Infoartnet - Web Média Marketing

AWE [Pyramid] CMS - 3.x használati útmutató - Űrlapmező típusok

Tartalmi elemek

Címke típusú mező

ugrás az oldal tetejére

A mező rendeltetése

A Címke típusú mező egy főcímet, címet, fejezet címet stb. valósít meg az űrlapban, ami csupán egy szöveges információ, amihez nem kötődik közvetlenül értéklista, művelet, stb.

A mező használata

1. Lépés

Klikkeljen a "Címke" mezőtípusra.Ennek a műveletnek a hatására, a rendszer - az űrlap utolsó elemeként - beszúr egy alapértelmezés szerint kitöltött Címke mezőt.

2. Lépés

Ha szükséges, a gördítősáv alkalmazásával navigáljon a frissen beszúrt mezőre, majd a bal egérgomb folyamatos nyomva tartásával és az egér egyidejű függőleges mozgatásával húzza a mezőt az űrlap megfelelő pozíciójába. Húzás helyett használhatja - a bal egérgomb folyamatos nyomva tartása mellett - a kurzormozgató Fel és Le nyilakat, a Home, az End, a Page Up, vagy a Page Down billentyűket is.

3. Lépés

Klikkeljen a bal egérgombbal a frissen beszúrt és elhelyezett Címke mezőre.Ennek hatására megnyílik a mezőtípusra jellemző alapbeállítások szerkesztő felülete.

4. Lépés

Adja meg és/vagy állítsa be a mező paramétereit, "A mező paramétereinek értelmezése és beállítása" alatt leírtak szerint.

5. Lépés

Rögzítse a beállításokat a mezőszerkesztő felület "Alkalmaz" ikonjára való klikkeléssel.

A mező paramétereinek értelmezése és beállítása

 • Név: A mezőben alapértelmezésként megjelenő "Címke" sztringet át kell írnia arra az egyéb szöveges tartalomra, amit az adott űrlap pont alatt - mint címkét - meg kíván jeleníteni. A mező mentése, a beírt szöveget nagybetűs formátumúra módosítja.
 • Elérhetőség: Ugyanez az opció az űrlap beállításoknál - az egész űrlapra vonatkozóan - már szerepelt, ezért ezen az alacsonyabb szinten csakis szigorítás jelleggel működhet. Vagyis: ha az egész űrlap mindenki számára elérhető, itt megadhatja, hogy ennek ellenére, ez a konkrét mező csak a regisztrált felhasználók számára jelenjen meg.
 • Publikus: Ugyanez az opció az elérhetőséghez hasonlóan, az űrlap beállításoknál, az egész űrlapra vonatkozóan már szerepelt. Ezért, ezen az alacsonyabb szinten ez is csak egy irányban, mégpedig szigorítás jelleggel működhet. Vagyis: ha az egész űrlap mindenki számára publikus, akkor itt megadhatja, hogy ennek ellenére, ez a konkrét mező senki számára se legyen látható, még a regisztrált felhasználóknak sem. Ennek a funkciónak csakis akkor van értelme, ha egy konkrét kérdésről utólag - miután az űrlapot már kitöltötték - derül ki, hogy felesleges, vagy időközben azzá vált, ezért sosem lesz kiértékelve. Az adott kérdés publikációjának a levétele egyszerűbb, mint az űrlap letiltása, majd a már kitöltött űrlapok exportja, a kérdés törlése és végül az űrlap ismételt publikálása.
 • Kitöltési segédlet: Ebben az ablakban adhat instrukciókat az adott mezővel, vagy az azt követő mezők kitöltésével kapcsolatban. Az beállítás kérdése, hogy ezek a "Help" jellegű információk automatikusan megjelenjenek-e a mezőnél, vagy csak klikkelés hatására nyíljanak meg. Címke mező esetén maximum annyi lehet ennek a paraméternek a jelentősége, hogy ebbe az ablakba beírt szövegnek más lesz a formázása, mint a "Név" paraméterbe írtnak.

Az "Alapbeállítások" szerkesztőablak parancsikonjai

 • Bezár: A "Címke" szerkesztőablakának mentés nélküli bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
 • Töröl: Az adott "Címke" végleges törlése, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez. Ez a törlés nem kér megerősítést, mert az űrlapok szerkesztésekor - különösen, ha egy korábbi, hasonló űrlap másolatából készít egy új űrlapot -, sokszor tucatjával kell törölni a mezőket. Ilyenkor, a törlés megerősítések több időt vennének igénybe, mint egy véletlenül kitörölt mező pótlása.
 • Alkalmaz: A beállítások mentése, a "Címke" szerkesztőablakának bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
ugrás az oldal tetejére

Szövegmező típusú mező

ugrás az oldal tetejére

A mező rendeltetése

A Szövegmező típusú mező egy rövid, általában néhány szóból álló szabad szöveg bevitelére, megadására szolgál. A kitöltőket a "Kitöltési segédlet"-be írt instrukciókkal, szövegmező maszk, illetve reguláris kifejezés (regexp) alkalmazásával lehet befolyásolni abban, hogy a szabad szöveges válaszadási lehetőség ellenére, összehasonlítható, kiértékelhető válaszokat adjanak.

A mező használata

1. Lépés

Klikkeljen a "Szövegmező" mezőtípusra. Ennek a műveletnek a hatására, a rendszer - az űrlap utolsó elemeként - beszúr egy alapértelmezés szerint kitöltött Szövegmezőt.

2. Lépés

Ha szükséges, a gördítősáv alkalmazásával navigáljon a frissen beszúrt mezőre, majd a bal egérgomb folyamatos nyomva tartásával és az egér egyidejű függőleges mozgatásával húzza a mezőt az űrlap megfelelő pozíciójába. Húzás helyett használhatja - a bal egérgomb folyamatos nyomva tartása mellett - a kurzormozgató Fel és Le nyilakat, a Home, az End, a Page Up, vagy a Page Down billentyűket is.

3. Lépés

Klikkeljen a bal egérgombbal a frissen beszúrt és elhelyezett Szövegmezőre.Ennek hatására megnyílik a mezőtípusra jellemző alapbeállítások szerkesztő felülete.

4. Lépés

Adja meg és/vagy állítsa be a mező paramétereit, "A mező paramétereinek értelmezése és beállítása" alatt leírtak szerint.

5. Lépés

Rögzítse a beállításokat a mezőszerkesztő felület "Alkalmaz" ikonjára való klikkeléssel.

A mező paramétereinek értelmezése és beállítása

 • Név: A mezőben alapértelmezésként megjelenő "Szövegmező" sztringet át kell írnia arra az egyéb szöveges tartalomra, amit az adott űrlap pont alatt - mint szövegmező feliratot vagy kérdést - meg kíván jeleníteni. A mező mentése, a beírt szöveget nagybetűs formátumúra módosítja.
 • Kötelező: Ha az opciót a jelölőnégyzetbe való klikkeléssel aktiválja, azzal a mező kitöltését kötelezővé teszi. Ebben az esetben az űrlap kitöltése addig nem folytatható, amíg a kitöltő erre a mezőre vonatkozóan, a rendszer számára értékelhető, szintaktikailag korrekt adatot nem szolgáltat.
 • Elérhetőség: Ugyanez az opció az űrlap beállításoknál - az egész űrlapra vonatkozóan - már szerepelt, ezért ezen az alacsonyabb szinten csakis szigorítás jelleggel működhet. Vagyis: ha az egész űrlap mindenki számára elérhető, itt megadhatja, hogy ennek ellenére, ez a konkrét mező csak a regisztrált felhasználók számára jelenjen meg.
 • Publikus: Ugyanez az opció az elérhetőséghez hasonlóan, az űrlap beállításoknál, az egész űrlapra vonatkozóan már szerepelt. Ezért, ezen az alacsonyabb szinten ez is csak egy irányban, mégpedig szigorítás jelleggel működhet. Vagyis: ha az egész űrlap mindenki számára publikus, akkor itt megadhatja, hogy ennek ellenére, ez a konkrét mező senki számára se legyen látható, még a regisztrált felhasználóknak sem. Ennek a funkciónak csakis akkor van értelme, ha egy konkrét kérdésről utólag - miután az űrlapot már kitöltötték - derül ki, hogy felesleges, vagy időközben azzá vált, ezért sosem lesz kiértékelve. Az adott kérdés publikációjának a levétele egyszerűbb, mint az űrlap letiltása, majd a már kitöltött űrlapok exportja, a kérdés törlése és végül az űrlap ismételt publikálása.
 • Kitöltési segédlet: Ebben az ablakban adhat instrukciókat az adott mezővel, vagy az azt követő mezők kitöltésével kapcsolatban. Az beállítás kérdése, hogy ezek a "Help" jellegű információk automatikusan megjelenjenek-e a mezőnél, vagy csak klikkelés hatására nyíljanak meg.
 • Egyedi értékkel tölthető csak ki: Ha az opciót a jelölőnégyzetbe való klikkeléssel aktiválja, akkor ebben a mezőben mindig teljesen egyedi adatot kell megadni, különben nem lehet folytatni az űrlap kitöltését.
 • Max. karakterszám: Ha itt egy egész számot szerepeltet, akkor az űrlap kitöltői - a szóközöket (space) is beleértve - maximum annyi karaktert írhatnak ebbe a mezőbe.
 • Regexp (Regular expression = Reguláris kifejezés): A reguláris kifejezés egy adott szintaktikai szabályok szerint leírt séma, amivel meghatározható a sztringek egy halmaza. Ezáltal lehetővé válik a mezőbe írt szövegeknek ezen előre definiált minták szerinti kezelése és ellenőrzése. Vagyis: ebben a mezőben megadhat egy sémát, ami alapján a rendszer képes szintaktikailag ellenőrizni a kitöltő által beírt szöveget, és ha eltérést tapasztal, nem engedi a továbblépést a következő mezőre. Néhány egyszerű példa - a teljesség igénye nélkül - arra, hogy milyen jellegű szabályokat lehet előírni a mezőkitöltésekre:

  • A mezőbe csak számok írhatók, pl.: minimum 3 és maximum 5 jegyig,
  • A mezőbe csak az angol ABC kis karakterei írhatók,
  • A mezőbe csak egy adott szintaktika szerinti telefonszám írható,
  • A mezőbe minimum "N1' és maximum "N2" karakter hosszúságú szöveg írható,
  • A mezőbe csakis [ÉÉÉÉ-HH-NN] szintaktikájú dátum írható, méghozzá "1958-01-01" és "2020-12-31" között,
  • stb.

