használatát, a közép szintű adminisztrátorok számára.

Az AWE Pyramid CMS rendszer 4 alapcsomagot tartalmaz:

 • Standard
 • Professional
 • Enterprise
 • Developer

A licenszekkel lehet szabályozni, hogy a fenti alapcsomagok - illetve az esetleges egyedi konfigurációk - konkrétan milyen komponenseket foglaljanak magukban. A licenszben szereplő komponensek használata opcionális.

Az egyes licenszek jóval több komponenst tartalmaznak, mint amire a weboldal felépítéséhez a gyakorlatban szükség van. Ennek az az oka, hogy egy-egy feladatra több, különböző tulajdonságokkal rendelkező megoldás is létezik. A Webmester kompetenciája eldönteni, hogy az egyes feladatokra melyik lehetséges megoldás(oka)t kívánja alkalmazni.

A döntést követően, a jelen fejezetben bemutatásra kerülő felületeken engedélyezheti a preferált komponensek használatát. 

A komponens megjelenítők ismertetését a jelen útmutató, "Komponens megjelenítés" című fejezetében találja.

A funkció elérése

A komponens engedélyezéshez szükséges felületeket az admin oldalon, a "Komponensek/Komponens kezelő/Komponens engedélyezés" menüpont alatt érhetik el a legmagasabb szintű jogosultsággal rendelkező adminisztrátorok (Szuper admin, Webmester).

Megjegyzések:

 • A közép szintű jogosultsággal rendelkező adminisztrátorok csak a már engedélyezett komponenseket látják, azokhoz viszont tetszés szerinti mennyiségű weboldali megjelenítőt hozhatnak létre.
 • Az alap jogosultsági szintek valamelyikével rendelkező adminisztrátorok általában csak tartalom felvitellel foglalkoznak, ezért a komponens engedélyező és megjelenítő felületeket nem érik el.

A komponens listázó képernyő

Ezen a felületen az aktuális weboldal esetében rendelkezésre álló (a licenszben foglalt) komponenseket tekintheti át, továbbá itt végezheti el ezek használatának az engedélyezését vagy tiltását.

A listázó felület elemei

A most következő alfejezetekben a komponens listázó képernyő felépítését és az egyes elemeinek, összetevőinek a célját, funkcióját, illetve működésük módját és lehetséges paramétereit mutatjuk be.

Nyelvi változat kijelzés

Mint az adminisztrációs felület valamennyi képernyőjén, itt is - a környezet megnevezése előtt - egy zászló ikon mutatja, hogy az éppen látható felület melyik nyelvi változathoz tartozik.

Eszköztár ikonok

 

Ezekkel a kiemelt ikonokkal sorrendben a következő műveleteket aktiválhatja:

 • Szűrés: A képernyő tartalom adatszűréssel történő  megváltoztatásának kezdeményezése, a Szűrő boxban beállított paraméter (sztring) alapján.  A "Szűrő" ikonra való klikkelés helyett a "Return", vagy az "Enter" billentyűt is használhatja a szűrés indításához.

  A komponensek szűrésének részleteiről a következő - A komponensek szűrése - alcím alatt olvashat. 
   
 • Komponensek csoportos bekapcsolása, engedélyezése: A licensz szerint rendelkezésre álló és jelölőnégyzetekkel kiválasztott inaktív komponensek egyszerre történő aktiválása, engedélyezése.


   
 • Vissza: Visszalépés az előző vezérlési szintre.

A komponensek szűrése

Ha a "Szűrő" funkciógombra klikkel, megnyílik - vagy ha már nyitott állapotban volt, akkor átmenetileg becsukódik - az adatszűrő felület.Mint az AWE bármely más szűrője, amíg egy szűrési feltétel be van állítva, addig a rendszer a szűrő ablakot nyitva hagyja, ezzel jelezve Önnek, hogy az aktuális lista nem a teljes állományt tartalmazza.

Ennél a képernyőnél egy szabadszavas kereső áll az Ön rendelkezésére.

Miután begépelte a szűrési feltételt (sztringet), a funkció indításához nyomjon egy "ENTER"-t, vagy klikkeljen a képernyő eszköztárának "Szűrés" ikonjára.

A keresőmező tartalmának törléséhez klikkeljen a mezőbe. Ekkor megjelenik a mező jobb szélén egy "x", amire klikkelve törlődik a mező tartalma.

Ezt követően, egy "Enter" vagy a szűrő ikon aktiválásának a hatására, megjelenik a listázó képernyő kezdőlapjának a teljes tartalma, a szűrő ablak pedig becsukódik

Kijelzési limit és a Lapozó gombok

Ezeket a funkciókat a listaképernyő tetején és alján is megtalálja. 

A "Limit" mezők bármelyikében 5 és 100 között beállíthatja, hogy a komponensek listájában egyszerre, maximum hány adatsort kíván megjeleníttetni.

Ha a megjelenítendő komponensek száma ennél az értéknél nagyobb, akkor további lapozó gombok jelennek meg a felületen, amelyek használatával tud az egyes listaoldalak között navigálni.

A lap-, vagy oldalváltó gombokon lévő jelölések a következőket jelentik:

 • 1, 2, 3 ... n : A számok a konkrét oldalszámokat reprezentálják.
 • < : Ugrás az előző oldalra.
 • > : Ugrás a következő oldalra.
 • << : Ugrás a legelső oldalra.
 • >> : Ugrás az utolsó oldalra.

Az összes listaelem kijelölése

Ha egyszerre az összes kilistázott komponensen kíván központi műveletet (bekapcsolást, engedélyezést) végrehajtani, akkor klikkeljen a fejlécben található fekete hátterű, "Összes kijelölése" jelölőnégyzetre.

A kattintás hatására valamennyi listasor előtti jelölőnégyzetben megjelenik egy-egy "pipa", jelezve, hogy a kijelölések megtörténtek.

Az opció reverzibilis, tehát ha ezek után ismét az "Összes kijelölése" jelölőnégyzetre klikkel, a soronkénti jelölések visszavonásra kerülnek.

A kijelölési lehetőség, természetesen soronként, egyedileg is ki-be kapcsolható.

A lista rendezése

A fejléc-mezők többsége rendelkezik egy-egy adatrendezési opcióval is. A sorbarendezés vagylagos, egyszerre több oszlop rendezettségi beállítását nem lehet kombinálni.

 • Ha egy tetszőleges oszlop fejlécében a felső - "Növekvő" - rendező gombra klikkel, a listát az adott oszlop mezőadatainak a növekvő sorrendje szerint jeleníti meg a szoftver.

 • Ha egy tetszőleges oszlop fejlécében az alsó - "Csökkenő" - rendező gombra klikkel, a listát az adott oszlop mezőadatainak a csökkenő sorrendje szerint jeleníti meg a szoftver.

A listában megjelenő adatok

 • Állapot: A két ikon (piros és zöld) azt mutatja, hogy az adott komponens használata engedélyezve van-e az adott weboldalon. Az ikonokra klikkelve, az állapot megfordítható.

  Zöld színű ikon esetén a komponens használata engedélyezett.  Ha az ikon fölé húzza az egérkurzort, egy buborék súgóban megjelenik a komponens másik állapotához, az inaktiváláshoz szükséges teendő: "Kikapcsoláshoz törölje a példányokat!".  Ha ilyenkor rá is klikkel az ikonra, az előző javaslat már egy figyelmeztetés formájában jelenik meg egy felugró ablakban: "Kikapcsoláshoz törölje a komponens példányait!".  Az "OK" hatására visszajön a listázó felület, ahol a komponens kikapcsolásához a Megnevezés mezőben lévő "Kuka" (Törlés) ikonra kell klikkelnie.  A "Törlés" ikonra klikkelve, a rendszer a komponenst további megerősítés nélkül kikapcsolja és az állapot ikon ennek megfelelően piros színűre vált. Ezzel egy időben a "Komponens neve" mezőből eltűnnek az ikonok, csak a link nélküli komponens név marad.  FIGYELEM: Az előbbi művelet egyben a komponenshez tartozó megjelenítőt is törli, ami a komponens esetleges újraaktiválásakor nem jön létre automatikusan!

