Infoartnet - Web Média Marketing

AWE [Pyramid] CMS - 3.x használati útmutató - Dublin Core

Tartalmi elemek

Dublin Core

ugrás az oldal tetejére

Mi is a Dublin Core?

Több szabvány is létezik az on-line dokumentumokhoz kötődő másodlagos információk (metaadatok) leírására. Ezek közül talán a legnépszerűbb, a csupán 15 adatcsoportot tartalmazó, nyelvfüggetlen Dublin Core.

A Dublin Core korlátozott szókincsének a segítségével azok az internetezők, akik idegen szakterületeken keresnek információkat, a saját nyelvükön, érdemben eligazodhatnak. A Dublin Core felhívja a felhasználók figyelmét olyan idegen információs portálokra, amelyeket egyébként nem vettek volna észre.

A Dublin Core-t nem arra szánták, hogy kiszorítson bármely más metaadat szabványt. Inkább az a szerepe, hogy párhuzamosan használják –- gyakran ugyanabban a forrásleírásban -– olyan metaadat szabványokkal, amelyeknek másféle szemantika az alapja. A gazdagabb formátumok az export-, vagy a több rendszerben egyidejűleg végezhető keresés céljából konvertálhatók a Dublin Core formátumra, illetve az egyszerű Dublin Core rekordok kiindulópontként szolgálhatnak összetettebb forrásleírások készítéséhez.

A Dublin Core Metaadat Kezdeményezés (DCMI) felelős a Dublin Core metaadat elemkészletének fejlesztéséért, szabványosításáért és propagálásáért.

A Dublin Core 15 eleme

A most következő felsorolásban csillaggal jelöljük azokat az elemeket, amelyeket az AWE adminisztrációs felületén is meg lehet adni.

Megjegyzések:

 • Azért nem szerepel mind a 15 adat az AWE-ban, mert nem mindegyik adat releváns egy weboldallal kapcsolatban. A Dublin Core szabványt pl. könyvtári-, és más egyéb környezetekben is használják, ahol az ittenitől eltérő jellegű adatok a fontosak.
 • A következő felsorolás szövegstílusa kissé eltér a jelen használati útmutatóban megszokottól, mivel egy az egyben átemeltük a szabvány ide vonatkozó tartalmát.

Title

 • Megnevezés: cím
 • Meghatározás: az információforrásnak adott név.
 • Magyarázat: a cím – jellemzően – az a megnevezés, amelyen az információforrás általában ismert.

Creator

 • Megnevezés: létrehozó
 • Meghatározás: az információforrás tartalmának létrehozásáért elsősorban felelős entitás.
 • Magyarázat: a létrehozó lehet személy, szervezet, vagy szolgáltató. Az entitás megadásakor jellemzően a létrehozó nevét kell feltüntetni.

Subject

 • Megnevezés: tárgy- és kulcsszavak, jelzetek
 • Meghatározás: az információforrás tárgyának megadása.
 • Magyarázat: a tárgy jellemzően kulcsszavakkal, tárgyi kifejezésekkel vagy osztályozási jelzetekkel fejezendő ki, amelyek az információforrás témáját adják meg. Legjobb eljárásként szabályozott tárgyszójegyzékek elemeinek vagy rendszerbe foglalt osztályozási jelzetek használata ajánlatos.

 Description

 • Megnevezés: leírás
 • Meghatározás: az információforrás tartalmának ismertetése.
 • Magyarázat: a tartalmi leírásra, a teljesség igénye nélkül példa a referátum, a tartalomjegyzék, a hivatkozás a tartalom grafikus megjelenítésére vagy a tartalom szabadon megfogalmazott leírása.

Publisher*

 • Megnevezés: kiadó
 • Meghatározás: az információforrás nyilvánossághoz közvetítéséért felelős entitás.
 • Magyarázat: példák a kiadóra: személy, testület vagy szolgáltató. Az entitás megadásakor jellemzően a kiadó nevét kell feltüntetni.

Contributor

 • Megnevezés: közreműködő
 • Meghatározás: az információforrás tartalmához készült hozzájárulás létrehozásáért felelős entitás.
 • Magyarázat: példák a közreműködőre: személy, testület vagy szolgáltató. Az entitás megadásakor jellemzően a közreműködő nevét kell feltüntetni.

Date

 • Megnevezés: dátum
 • Meghatározás: az információforrás létezése során előforduló esemény időpontja (dátuma).
 • Magyarázat: jellemzően az információforrás létrehozásával vagy hozzáférhetővé tételével kapcsolatos dátum. Legjobb eljárásként az ISO 8601 [W3CDTF] szerint meghatározott, kódolt formájú közlés ajánlatos, amely (többek között) az ÉÉÉÉ-HH-NN (YYYY-MM-DD) formában tartalmazza a dátumot.