  A konkrét előírásokhoz szükséges sablonmegadási módok különböző programozási szakkönyvekben, vagy az Interneten is megtekinthetők (lásd pl. ezt a linket), de cégünk is szívesen áll az Ön rendelkezésére. A jelen útmutatóban terjedelmi okok miatt nem tudunk vállalkozni az egyes lehetőségek megoldásainak a teljes körű ismertetésére, de a "Tesztkifejezés" mező alatti "Regexp Segítség" linkre klikkelve, egy feljövő ablakban betekintést nyerhet a regexp sablonmegadás alapjaiba.

 • Tesztkifejezés: Miután a "REGEXP" mezőben megadott egy sémát/sablont - pl.: ^[0-9]{2,5}$ ami legalább 2, de maximum 5 jegyből álló szám beírását követeli meg a kitöltőtől - a "Tesztkifejezés" mezőbe való értékadással, majd a "Minta tesztelése" linkre való klikkeléssel tesztelheti a regexp sablon helyes megadását. 

  Példánk szerint, ha a "Tesztkifejezés" mezőbe pl. az "A"-t, az "1"-et, vagy az '111111"-et írja, majd a "Minta tesztelése" linkre klikkel, mindhárom esetben a "Nem illeszkedik a minta a tesztkifejezéssel!" eredményt kapja, mert az "A" nem szám, az "1" csak egy jegyből, a '654321" pedig már 6 számjegyből áll. 

  Az "12", "159", "9376", vagy "12309" megadása esetén viszont, a "Ráillik a minta a megadott kifejezésre!" eredményt kapja, mert mindegyik olyan egész szám, amelyek hosszai 2 és 5 jegy közé esnek.
 • Nagy és kisbetű nem számít: Ha az opciót a jelölőnégyzetbe való kattintással aktiválja, akkor a rendszer a kitöltéskor nem tesz különbséget a kis-, és nagy karakterek között.
 • Alapértelmezett érték: Ha ebbe a mezőbe bármit is beír, az az űrlap kitöltésekor, mint alapértelmezett adat fog megjelenni a mezőben.

Az "Alapbeállítások" szerkesztőablak parancsikonjai

 • Bezár: A "Szövegmező" szerkesztőablakának mentés nélküli bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
 • Töröl: Az adott "Szövegmező" végleges törlése, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez. Ez a törlés nem kér megerősítést, mert az űrlapok szerkesztésekor - különösen, ha egy korábbi, hasonló űrlap másolatából készít egy új űrlapot -, sokszor tucatjával kell törölni a mezőket. Ilyenkor, a törlés megerősítések több időt vennének igénybe, mint egy véletlenül kitörölt mező pótlása.
 • Alkalmaz: A beállítások mentése, a "Szövegmező" szerkesztőablakának bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
ugrás az oldal tetejére

Jelölőnégyzet típusú mező

ugrás az oldal tetejére

A mező rendeltetése

A Jelölőnégyzet típusú mező két állású: vagy aktív, vagy inaktív. Általában, valamilyen információ vagy tény fennállását vagy nemlétezését, illetve elfogadását vagy elutasítását szokták a segítségével kifejezni, deklarálni.

A mező használata

1. Lépés

Klikkeljen a "Jelölőnégyzet" mezőtípusra. Ennek a műveletnek a hatására, a rendszer - az űrlap utolsó elemeként - beszúr egy alapértelmezés szerint kitöltött Jelölőnégyzet mezőt.

2. Lépés

Ha szükséges, a gördítősáv alkalmazásával navigáljon a frissen beszúrt mezőre, majd a bal egérgomb folyamatos nyomva tartásával és az egér egyidejű függőleges mozgatásával húzza a mezőt az űrlap megfelelő pozíciójába. Húzás helyett használhatja - a bal egérgomb folyamatos nyomva tartása mellett - a kurzormozgató Fel és Le nyilakat, a Home, az End, a Page Up, vagy a Page Down billentyűket is.

3. Lépés

Klikkeljen a bal egérgombbal a frissen beszúrt és elhelyezett Jelölőnégyzet mezőre. Ennek hatására megnyílik a mezőtípusra jellemző alapbeállítások szerkesztő felülete.

4. Lépés

Adja meg és/vagy állítsa be a mező paramétereit, "A mező paramétereinek értelmezése és beállítása" alatt leírtak szerint.

5. Lépés

Rögzítse a beállításokat a mezőszerkesztő felület "Alkalmaz" ikonjára való klikkeléssel.

A mező paramétereinek értelmezése és beállítása

 • Név: A mezőben alapértelmezésként megjelenő "Jelölőnégyzet" sztringet át kell írnia arra az egyéb szöveges tartalomra, amit az adott űrlap pont alatt - mint jelölőnégyzet feliratot vagy kérdést - meg kíván jeleníteni. A mező mentése, a beírt szöveget nagybetűs formátumúra módosítja.
 • Kötelező: Ha az opciót a jelölőnégyzetbe való klikkeléssel aktiválja, azzal a mező kitöltését kötelezővé teszi. Ebben az esetben az űrlap kitöltése addig nem folytatható, amíg a kitöltő ezt a mezőt nem aktiválja. Tipikus példa erre, az "Elfogadom a szabályzatot." jellegű adatmező.
 • Elérhetőség: Ugyanez az opció az űrlap beállításoknál - az egész űrlapra vonatkozóan - már szerepelt, ezért ezen az alacsonyabb szinten csakis szigorítás jelleggel működhet. Vagyis: ha az egész űrlap mindenki számára elérhető, itt megadhatja, hogy ennek ellenére, ez a konkrét mező csak a regisztrált felhasználók számára jelenjen meg.
 • Publikus: Ugyanez az opció az elérhetőséghez hasonlóan, az űrlap beállításoknál, az egész űrlapra vonatkozóan már szerepelt. Ezért, ezen az alacsonyabb szinten ez is csak egy irányban, mégpedig szigorítás jelleggel működhet. Vagyis: ha az egész űrlap mindenki számára publikus, akkor itt megadhatja, hogy ennek ellenére, ez a konkrét mező senki számára se legyen látható, még a regisztrált felhasználóknak sem. A jelölőnégyzet esetében ennek a funkciónak pl. akkor van értelme, ha az űrlap kitölthetőségét bizonyos idő elteltével már nem kötik valamilyen feltétel elfogadásához. Az adott kérdés publikációjának a levétele egyszerűbb, mint az űrlap letiltása, majd a már kitöltött űrlapok exportja, a kérdés törlése és végül az űrlap ismételt publikálása.
 • Kitöltési segédlet: Ebben az ablakban adhat instrukciókat az adott mezővel, vagy az azt követő mezők kitöltésével kapcsolatban. Az beállítás kérdése, hogy ezek a "Help" jellegű információk automatikusan megjelenjenek-e a mezőnél, vagy csak klikkelés hatására nyíljanak meg.
 • Alapértelmezett érték: Ha ezt a jelölőnégyzetet aktiválja, az űrlap kitöltésekor a jelölőnégyzet alapértelmezésként aktív lesz. Ezzel az opcióval megspórolhat egy kattintást a kitöltőnek, amennyiben az adott kérdésre reakcióként, az esetek túlnyomó többségében az aktiválás várható. Pl.: "Elmúlt már Ön 18 éves?"

Az "Alapbeállítások" szerkesztőablak parancsikonjai

 • Bezár: A "Jelölőnégyzet" szerkesztőablakának mentés nélküli bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
 • Töröl: Az adott "Jelölőnégyzet" végleges törlése, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez. Ez a törlés nem kér megerősítést, mert az űrlapok szerkesztésekor - különösen, ha egy korábbi, hasonló űrlap másolatából készít egy új űrlapot -, sokszor tucatjával kell törölni a mezőket. Ilyenkor, a törlés megerősítések több időt vennének igénybe, mint egy véletlenül kitörölt mező pótlása.
 • Alkalmaz: A beállítások mentése, a "Jelölőnégyzet" szerkesztőablakának bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
ugrás az oldal tetejére

Legördülőlista típusú mező

ugrás az oldal tetejére

A mező rendeltetése

A Legördülőlista típusú mező arra szolgál, hogy a kitöltő a mezőre klikkelve, a kérdésre adható válaszok legördülő értéklistájából választhassa ki a számára legmegfelelőbbet. Mivel a választ nem a felhasználó gépeli be, nem kell azt az összes kitöltésnél elolvasni, értelmezni, kategóriákba sorolni, stb., ezért a kiértékelés egy táblázatkezelő szoftverrel is könnyedén elvégezhető.

Az ilyen típusú mezőkhöz minden esetben hozzá kell rendelni egy-egy értéklistát, ami az űrlap összeállítója szempontjából az összes releváns választ tartalmazza. Ennél a mezőtípusnál csak egyetlen válasz adható meg (jelölhető ki) a feltett kérdésre. Gyakori megoldás, hogy az utolsó választható elem az "Egyéb", vagy az "Egyik sem". Ezek választása esetén egy szövegmezőben vagy szövegblokkban lehet kifejteni, a listában nem szereplő választ.

