Infoartnet - Web Média Marketing

Komponens engedélyezés

A funkció célja

Ezzel a funkcióval lehet be-, és kikapcsolni a licenszben opcionálisan szereplő komponenseket, és ezáltal engedélyezni vagy tiltani, azok elérését és használatát, a közép szintű adminisztrátorok számára.

Az AWE Pyramid CMS rendszer 4 alapcsomagot tartalmaz:

 • Standard
 • Professional
 • Enterprise
 • Developer

A licenszekkel lehet szabályozni, hogy a fenti alapcsomagok - illetve az esetleges egyedi konfigurációk - konkrétan milyen komponenseket foglaljanak magukban. A licenszben szereplő komponensek használata opcionális.

Az egyes licenszek jóval több komponenst tartalmaznak, mint amire a weboldal felépítéséhez a gyakorlatban szükség van. Ennek az az oka, hogy egy-egy feladatra több, különböző tulajdonságokkal rendelkező megoldás is létezik. A Webmester kompetenciája eldönteni, hogy az egyes feladatokra melyik lehetséges megoldás(oka)t kívánja alkalmazni.

A döntést követően, a jelen fejezetben bemutatásra kerülő felületeken engedélyezheti a preferált komponensek használatát. 

A komponens megjelenítők ismertetését a jelen útmutató, "Komponens megjelenítés" című fejezetében találja.

A funkció elérése

A komponens engedélyezéshez szükséges felületeket az admin oldalon, a "Komponensek/Komponens kezelő/Komponens engedélyezés" menüpont alatt érhetik el a legmagasabb szintű jogosultsággal rendelkező adminisztrátorok (Szuper admin, Webmester).

Megjegyzések:

 • A közép szintű jogosultsággal rendelkező adminisztrátorok csak a már engedélyezett komponenseket látják, azokhoz viszont tetszés szerinti mennyiségű weboldali megjelenítőt hozhatnak létre.
 • Az alap jogosultsági szintek valamelyikével rendelkező adminisztrátorok általában csak tartalom felvitellel foglalkoznak, ezért a komponens engedélyező és megjelenítő felületeket nem érik el.

A komponens listázó képernyő

Ezen a felületen az aktuális weboldal esetében rendelkezésre álló (a licenszben foglalt) komponenseket tekintheti át, továbbá itt végezheti el ezek használatának az engedélyezését vagy tiltását.

A listázó felület elemei

A most következő alfejezetekben a komponens listázó képernyő felépítését és az egyes elemeinek, összetevőinek a célját, funkcióját, illetve működésük módját és lehetséges paramétereit mutatjuk be.

Nyelvi változat kijelzés

Mint az adminisztrációs felület valamennyi képernyőjén, itt is - a környezet megnevezése előtt - egy zászló ikon mutatja, hogy az éppen látható felület melyik nyelvi változathoz tartozik.

Eszköztár ikonok

 

Ezekkel a kiemelt ikonokkal sorrendben a következő műveleteket aktiválhatja:

 • Szűrés: A képernyő tartalom adatszűréssel történő  megváltoztatásának kezdeményezése, a Szűrő boxban beállított paraméter (sztring) alapján.  A "Szűrő" ikonra való klikkelés helyett a "Return", vagy az "Enter" billentyűt is használhatja a szűrés indításához.

  A komponensek szűrésének részleteiről a következő - A komponensek szűrése - alcím alatt olvashat. 
   
 • Komponensek csoportos bekapcsolása, engedélyezése: A licensz szerint rendelkezésre álló és jelölőnégyzetekkel kiválasztott inaktív komponensek egyszerre történő aktiválása, engedélyezése.


   
 • Vissza: Visszalépés az előző vezérlési szintre.

A komponensek szűrése

Ha a "Szűrő" funkciógombra klikkel, megnyílik - vagy ha már nyitott állapotban volt, akkor átmenetileg becsukódik - az adatszűrő felület.Mint az AWE bármely más szűrője, amíg egy szűrési feltétel be van állítva, addig a rendszer a szűrő ablakot nyitva hagyja, ezzel jelezve Önnek, hogy az aktuális lista nem a teljes állományt tartalmazza.

Ennél a képernyőnél egy szabadszavas kereső áll az Ön rendelkezésére.

Miután begépelte a szűrési feltételt (sztringet), a funkció indításához nyomjon egy "ENTER"-t, vagy klikkeljen a képernyő eszköztárának "Szűrés" ikonjára.

A keresőmező tartalmának törléséhez klikkeljen a mezőbe. Ekkor megjelenik a mező jobb szélén egy "x", amire klikkelve törlődik a mező tartalma.

Ezt követően, egy "Enter" vagy a szűrő ikon aktiválásának a hatására, megjelenik a listázó képernyő kezdőlapjának a teljes tartalma, a szűrő ablak pedig becsukódik

Kijelzési limit és a Lapozó gombok

Ezeket a funkciókat a listaképernyő tetején és alján is megtalálja. 

