Infoartnet - Web Média Marketing

Címkekezelés

A címkézés célja

A rendszerben a címkézés, egy másfajta (más szempontok alapján, más célzattal létrehozott) kategorizálásnak, tartalmi elem csoportosításnak felel meg.

A címkézési lehetőség opcionális, vagyis megfelelő felsőszintű döntéshozatali jog esetén opcionálisan ki lehet kapcsol(tat)ni, vagy akár kötelezővé is lehet tenni valamennyi felhasználó számára.

Kötelező címkehasználat esetén, az új tartalmi elemek elmenthetők ugyan, de nem publikálhatók mindaddig, amíg legalább egy címkéhez nincsenek rendelve.

A címkézéssel a multisite-os rendszerekben - ahol egy intézményen belül több önálló honlap is üzemel - könnyen kezelhetővé válnak pl. a csak az egyedi honlapokon, csak a központi portálon, illetve a mindenütt megjelenítendő tartalmak. Ez a csoportosítás nem érinti, pl. a szakmai szempontok alapján felállított, és az intézménynek csak az adott szervezeti egységére jellemző, tartalom kategorizálási rendszerét.

A tartalmi elemek címké(k)hez rendelésének, illetve a címkekapcsolat(ok) megszüntetésének a felületei, logikája, grafikai kinézete és kezelése nagyon hasonlít, a kategóriáknál alkalmazott megoldásokhoz.

Általánosságban jellemző, hogy az egy site-os rendszerekben a címkézést egy második - más szempontok szerinti - kategorizálási lehetőségként értelmezik és használják, nem teszik kötelezővé a használatát, vagy akár ki is kapcsol(tat)ják.

A multisite-os környezetekben általában az a jellemzőbb, hogy a címkerendszer az egész multisite környezetben központilag létrehozott és szabályozott, többé-kevésbé állandó, rendkívül egyszerű struktúrájú, és mindenki számára kötelező a használata.

Többek között a címkézéssel és a hozzá kapcsolódó beállításokkal biztosítják, illetve szabályozzák az egyes hírek, események, stb. helyi-, és/vagy központi portálokon való megjelenését.

Multisite rendszerben, az azonos címkéhez tartozó, tetszőleges oldalon létrehozott tartalmak összesítetten listázhatók bármelyik fő-, vagy aloldalon.

Navigálás a Címkék között

 • A "Tartalom/Címkekezelő" felület megnyitásakor a már létrehozott címkék fa struktúráját zárt (csukott) állapotban jeleníti meg a rendszer, csak az alap (a legfelsőbb szinten lévő) címkék láthatók.

  Megjegyzés: Bár a címkéket is a kategóriákkal teljesen azonos módon lehet strukturálni, a gyakorlatban az a jellemzőbb, hogy a címkeszerkezetek csak egy szintűek. Ezért a továbbiakban, a többszintű címkézéssel kapcsolatos tudnivalókat egyszerűsítve és szemléltető ábrák nélkül ismertetjük. Ha Ön ezeket a leírásokat nem találja elég szemléletesnek, a jelen használati útmutató "Kategória kezelés" fejezetében megtalálja ugyanezen funkciók megfelelőinek a részletesebb, grafikával is kiegészített ismertetéseit. Ennek a fejezetnek a struktúrája, a kategória-címke párhuzam szemléltetése és az egyes funkciók mindkét fejezetben való könnyebb megtalálása érdekében azonos, a Kategória kezelés fejezet felépítésével. • Ha a címkestruktúra valamelyik ága esetleg több szintű és Ön a bal egérgombbal a szülőcímke nevére klikkel, a fa struktúrában megjelennek a közvetlenül alatta lévő alcímkék. Minden klikkelésnél csak a következő szint elemei jelennek meg a képernyőn, mint ahogy az a Kategória kezelő azonos funkciójának az ismertetésénél látható.
 • Ha az egérkurzort egy-egy címkenév fölé húzza, azzal azonos sorban megjelenik a lehetséges címkefunkciók ikontáblája, ami nem tartalmazza a Kategória kezelőben szereplő, következő funkciókat:

  • A "Húzás, szinten belül" funkciót, mivel a címkelista általában meglehetősen kis terjedelmű.
  • A "Húzás, szintváltással" funkciót, mert a címke struktúra általában csak egy szintű.
  • A "Speciális kategória hozzáadása" funkciót, mert annak lényege a címkézés célján kívül esik.
  • A "Felhasználó hozzárendelés" funkciót, mert az is a címkézés célján kívül esik.