A mező használata

1. Lépés

Klikkeljen a "Legördülőlista" mezőtípusra. Ennek a műveletnek a hatására, a rendszer - az űrlap utolsó elemeként - beszúr egy alapértelmezés szerint kitöltött Legördülőlista mezőt.

2. Lépés

Ha szükséges, a gördítősáv alkalmazásával navigáljon a frissen beszúrt mezőre, majd a bal egérgomb folyamatos nyomva tartásával és az egér egyidejű függőleges mozgatásával húzza a mezőt az űrlap megfelelő pozíciójába. Húzás helyett használhatja - a bal egérgomb folyamatos nyomva tartása mellett - a kurzormozgató Fel és Le nyilakat, a Home, az End, a Page Up, vagy a Page Down billentyűket is.

3. Lépés

Klikkeljen a bal egérgombbal a frissen beszúrt és elhelyezett Legördülőlista mezőre. Ennek hatására megnyílik a mezőtípusra jellemző alapbeállítások szerkesztő felülete.

4. Lépés

Adja meg és/vagy állítsa be a mező paramétereit, "A mező paramétereinek értelmezése és beállítása" alatt leírtak szerint.

5. Lépés

Rögzítse a beállításokat a mezőszerkesztő felület "Alkalmaz" ikonjára való klikkeléssel.

A mező paramétereinek értelmezése és beállítása


 • Név: A mezőben alapértelmezésként megjelenő "Legördülőlista" sztringet át kell írnia arra az egyéb szöveges tartalomra, amit az adott űrlap pont alatt - mint legördülőlista feliratot vagy kérdést - meg kíván jeleníteni. A mező mentése, a beírt szöveget nagybetűs formátumúra módosítja.
 • Kötelező: Ha az opciót a jelölőnégyzetbe való klikkeléssel aktiválja, azzal a mező kitöltését kötelezővé teszi, az űrlapot a weboldalon kitöltő személyek részére. Ebben az esetben az űrlap kitöltése addig nem folytatható, amíg a kitöltő ennek a mezőnek a legördülő értéklistájából egy elemet ki nem választ.
 • Elérhetőség: Ugyanez az opció az űrlap beállításoknál - az egész űrlapra vonatkozóan - már szerepelt, ezért ezen az alacsonyabb szinten csakis szigorítás jelleggel működhet. Vagyis: ha az egész űrlap mindenki számára elérhető, itt megadhatja, hogy ennek ellenére, ez a konkrét mező csak a regisztrált felhasználók számára jelenjen meg.
 • Publikus: Ugyanez az opció az elérhetőséghez hasonlóan, az űrlap beállításoknál, az egész űrlapra vonatkozóan már szerepelt. Ezért, ezen az alacsonyabb szinten ez is csak egy irányban, mégpedig szigorítás jelleggel működhet. Vagyis: ha az egész űrlap mindenki számára publikus, akkor itt megadhatja, hogy ennek ellenére, ez a konkrét mező senki számára se legyen látható, még a regisztrált felhasználóknak sem. Ennek a funkciónak csakis akkor van értelme, ha egy konkrét kérdésről utólag - miután az űrlapot már kitöltötték - derül ki, hogy felesleges, vagy időközben azzá vált, ezért sosem lesz kiértékelve. Az adott kérdés publikációjának a levétele egyszerűbb, mint az űrlap letiltása, majd a már kitöltött űrlapok exportja, a kérdés törlése és végül az űrlap ismételt publikálása.
 • Kitöltési segédlet: Ebben az ablakban adhat instrukciókat az adott mezővel, vagy az azt követő mezők kitöltésével kapcsolatban. Az beállítás kérdése, hogy ezek a "Help" jellegű információk automatikusan megjelenjenek-e a mezőnél, vagy csak klikkelés hatására nyíljanak meg.
 • Kereső mezővel: Ha ezt a jelölőnégyzetet aktiválja, akkor a kliens oldalon - a formázástól függően - a legördülőlistás mező mellett vagy alatt, egy keresőmező és egy "OK" gomb is meg fog jelenni.   A túlságosan nagy méretű listákban (pl. az irányítószám lista) a gördítősáv alkalmazása már kényelmetlen volna, ezért kiváltjuk azt, a fenti keresőmező opcióval. Az űrlap kitöltéskor a "Kereső" mezőbe írt minden újabb karaktert követően, a találati lista automatikusan leszűkül azokra az értékekre, amelyek a mezőbe addig beírt sztringet (karaktersort) tartalmazzák. Ha még mindig sok (általában 10-nél több) az adat, akkor a már lényegesen kisebb, szűkített listában is használható a gördítősáv.  Ha a szűkített listában egy konkrét értékre klikkel (az előbbi kép, kék nyíl), akkor a kiválasztott adat bekerül a "Kereső" mezőbe, a lista pedig becsukódik.  A keresőből, a mellette lévő "OK" gombra klikkelve vihető át az adat, a legördülőlistás mezőbe.  Az előbbi procedúrára - a görgetés elkerülésén kívül - azért volt szükség, mert a legördülőlista típusú mezőkbe nem lehet közvetlenül értéket beírni.
 • Kiválasztott lista: A jelen legördülőlista típusú mezőhöz hozzárendelt értéklista megnevezése. Egy-egy lista tetszőleges számú és különböző típusú mezőkhöz is tartozhat.

Értéklista műveletek

  1. Listák szűrése/keresése: Ha a "Kereső" mezőbe beír egy tetszőleges sztringet (karaktersort), majd a mező melletti Szűrés ikonra klikkel, a rendszer megjeleníti azokat az értéklistákat, amelyek a megnevezésükben a mezőbe írt sztringet tartalmazzák. Ha az ikonra klikkelés előtt a mezőbe nem ír semmit, akkor a rendszer az összes létező listát megjeleníti. A kereső nem tesz különbséget kis-, és nagybetűk között.

 

  1. Lapozáa, navigálás: A Sor/oldal mezőben 5 és 100 között, 8 fokozatban állíthatja be, hogy a listázó, egyszerre max. hány elemet/találatot jelenítsen meg. Ha több a megjelenítendő elem, mint a Sor/oldal mezőben választott érték, akkor a sorszámmal és/vagy nyilakkal jelzett nyomógombokkal navigálhat az egyes listaoldalak között.

 

  1. Új lista felvétele: Ha a "Szűrés" ikon melletti "Új lista" ikonra klikkel, a "LISTÁK" címke alatt megnyílik a lista-felvételező felület.   Listanév:
    Első lépésként meg kell adnia a leendő lista nevét.

   Listaelem hozzáadás: A "Hozzáadás" ikonnal szúrhat be újabb és újabb értéklista sorokat, amelyekben definiálhatja a lista további elemeit. Az új sorok mindig a legutolsó elemként adódnak az értéklistához.

   Sorszámozás: Ha az értéklista elemeihez konkrét sorszámok tartoznak - mint a központi kérdéseknél -, akkor célszerű az előnullázott sorszámot követő "kettőskereszt" karakter után írni az értéklista elem szöveges részét (pl.: 01#Igen), mert a későbbi előfeldolgozás (export) során, a program értelmezni tudja ezt a szintaktikát.

   Listaelemek felcserélése: Akár újfelvétel, akár szerkesztés esetén, a listaelemek soraiban található, kezet szimbolizáló ikonok segítségével, egyszerű húzással változtathatja meg a listaelemek sorrendjét. A húzás alatt a bal egérgombot végig lenyomva kell tartani. Ha csak elem sorrend(ek)et változtat, a módosítás(ok) befejeztével, azt is el kell mentenie.

   Alapértelmezés: Ha a listaelemek mögötti jelölőnégyzetek közül egyet aktivál, akkor a kiválasztott sor a weboldali kitöltéskor alapértelmezettként fog megjelenni a mezőben.    Egynél több alapértelmezett elem bejelölésének a legördülőlista esetén nincs értelme, mert ennél a mezőtípusnál úgyis csak egyetlen elemet választhat majd az űrlap kitöltője. Ha figyelmetlenségből mégis több listaelemet határoz meg alapértelmezettként, akkor a rendszer csak a jelen listában elsőként szereplő jelölést veszi figyelembe. 

   Listaelemek törlése:
    Ha az egyes listaelemek mögötti "Töröl" ikonra klikkel, a hozzá tartozó (vele azonos sorban lévő) elem végleg törlődik. Figyelem: ez a törlés nem kér megerősítést! Ennek az az oka, hogy a terjedelmesebb listák karbantartásakor, nem egy esetben számtalan elemet kell törölni és ilyenkor az állandó törlés megerősítés aránytalanul sok időt venne igénybe. 

   Lista mentése
   :
    A komplett értéklistát a "Listanév" mező mögötti, "Lista mentése" ikonnal rögzítheti az adatbázisban. 

   Üzenetek mentéskor: 

   • A sikeres mentést a rendszer egy felugró ablakban, a "Sikeresen mentve." üzenettel igazolja  vissza.
   • Ha nem ad a listának nevet, akkor az "Adjon nevet a listának!" hibaüzenet fog megjelenni.
   • A sikeres mentéshez legalább két listaelemet meg kell határoznia, különben a "Legalább két elem szükséges a listába!" hibaüzenetet kapja.
   • A lista nem tartalmazhat üres sorokat, különben az "Üres elem található a listában!" hibaüzenetet küldi a rendszer.

   Visszalépés: Mivel gyakoriak a hosszú, meglehetősen sok elemből álló értéklisták, a rendszer egy sikeres mentés után nem lép ki automatikusan a lista felvételező felületből, hogy a mentést követően ugyanott lehessen folytatni a lista felvételét, vagy karbantartását. A szerkesztő felületből való kilépésre a "Vissza a listákhoz" funkció ikon szolgál.