Type

 • Megnevezés: típus
 • Meghatározás: az információforrás tartalmának jellege, vagy fajtája.
 • Magyarázat: az információforrás típusára vonatkozó, általános kategóriákat, funkciókat, fajtákat vagy a tartalom összetettségének szintjeit leíró kifejezések. Legjobb eljárásként ajánlatos szabályozott szótárban (például a forrástípusok DCMI szótárában [DCMI Type Vocabulary: DCT]) található kifejezések közül választani. Az információforrás fizikai vagy digitális megjelenési formájának leírására a „Format” elemet kell használni.

Format

 • Megnevezés: formátum
 • Meghatározás: az információforrás fizikai vagy digitális megjelenési formája.
 • Magyarázat: jellemzően az információforrás hordozójának típusát vagy terjedelmét tartalmazza. A formátum a szoftver, a hardver vagy más, az információforrás megjelenítéséhez, vagy működtetéséhez szükséges eszközök megnevezésére is használható. Példák a terjedelemre: méret és időtartam. Legjobb eljárásként ajánlatos szabályozott szótárban (például a számítógéppel olvasható adathordozó típusokat tartalmazó internetes információhordozó típusok jegyzékében [Internet Media Types = MIME]) lévő kifejezések közül választani.

Identifier

 • Megnevezés: forrásazonosító
 • Meghatározás: az információforrásra való, adott környezeten belüli egyértelmű hivatkozás.
 • Magyarázat: legjobb eljárásként ajánlatos az információforrás azonosítására szolgáló, szabványos azonosító rendszernek megfelelő jelsorozat használata. Hivatalos azonosító rendszerek, a teljesség igénye nélkül az egységesített forrásazonosító (Uniform Resource Indentifier = URI) (beleértve az egységes helymeghatározót, az URL-t = Uniform Resource Locator), a digitálisobjektum azonosító (Digital Object Identifier = DOI) és a nemzetközi szabványos könyvazonosító szám (International Standard Book Number = ISBN).

Source

 • Megnevezés: eredeti információforrás
 • Meghatározás: hivatkozás arra az eredeti információforrásra, amelyből a jelen információforrás származik.
 • Magyarázat: a jelen információforrás részben vagy egészben eredeti forrásanyagból származtatható. Legjobb eljárásként ajánlatos a hivatkozott információforrás azonosítására szabványos azonosító rendszer megfelelő jelsorozatának használata.

Language*

 • Megnevezés: nyelv
 • Meghatározás: az információforrás intellektuális tartalmának nyelve.
 • Magyarázat: legjobb eljárásként ajánlatos az RFC 3066 [RFC3066] használata, amely az ISO 639 szabvánnyal [ISO639] együtt tartalmazza a két- vagy hárombetűs nyelvkódokat és a tetszőlegesen alkalmazható alkódokat. Példák: „en” vagy „eng” használata az angol nyelvre, „akk” az akkádra, és „en-GB” az Egyesült Királyságban használt angolra.

Relation

 • Megnevezés: kapcsolat
 • Meghatározás: hivatkozás az információforrással kapcsolatban lévő másik információforrásra.
 • Magyarázat: legjobb eljárásként ajánlatos a hivatkozott információforrás azonosítására hivatalos azonosító rendszer megfelelő jelsorozatának / értékének használata.

Coverage*

 • Megnevezés: tér-idő vonatkozás
 • Meghatározás: az információforrás tartalma vagy alkalmazási területe térben vagy időben (kiterjedés).
 • Magyarázat: a kiterjedés jellemzően térbeli hely (helynév vagy földrajzi koordináták), idő (idő megnevezése, dátum vagy időintervallum) vagy hatáskör (mint amilyen egy megnevezett igazgatási egység). Legjobb eljárásként ajánlatos szabályozott szótárban (például földrajzi tezauruszban [Thesaurus of Geographic Names = TGN]) található kifejezést választani, és ahol lehetséges, a számszerű értékek – mint például koordináták vagy időintervallumok – helyett megnevezett helyeket és időszakokat használni.