 • Ha a címke struktúra több szintű, akkor az egyes szintek - a Kategória kezelőnél részletezett módon - mindig azonos mértékű behúzással, és azonos színkóddal jelennek meg.
 • Ha egy nyitott struktúra ág bármely szinten lévő, tetszőleges elemére klikkel, az adott kategória alatti teljes ág bezáródik függetlenül attól, hogy az milyen mélységig volt megnyitva.
 • Ha ismét az előbbi címkére klikkel, már csak a közvetlenül alatta lévő szint elemei jelennek meg. Ha végig ki akarja nyitni egy-egy alágát, ahhoz áganként és szintenként, egy-egy nyitó klikkelés szükséges.
 • Navigálás közben, a képernyő jobb oldalán lévő ablakban a "Válasszon címkét!" üzenet látható mindaddig, amíg az ablakot - pl. a Szerkesztés ikonra való klikkeléssel - meg nem nyitja. A nyitott ablakban a választott funkcióhoz (pl. szerkesztéshez) tartozó paramétereket kezelheti. Ha az "Alkalmaz" ikonnal menti az adatokat, a szerkesztő ablak nyitva marad, a "Ment" ikon használata esetén pedig bezárul, és ismét a "Válasszon címkét!" üzenet lesz látható a helyén.

A Le és Fel funkciókA két ikon, a címke struktúra éppen aktuális elemének a sorában (ahol az egérkurzor áll), mint opcionális (választható) funkció jelenik meg. Használatukkal egy struktúra ág, azonos szinten elhelyezkedő címkéinek az egymáshoz viszonyított sorrendje változtatható meg. Ezek a funkciók nem alkalmasak arra, hogy egy címke szintjét is megváltoztassák.

Új címke létrehozásaMegjegyzés: A címkekezelés általában központilag meghatározott és kezelt téma, és csak nagyon keveseknek van joguk új címké(ke)t létrehozni. Ha mégis szükség van rá, akkor a következő lépéseket kell végrehajtania:

1. Lépés

Többszintű címkestruktúra esetén nyissa meg a megfelelő ágat egészen addig a címkéig, amely alá az új címkét létre kívánja hozni (szülő címke).

Egyszintű struktúra esetén nem kell semmit megnyitnia, a szülő címke a legelső, "Címkék" megnevezésű gyökér címke lesz, aminek a sorában mindig csak az "Új címke" ikon jelenik meg.

2. Lépés

Álljon az egérkurzorral a szülő címke fölé, majd kattintson az ugyanabban a sorban megjelenő "Új címke" ikonra.

3. Lépés

A képernyő jobb oldalán megnyíló munkaablakban adja meg a létrehozandó címke szükséges és opcionális paramétereit.

 • Megnevezés: A címke megnevezése. Ezt a nevet fogja látni pl. a Címkekezelő struktúrájában, illetve minden olyan felületen, ahol arra a beállítások alapján lehetőség, illetve szükség van.
 • Alias név: A címke alias neve. Egyes kitüntetett felületeken (pl. fejlécekben) megjelenő címkenév.
 • Publikálás: A jelölőnégyzet aktiválásával (publikus) vagy inaktiválásával (nem publikus) itt állíthatja be, hogy a konkrét címke, illetve a hozzá kapcsolódó elemek, láthatók legyenek-e a kliens oldali megjelenítő felületeken. A nem publikált címkék, a Címkekezelő felületen, a többinél halványabb színben jelennek meg.