  Ha nem akarja, hogy a már beállított megjelenítők törlődjenek, úgy is eltűntetheti azok tartalmát a weboldalról, hogy az egyes megjelenítők publikusságát átmenetileg felfüggeszti. Ezt a "Komponens neve" mezőben, a "Publikus" ikonra klikkelve teheti meg. Az egérkurzort az ikon fölé húzva, a rendszer egy buborék súgóban mindig az aktuális státusz ellenkezőjét, vagyis a váltást kínálja fel.  A fenti példában az ikonra klikkelve, az piros színűre vált (nem publikus státusz), az "Admin panel" nevű megjelenítővel a weboldalon megjelenített adatok pedig a visszakapcsolásig eltűnnek az oldalról.  Ugyanez fordítva is igaz, a fenti ábra szerint az ikonra klikkelve, ismét megjelennek a korábban inaktivált megjelenítőhöz tartozó adatok, a weboldalon.  A komponenseknek lehet egyszerre több példányuk is, pl. többnyelvű weboldal esetén, nyelvenként egy-egy.  Ilyenkor a komponens ideiglenes, vagy hosszútávú felfüggesztéséhez - a fent ismertetett módokon - az összes nem kívánt megjelenítőt (példányt) ki kell törölni, vagy a publikusságukat le kell venni.

  A piros színű állapot ikon esetében a komponens használata tiltott, vagy legalábbis még nem engedélyezett.  Ha az ikon fölé húzza az egérkurzort, a rendszer egy buborék súgóban felkínálja a komponens bekapcsolásának a lehetőségét.  Egyszerre több komponenst is bekapcsolhat, ha a megfelelő sorok elején lévő jelölőnégyzeteket aktiválja, majd a "Bekapcsolás" kiemelt eszköztár ikonra klikkel.  A komponensek bekapcsolásakor az állapot ikon zöldre vált, a "Komponens neve" mezőben pedig a név linkes lesz és megjelenik előtte egy "Publikus" és egy "Törlés" ikon.  A komponens engedélyezés csak azt jelenti, hogy ettől kezdve a komponens használható a weboldalon az alacsonyabb szintű, engedélyezési joggal nem rendelkező adminisztrátorok számára.

  A komponensek érdemi használatához - az engedélyezésükön túl - legalább egy megjelenítőjüket is létre kell hozni a "Komponensek/Komponens kezelő/Komponens megjelenítők" menühöz tartozó felületeken.

  AWE Komponensek megjelenítése

  A komponens megjelenítők létrehozásáról, beállításáról és használatuk módjáról, a jelen útmutató "Komponens megjelenítés" című fejezetében talál részletes leírásokat. 
   
 • Komponens neve: A komponens megnevezése. Egy-egy engedélyezett komponens nevére klikkelve megnyílik az adott komponens szerkesztő felülete, ahol beállíthat a komponens megjelenítő(i) számára tetszés szerint örököltethető alapértelmezéseket.   A nem engedélyezett komponensek nevére klikkelve nem történik semmi.  Ha a fejléc-mező valamelyik adatrendező nyilára klikkel, a komponens nevek alapján növekvő, illetve csökkenő sorrendbe állíthatja a listában megjelenő állományt.  Mint azt az "Állapot" funkciónál már láttuk, egy-egy komponensnek lehet egyszerre több példánya is, pl. többnyelvű weboldal esetén.

  Az egyes pédányok publikussága a "Komponens neve" mezőben lévő publikussági ikonokra klikkelve ki-be kapcsolható, illetve ugyanott, a "Kuka" ikonokra klikkelve lehet a feleslegessé vált példányokat, illetve komponens megjelenítőket törölni.  A piros állapot ikonú, nem engedélyezett komponenseknél, a "Komponens neve" mezőben nincsenek ikonok és a megnevezés sem link formázású.  Lásd még: az előző, "Állapot" funkciónál leírtakat. 
   
 • Azonosító: Az előbbi komponens név, a Szuper admin (Webmester) jogosultságú adminisztrátor(ok) által tetszés szerint átírható, átnevezhető, ez az azonosító viszont mindig változatlan marad, ezáltal minden körülmények között egyértelművé teszi a komponens beazonosítását. Ez a komponens azonosító szerepel mindenhol a program kódban, és egyes releváns adminisztrációs képernyőkön (Fordítás kezelő, Komponens engedélyezés, stb.).

  Ha a fejléc-mező le-fel nyilaira klikkel, a komponens azonosítók alapján csökkenő, illetve növekvő sorrendbe rendezheti az állományt. 
   
 • Rövid leírás: Ebben a mezőben egy rövid ismertetőt talál az egyes komponensek céljáról, funkciójáról, működéséről és jellemző tulajdonságairól.

  Ha a fejléc-mező le-fel nyilaira klikkel, a rövid leírások alapján csökkenő, illetve növekvő sorrendbe rendezheti az állományt. 
   
 • Típus: Ez a mezőadat az egyes komponensek típusát mutatja, ami alapján 3 kölönbözö csoportba sorolhatjuk azokat.
   
  • Content: A "content" típusú komponensek megjelenítőit - a komponens engedélyezés, a megjelenítő létrehozás és az alapbeállítások megadását követően - nem kell pozícionálni, mivel a képernyőn az alkalmazott template-nek (sablonnak) megfelelő pozícióban jelennek meg a képernyőn.
    
  • Position: A "position" típusú komponensek megjelenítőit - a komponens engedélyezés, a megjelenítő létrehozás és az alapbeállítások megadását követően - pozícionálni is szükséges.

   Az ilyen típusú komponensek és ezek megjelenítői az alapadatokon túlmenően olyan paramétereket is tartalmaznak, amelyek alapvetően meghatározzák a kliens oldali megjelenésük helyét, sorrendjét, tartalmát, valamint a működésük módját és jellemzőit.

   A "position" típusú komponensek a több hasábra bontott képernyőnek jellemzően az első hasábján ("left" pozíció), vagy az utolsó hasábján ("right" pozíció) jelennek meg.
    
  • Hibrid: A "hibrid" típusú komponenseknek van egy pozícionált és egy nem pozícionált (content) típusú megjelenítője is. Ezekre külön-külön az előbb már leírtak érvényesek.

   Ilyen jellegű komponens pl. a keresés, aminek mindig van egy tetszés szerint pozícionálható boxa - amiben megadhatók a keresés paraméterei - és van egy másik, tartalom megjelenítő felülete is, amiben a keresési eredmények láthatók.

  A komponens típus alapján nem lehet növekvő, vagy csökkenő sorrendbe rendezni az állományt.
ugrás az oldal tetejére

Engedélyezett komponens szerkesztése, alapbeállítása

ugrás az oldal tetejére

A funkció célja

Miután a Webmester - a jelen használati útmutató "Komponens engedélyezés" című fejezetében leírtak szerint - bekapcsol egy-egy komponenst, rögtön be is állíthatja annak főbb paramétereit. Az így megadott vagy kiválasztott paraméter értékek, később a komponens megjelenítők számára - opcionálisan -, a következő módon örököltethetők:

A jelen fejezetben bemutatásra kerülő komponens szerkesztő felületek paraméterei ugyanezen komponensek megjelenítőiben is szerepelnek. Az egyes megjelenítőkben minden örököltethető paraméter előtt, egy "Alapértelmezett érték" jelölőnégyzet található. Amelyik paraméternél ez a jelölőnégyzet aktív, annak az értéke az itteni felületek azonos paraméterétől öröklődik az adott megjelenítőbe.

Egy komponensnél megadott paraméter érték érvényesülésének az a feltétele, hogy a komponens megjelenítőjében lévő azonos paraméter, azt ne írja felül. Ez két módon lehetséges:

 • az előbb ismertetett "Alapértelmezett érték" jelölőnégyzetek használatával, vagy ha
 • a komponens és a megjelenítő azonos paraméterénél ugyanaz az érték, vagy beállítás szerepel.

Azt is megteheti, hogy az egyes komponenseknél nem ad meg paraméter értékeket, csupán azok megjelenítőinél. Mielőtt megadna egy komponens szintű paramétert, gondolja át, hogy azt a későbbiekben kívánja-e majd örököltetni a megjelenítő(k)be, vagy sem. Ha nem - vagy feltehetően csak ritkán -, akkor állítsa be inkább a megjelenítőkben az adott paramétert, mert azzal később - amikor esetleg egy-egy beállítás vagy adat forrását keresi - megspórolhat néhány klikkelést.