 

  1. Lista szerkesztése: Ha a találati listában megjelenő, valamelyik "Szerk." (Szerkesztés) ikonra klikkel, megnyílik a hozzá tartozó (vele azonos sorban lévő) listának a szerkesztő felülete.   A listaszerkesztő felület mind megjelenésében, mind pedig működésében, megegyezik a 3. pont alatt ismertetett, felvételező felülettel. Az egyetlen különbség, hogy a lista neve már létezik, de mint bármely más adatot, Ön azt is egy átírást és/vagy kiegészítést követő mentéssel, tetszés szerint megváltoztathatja.

 

  1. Lista törlése: Ha a találati listában megjelenő, valamelyik "Töröl" ikonra klikkel és a hozzá tartozó (vele azonos sorban lévő) listát egyetlen kérdés/űrlapmező sem használja, akkor a listát a rendszer - egy megerősítést követően - kitörli az adatbázisból.    Amíg a törölni kívánt listát egyetlen egy űrlapmező is használja, addig a rendszer nem engedi kitörölni, még törlés megerősítés esetén sem. Ilyenkor egy felugró ablakban, a "Máshol használt lista nem törölhető!" rendszerüzenet jelenik meg.

 

 1. Listák használata: A lista megjelenítő képernyő "Használja" oszlopában lévő számok azt mutatják, hogy az egyes listákat jelenleg hány kérdés/mező használja értéklistájaként.

Az "Alapbeállítások" szerkesztőablak parancsikonjai

 • Bezár: A "Legördülőlista" szerkesztőablakának mentés nélküli bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
 • Töröl: Az adott "Legördülőlista" végleges törlése, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez. Ez a törlés nem kér megerősítést, mert az űrlapok szerkesztésekor - különösen, ha egy korábbi, hasonló űrlap másolatából készít egy új űrlapot -, sokszor tucatjával kell törölni a mezőket. Ilyenkor, a törlés megerősítések több időt vennének igénybe, mint egy véletlenül kitörölt mező pótlása.
 • Alkalmaz: A beállítások mentése, a "Legördülőlista" szerkesztőablakának bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
ugrás az oldal tetejére

Jelölőnégyzetek típusú mező

ugrás az oldal tetejére

A mező rendeltetése

A Jelölőnégyzetek típusú mező arra szolgál, hogy a kitöltő begépelés nélkül, az értéklista egyes jelölőnégyzeteibe klikkelve, tetszőleges mennyiségű választ jelölhessen meg egyszerre, a felkínált lehetőségek közül.

A mező használata

1. Lépés

Klikkeljen a "Jelölőnégyzetek" mezőtípusra.Ennek a műveletnek a hatására, a rendszer - az űrlap utolsó elemeként - beszúr egy alapértelmezés szerint kitöltött Jelölőnégyzetek mezőt.


2. Lépés

Ha szükséges, a gördítősáv alkalmazásával navigáljon a frissen beszúrt mezőre, majd a bal egérgomb folyamatos nyomva tartásával és az egér egyidejű függőleges mozgatásával húzza a mezőt az űrlap megfelelő pozíciójába. Húzás helyett használhatja - a bal egérgomb folyamatos nyomva tartása mellett - a kurzormozgató Fel és Le nyilakat, a Home, az End, a Page Up, vagy a Page Down billentyűket is.


3. Lépés

Klikkeljen a bal egérgombbal a frissen beszúrt és elhelyezett Jelölőnégyzetek mezőre.Ennek hatására megnyílik a mezőtípusra jellemző alapbeállítások szerkesztő felülete.

4. Lépés

Adja meg és/vagy állítsa be a mező paramétereit, "A mező paramétereinek értelmezése és beállítása" alatt leírtak szerint.

5. Lépés

Rögzítse a beállításokat a mezőszerkesztő felület "Alkalmaz" ikonjára való klikkeléssel.

A mező paramétereinek értelmezése és beállítása

 • Név: A mezőben alapértelmezésként megjelenő "Jelölőnégyzetek" sztringet át kell írnia arra az egyéb szöveges tartalomra, amit az adott űrlap pont alatt - mint jelölőnégyzetek feliratot vagy kérdést - meg kíván jeleníteni. A mező mentése, a beírt szöveget nagybetűs formátumúra módosítja.
 • Kötelező: Ha az opciót a jelölőnégyzetbe való klikkeléssel aktiválja, azzal a mező kitöltését kötelezővé teszi, az űrlapot a weboldalon kitöltő személyek részére. Ebben az esetben az űrlap kitöltése addig nem folytatható, amíg a kitöltő ennek a mezőnek az értéklistájából legalább egy elemet ki nem választ.
 • Elérhetőség: Ugyanez az opció az űrlap beállításoknál - az egész űrlapra vonatkozóan - már szerepelt, ezért ezen az alacsonyabb szinten csakis szigorítás jelleggel működhet. Vagyis: ha az egész űrlap mindenki számára elérhető, itt megadhatja, hogy ennek ellenére, ez a konkrét mező csak a regisztrált felhasználók számára jelenjen meg.
 • Publikus: Ugyanez az opció az elérhetőséghez hasonlóan, az űrlap beállításoknál, az egész űrlapra vonatkozóan már szerepelt. Ezért, ezen az alacsonyabb szinten ez is csak egy irányban, mégpedig szigorítás jelleggel működhet. Vagyis: ha az egész űrlap mindenki számára publikus, akkor itt megadhatja, hogy ennek ellenére, ez a konkrét mező senki számára se legyen látható, még a regisztrált felhasználóknak sem. Ennek a funkciónak csakis akkor van értelme, ha egy konkrét kérdésről utólag - miután az űrlapot már kitöltötték - derül ki, hogy felesleges, vagy időközben azzá vált, ezért sosem lesz kiértékelve. Az adott kérdés publikációjának a levétele egyszerűbb, mint az űrlap letiltása, majd a már kitöltött űrlapok exportja, a kérdés törlése és végül az űrlap ismételt publikálása.
 • Kitöltési segédlet: Ebben az ablakban adhat instrukciókat az adott mezővel, vagy az azt követő mezők kitöltésével kapcsolatban. Az beállítás kérdése, hogy ezek a "Help" jellegű információk automatikusan megjelenjenek-e a mezőnél, vagy csak klikkelés hatására nyíljanak meg.
 • Maximálisan bejelölhető elemek száma: Ebben a mezőben azt határozhatja meg, hogy az űrlapot kitöltő személy, ehhez a kérdéshez maximálisan hány választ jelölhet be a rendelkezésére álló értéklistában. A mezőbe csak 0-nál nagyobb szám írható, különben a rendszer hibaüzenetet küld a mező mentésekor:

  • Ha a mezőbe írt érték nem szám, akkor a hibaüzenet a következő: "A maximálisan kijelölhető elemek száma hibás!".
  • Ha a beírt érték "0" (nulla), akkor a hibaüzenet a következő: "Figyelem, legalább egy elem kiválasztását biztosítani kell!"
  Ha semmit sem ír ebbe a mezőbe, akkor alapértelmezés szerint, a mezőtípushoz rendelt értéklistának akár az összes eleme, korlátozás nélkül bejelölhető lesz.
 • Kiválasztott lista: A jelen jelölőnégyzetek típusú mezőhöz hozzárendelt értéklista megnevezése. Egy-egy lista tetszőleges számú és különböző típusú mezőkhöz is tartozhat.

Értéklista műveletek

  1. Listák szűrése/keresése: Ha a "Kereső" mezőbe beír egy tetszőleges sztringet (karaktersort), majd a mező melletti Szűrés ikonra klikkel, a rendszer megjeleníti azokat az értéklistákat, amelyek a megnevezésükben a mezőbe írt sztringet tartalmazzák. Ha az ikonra klikkelés előtt a mezőbe nem ír semmit, akkor a rendszer az összes létező listát megjeleníti. A kereső nem tesz különbséget kis-, és nagybetűk között.

 

  1. Lapozáa, navigálás: A Sor/oldal mezőben 5 és 100 között, 8 fokozatban állíthatja be, hogy a listázó, egyszerre max. hány elemet/találatot jelenítsen meg. Ha több a megjelenítendő elem, mint a Sor/oldal mezőben választott érték, akkor a sorszámmal és/vagy nyilakkal jelzett nyomógombokkal navigálhat az egyes listaoldalak között.

 

  1. Új lista felvétele: Ha a "Szűrés" ikon melletti "Új lista" ikonra klikkel, a "LISTÁK" címke alatt megnyílik a lista-felvételező felület.   Listanév:
   Első lépésként meg kell adnia a leendő lista nevét.

   Listaelem hozzáadás: A "Hozzáadás" ikonnal szúrhat be újabb és újabb értéklista sorokat, amelyekben definiálhatja a lista további elemeit. Az új sorok mindig a legutolsó elemként adódnak az értéklistához.

   Sorszámozás: Ha az értéklista elemeihez konkrét sorszámok tartoznak - mint a központi kérdéseknél -, akkor célszerű az előnullázott sorszámot követő "kettőskereszt" karakter után írni az értéklista elem szöveges részét (pl.: 01#Igen), mert a későbbi előfeldolgozás (export) során, a program értelmezni tudja ezt a szintaktikát.

   Listaelemek felcserélése: Akár újfelvétel, akár szerkesztés esetén, a listaelemek soraiban található, kezet szimbolizáló ikonok segítségével, egyszerű húzással változtathatja meg a listaelemek sorrendjét. A húzás alatt a bal egérgombot végig lenyomva kell tartani. Ha csak elem sorrend(ek)et változtat, a módosítás(ok) befejeztével, azt is el kell mentenie.