Rights*

 • Megnevezés: jogok
 • Meghatározás: információk az információforrással kapcsolatos jogokról.
 • Magyarázat: a jogok jellemzően az információforrások jogkezelésére vonatkozó adatokat vagy az olyan szolgáltatásra vonatkozó hivatkozást tartalmaznak, amelyek erre vonatkozó információkat szolgáltatnak. A jogkezelésre vonatkozó információk gyakran magukban foglalják a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogokat (Intellectual Property Rights, IPR), a szerzői vagy kiadói jogfenntartásokat (copyright) és a különböző vagyoni jogokat. Ha a jogokra vonatkozó elem hiányzik, nem feltételezhető, hogy bármely jog kapcsolódik az információforráshoz.

Dublin Core az AWE 3-ban

A felület elérése

A felület admin oldali elérése a következő: "Rendszer/Beállítások/Alapértelmezések" -> "Dublin Core" fül.

A felület elemei

 • Jogi nyilatkozat (Licensz)

  Ez az adat - a Dublin Core elemeiből - a Rights (Jogok)-nak felel meg.

  A két kategória picker, illetve a Gyűjtő segítségével eljuthat a kapcsolódó licensz fájlhoz, vagy jogi nyilatkozathoz. Ezek a funkciók különböző felületeken teszik lehetővé a kiválasztást, de a végeredmény azonos. Használja az Önnek szimpatikusabb eszközt.  Megjegyzés: A Gyűjtő ikonja csak akkor jelenik meg a felületen, ha a Gyűjtőben releváns tartalom van, ami logikailag megfelelhet egy licensz fájlnak, jogi nyilatkozatnak, stb.

  A keresett dokumentum sorában bármire is klikkel (sor eleji ikon, megnevezés, szürke sáv, pipa ikon), megtörténik a kiválasztás.  Ezt követően, az adott dokumentum neve megjelenik a Dublin Core adminisztrátori felületén, a jogi nyilatkozathoz tartozó ikonok alatt.  A "kuka" ikonra klikkelve visszavonható (törölhető) a kiválasztás.  A kiválasztás visszavonása azonnal megtörténik, a rendszer nem kér megerősítést. Ilyenkor csak a kapcsolat törlődik, a fájl nem.

 • Felelős kiadó

  Ez az adat - a Dublin Core elemeiből - a Publisher (Kiadó)-nak felel meg, aki/ami egyaránt lehet személy, testület, vagy szolgáltató.

  Az entitás megadásakor jellemzően a kiadó nevét kell feltüntetni. • Régió

  Ez az adat - a Dublin Core elemeiből - a Language (Nyelv)-nek felel meg, ami az információforrás tartalmának a nyelvét jelöli.

  Ajánlatos a két-, vagy hárombetűs nyelvkódokat, illetve a tetszőlegesen alkalmazható alkódokat használni.

  Példák: „Az en” vagy „eng” használata az angol nyelvre, az „en-GB” az Egyesült Királyságban használt angolra, a hu pedig „a magyar nyelvre vonatkozik. • Helység

  Ez az adat - a Dublin Core elemeiből - a Coverage (Tér-idő vonatkozás) egyik elemének felel meg.

  Mint azt a Dublin Core általános ismertetésében jeleztük, a helyre, kiterjedésre vonatkozó paramétereket több különböző módon is meg lehet adni, ezért található erre a célra több lehetőség a felületen.

  Ebbe a mezőbe az a helynév, vagy igazgatási egység név írandó, ahol az információ keletkezett. • Szélesség (Lat) és Hosszúság (Long)

  Ezek az adatok is - a Dublin Core elemeiből - a Coverage (Tér-idő vonatkozás) elemeinek felelnek meg.

  A Szélesség (Lat) mezőbe a megadott Helység földrajzi szélességi-, míg a Hosszúság (Long) mezőbe a hosszúsági koordinátáját kell beírni.  Ezek az értékek - többek között - a http://itouchmap.com/latlong.html , a http://www.getaddress.net , stb., webhelyekekről tudhatók meg, a következőképpen:

  Adja meg a lehető legpontosabb címet az Address mezőben, majd klikkeljen a Go parancsra.

  Ezt követően, több helyen is leolvashatja, illetve pontosíthatja a koordinátákat. • Kiterjedés

  Ez az adat is - a Dublin Core elemeiből - a Coverage (Tér-idő vonatkozás) egyik elemének felel meg.

  Mint részben már láttuk, a kiterjedés jellemzően:

  • térbeli hely (helynév vagy földrajzi koordináták),
  • idő (idő megnevezése, dátum vagy időintervallum), vagy
  • hatáskör (mint amilyen egy megnevezett igazgatási, vagy területi egység).

  Jelen esetben ez utóbbira kell gondolni, vagyis: az adott honlap jellemző tartalma alapvetően mekkora, vagy mely globális egységnek szól.

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő
^
Facebook
Instagram
Twitter