Megjegyzések:

 • A legalább középszintű jogosultsággal rendelkező adminisztrátorok a bekapcsolt komponensekhez tetszés szerinti mennyiségű weboldali megjelenítőt hozhatnak létre és a fenti módon azt is eldönthetik, hogy a Webmester által megadott paraméter értékek közül, az egyes megjelenítők melyeket örököljenek és melyeket ne. • Bár a különböző célú komponensek paraméterei között szép számmal akadnak egyezések, az egyes típusok - az eltérő rendeltetéseikből adódóan - több-kevesebb, csak rájuk jellemző paraméterrel is rendelkeznek.

  A komponensek nagy száma miatt, a jelen fejezetben csak az általános, a legjellemzőbb, illetve a valamilyen szempontból kritikus mezők és paraméterek értelmezésére térünk csak ki. Ha ezeket jól alkalmazza, a többi adatot pedig értelem szerint adja meg, állítja be, illetve az alapértelmezéseket elfogadja, akkor jó eséllyel mindegyik komponense megfelelően fog működni.

  A legkevesebb dolga a "content" típusú komponensekkel lesz, mivel ezeket általában nem kell paraméterezni. Az esetükben szinte mindig megfelelnek az alapértelmezett beállítások.
 • Fontos, hogy a komponensekkel kapcsolatos öröklődés nem keverendő a más fejezetekben ismertetett, vezérlési szintek közötti paraméter öröklődéssel (Globális-, Menü-, Kategória-, és Tartalmi elem szintű beállítások). Az egyes komponensek paraméter értékeinek öröklődése kizárólag a saját megjelenítőik irányába érvényesül.

Mielőtt egy komponens szerkesztő felületén beállít vagy megad egy-egy paramétert, gondolja át, hogy azt a későbbiekben kívánja-e majd örököltetni a komponens megjelenítőibe, vagy sem. Ha nem - vagy feltehetően csak ritkán -, akkor állítsa be inkább a megjelenítőkben az adott paramétert, mert azzal később - amikor esetleg egy-egy beállítás vagy adat forrását keresi - megspórolhat néhány klikkelést.

A funkció elérése

Ez a funkció csak a legmagasabb szintű adminisztrátor(ok) - Szuper admin (Webmester) - számára érhető el, a következő felületről: "Komponensek/Komponens kezelő/Komponens engedélyezés".

Komponens szerkesztő felület

Az engedélyezett komponensek "Komponens neve" mezejében lévő linkre klikkelve (lásd az előző képet) megnyílik az adott komponens szerkesztő felülete.

A szerkesztő felület tartalma mindig a választott komponens függvénye, de az egyes adatok / adatcsoportok megnevezései, a képernyőn való elhelyezkedésük, a formázásuk, stb., igyekszik egy trendet tartani az összes komponens típus esetében.

Fontos / gyakori paraméterek

A következőkben komponens függetlenül, a fontosabb, illetve gyakrabban előforduló paramétereket értelmezzük. A következő felsorolás az összes ismertetett paramétert tartalmazza, alfabetikus sorrendben.

Az ismertetett paraméterek listája:


 

 • Komponens neve: A komponens megnevezése. Ez a név jelenik meg a "Komponens engedélyezés" listázó képernyő "Komponens neve" mezejében.  A listázó felületen az engedélyezett komponensek megnevezése linkes, ha ráklikkel, megnyílik az adott komponens szerkesztő felülete.  Vissza a paraméter listához
 • Komponens azonosítónév: Az előbbi komponens név, a Szuper admin (Webmester) jogosultságú adminisztrátor(ok) által tetszés szerint átírható, átnevezhető, ez az azonosító viszont mindig változatlan marad, ezáltal mindenki számára, minden körülmények között egyértelművé teszi a komponens beazonosítását. Ez az azonosító név jelenik meg a "Komponens engedélyezés" listázó képernyő, "Azonosító" mezejében.  Vissza a paraméter listához
 • Publikált: A komponens a weboldal látogatói számára csak akkor lesz elérhető, ha ennél az opciónál az "igen" rádiógomb az aktív. Ez csak egy alapfeltétel, más egyéb szempontoknak is teljesülniük kell az adott komponens weboldali elérhetőségéhez. Pl.:

  • Létezzen a komponensnek legalább egy érvényes megjelenítője,
  • A komponens megjelenítő is legyen publikálva és a megfelelő módon paraméterezve,
  • Legyen egy menüpont vagy link, ami által a komponens (megjelenítő) aktiválható a weboldalon,
  • stb.


  Vissza a paraméter listához
 • Komponens címe: Az ebbe a mezőbe írt szöveg fog a weboldalon, a komponens megjelenítő fejlécében - paraméter öröklődés révén - megjelenni, amennyiben a "Cím mutatása" paraméter értéke az "igen"-t veszi fel.

  A paraméterek komponens szintű megadása vagy beállítása előtt gondolja át, azok örököltetésének valószínűségét.

  Vissza a paraméter listához
 • Megjelenő elemek száma / Összes mutatott hír / Megjelenő képek száma/ Max. megjelenített db, stb.: Az ilyen jellegű paraméterek a listázó komponensek szerkesztő felületén fordulnak elő. A megjelenítő az ezekbe a mezőkbe írt számnak megfelelő mennyiségű, kapcsolódó elemet: hírt (tartalmi elemet, vagy annak egy részét), bannert (képet), eseményt, stb., fog kilistázni a weboldalon.  A TOP3 komponens esetében, az "Összes mutatott hír" mezőbe írt szám, a 3 kiemelt hírt is magában foglalja. A következő képen, a megjelenítendő hírek száma: 8.  A paraméterek komponens szintű megadása vagy beállítása előtt gondolja át, azok örököltetésének valószínűségét.

  Vissza a paraméter listához
   
 • További hírek gomb: Ezzel a paraméterrel egyes hírlistázó komponensek szerkesztő felületein találkozik. Itt a megfelelő rádiógomb ("igen" vagy "nem") aktiválásával azt állíthatja be, hogy a weboldali megjelenítő tartalmazzon-e egy "További hírek" gombot vagy linket, ami az adott témához kapcsolódó, még meg nem jelenített híreket teszi láthatóvá, ha a weboldal látogatója ezt a lapozási lehetőséget igénybe veszi.  Ehhez az opcióhoz logikailag kapcsolódik a "További hírek URL címe" mező, amiben opcionálisan megadhatja a további hírek elérését.

  • Ha a "További hírek gomb" = "igen" esetén a "További hírek URL címe" mezőt üresen hagyja és a weboldal látogatója igénybe veszi a "További hírek" lapozási opciót, akkor a listázás az eredeti kategóriához, címkéhez, vagy listához tartozó, még meg nem jelenített hírekkel folytatódik.
  • A "További hírek gomb" = "igen" és egy korrekt URL megadása esetén - hasonló esetben - a megadott URL-hez tartozó hírek megjelenítésével folytatódik a listázás. 
  • Ha a "További hírek gomb"-nak a "nem" értéket adja, akkor felesleges a "További hírek URL címe" paraméternek bármilyen értéket is adnia, mivel a weboldal látogatóinak nem fog megjelenni a "További hírek" lapozási opció.
  A paraméterek komponens szintű megadása vagy beállítása előtt gondolja át, azok örököltetésének valószínűségét.

  Vissza a paraméter listához

 • További hírek URL címe: Ezzel a paraméterrel egyes hírlistázó komponensek szerkesztő felületein találkozik. Ha a "További hírek gomb" paraméternél az "igen" értéket választotta, akkor ebben a mezőben opcionálisan megadhatja a további hírek elérését.  Ez a mező és a "További hírek gomb" paraméter logikailag kapcsolódnak egymáshoz:

  • Ha a "További hírek gomb" = "igen" esetén ezt a mezőt üresen hagyja és a weboldal látogatója igénybe veszi a "További hírek" lapozási opciót, akkor a listázás az eredeti kategóriához, címkéhez, vagy listához tartozó, még meg nem jelenített hírekkel folytatódik.
  • A "További hírek gomb" = "igen" és itt egy korrekt URL megadása esetén - hasonló esetben - az itt megadott URL-hez tartozó hírek megjelenítésével folytatódik a listázás. 
  • Ha a "További hírek gomb"-nak a "nem" értéket adta, akkor felesleges ennek a paraméternek bármilyen értéket is adnia, mivel a weboldal látogatóinak nem fog megjelenni a "További hírek" lapozási opció.
  A paraméterek komponens szintű megadása vagy beállítása előtt gondolja át, azok örököltetésének valószínűségét.
   