   Alapértelmezés: Ha a listaelemek mögötti jelölőnégyzetek közül egyet vagy többet aktivál, akkor a kiválasztott sorok a weboldali kitöltéskor alapértelmezettként (kiválasztottként) fognak megjelenni, a jelölőnégyzetek típusú mező értéklistájában.   Ügyeljen arra, hogy ne jelöljön be több listaelemet alapértelmezettként, mint amennyi bejelölését engedélyezte a "Maximálisan bejelölhető elemek száma" mezőben. Ha figyelmetlenségből mégis elköveti ezt a hibát - és a kliens oldalon, az űrlap mindenkori kitöltője sem korrigálja -, akkor a rendszer hibaüzenetet jelenít meg a kitöltéskor és a hiba feloldásáig letiltja az űrlap kitöltés folytatását.

   Listaelemek törlése:
   Ha az egyes listaelemek mögötti "Töröl" ikonra klikkel, a hozzá tartozó (vele azonos sorban lévő) elem végleg törlődik. Figyelem: ez a törlés nem kér megerősítést! Ennek az az oka, hogy a terjedelmesebb listák karbantartásakor, nem egy esetben számtalan elemet kell törölni és ilyenkor az állandó törlés megerősítés aránytalanul sok időt venne igénybe.

   Lista mentése
   :
   A komplett értéklistát a "Listanév" mező mögötti, "Lista mentése" ikonnal rögzítheti az adatbázisban.

   Üzenetek mentéskor:

   • A sikeres mentést a rendszer egy felugró ablakban, a "Sikeresen mentve." üzenettel igazolja  vissza.
   • Ha nem ad a listának nevet, akkor az "Adjon nevet a listának!" hibaüzenet fog megjelenni.
   • A sikeres mentéshez legalább két listaelemet meg kell határoznia, különben a "Legalább két elem szükséges a listába!" hibaüzenetet kapja.
   • A lista nem tartalmazhat üres sorokat, különben az "Üres elem található a listában!" hibaüzenetet küldi a rendszer.

   Visszalépés: Mivel gyakoriak a hosszú, meglehetősen sok elemből álló értéklisták, a rendszer egy sikeres mentés után nem lép ki automatikusan a lista felvételező felületből, hogy a mentést követően ugyanott lehessen folytatni a lista felvételét, vagy karbantartását. A szerkesztő felületből való kilépésre a "Vissza a listákhoz" funkció ikon szolgál.

 

  1. Lista szerkesztése: Ha a találati listában megjelenő, valamelyik "Szerk." (Szerkesztés) ikonra klikkel, megnyílik a hozzá tartozó (vele azonos sorban lévő) listának a szerkesztő felülete.   A listaszerkesztő felület mind megjelenésében, mind pedig működésében, megegyezik a 3. pont alatt ismertetett, felvételező felülettel. Az egyetlen különbség, hogy a lista neve már létezik, de mint bármely más adatot, Ön azt is egy átírást és/vagy kiegészítést követő mentéssel, tetszés szerint megváltoztathatja.

 

  1. Lista törlése: Ha a találati listában megjelenő, valamelyik "Töröl" ikonra klikkel és a hozzá tartozó (vele azonos sorban lévő) listát egyetlen kérdés/űrlapmező sem használja, akkor a listát a rendszer - egy megerősítést követően - kitörli az adatbázisból.   Amíg a törölni kívánt listát egyetlen egy űrlapmező is használja, addig a rendszer nem engedi kitörölni, még törlés megerősítés esetén sem. Ilyenkor egy felugró ablakban, a "Máshol használt lista nem törölhető!" rendszerüzenet jelenik meg.

 

 1. Listák használata: A lista megjelenítő képernyő "Használja" oszlopában lévő számok azt mutatják, hogy az egyes listákat jelenleg hány kérdés/mező használja értéklistájaként.

Az "Alapbeállítások" szerkesztőablak parancsikonjai

 • Bezár: A "Jelölőnégyzetek" szerkesztőablakának mentés nélküli bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
 • Töröl: Az adott "Jelölőnégyzetek" végleges törlése, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez. Ez a törlés nem kér megerősítést, mert az űrlapok szerkesztésekor - különösen, ha egy korábbi, hasonló űrlap másolatából készít egy új űrlapot -, sokszor tucatjával kell törölni a mezőket. Ilyenkor, a törlés megerősítések több időt vennének igénybe, mint egy véletlenül kitörölt mező pótlása.

Alkalmaz: A beállítások mentése, a "Jelölőnégyzetek" szerkesztőablakának bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.

ugrás az oldal tetejére

Rádiógombok típusú mező

ugrás az oldal tetejére

A mező rendeltetése

A Rádiógombok típusú mező, a funkcióját tekintve nagyon hasonlít a Legördülőlista típusú mezőhöz. A kettő abban különbözik egymástól, hogy a rádiógombos mező teljes értéklistája folyamatosan látható, a legördülőlistás mezőnek pedig csak az alapértelmezett eleme. Emiatt, a Rádiógombok mezőt akkor válassza, ha nem túlságosan hosszú az értéklistája, különben nagyon sok helyet foglal el a kérdés a megjelenítő felületen.

A kitöltő az értéklista valamelyik elemére klikkelve, begépelés nélkül választhatja ki a számára legmegfelelőbb választ.

A Rádiógombok típusú mező esetén összesen csak egy válasz adható a feltett kérdésre, és nem adható meg más válasz, csak amelyek a listában szerepelnek. Emiatt gyakori, hogy az értéklista általában utolsó választható eleme tartalmilag az "Egyéb" vagy az "Egyik sem". Ezek választása esetén, egy "Hogyha" vizsgálatot követően (részleteket lásd a "Hogyha" mezőtípusnál), egy szabad szavas szövegmezőben lehet kifejteni a listában nem szereplő választ.

A mező használata

1. Lépés

Klikkeljen a "Rádiógombok" mezőtípusra.Ennek a műveletnek a hatására, a rendszer - az űrlap utolsó elemeként - beszúr egy alapértelmezés szerint kitöltött Rádiógombok mezőt.


2. Lépés

Ha szükséges, a gördítősáv alkalmazásával navigáljon a frissen beszúrt mezőre, majd a bal egérgomb folyamatos nyomva tartásával és az egér egyidejű függőleges mozgatásával húzza a mezőt az űrlap megfelelő pozíciójába. Húzás helyett használhatja - a bal egérgomb folyamatos nyomva tartása mellett - a kurzormozgató Fel és Le nyilakat, a Home, az End, a Page Up, vagy a Page Down billentyűket is.

3. Lépés

Klikkeljen a bal egérgombbal a frissen beszúrt és elhelyezett Rádiógombok mezőre.Ennek hatására megnyílik a mezőtípusra jellemző, szerkesztő-, és beállító felület. Lásd, "A mező paramétereinek értelmezése és beállítása" alatt.

4. Lépés

Adja meg és/vagy állítsa be a mező paramétereit, "A mező paramétereinek értelmezése és beállítása" alatt leírtak szerint.

5. Lépés

Rögzítse a beállításokat a mezőszerkesztő felület "Alkalmaz" ikonjára való klikkeléssel.

A mező paramétereinek értelmezése és beállítása

 • Név: A mezőben alapértelmezésként megjelenő "Rádiógombok" sztringet át kell írnia arra az egyéb szöveges tartalomra, amit az adott űrlap pont alatt - mint rádiógombok feliratot vagy kérdést - meg kíván jeleníteni. A mező mentése, a beírt szöveget nagybetűs formátumúra módosítja.
 • Kötelező: Ha az opciót a jelölőnégyzetbe való klikkeléssel aktiválja, azzal a mező kitöltését kötelezővé teszi, az űrlapot a weboldalon kitöltő személyek részére. Ebben az esetben az űrlap kitöltése addig nem folytatható, amíg a kitöltő ennek a mezőnek az értéklistájából egy elemet ki nem választ.
 • Elérhetőség: Ugyanez az opció az űrlap beállításoknál - az egész űrlapra vonatkozóan - már szerepelt, ezért ezen az alacsonyabb szinten csakis szigorítás jelleggel működhet. Vagyis: ha az egész űrlap mindenki számára elérhető, itt megadhatja, hogy ennek ellenére, ez a konkrét mező csak a regisztrált felhasználók számára jelenjen meg.
 • Publikus: Ugyanez az opció az elérhetőséghez hasonlóan, az űrlap beállításoknál, az egész űrlapra vonatkozóan már szerepelt. Ezért, ezen az alacsonyabb szinten ez is csak egy irányban, mégpedig szigorítás jelleggel működhet. Vagyis: ha az egész űrlap mindenki számára publikus, akkor itt megadhatja, hogy ennek ellenére, ez a konkrét mező senki számára se legyen látható, még a regisztrált felhasználóknak sem. Ennek a funkciónak csakis akkor van értelme, ha egy konkrét kérdésről utólag - miután az űrlapot már kitöltötték - derül ki, hogy felesleges, vagy időközben azzá vált, ezért sosem lesz kiértékelve. Az adott kérdés publikációjának a levétele egyszerűbb, mint az űrlap letiltása, majd a már kitöltött űrlapok exportja, a kérdés törlése és végül az űrlap ismételt publikálása.
 • Kitöltési segédlet: Ebben az ablakban adhat instrukciókat az adott mezővel, vagy az azt követő mezők kitöltésével kapcsolatban. Az beállítás kérdése, hogy ezek a "Help" jellegű információk automatikusan megjelenjenek-e a mezőnél, vagy csak klikkelés hatására nyíljanak meg.
 • Kiválasztott lista: A jelen rádiógombok típusú mezőhöz hozzárendelt értéklista megnevezése. Egy-egy lista tetszőleges számú és különböző típusú mezőkhöz is tartozhat. 