 • Kép: Minden címkéhez opcionálisan tartozhat egy rá jellemző kép, ami egyes alkalmazói felületeken, a beállítások függvényében meg is jelenhet. Ebbe a mezőbe írhatja be, vagy a mezőben lévő "Mappa" ikon hatására megnyíló "Média kezelőben" keresheti ki, töltheti fel és/vagy választhatja ki azt a képet, amely a későbbiekben ehhez a címkéhez fog tartozni. A mezőben lévő "Kuka" ikonnal törölheti az adott címkének egy esetleg már meglévő kép kapcsolatát.

 • Leírás: A címke bővebb leírása, ismertetése.

4. Lépés

Ha megadta a szükséges paraméter értékeket, fejezze be az "Új címke létrehozása" tranzakciót, a munkaablak tetején lévő "Ment" vagy "Alkalmaz" ikonra való kattintással.

Meglévő címke szerkesztése/módosításaHa a címke felvételekor egyes paramétereket nem adott meg, vagy később bármely esemény indokolja a már beállított paraméterek felülvizsgálatát, azt a "Címkekezelő"-ben megteheti.

1. Lépés

Többszintű címkézés esetén nyissa meg a címkestruktúra megfelelő ágát egészen addig a címkéig, amelyik beállításait módosítani, vagy ellenőrizni kívánja.

2. Lépés

A címkestruktúrában álljon az egérkurzorral a módosítandó címke fölé, majd kattintson az ugyanabban a sorban megjelenő Eszköztár, "Szerkesztés" ikonjára.

3. Lépés

A képernyő jobb oldalán megnyíló munkaablakban adja meg, módosítsa, vagy ellenőrizze a kiválasztott címke paramétereit.

A megnyíló munkafelület, annak elemei, illetve az egyes opciók beállításának módja és szabályai teljesen azonosak az "Új címke létrehozása" alfejezet 3. lépésében ismertetett lehetőségekkel, ezért az egyes paraméterek leírását itt nem ismételjük meg.

4. Lépés

Ha végzett a beállított paraméter értékek felülvizsgálatával és/vagy módosításával, fejezze be a "Szerkesztés" tranzakciót, a munkaablak tetején lévő "Ment" vagy "Alkalmaz" ikonra való kattintással.

Címke/Címkestruktúra törléseEgy már létező, de időközben feleslegessé vált címke - és az alatta lévő valamennyi alcímke/címkestruktúra - törlésére, a "Címkekezelő"-ben van lehetősége.

1. Lépés

Többszintű címkézés esetén nyissa meg a címkestruktúra megfelelő ágát egészen addig a címkéig, amelyiket törölni kívánja.

2. Lépés

Ellenőrizze, hogy a törlendő címkének vannak-e alcímkéi. Ha vannak, ellenőrizze a megnyitásukkal, hogy konkrétan mik azok, törölhetők-e a szülő címkéjükkel együtt. A törlendő címke alatt ne csak egy szintet ellenőrizzen, mindig nyissa meg a teljes alágat. Erre azért van szükség, mert törléskor a kiválasztott címkével együtt, az alatta lévő teljes címkestruktúra is törlődik.

3. Lépés

Álljon az egérkurzorral a törlendő címkére - vagy a törlendő címkestruktúra legfelső szintű elemére -, majd kattintson a vele azonos sorban megjelenő Eszköztár, "Törlés" ikonjára.Ekkor egy feljövő ablakban a következő rendszerüzenet jelenik meg: "Biztosan törölni kívánja a címkét és az alatta lévő alcímkéket?".

4. Lépés

Az "OK" gombra való klikkeléssel erősítse meg a törlési szándékát, vagy vesse el azt, a "Mégse" opció választásával.

Fontos: A törlési szándék megerősítése nem csak a kiválasztott címkét törli véglegesen, hanem az alatta lévő címkestruktúrában szereplő, valamennyi alcímkét is. Ez a funkció csak a címkéket törli, a hozzájuk kapcsolódó egyéb-, pl. tartalmi elemeket már nem. Ezért, ha egy törölt címke alatti tartalmi elem nem tartozik más címké(k)hez is, akkor a törlést követően, a "Címke nélküli elemek" közé fog kerülni.

^
Facebook
Instagram
Twitter