  Vissza a paraméter listához
 • Képek megjelenítése: Ezzel a paraméterrel a hírlistázó komponensek szerkesztő felületein találkozik. Itt a megfelelő rádiógomb aktiválásával azt állíthatja be, hogy a megjelenítő fejléce alatt megjelenjen-e egy-egy véletlenszerű kép, az adott boxhoz tartozó könyvtárból.

  A paraméterek komponens szintű megadása vagy beállítása előtt gondolja át, azok örököltetésének valószínűségét.
   
  Vissza a paraméter listához
 • Megnyitás új ablakban: Ezzel a paraméterrel pl. a hírlistázó komponensek szerkesztő felületén találkozik. Itt a megfelelő rádiógomb aktiválásával azt állíthatja be, hogy a kiválasztott hír - mint tartalmi elem - új böngésző ablakban (fülön) nyíljon-e meg.  A paraméterek komponens szintű megadása vagy beállítása előtt gondolja át, azok örököltetésének valószínűségét.

  Vissza a paraméter listához
 • Képek könyvtára: Ezzel a paraméterrel a hírlistázó komponensek szerkesztő felületén találkozik. Ebbe a mezőbe annak a könyvtárnak az elérési útvonalát írhatja be, ami az adott hírlistázó boxhoz tartozó képeket tartalmazza.  A paraméterek komponens szintű megadása vagy beállítása előtt gondolja át, azok örököltetésének valószínűségét.

  Vissza a paraméter listához
 • Lista: Ezzel a paraméterrel olyan listázó komponensek szerkesztő felületén találkozik, amelyeknél elképzelhető, hogy az alapértelmezett adatrendezések - megjelenítés dátum, cím, szerző, stb. szerint növekvő vagy csökkenő sorrendben - nem felelnek meg minden esetben a felhasználók igényeinek.

  Új listákat a "Tartalom/Listák" adminisztrátori felületen vehet fel, és ott módosíthatja a már meglévőket is. Ott egy-egy listán belül tetszőleges, egyedi sorrend szerint helyezhet el tartalmakat, vagy a felhasználókat.  A létrehozott listák, egyes komponens típusok szerkesztő felületén a "Lista" legördülő mezőből kiválaszthatók, s ezzel az adott komponenshez csatolhatók.  Multisite környezetben - ahol több weboldal működése van tökéletesen összehangolva - más weboldalak listái közül is választhat.  Ez a lista hozzárendelés a már említett "Kategória" -> "Címke" -> "Lista" hierarchia miatt csak akkor fog érvényesülni, ha ezzel együtt nem rendel a komponenshez sem kategóriát, sem címkét.  Lista esetében nincs értelme a kategóriánál és a címkénél is létező sorbarendezési opcióra, mert a listák eleve egy-egy egyedileg rendezett állományt testesítenek meg.

  A paraméterek komponens szintű megadása vagy beállítása előtt gondolja át, azok örököltetésének valószínűségét.

  Vissza a paraméter listához
 • Form: Ezzel a paraméterrel csak az űrlapokhoz kötődő komponensek szerkesztő felületén találkozik. A legördülő listából kiválaszthat egy konkrét űrlapot, ami majd meg fog jelenni a weboldalon.  A paraméterek komponens szintű megadása vagy beállítása előtt gondolja át, azok örököltetésének valószínűségét.

  Vissza a paraméter listához
 • Sitecsoport: Ezzel a paraméterrel leginkább az Eseménynaptárhoz kötődő komponensek szerkesztő felületén találkozik. A legördülő listából kiválaszthat egy site csoportot, amelyhez kötődő elemek (pl. események) meg fognak jelenni (pl. egy eseményboxban) a weboldalon.  A paraméterek komponens szintű megadása vagy beállítása előtt gondolja át, azok örököltetésének valószínűségét.

  Vissza a paraméter listához
   
 • Menü: Ezzel a paraméterrel a menükhöz kötődő komponensek szerkesztő felületén találkozik. A legördülő listából kiválaszthatja, hogy a kliens oldali menümegjelenítő boxban melyik menü, illetve almenü legyen látható.  A paraméterek komponens szintű megadása vagy beállítása előtt gondolja át, azok örököltetésének valószínűségét.

  Vissza a paraméter listához
 • Menütípus: Ezzel a paraméterrel is a menükhöz kötődő komponensek szerkesztő felületén találkozik. A legördülő listából kiválaszthatja a kliens oldali menü megjelenés módját (típusát).

  • default: Ennek a paraméternek a hatására a megjelenő menü, a hagyományos, vízszintes elrendezésű, legördülő almenüs változat lesz, a fejlécben.

  • dropdown_js: Ennek a paraméternek a hatására, a megjelenítőben elhelyezett menüstruktúrának mindig csak egy kiválasztott szintje lesz látható. A mindig látható felső szintnek egy adott elemére klikkelve, legördülve megnyílik a hozzá tartozó almenü (ha van). Egy másik felső szintű menüpontra klikkelve, az addig megjelenített almenü vagy almenü struktúra visszacsukódik és onnantól az új választás almenüje lesz látható.

  • dropdown_static: Ennek a paraméternek a hatására - a menümegjelenítő boxban - a kiválasztott menü minden egyes ága folyamatosan nyitott állapotban látható.
  A paraméterek komponens szintű megadása vagy beállítása előtt gondolja át, azok örököltetésének valószínűségét.
   
  Vissza a paraméter listához
 • Számozott lista: Ezzel a paraméterrel a weboldali keresésekhez kötődő komponensek szerkesztő felületén találkozik. Itt a megfelelő rádiógomb ("igen" vagy "nem") aktiválásával azt állíthatja be, hogy  az adott kereső funkció weboldali találati listája sorszámozott legyen-e.  A paraméterek komponens szintű megadása vagy beállítása előtt gondolja át, azok örököltetésének valószínűségét.

  Vissza a paraméter listához
 • Keresés multisite környezetben: Ezzel a paraméterrel a weboldali keresésekhez kötődő komponensek szerkesztő felületén találkozik. Itt a megfelelő rádiógomb ("igen" vagy "nem") aktiválásával azt állíthatja be, hogy az adott kereső funkció:

  • igen esetén - a teljes multisite környezetben, vagy
  • nem esetén - csak a saját site-on belül

  keresse a megadott kulcsszót.  A paraméterek komponens szintű megadása vagy beállítása előtt gondolja át, azok örököltetésének valószínűségét.

  Vissza a paraméter listához
 • Megjelenített lista: Ezzel a paraméterrel pl. a TOP3 típusú hír-megjelenítő komponens szerkesztő felületén találkozik. Ez a megjelenítő nem egy-egy kategóriához vagy címkéhez való kötődésük alapján jeleníti meg a híreket, hanem egy lista alapján.

  A legördülő mező elemeiből kiválaszthatja azt a korábban már létrehozott listát, amelynek az elemeit meg kívánja jeleníteni a weboldalon.

  Multisite környezet esetén, a "Megjelenített lista" paraméter értékei között a weblap-csoport összes listája megjelenik, nem csak a saját weboldalé.  A paraméterek komponens szintű megadása vagy beállítása előtt gondolja át, azok örököltetésének valószínűségét.

  Vissza a paraméter listához
ugrás az oldal tetejére

Komponens megjelenítés

ugrás az oldal tetejére

A funkció célja

Ezzel a funkcióval azt állíthatják be a legalább közepes jogosultsági szinttel rendelkező adminisztrátorok, hogy a Náluk magasabb - Szuper admin (Webmester) - szinten engedélyezett komponensek:

 • melyik megjelenítő alkalmazásával,
 • mely esetekben (minek a hatására, illetve milyen körülmények között),
 • honnan (melyik site-ról, vagy egyéb kapcsolatrendszerből),
 • milyen módon (milyen paramétereket figyelembe véve),
 • mely felhasználói csoportok számára,
 • milyen képernyő pozíció(k)ban

jelenjenek meg, illetve jelenítsenek meg paraméterezéssel hozzájuk kapcsolt tartalmakat, a weboldalon.