Értéklista műveletek

 1. Listák szűrése/keresése: Ha a "Kereső" mezőbe beír egy tetszőleges sztringet (karaktersort), majd a mező melletti Szűrés ikonra klikkel, a rendszer megjeleníti azokat az értéklistákat, amelyek a megnevezésükben a mezőbe írt sztringet tartalmazzák. Ha az ikonra klikkelés előtt a mezőbe nem ír semmit, akkor a rendszer az összes létező listát megjeleníti. A kereső nem tesz különbséget kis-, és nagybetűk között.

 

 1. Lapozáa, navigálás: A Sor/oldal mezőben 5 és 100 között, 8 fokozatban állíthatja be, hogy a listázó, egyszerre max. hány elemet/találatot jelenítsen meg. Ha több a megjelenítendő elem, mint a Sor/oldal mezőben választott érték, akkor a sorszámmal és/vagy nyilakkal jelzett nyomógombokkal navigálhat az egyes listaoldalak között.

 

 1. Új lista felvétele: Ha a "Szűrés" ikon melletti "Új lista" ikonra klikkel, a "LISTÁK" címke alatt megnyílik a lista-felvételező felület.  Listanév:
  Első lépésként meg kell adnia a leendő lista nevét.

  Listaelem hozzáadás: A "Hozzáadás" ikonnal szúrhat be újabb és újabb értéklista sorokat, amelyekben definiálhatja a lista további elemeit. Az új sorok mindig a legutolsó elemként adódnak az értéklistához.

  Sorszámozás: Ha az értéklista elemeihez konkrét sorszámok tartoznak - mint a központi kérdéseknél -, akkor célszerű az előnullázott sorszámot követő "kettőskereszt" karakter után írni az értéklista elem szöveges részét (pl.: 01#Igen), mert a későbbi előfeldolgozás (export) során, a program értelmezni tudja ezt a szintaktikát.

  Listaelemek felcserélése: Akár újfelvétel, akár szerkesztés esetén, a listaelemek soraiban található, kezet szimbolizáló ikonok segítségével, egyszerű húzással változtathatja meg a listaelemek sorrendjét. A húzás alatt a bal egérgombot végig lenyomva kell tartani. Ha csak elem sorrend(ek)et változtat, a módosítás(ok) befejeztével, azt is el kell mentenie.

  Alapértelmezés: Ha a listaelemek mögötti jelölőnégyzetek közül egyet aktivál, akkor a kiválasztott sor a weboldali kitöltéskor alapértelmezettként fog megjelenni az értéklistában.  Egynél több alapértelmezett elem bejelölésének a rádiógombok esetén nincs értelme, mert ennél a mezőtípusnál úgyis csak egyetlen elemet választhat majd ki az űrlap kitöltője. Ha figyelmetlenségből mégis több listaelemet határoz meg alapértelmezettként, akkor a rendszer csak a jelen listában elsőként szereplő jelölést veszi figyelembe.

  Listaelemek törlése:
  Ha az egyes listaelemek mögötti "Töröl" ikonra klikkel, a hozzá tartozó (vele azonos sorban lévő) elem végleg törlődik. Figyelem: ez a törlés nem kér megerősítést! Ennek az az oka, hogy a terjedelmesebb listák karbantartásakor, nem egy esetben számtalan elemet kell törölni és ilyenkor az állandó törlés megerősítés aránytalanul sok időt venne igénybe.

  Lista mentése
  :
  A komplett értéklistát a "Listanév" mező mögötti, "Lista mentése" ikonnal rögzítheti az adatbázisban.

  Üzenetek mentéskor:

  • A sikeres mentést a rendszer egy felugró ablakban, a "Sikeresen mentve." üzenettel igazolja  vissza.
  • Ha nem ad a listának nevet, akkor az "Adjon nevet a listának!" hibaüzenet fog megjelenni.
  • A sikeres mentéshez legalább két listaelemet meg kell határoznia, különben a "Legalább két elem szükséges a listába!" hibaüzenetet kapja.
  • A lista nem tartalmazhat üres sorokat, különben az "Üres elem található a listában!" hibaüzenetet küldi a rendszer.
  • Ha egynél több listaelemet határoz meg alapértelmezettként, akkor a rendszer a következő hibaüzenetet generálja: "Csak egy alapértelmezés megengedett!".

  Visszalépés: Mivel gyakoriak a hosszú, meglehetősen sok elemből álló értéklisták, a rendszer egy sikeres mentés után nem lép ki automatikusan a lista felvételező felületből, hogy a mentést követően ugyanott lehessen folytatni a lista felvételét, vagy karbantartását. A szerkesztő felületből való kilépésre a "Vissza a listákhoz" funkció ikon szolgál.

 

 1. Lista szerkesztése: Ha a találati listában megjelenő, valamelyik "Szerk." (Szerkesztés) ikonra klikkel, megnyílik a hozzá tartozó (vele azonos sorban lévő) listának a szerkesztő felülete.  A listaszerkesztő felület mind megjelenésében, mind pedig működésében, megegyezik a 3. pont alatt ismertetett, felvételező felülettel. Az egyetlen különbség, hogy a lista neve már létezik, de mint bármely más adatot, Ön azt is egy átírást és/vagy kiegészítést követő mentéssel, tetszés szerint megváltoztathatja.

 

 1. Lista törlése: Ha a találati listában megjelenő, valamelyik "Töröl" ikonra klikkel és a hozzá tartozó (vele azonos sorban lévő) listát egyetlen kérdés/űrlapmező sem használja, akkor a listát a rendszer - egy megerősítést követően - kitörli az adatbázisból.  Amíg a törölni kívánt listát egyetlen egy űrlapmező is használja, addig a rendszer nem engedi kitörölni, még törlés megerősítés esetén sem. Ilyenkor egy felugró ablakban, a "Máshol használt lista nem törölhető!" rendszerüzenet jelenik meg.

 

 1. Listák használata: A lista megjelenítő képernyő "Használja" oszlopában lévő számok azt mutatják, hogy az egyes listákat jelenleg hány kérdés/mező használja értéklistájaként.

Az "Alapbeállítások" szerkesztőablak parancsikonjai

 • Bezár: A "Rádiógombok" szerkesztőablakának mentés nélküli bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
 • Töröl: Az adott "Rádiógombok" végleges törlése, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez. Ez a törlés nem kér megerősítést, mert az űrlapok szerkesztésekor - különösen, ha egy korábbi, hasonló űrlap másolatából készít egy új űrlapot -, sokszor tucatjával kell törölni a mezőket. Ilyenkor, a törlés megerősítések több időt vennének igénybe, mint egy véletlenül kitörölt mező pótlása.
 • Alkalmaz: A beállítások mentése, a "Rádiógombok" szerkesztőablakának bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
ugrás az oldal tetejére

Szövegblokk típusú mező

ugrás az oldal tetejére

A mező rendeltetése

A Szövegblokk típusú mező, egy általában 5 sor magasságú és 30 karakter szélességű, szabad szöveg bevitelére alkalmas ablakot nyit az űrlap kitöltő számára, hogy a feltett kérdésről néhány mondatban kifejthesse a véleményét.

Mivel az ilyen mezők várhatóan egyedi kitöltésűek lesznek, nehéz a kiértékelésük. A kitöltőket csupán a "Kitöltési segédlet"-be írt instrukciókkal lehet befolyásolni abban, hogy a szabad szöveges válaszadási lehetőség ellenére, összehasonlítható, kiértékelhető válaszokat adjanak.

A szövegmezőnél már ismertetett maszkot és/vagy reguláris kifejezést ennél a mezőtípusnál - a sokkal nagyobb terjedelem és a több, folytatólagos sor miatt - nem lehet alkalmazni.

A mező használata

1. Lépés

Klikkeljen a "Szövegblokk" mezőtípusra. Ennek a műveletnek a hatására, a rendszer - az űrlap utolsó elemeként - beszúr egy alapértelmezés szerint kitöltött Szövegblokk mezőt.


2. Lépés

Ha szükséges, a gördítősáv alkalmazásával navigáljon a frissen beszúrt mezőre, majd a bal egérgomb folyamatos nyomva tartásával és az egér egyidejű függőleges mozgatásával húzza a mezőt az űrlap megfelelő pozíciójába. Húzás helyett használhatja - a bal egérgomb folyamatos nyomva tartása mellett - a kurzormozgató Fel és Le nyilakat, a Home, az End, a Page Up, vagy a Page Down billentyűket is.


3. Lépés

Klikkeljen a bal egérgombbal a frissen beszúrt és elhelyezett Szövegblokk mezőre. Ennek hatására megnyílik a mezőtípusra jellemző alapbeállítások szerkesztő felülete.

4. Lépés

Adja meg és/vagy állítsa be a mező paramétereit, "A mező paramétereinek értelmezése és beállítása" alatt leírtak szerint.

5. Lépés

Rögzítse a beállításokat a mezőszerkesztő felület "Alkalmaz" ikonjára való klikkeléssel.

A mező paramétereinek értelmezése és beállítása

 • Név: A mezőben alapértelmezésként megjelenő "Szövegblokk" sztringet át kell írnia arra az egyéb szöveges tartalomra, amit az adott űrlap pont alatt - mint szövegmező feliratot vagy kérdést - meg kíván jeleníteni. A mező mentése, a beírt szöveget nagybetűs formátumúra módosítja.
 • Kötelező: Ha az opciót a jelölőnégyzetbe való klikkeléssel aktiválja, azzal a mező kitöltését kötelezővé teszi, az űrlapot a weboldalon kitöltő személyek részére. Ebben az esetben az űrlap kitöltése addig nem folytatható, amíg a kitöltő erre a mezőre vonatkozóan, a rendszer számára értékelhető adatot nem szolgáltat.
 • Elérhetőség: Ugyanez az opció az űrlap beállításoknál - az egész űrlapra vonatkozóan - már szerepelt, ezért ezen az alacsonyabb szinten csakis szigorítás jelleggel működhet. Vagyis: ha az egész űrlap mindenki számára elérhető, itt megadhatja, hogy ennek ellenére, ez a konkrét mező csak a regisztrált felhasználók számára jelenjen meg.
 • Publikus: Ugyanez az opció az elérhetőséghez hasonlóan, az űrlap beállításoknál, az egész űrlapra vonatkozóan már szerepelt. Ezért, ezen az alacsonyabb szinten ez is csak egy irányban, mégpedig szigorítás jelleggel működhet. Vagyis: ha az egész űrlap mindenki számára publikus, akkor itt megadhatja, hogy ennek ellenére, ez a konkrét mező senki számára se legyen látható, még a regisztrált felhasználóknak sem. Ennek a funkciónak csakis akkor van értelme, ha egy konkrét kérdésről utólag - miután az űrlapot már kitöltötték - derül ki, hogy felesleges, vagy időközben azzá vált, ezért sosem lesz kiértékelve. Az adott kérdés publikációjának a levétele egyszerűbb, mint az űrlap letiltása, majd a már kitöltött űrlapok exportja, a kérdés törlése és végül az űrlap ismételt publikálása.
 • Kitöltési segédlet: Ebben az ablakban adhat instrukciókat az adott mezővel, vagy az azt követő mezők kitöltésével kapcsolatban. Az beállítás kérdése, hogy ezek a "Help" jellegű információk automatikusan megjelenjenek-e a mezőnél, vagy csak klikkelés hatására nyíljanak meg.
 • Szélesség: Az input mező (ablak, vagy blokk) szélessége, karakterekben kifejezve. Figyelem: a space (szóköz) is egy karakternek számít. Ez az érték általában 30, vagyis 30 karakter írható egy-egy sorba. Az értéket hiába írja át, mentéskor visszaáll a rendszergazda, illetve a grafikus által központilag beállított értékre.
 • Magasság: Az input mező (ablak, vagy blokk) magassága, a rendelkezésre álló sorok számában kifejezve. Ez az érték általában 5, vagyis 5 sor írható az ablakba. Az értéket hiába írja át, mentéskor visszaáll a rendszergazda, illetve a grafikus által központilag beállított értékre.
 • Alapértelmezett érték: Ha ebbe a mezőbe bármit is beír, az az űrlap kitöltésekor, mint alapértelmezett adat fog megjelenni a mezőben.

Az "Alapbeállítások" szerkesztőablak parancsikonjai

 • Bezár: A "Szövegblokk" szerkesztőablakának mentés nélküli bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
 • Töröl: Az adott "Szövegblokk" végleges törlése, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez. Ez a törlés nem kér megerősítést, mert az űrlapok szerkesztésekor - különösen, ha egy korábbi, hasonló űrlap másolatából készít egy új űrlapot -, sokszor tucatjával kell törölni a mezőket. Ilyenkor, a törlés megerősítések több időt vennének igénybe, mint egy véletlenül kitörölt mező pótlása.
 • Alkalmaz: A beállítások mentése, a "Szövegblokk" szerkesztőablakának bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
ugrás az oldal tetejére

Hogyha típusú mező

ugrás az oldal tetejére

Az AWE 3.x verziók képesek az űrlapokba ágyazott - "IF ... THEN ... ELSE" program utasításokhoz hasonló - feltételek kezelésére. Ez lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy az űrlapok tetszőleges pontjain, ú.n. "HOGYHA" típusú, paraméterezhető mezőket helyezzenek el, amelyek az on-line kitöltés közben kiértékelik a hozzájuk tartozó kérdésre adott választ, majd annak függvényében, a megfelelő kérdéshez vagy kérdéscsoporthoz irányítják a vezérlést.

A jobb megértés érdekében, nézzünk egy konkrét példát.

A következő képen a domain igénylő űrlapunknak, egy admin oldali felület részlete látható. A továbbiakban, ebben a kis részben lévő feltételek hatásait elemezzük.

Az űrlapot kitöltő felhasználó számára, először a 0. sorban lévő kérdés jelenik meg a weboldalon: "Milyen jellegű domain neve(ke)t kíván regisztráltatni?".

A kérdésre adott választ - először az 1. "Hogyha" mezővel - a következő képpen vizsgálja a rendszer: "A 0. sor kérdésére adott válasz azonos-e azzal, hogy ".hu végződésű domain neve(ke)t"?

Egyezés esetén a 2. és a 3. kérdés is megjelenik a képernyőn, a rendszer pedig várakozik a megválaszolásukra, mert a "Hogyha" mezők - akár feltétel nélküliek, akár feltételhez kötöttek - mindig kikényszerítenek egy-egy lapozási műveletet.

A 4. sorban lévő vizsgálat nemleges eredménye miatt az 5. és 6. sorok kimaradnak, majd a rendszer - a 7. sor feltétel nélküli, cikluszáró "Hogyha"-ja után - a 8. és 9. sorokkal folytatja az űrlap megjelenítését. A "Hogyha" típusú mezők csak a vezérlést segítik, ezért a weboldalon soha sem láthatók.

Értelem szerint, ha a 0. kérdésre adott válasz a "Bármely más végződésű domain neve(ke)t", akkor - az 1. "Hogyha" vizsgálat nemleges eredménye miatt - a 2. és 3. sorok maradnak ki a kliens oldali megjelenítésből, a 4. sorban lévő vizsgálat igaz volta miatt pedig, az 5. és 6. sorok kérdései megjelennek a képernyőn.

A 7. sor záró "Hogyha"-ja miatt, a 8. és 9. sorok kérdései bármelyik válasz esetén láthatók lesznek a weboldalon, mert sem egyedileg, sem ciklusban sincsenek feltételhez kötve.   

A mező rendeltetése

A Hogyha típusú mező használatával "IF - THEN - ELSE" jellegű ciklusokat, vagyis logikai ellenőrzéseket, kitöltés függő vezérlés átadásokat, ciklus lezárásokat, továbbá egyszerű oldaltöréseket helyezhet el az űrlapban.

Megjegyzés: Ne aggódjon, ha korábban egyáltalán nem foglalkozott programozással, így a programciklusok szervezése és az "IF - THEN - ELSE" utasítás sem mond Önnek semmit. Reményeink szerint, a jelen útmutató elegendő ismeretet biztosít Önnek az űrlapon belüli ciklusok szervezéséhez és a szükséges vezérlés átadások kialakításához.

A mező használata

1. Lépés

Klikkeljen a "Hogyha" mezőtípusra. Ennek a műveletnek a hatására, a rendszer - az űrlap utolsó elemeként - beszúr egy alapértelmezés szerint kitöltött Hogyha mezőt.


2. Lépés

Ha szükséges, a gördítősáv alkalmazásával navigáljon a frissen beszúrt mezőre, majd a bal egérgomb folyamatos nyomva tartásával és az egér egyidejű függőleges mozgatásával húzza a mezőt az űrlap megfelelő pozíciójába. Húzás helyett használhatja - a bal egérgomb folyamatos nyomva tartása mellett - a kurzormozgató Fel és Le nyilakat, a Home, az End, a Page Up, vagy a Page Down billentyűket is.


3. Lépés

Klikkeljen a bal egérgombbal a frissen beszúrt és elhelyezett Hogyha mezőre. Ennek hatására megnyílik a mezőtípusra jellemző alapbeállítások szerkesztő felülete.

4. Lépés

Adja meg és/vagy állítsa be a mező paramétereit, "A mező paramétereinek értelmezése és beállítása" alatt leírtak szerint.

5. Lépés

Rögzítse a beállításokat a mezőszerkesztő felület "Alkalmaz" ikonjára való klikkeléssel.

A mező paramétereinek értelmezése és beállítása

 • Név: A mezőben alapértelmezésként megjelenő "Hogyha" sztring nem átírható.
 • Szűrők: Az űrlapok jelentős hányada sokkal több kérdést tartalmaz, mint amennyi a hozzájuk tartozó értéklistákkal együtt, egy képernyő oldalon, jelentősebb gördítősáv használat nélkül áttekinthető és kezelhető. 

  Ezért a hosszú űrlapokat, a kliens oldali megjelenítő számára - kb. egy munkaterület magasságnyi helyet foglaló kérdés mennyiségenként, illetve logikailag összetartozó kérdéscsoportonként - célszerű megtördelni.

  Az oldal-, illetve űrlap törés a terjedelemtől, illetve a képernyőn elfoglalt férőhelytől függetlenül minden esetben megvalósul, ahol az űrlap - akár paraméter nélküli, akár paraméteres - "Hogyha" mezőt tartalmaz. Az oldaltörés a "Hogyha" mező űrlapban elfoglalt helyén jön létre, vagyis az azt közvetlenül megelőző kérdés még megjelenik a képernyőn, a következő kérdés/kérdéscsoport pedig csak a lapozást követően. A lapozás általában "Tovább", "Elküld", "A kitöltés folytatása", stb. funkciógombok, illetve linkek használatával történik.

  A weboldalon a "Hogyha" mezők semmilyen formában nem jelennek meg, és az űrlapot létrehozó adminisztrátor számára is csak a hatásuk érzékelhető. Csupán vezérlő szerepük van, emiatt a kitöltő számára érdektelenek.

  • Oldaltörés funkció

   Egy paraméterek nélküli "Hogyha" mező oldaltörést eredményez a beszúrása helyén, az űrlap kérdéseinek a kliens oldali (weblapon történő) megjelenítésekor. 