A legalább közepes szintű jogosultsággal rendelkező adminisztrátorok csak az adott weboldalra már engedélyezett komponenseket érik el, ezért a megjelenítők létrehozását és beállítását logikailag meg kell előznie a weboldal tervezett kialakításához szükséges komponensek kiválogatásának, ami egyben a használatuk engedélyezését is jelenti.

A komponens engedélyezés ismertetését a jelen útmutató, "Komponens engedélyezés" című fejezetében tekintheti meg.

Az alap jogosultsági szinttel rendelkező adminisztrátorok csak tartalom felvitellel foglalkoznak, ezért a komponens kezelő felületeket nem érik el.

A funkció elérése

A komponens megjelenítéshez és pozicionáláshoz szükséges felületeket az admin oldalon, a "Komponensek/Komponens kezelő/Komponens megjelenítők" menüpont alatt érheti el.

AWE Komponensek megjelenítése

Komponens megjelenítők listája

Ezen a felületen, az aktuális weboldalra engedélyezett komponens megjelenítőket, illetve azoknak az eddig definiált összes megjelenési helyét (pozícióit) tekintheti át, függetlenül attól, hogy az egyes pozíciókat korábban milyen jogosultsági szintű adminisztrátor hozta létre.

A megjelenítés szűrési lehetőségei

Ha a "Szűrő" funkciógombra klikkel, megnyílik - vagy ha már nyitott állapotban volt, akkor átmenetileg becsukódik - az adatszűrő felület.

Mint az AWE bármely más szűrője, amíg akár csak egy szűrési feltétel is be van állítva, addig a rendszer a szűrő ablakot nyitva hagyja, ezzel jelezve Önnek, hogy az aktuális lista nem a teljes állományt tartalmazza.

Az egyes szűrő opciók (beállítások) nem csak egyedileg, hanem kombinálva (együtt) is alkalmazhatók.

Miután beállította a szűrési feltétel(eke)t, a funkció indításához klikkeljen a képernyő eszköztárának "Szűrés" ikonjára.

 • Típus szűrő: Ezzel a szűrési opcióval, a 100%-ban content típusú komponenseket szűrheti ki a listából. Ez azért célszerű - és emiatt ez az alapértelmezés is -, mert a content típusú komponensek esetében automatikusak a pozicionálási beállítások. Ezek a komponensek azért jeleníthetők meg ennek ellenére a listában, mert előfordulhat, hogy egyes paramétereiket (pl. a fejlécben lévő megnevezésüket) valami miatt, idővel meg kell változtatni.

 • Pozíció szűrő: Ezzel a szűrési opcióval, az azonos pozícióra kalibrált komponens megjelenítőket listázhatja ki. A pozíció a leggyakrabban nem konkrét - karakterre vagy mm-re meghatározott - helyet jelent a képernyőn, hanem oldalt, vagy irányultságot (left, right, after, before, stb.).

  Az azonos pozícióra beállított komponens megjelenítők nem feltétlenül egyszerre lesznek láthatók a képernyőn, mivel az egyes menüpontok hatására ugyanazon a pozíción, mindig más megjelenítő lesz aktív.

  Az sem probléma, ha egy adott pozícióra (pl.: left) több, egyszerre aktív komponens megjelenítőt állít be, mert lehetőség van a megjelenési sorrend rögzítésére is.
 • Komponens szűrő: Ezzel a szűrési opcióval, egy-egy komponens típusnak az engedélyezett és be is állított megjelenítőit, illetve azok pozícióit listázhatja ki.Az összes listaelem kijelölése

Ha egyszerre az összes kilistázott komponens megjelenítőn kíván központi műveletet (törlést) végrehajtani, akkor klikkeljen a fejlécben található fekete hátterű, "Összes kijelölése" jelölőnégyzetre.

A kattintás hatására valamennyi listasor előtti jelölőnégyzetben megjelenik egy-egy "pipa", jelezve, hogy a kijelölések megtörténtek.

Az opció reverzibilis, tehát ha ezek után ismét az "Összes kijelölése" jelölőnégyzetre klikkel, a soronkénti jelölések visszavonásra kerülnek.

A kijelölési lehetőség, természetesen soronként, egyedileg is ki-be kapcsolható.

A lista átrendezése

Csaknem mindegyik fejléc-mező rendelkezik egy-egy adatrendezési opcióval is. A sorbarendezés vagylagos, egyszerre több oszlop rendezettségi beállítását nem lehet kombinálni.

 • Ha egy tetszőleges oszlop fejlécében a felső - "Növekvő" - rendező gombra klikkel, a listát az adott oszlop mezőadatainak a növekvő sorrendje szerint jeleníti meg a szoftver.

 • Ha egy tetszőleges oszlop fejlécében az alsó - "Csökkenő" - rendező gombra klikkel, a listát az adott oszlop mezőadatainak a csökkenő sorrendje szerint jeleníti meg a szoftver.

A listázóban megjelenő adatok

 • ID: A komponens megjelenítőnek a rendszer által generált, programon belüli, belső azonosítója. Ha a fejléc-mező le-fel nyilaira klikkel, az ID alapján csökkenő, illetve növekvő sorrendbe rendezheti az állományt.
 • Cím (Név): A komponens megjelenítő megnevezése (címe). Ez a név alapesetben a komponens nevéből származik, de a komponenst engedélyező adminisztrátor más nevet is adhat a megjelenítőnek. Ha a fejléc-mező le-fel nyilaira klikkel, a megjelenítő nevek alapján csökkenő, illetve növekvő sorrendbe rendezheti az állományt.
 • Megjelenítő pozíciója: Az előző "Cím (Név)" mezőben lévő komponens megjelenítő pozíciója. Egy-egy konkrét megjelenítőhöz értelem szerint, több pozíció is tartozhat.  Ha az egérrel egy megjelenítő pozícióra klikkel, megnyílik a komponens megjelenítő adott pozíciójának a szerkesztő felülete, ahol módosíthatja a beállításokat.  Ha a fejléc-mező le-fel nyilaira klikkel, a pozíció nevek alapján csökkenő, illetve növekvő sorrendbe rendezheti az állományt.
 • Publikusság: Akár a komponens megjelenítő szerkesztő felületén, akár a megjelenítő lista jelen mezejében lévő ikonra klikkelve, a visszavonásig felfüggesztheti vagy engedélyezheti egy-egy megjelenítő, vagy megjelenítő pozíció használatát. Ha a fejléc-mező le-fel nyilaira klikkel, a publikussági státuszok alapján ketté választhatja az állományt. A felső nyil a nem publikus, az alsó pedig a publikus megjelenítő pozíciókat helyezi a lista elejére.
 • Hozzáférési szint: Ez az ikonkészlet azt mutatja, hogy az adott pozíciójú komponens megjelenítőt mely felhasználói csoport(ok)hoz tartozó személyek láthatják a weboldalon. Ha az egérkurzort egy-egy ikon fölé húzza, egy szövegboxban megjelenik a jogosult felhasználói kör gyűjtőneve (mindenki, hallgatók, oktatók, stb.). Ha a fejléc-mező le-fel nyilaira klikkel, a beállított hozzáférési szintek alapján rendezheti az állományt.
 • Típus: Ez a mezőadat az egyes komponens megjelenítők típusát/típusait mutatja. E szerint a mező szerint nem lehet rendezni az állományt.

Kijelzési limit és a Lapozó gombok

A "Limit" mezők bármelyikében 5 és 100 között beállíthatja, hogy a komponens megjelenítők listájában egyszerre, maximum hány adatsort kíván látni.

Ha a megjelenítendő adatmennyiség ennél az értéknél nagyobb, akkor további lapozó gombok jelennek meg a felületen, amelyek használatával tud az egyes lista oldalak között navigálni.

A lap-, vagy oldalváltó gombokon lévő jelölések a következőK:

 • 1, 2, 3 ... n : A számok a konkrét oldalszámot jelentik.
 • < : Ugrás az előző oldalra.
 • > : Ugrás a következő oldalra.
 • << : Ugrás a legelső oldalra.
 • >> : Ugrás az utolsó oldalra.

Eszköztár ikonok

Ezekkel a kiemelt funkciókkal sorrendben a következő műveleteket indíthatja el:

 • A képernyő tartalom adatszűréssel történő  megváltoztatásának kezdeményezése, a Szűrő boxban beállított paraméter(ek) alapján.
 • Egy új komponens megjelenítő felvételének kezdeményezése.
 • A listasor(ok) elején lévő jelőlőnégyzet(ek) aktiválásával kiválasztott megjelenítő pozíció(k) törlése. A végleges törlés(eke)t csak egy megerősítést követően hajtja végre a program.

Egy új komponens megjelenítő felvételének kezdeményezése

Ha egy még nem létező komponens megjelenítőt, vagy egy új megjelenítő pozíciót akar definiálni, akkor első lépésként klikkeljen az Eszköztár "Új komponens megjelenítő" ikonjára. Ennek hatására megnyílik egy új listázó felület, ami az engedélyezett komponenseket mutatja.

A megjelenítés szűrési lehetőségei

Az adatszűrési funkció alapműködése lényegében megegyezik a jelen fejezetben, a "Komponens megjelenítők" listázó képernyőnél ismertetett szűrőével.

A különbség abban áll, hogy itt nem lehet komponensre és pozícióra szűrni az állományt, viszont van egy ott nem létező szabadszavas keresési lehetőség, ami a komponensek neveiben, az azonosítóikban és a megjelenítőik rövid leírásaiban keresi az Ön által megadott sztinget (szöveg részletet).

Adatrendezés, Kijelzési limit állítás és Lapozás

Ezek a funkciók teljesen azonosak a "Komponens megjelenítők" listázó képernyőnél leírtakkal.

A listázóban megjelenő adatok

 • Komponens neve: Egy-egy engedélyezett komponens megnevezése. Ha a fejléc-mező le-fel nyilaira klikkel, a komponens nevek alapján csökkenő, illetve növekvő sorrendbe rendezheti az állományt.
 • Hozzáadás: Erre az ikonra klikkelve kezdeményezheti egy új megjelenítő, illetve megjelenítő pozíció felvételét, az adott komponens típus számára.
 • Azonosító: Az adott komponens megjelenítőjének a programon belüli azonosító neve. Ha a fejléc-mező le-fel nyilaira klikkel, a megjelenítő azonosítók alapján csökkenő, illetve növekvő sorrendbe rendezheti az állományt.
 • Rövid leírás: Ebben a mezőben az adott komponens megjelenítő céljáról, funkciójáról és/vagy rendeltetéséről szóló rövid ismertetőt helyeztünk el.
 • Részletek: Ha valakinek az előbbi leírás nem ad elégséges információt, a "További infó" linkre klikkelve megtekintheti az on-line használati útmutató vonatkozó részletét is.

Egy új megjelenítő felvétele

Az előző lista "Hozzáadás" mezejében lévő ikonra klikkelve, kezdeményezheti egy új megjelenítő, illetve megjelenítő pozíció felvételét, az adott komponens típus számára.

A klikkelés hatására megnyíló felvételező/szerkesztő felület adattartalma mindig ahhoz a komponenshez igazodik, amely számára az adott megjelenítőt fel kívánja venni.

A komponens típusok mennyisége százas nagyságrendű, de ebből a széles választékból Ön csak a saját honlapjánál engedélyezetteket látja a képernyőjén.

Bár szép számmal akadnak átfedések, mindegyik komponens típus egy sor egyedi paraméterrel is rendelkezik. Emiatt, itt csak az általános, a legjellemzőbb, illetve a valamilyen szempontból kritikus mezők értelmezésére térünk ki. Ha ezeket az aktuális megjelenítőre vonatkoztatva értelem szerint kitölti, a többi paraméter vonatkozásában pedig a központilag beállított alapértelmezéseket elfogadja, akkor jó esélye van arra, hogy mindegyik komponens megjelenítője jól fog működni.

A legkevesebb dolga a "content" típusú komponensek megjelenítőivel lesz, mivel ezek kevésbé paraméterezhetők és az esetükben általában megfelelnek az alapértelmezett beállítások.

A következő szemléltető ábra egy konkrét komponens típus megjelenítőjének a szerkesztő felületét mutatja, de az egyes jellemző adatcsoportoknak :

 • Megjelenés beállítása,
 • Komponens tartalom,
 • Paraméterek,
 • Pozíció beállítások,
 • Speciális beállítások,

a képernyőn való elhelyezkedése és formázása, más komponens típusok megjelenítőinek a szerkesztő felületén is hasonló.

A most következő adatoknak csak részben van közük az előző ábrához, itt komponens-, és megjelenítő függetlenül, a fontosabb és/vagy gyakrabban előforduló adatokat értelmezzük.

Megjelenés beállítási adatok

Ezek az adatok az egyes komponens megjelenítőknél azt szabályozzák, hogy a megjelenítő (box) mikor legyen látható a weboldalon.

 • Mindig megjelenik: Ha itt az "Igen" rádiógombot aktiválja, akkor értelem szerint az adott megjelenítő mindig látható lesz a weboldalon, bárhová navigál is a menüstruktúrában a felhasználó.

  Kivétel: Ha az opció alatti menüválasztó ikonra klikkel, majd a felugró ablakban kiválaszt egy vagy több menüpontot - amik meg is jelennek az adott ikon alatt -, akkor a megjelenítő csak a kiválasztott menüpontok kivételével lesz látható, vagyis amíg az itt kijelölt menüpontok bármelyike aktív, addig a megjelenítő nem lesz látható a weboldalon, minden más esetben viszont igen.  Ha a fenti példa szerint egy vagy több menüpontot kiválaszt, de a "Mindig megjelenik" opciónál a "Nem" rádiógombot aktiválja, akkor az adott komponens megjelenítő csakis a kiválasztott menüpontok bármelyikének a weboldali aktiválása esetén lesz látható, minden más esetben pedig eltűnik a képernyőről.  Komplett menüág(ak) és/vagy egyedi menüpont(ok) kijelölése

  A fenti ikonra klikkelve, egy felugró ablakban választhatja ki a "Mindig megjelenik" opció aktuális beállításához képest kivételként (ellenkezőleg) funkcionáló, konkrét menüponto(ka)t, menü alága(ka)t és/ vagy önálló menü(ke)t.

  Ha a kurzorral épp egy menün áll, akkor csak a teljes menüstruktúrát jelölheti ki - annak összes almenü pontjával együtt -, az árnyékolt ikonokra klikkelve. Ha a menüválasztásra a "pipa" ikont használja, akkor - a kijelölést követően - a menüpicker ablak bázárul, a "plusz" ikon használata esetén viszont nyitva marad, így lehetősége lesz egynél több menü hozzáadására.  Ha a kurzorral nem egy önálló menün, hanem menüponton áll, akkor további két - árnyékolás nélküli - kijelölő ikon is megjelenik az aktuális sorban. Az árnyékolás nélküli "pipa" ikon is bezárja a kijelölő ablakot, a "plusz" ikon viszont nem. Ha az árnyékolt ikonok valamelyikét használja, akkor a kijelölés a teljes alág valamennyi menüpontjára is érvényes lesz, az árnyék nélküli ikonok pedig csak a konkrét, aktuális menüpontot veszik figyelembe.  A kijelölés módja és hatóköre, a kijelöltek listájában is egyértelműen látható.

 • Publikus: A komponens megjelenítő - minden más beállítástól függetlenül - csak akkor lesz látható a weboldalon, ha ez az opció aktív ("pipa" van benne).
 • Komponenshez rendelt template: Ez a funkció nem mindegyik komponens típus megjelenítőjében fordul elő. Ha igen, akkor egy legördülő menüből választhatja ki a megjelenítőhöz kapcsolódó template-et (sablont).

Komponens tartalom

Ezen a felületen - ami már a tartalmi elem szerkesztőből is ismert WYSIWYG ("What You See Is What You Get" = "Amit lát, azt kapja") szerkesztővel azonos - felvehet egy formázott szöveget, linkeket és/vagy képeket is magában foglaló, rövid tartalmat, ami mindig az adott megjelenítővel együtt lesz látható a weboldalon.

 • Komponens tartalom: Az említett tartalom létrehozásakor, ennek a jelölőnégyzetnek az aktiválásával bekapcsolhatja (megjelenítheti), az inaktiválásával pedig kikapcsolhatja (eltüntetheti) az adminisztrátori felületről a szövegszerkesztő box funkció-ikonjait.