   Ha csak ennyi a célja, akkor nem kell feltételt szabnia, illetve mezőparamétert állítania, csupán oda kell pozicionálnia (húznia) a mezőt az űrlapban, ahol lapozás funkciót kíván elhelyezni az űrlap-kitöltő felületen.

   Ha egy paraméterekkel ellátott "Hogyha" vezérlőmezőt kíván csupán egy oldaltörés funkcióra módosítani, akkor a mezőszerkesztő ablak "Szűrő" mezejében lévő paraméter értéket kell az értéklista legelső, "Nincs feltétel!" elemére módosítania.

   Oldaltörést akkor érdemes elhelyezni az űrlapban, ha nélküle áttekinthetetlenül sok kérdés jelenne meg a képernyőn, ami ráadásul még folyamatos navigálást (gördítősáv használatot) is kényszerítene a kitöltőre.

   Ügyeljen arra, hogy ne helyezzen oldaltörést egy programciklus közepébe, mert azzal bezárja azt. Ha a körülmények mégis erre kényszerítik, akkor a lapozást követően nyissa újra a ciklust, majd folytassa a még le nem kezelt cikluselemek futtatását.
  • Kitöltésfüggő, feltételes vezérlés átadás, programciklusok

   A rendszer, egy "Hogyha" mező segítségével képes vizsgálni és értelmezni, egy Ön által kiválasztott kérdésre a kitöltő által adott választ, majd az eredménytől függően képes eldönteni, hogy a vizsgálat után melyik kérdés - vagy melyik kérdéscsoport első eleme - jelenjen meg a weboldalon, következő kérdésként. 

   A "Hogyha" mezős vizsgálatokat követően, logikailag következő kérdéscsoportok egy-egy ciklust képeznek, amelyeken belüli kérdések az adott ciklusok elemei. 

   Minden ciklus a következő "Hogyha" típusú mezővel ér véget (zárul). 

   Egy-egy ciklust követően, közvetlenül a záró "Hogyha" után fizikailag következő elemmel folytatódik az űrlap megjelenítése. A soron következő elem természetesen lehet akár címke, tetszőleges mezőformátumú kérdés, vagy egy újabb "Hogyha" mező is, ami egy újabb kérdés-megjelenítési ciklust generálhat, az általa vizsgált kérdésre adott válasz függvényében.

   Ha egy "Hogyha" mezőben beállított feltétel nem teljesül, mert a kitöltő eltérő választ ad a vizsgált kérdésre, akkor a "Hogyha"-hoz tartozó ciklus - a benne lévő összes kérdéssel egyetemben - kimarad a kliens oldali megjelenítésből. Ilyenkor a vezérlés - egy logikai ugrással -, az adott ciklust lezáró "Hogyha" mezőt fizikailag közvetlenül követő űrlap elemre adódik át. Ha az egy címke vagy kérdés, akkor automatikusan megjelenik a weboldalon, ha "Hogyha" mező, akkor pedig egy újabb feltételes vezérlés átadás (kitöltéstől függő ciklus) indul.

   Ha egy "Hogyha" mezőben beállított feltétel teljesül, akkor a weboldalon megjelenő következő űrlap elem, az adott "Hogyha" mezőt fizikailag követő ciklus legelső eleme lesz, ami értelem szerint, csak egy tetszőleges mezőtípusú kérdés, vagy egy címke lehet. Ezt követően, a cikluszáró "Hogyha"-ig, a ciklus összes többi eleme is sorrendben megjelenik a képernyőn.

   A weboldalon, a kérdések korrekt megválaszolását követően (különösen, ha kötelező és/vagy sémához kötött, illetve szintaktikailag korlátozott a mezők kitöltése), az alkalmazott léptető/lapozó funkcióval lehet kérni a további űrlap kérdések megjelenítését.

   A feltételes vezérlés átadás beállítása 

   1. Lépés: Nyissa meg a megfelelően elhelyezett "Hogyha" mező szerkesztő felületét.

   2. Lépés: Klikkeljen a "Szűrők" mezőre, majd a legördülő értéklistából válassza ki azt a kérdést, aminek a kliens oldali kitöltése fogja majd meghatározni, hogy a jelenleg szerkesztett "Hogyha" mező aktiválásakor melyik űrlap mezőre adódjon át a vezérlés. A "Szűrők" mező értéklistájában értelem szerint, mindig csak a "Hogyha" mezőt megelőző, és értéklistával rendelkező kérdések/mezők jelennek meg, illetve választhatók ki. A kérdés kiválasztását követően, a mező alatt megjelenik a kiválasztott kérdés értéklistája.

   3. Lépés: Jelölje be az(oka)t a válasz(oka)t, amely(ek) esetén, a jelenleg szerkesztett "Hogyha" mezőt fizikailag közvetlenül követő űrlap elemnek kell átadni a vezérlést. Ezzel egy ciklus indul, ami az űrlap elemeket az elhelyezkedésük sorrendjében jeleníti meg a weboldalon egészen addig, amíg a ciklust egy következő "Hogyha" típusú mező le nem zárja. Ha a kitöltő nem a most bejelölt válasz(oka)t adja majd a kérdésre, akkor az említett ciklus (ettől a "Hogyha"-tól a záró "Hogyha'-ig) kimarad a weboldali megjelenítésből.

   4. Lépés: Rögzítse a beállításokat a mezőszerkesztő felület "Alkalmaz" ikonjára való klikkeléssel.

Az "Alapbeállítások" szerkesztőablak parancsikonjai

 • Bezár: A "Hogyha" mező szerkesztőablakának mentés nélküli bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
 • Töröl: Az adott "Hogyha" mező végleges törlése, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez. Ez a törlés nem kér megerősítést, mert az űrlapok szerkesztésekor - különösen, ha egy korábbi, hasonló űrlap másolatából készít egy új űrlapot -, sokszor tucatjával kell törölni a mezőket. Ilyenkor, a törlés megerősítések több időt vennének igénybe, mint egy véletlenül kitörölt mező pótlása.
 • Alkalmaz: A beállítások mentése, a "Hogyha" mező szerkesztőablakának bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
ugrás az oldal tetejére

Fájl típusú mező

ugrás az oldal tetejére

A fájl mező rendeltetése

Lehetőséget biztosít az űrlap kitöltőjének fájl csatolására az űrlaphoz

A mező használata


A mező paramétereinek értelmezése és beállítása

Adhatunk neki egyedi nevet, kötelezővé tehetjük a fájl csatolását, kitöltési segédletet adhatunk meg, illetve elérhetőséget deklarálhatunk ki láthassa ezt a mezőt.

ugrás az oldal tetejére

Előre kitöltött típusú mező

ugrás az oldal tetejére

A mező rendeltetése

Az Előre kitöltött típusú mező nem jelenik meg a weboldali kitöltéskor, viszont az értékét a rendszer a háttérben eltárolja és egy-egy adat/űrlap export esetén, egy plusz adatoszlopban meg is jeleníti. Ez a plusz adat az űrlapok kiértékelését könnyítheti meg, illetve teheti hatékonyabbá.

A mező használata

1. Lépés

Klikkeljen az "Előre kitöltött" mezőtípusra. Ennek a műveletnek a hatására, a rendszer - az űrlap utolsó elemeként - beszúr egy alapértelmezés szerinti, Előre kitöltött mezőt.


2. Lépés

Ha szükséges, a gördítősáv alkalmazásával navigáljon a frissen beszúrt mezőre, majd a bal egérgomb folyamatos nyomva tartásával és az egér egyidejű függőleges mozgatásával húzza a mezőt az űrlap megfelelő pozíciójába. Húzás helyett használhatja - a bal egérgomb folyamatos nyomva tartása mellett - a kurzormozgató Fel és Le nyilakat, a Home, az End, a Page Up, vagy a Page Down billentyűket is. Exportkor erre a helyre, vagyis a jelen mező előtti, illetve mögötti űrlap elem közé fogja a rendszer beszúrni a kiválasztott adatot (beégetett értéket).


3. Lépés

Klikkeljen a bal egérgombbal a frissen beszúrt és elhelyezett Előre kitöltött mezőre. Ennek hatására megnyílik a mezőtípusra jellemző alapbeállítások szerkesztő felülete.

4. Lépés

Adja meg és/vagy állítsa be a mező paramétereit, "A mező paramétereinek értelmezése és beállítása" alatt leírtak szerint.

5. Lépés

Rögzítse a beállításokat a mezőszerkesztő felület "Alkalmaz" ikonjára való klikkeléssel.

A mező paramétereinek értelmezése és beállítása

 • Név: A mezőben alapértelmezésként megjelenő "Előre kitöltött" sztring nem módosítható.
 • Beégetett érték: Ön a jelen mező értékének a beállításával azt határozhatja meg, hogy a rendszer a kitöltők személyes adatai közül melyiket tárolja el automatikusan, egy adat/űrlap export esetére. A jelenleg beállítható adattípusok a következők:

Az "Alapbeállítások" szerkesztőablak parancsikonjai

 • Bezár: Az "Előre kitöltött" mező szerkesztőablakának mentés nélküli bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
 • Töröl: Az adott "Előre kitöltött" mező végleges törlése, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez. Ez a törlés nem kér megerősítést, mert az űrlapok szerkesztésekor - különösen, ha egy korábbi, hasonló űrlap másolatából készít egy új űrlapot -, sokszor tucatjával kell törölni a mezőket. Ilyenkor, a törlés megerősítések több időt vennének igénybe, mint egy véletlenül kitörölt mező pótlása.
 • Alkalmaz: A beállítások mentése, az "Előre kitöltött" mező szerkesztőablakának bezárása, majd visszalépés az "Űrlap előnézet" felülethez.
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő
^
Facebook
Instagram
Twitter