Paraméterek

A paraméterek esetében is lehetőség van a beállítások örököltetésére, de fontos, hogy ez az öröklődés nem azonos, a más fejezetekben ismertetett, vezérlési szintek közötti paraméter öröklődéssel.

A megjelenítők paramétereinek az örököltetése csakis a komponens kezelés összetevői között érvényesül.

Amikor egy magasabb szintű adminisztrátor engedélyezi egy-egy komponens használatát a weboldalon, akkor a komponens megnevezésén és publikusságán túl, lehetősége van - az egyes komponensek szerkesztő felületein - konkrét alapadatok, paraméterek, beállítások megadására is.

A következőkben ismertetésre kerülő azon paraméterek, amelyek örököltethetők, ezeket a beállított értékeket veszik át akkor, ha a paraméter előtti "Alapértelmezett érték" jelölőnégyzet aktív.


 • Komponens címe: Az ebbe a mezőbe írt vagy örököltetett szöveg fog a weboldalon, a komponens fejlécében megjelenni, amennyiben a "Cím mutatása" paraméter értéke az "Igen"-t veszi fel.

 • Cím mutatása: Az "Igen" aktiválása vagy örököltetése esetén - az előző ábra szerint - látható lesz a weboldali komponens megjelenítő fejlécében, a "Komponens címe" paraméter mezőbe beírt szöveg.
 • Megjelenítendő hírek száma / Összes mutatott hír / Megjelenített elemek száma/ Max. megjelenített db: Ezek a paraméterek nem mindegyik komponens megjelenítő szerkesztő felületén fordulnak elő. A megjelenítő az ezekbe a mezőkbe írt vagy örököltetett számnak megfelelő mennyiségű, kapcsolódó elemet: hírt (tartalmi elemet), bannert, eseményt, stb., fog kilistázni a weboldalon.  A TOP3 megjelenítő esetében, az "Összes mutatott hír" mezőbe írt vagy örököltetett szám, a 3 kiemelt hírt is magában foglalja.

  A következőkben, az előbbi képen látható paramétereket ismertetjük.
 • Képek megjelenítése: Ezzel a paraméterrel a Hírlistázó-, és a Külső RSS megjelenítő boxhoz kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. Itt a megfelelő rádiógomb, vagy a paraméter öröklődését szabályozó jelölőnégyzet aktiválásával azt állíthatja be, hogy a box fejléce alatt megjelenjen-e egy-egy véletlenszerű kép, az adott boxhoz tartozó könyvtárból.

 • Megnyitás új ablakban: Ezzel a paraméterrel a Hírlistázó boxhoz kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. Itt a megfelelő rádiógomb, vagy a paraméter öröklődését szabályozó jelölőnégyzet aktiválásával azt állíthatja be, hogy a kiválasztott hír - mint tartalmi elem - új böngésző ablakban (fülön) nyíljon-e meg.
 • Képek könyvtára: Ezzel a paraméterrel a Hírlistázó boxhoz kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. Ebbe a mezőbe annak a könyvtárnak az elérési útvonalát írhatja be - illetve a jelölőnégyzet aktiválásával örököltetheti -, ami az adott hírlistázó boxhoz tartozó képeket tartalmazza.
 • Kategória: Ezzel a paraméterrel a Hírlistázó boxhoz kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. Az első két ikonra klikkelve, két különböző felületen ugyanazt a célt érheti el: itt választhatja ki azt a kategóriát, amelyhez tartozó híreket az adott boxban ki akarja listázni. A kiválasztott kategória neve az ikonok alatt látható. A harmadik "kuka" ikonra klikkelve, ez a kiválasztás visszavonható (törölhető).

  Ha az ikonok előtti jelölőnégyzetet aktívan hagyja (paraméter örököltetés), akkor itt hiába választ kategóriát, a magasabb szintű beállítás fog érvényesülni.

  A Kategória-, és az utána lévő Címkehasználat kizáró vagylagos, vagyis nem lehet egy adott kategóriához és egy teljesen más témakörhöz tartozó címkéhez rendelt tartalmi elemeket egyszerre, egyazon boxban kilistázni. Ha ennek a paraméternek értéket ad, akkor a Címke paraméternél törölnie kell az esetleges beállítást.
 • Címke: Ezzel a paraméterrel a Hírlistázó boxhoz kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. Az első két ikonra klikkelve, két különböző felületen ugyanazt a célt érheti el: itt választhatja ki azt a címkét, amelyhez tartozó híreket az adott boxban ki akarja listázni. A kiválasztott címke neve az ikonok alatt látható. A harmadik "kuka" ikonra klikkelve, ez a kiválasztás visszavonható  (törölhető).

  Ha az ikonok előtti jelölőnégyzetet aktívan hagyja (paraméter örököltetés), akkor itt hiába választ címkét, a magasabb szintű beállítás fog érvényesülni.

  A Címke-, és az előtte lévő Kategória használat kizáró vagylagos, vagyis nem lehet egy adott címkéhez és egy teljesen más témakörhöz tartozó kategóriához rendelt tartalmi elemeket egyszerre, egyazon boxban kilistázni. Ha ennek a paraméternek értéket ad, akkor a Kategória paraméternél törölnie kell az esetleges beállítást.
 • Rendezés: Ezzel a paraméterrel a Hírlistázó boxhoz kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. Az, hogy a weboldali megjelenítő felületen (Hírlistázó boxban) konkrétan mely hírek lesznek láthatók, az - többek között - a rendezési beállítástól is függ. A híreket ebben a legördülő mezőben a létrehozási-, vagy a módosítási dátumuk alapján rendezheti. A lista elején mindkét választás esetén a legfrissebb dátumú hírek állnak.
 • Bannerpozíció: Ezzel a paraméterrel csak a bannerekhez kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. A legördülő listából választhat, vagy a jelölőnégyzet aktiválásával örököltethet egy banner pozíciót, a megjelenítő számára.

 • Form: Ezzel a paraméterrel csak az űrlapokhoz kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. A legördülő listából választhat, vagy a jelölőnégyzet aktiválásával örököltethet egy konkrét űrlapot, ami majd meg fog jelenni a weboldalon.

 • Sitecsoport: Ez a paraméter nem mindegyik komponens megjelenítő szerkesztő felületén fordul elő. A legördülő listából kiválaszthat, vagy a jelölőnégyzet aktiválásával örököltethet egy site csoportot, amelyhez kötődő elemek (pl. események) meg fognak jelenni (pl. egy eseményboxban) a weboldalon.

 • Egész napos eseményeket mutat: Ezzel a paraméterrel az Eseményboxhoz kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. Itt a megfelelő rádiógomb, vagy a paraméter öröklődését szabályozó jelölőnégyzet aktiválásával azt állíthatja be, hogy az egésznapos események megjelenjenek-e a weboldalon, az Események boxban.
 • Átirányító URL: Ezzel a paraméterrel a felhasználó beléptetéshez kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. A belépést követően, az itt megadott helyre irányítja a rendszer a felhasználókat.
 • Menü: Ezzel a paraméterrel a menühöz kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. A legördülő listából kiválaszthatja, vagy a jelölőnégyzet aktiválásával örököltetheti, hogy a kliens oldali menümegjelenítő boxban melyik menü, illetve almenü struktúrája legyen látható.

 • Menütípus: Ezzel a paraméterrel a menühöz kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. A legördülő listából kiválaszthatja, vagy a jelölőnégyzet aktiválásával örököltetheti a kliens oldali megjelenés módját (típusát).

  • default: Ennek a paraméternek a hatására, a megjelenő menü, a hagyományos vízszintes elrendezésű, legördülő almenüs változat lesz.

  • dropdown_js: Ennek a paraméternek a hatására, a menüstruktúrának egy kiválasztott szintje fog megjelenni a weboldalon. A megjelenő menü egy adott elemére klikkelve, legördül (kinyílik) a választott alág, majd egy másik menüpont választása esetén az előző menüág becsukódik, az új pedig megnyílik.

  • dropdown_static: Ennek a paraméternek a hatására, a kiválasztott menü minden egyes ága folyamatosan nyitott állapotban lesz látható a weboldalon.
  Megjegyzés: Ez a "Menütípus" paraméter nem keverendő, a "Pozíció neve" paraméterrel. A "Menütípus"-sal a nemü viselkedése, jellege, megjelenési módja állítható be, a "Pozíció neve" paraméterrel pedig a megjelenésének a helye, pozíciója (pl.: menübox a képernyő bal felső szélén). Ez utóbbi, kétségtelenül egyfajta jelleget is kölcsönöz a menü megjelenésének, és ebből adódhat a két paraméter funkciójának az esetleges keverhetősége.
 • Számozott lista: Ezzel a paraméterrel a weboldali keresésekhez kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. Az "igen" vagy a "nem" rádiógomb aktiválásával, vagy a paraméter érték örököltetésével beállíthatja, hogy az adott kereső funkció weboldali találati listája sorszámozott legyen-e.
 • Bevezető mutatása: Ezzel a paraméterrel a weboldali keresésekhez kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. Az "igen" vagy a "nem" rádiógomb aktiválásával, vagy a paraméter érték örököltetésével beállíthatja, hogy az adott kereső funkció weboldali találati listájában, az egyes tartalmi elemek bevezető szövegei megjelenjenek-e.
 • Keresés multisite környezetben: Ezzel a paraméterrel a weboldali keresésekhez kötődő megjelenítők szerkesztő felületén találkozik. Az "igen" vagy a "nem" rádiógomb aktiválásával, vagy a paraméter érték örököltetésével beállíthatja, hogy az adott kereső funkció a teljes multisite környezetben, vagy csak a saját site-on keresse a megadott kulcsszót.
 • Megjelenített lista: Ezzel a paraméterrel a TOP3 típusú hír megjelenítők szerkesztő felületén találkozik Ezek nem egy kategóriához vagy címkéhez való kötődésük alapján jelenítik meg a tartalmi elemeket, hanem egy konkrét listából. A legördülő mező értéklistájából kiválaszthatja, vagy a jelölőnégyzet aktiválásával örököltetheti azt a korábban már létrehozott listát, amelynek az elemeit meg kívánja jeleníteni a weboldalon. A következő képen láthatja, hogy a legördülő paraméter értékek között a teljes multisite környezet listái szerepelnek, nem csak a saját oldalé.

 • Hozzáférési szint: Ezzel a paraméterrel azt állíthatja be, hogy az adott komponens megjelenítőt mely felhasználói csoport(ok)hoz tartozó személyek láthassák a weboldalon. Ez a paraméter az egyes vezérlési szintek között nem örököltethető.
  • adminisztrátor: Az opció aktiválása esetén, a komponens megjelenítő az adminisztrátorok számára látható lesz a weboldalon.
  • nem belépett: Az opció aktiválása esetén, a komponens megjelenítő a nem belépett látogatók számára látható lesz a weboldalon.
  • bejelentkezett: Az opció aktiválása esetén, a komponens megjelenítő a bejelentkezett látogatók számára látható lesz a weboldalon.
  • öregdiák: Az opció aktiválása esetén, a komponens megjelenítő a már végzettek (öregdiákok) számára látható lesz a weboldalon.
  • hallgató: Az opció aktiválása esetén, a komponens megjelenítő a jelenleg aktív hallgatók számára látható lesz a weboldalon.
  • jelenlegi / volt hallgatók: Az opció aktiválása esetén - egy mentést követően - mind az öregdiák, mind a hallgató jelölőnégyzet aktívvá válik.  Ugyanez fordítva is igaz: ha a hallgató és az öregdiák opció is aktív, akkor a mentést követően ez az opció is aktívvá válik. Az opció inaktiválása nincs hatással az öregdiák és a hallgató jelölőnégyzetekre.
  • oktató: Az opció aktiválása esetén, a komponens megjelenítő az oktatók számára látható lesz a weboldalon.
  • munkatárs: Az opció aktiválása esetén, a komponens megjelenítő a munkatársak számára látható lesz a weboldalon.
  • oktató / munkatárs: Az opció aktiválása esetén - egy mentést követően - mind az oktató, mind a munkatárs jelölőnégyzet aktívvá válik. Ugyanez fordítva is igaz: ha az oktató és a munkatárs opció is aktív, akkor a mentést követően ez az opció is aktívvá válik. Az opció inaktiválása nincs hatással az oktató és a munkatárs jelölőnégyzetekre.
  • Mindenki: Az opció aktiválása esetén, a komponens megjelenítő mindenki számára látható lesz a weboldalon. Egy mentést követően az összes hozzáférési szint aktiválódik (a későbbi fejlesztések során, az újonnan létrehozottak is). A jelölés itt sem reverzibilis, vagyis, ha az opciót inaktiválja, az összes többi hozzáférési szinthez tartozó jelölőnégyzet aktív marad.

   A Hozzáférési szintekre vonatkozó szabályok, a következők:
  • A weboldal adminisztrátorai tetszőleges felhasználói csoportokat hozhatnak létre. Ezek alkalmazása az esetek többségéban valamilyen regisztrációhoz és kliens oldali bejelentkezéshez kötött, ugyanis a rendszernek valahogy meg kell állapítania, hogy a weboldal látogatója tagja-e valamelyik felhasználói csoportnak.
  • Az itteni beállításokat nem írják felül a magasabb, pl. adminisztrátori jogosultságok, vagyis, ha pl. csak az öregdiák opció aktív, a kliens oldalon az adminisztrátorok számára sem lesz látható az adott megjelenítő. Ez független attól, hogy Ők az adminisztrátori oldalon, egyébként mindenhez hozzáférnek.
  • Az egyes hozzáférési opciók külön-külön értelmezendők, vagyis, ha pl. a Bejelentkezett és az Öregdiák opció aktív, az adott megjelenítőt mind a bejelentkezettek, mind pedig az öregdiákok látni fogják, nem csak a bejelentkezett öregdiákok.
  • Ezek a beállítások kizárólag a külső (kliens) oldali megjelenítésekre vonatkoznak.
  • A hozzáférési szintek beállításaival - egyes paraméterekkel megegyezően - elég sok felületen, illetve vezérlési szinten találkozik (menü, kategória, tartalmi elem, komponens, komponens megjelenítő, stb.). Fontos, hogy a hozzáférési szint beállítások - a paraméterektől eltérően - az egyes vezérlési szintek között nem öröklődnek. Ez egyébként abból is látható, hogy a hozzáférési beállítások elemei előtt nincsenek ott az "Alapértelmezett" jelölőnégyzetek, amikkel az öröklődést szabályozhatná.

Pozíció beállítások

A most ismertetésre kerülő adatok, a komponensnek a weboldalon való elhelyezkedésére vannak hatással. Ezek a pozíciók csupán az oldalt, az irányultságot, illetve a hasábot jelölik ki (left, right, content, stb.), ahová a megjelenítőt - mint egy LEGO építőelemet - el kívánja helyezni. Az így orientált minden egyes megjelenítő, természetesen precízen elő van készítve, méretezett, grafikailag formázott és el van látva alapértelmezett paraméter értékekkel.  Önnek bármikor jogában áll az egyes adatokat és/vagy az azonos pozícióba helyezett megjelenítők sorrendjét módosítani.

 • Pozíció: Ebből a legördülő listából választhatja ki a szerkesztés alatt álló megjelenítő, elhelyezési pozícióját.

 • Pozíció sorrend: Ha egy konkrét pozícióba több megjelenítőt is elhelyez, azok nem fogják egymást lefedni, hanem függőlegesen egymás alatt, illetve felett fognak megjelenni. Ezen a felületen egyszerű húzással módosíthatja az egyes megjelenítők sorrendjét.  A megkülönböztetett "... AKTUÁLIS HELYZET ..." sor, az éppen szerkesztés alatt álló megjelenítő helyét mutatja a sorrend listában, de bármely más elem(ek) is tetszés szerint átmozgathatók, felcserélhetők.

Speciális beállítások

Mint az elnevezés is utal rá, ezen a felületen különleges beállítás(ok)ra van lehetősége. Ha a legördülő listából kiválaszt egy komponenst, akkor a szerkesztés alatt lévő megjelenítő mellett, a választott komponens megjelenítője is látható lesz a weboldalon. Pl.: egy webshop megjelenítésével egy időben előnyös lehet, ha a vonatkozó kategóriák is láthatók a weboldalon.

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő
^
Facebook
Instagram
Twitter