A "Limit" mezők bármelyikében 5 és 100 között beállíthatja, hogy a komponensek listájában egyszerre, maximum hány adatsort kíván megjeleníttetni.

Ha a megjelenítendő komponensek száma ennél az értéknél nagyobb, akkor további lapozó gombok jelennek meg a felületen, amelyek használatával tud az egyes listaoldalak között navigálni.

A lap-, vagy oldalváltó gombokon lévő jelölések a következőket jelentik:

 • 1, 2, 3 ... n : A számok a konkrét oldalszámokat reprezentálják.
 • < : Ugrás az előző oldalra.
 • > : Ugrás a következő oldalra.
 • << : Ugrás a legelső oldalra.
 • >> : Ugrás az utolsó oldalra.

Az összes listaelem kijelölése

Ha egyszerre az összes kilistázott komponensen kíván központi műveletet (bekapcsolást, engedélyezést) végrehajtani, akkor klikkeljen a fejlécben található fekete hátterű, "Összes kijelölése" jelölőnégyzetre.

A kattintás hatására valamennyi listasor előtti jelölőnégyzetben megjelenik egy-egy "pipa", jelezve, hogy a kijelölések megtörténtek.

Az opció reverzibilis, tehát ha ezek után ismét az "Összes kijelölése" jelölőnégyzetre klikkel, a soronkénti jelölések visszavonásra kerülnek.

A kijelölési lehetőség, természetesen soronként, egyedileg is ki-be kapcsolható.

A lista rendezése

A fejléc-mezők többsége rendelkezik egy-egy adatrendezési opcióval is. A sorbarendezés vagylagos, egyszerre több oszlop rendezettségi beállítását nem lehet kombinálni.

 • Ha egy tetszőleges oszlop fejlécében a felső - "Növekvő" - rendező gombra klikkel, a listát az adott oszlop mezőadatainak a növekvő sorrendje szerint jeleníti meg a szoftver.

 • Ha egy tetszőleges oszlop fejlécében az alsó - "Csökkenő" - rendező gombra klikkel, a listát az adott oszlop mezőadatainak a csökkenő sorrendje szerint jeleníti meg a szoftver.

A listában megjelenő adatok

 • Állapot: A két ikon (piros és zöld) azt mutatja, hogy az adott komponens használata engedélyezve van-e az adott weboldalon. Az ikonokra klikkelve, az állapot megfordítható.

  Zöld színű ikon esetén a komponens használata engedélyezett.  Ha az ikon fölé húzza az egérkurzort, egy buborék súgóban megjelenik a komponens másik állapotához, az inaktiváláshoz szükséges teendő: "Kikapcsoláshoz törölje a példányokat!".  Ha ilyenkor rá is klikkel az ikonra, az előző javaslat már egy figyelmeztetés formájában jelenik meg egy felugró ablakban: "Kikapcsoláshoz törölje a komponens példányait!".  Az "OK" hatására visszajön a listázó felület, ahol a komponens kikapcsolásához a Megnevezés mezőben lévő "Kuka" (Törlés) ikonra kell klikkelnie.  A "Törlés" ikonra klikkelve, a rendszer a komponenst további megerősítés nélkül kikapcsolja és az állapot ikon ennek megfelelően piros színűre vált. Ezzel egy időben a "Komponens neve" mezőből eltűnnek az ikonok, csak a link nélküli komponens név marad.  FIGYELEM: Az előbbi művelet egyben a komponenshez tartozó megjelenítőt is törli, ami a komponens esetleges újraaktiválásakor nem jön létre automatikusan!

  Ha nem akarja, hogy a már beállított megjelenítők törlődjenek, úgy is eltűntetheti azok tartalmát a weboldalról, hogy az egyes megjelenítők publikusságát átmenetileg felfüggeszti. Ezt a "Komponens neve" mezőben, a "Publikus" ikonra klikkelve teheti meg. Az egérkurzort az ikon fölé húzva, a rendszer egy buborék súgóban mindig az aktuális státusz ellenkezőjét, vagyis a váltást kínálja fel.  A fenti példában az ikonra klikkelve, az piros színűre vált (nem publikus státusz), az "Admin panel" nevű megjelenítővel a weboldalon megjelenített adatok pedig a visszakapcsolásig eltűnnek az oldalról.  Ugyanez fordítva is igaz, a fenti ábra szerint az ikonra klikkelve, ismét megjelennek a korábban inaktivált megjelenítőhöz tartozó adatok, a weboldalon.  A komponenseknek lehet egyszerre több példányuk is, pl. többnyelvű weboldal esetén, nyelvenként egy-egy.  Ilyenkor a komponens ideiglenes, vagy hosszútávú felfüggesztéséhez - a fent ismertetett módokon - az összes nem kívánt megjelenítőt (példányt) ki kell törölni, vagy a publikusságukat le kell venni.

  A piros színű állapot ikon esetében a komponens használata tiltott, vagy legalábbis még nem engedélyezett.  Ha az ikon fölé húzza az egérkurzort, a rendszer egy buborék súgóban felkínálja a komponens bekapcsolásának a lehetőségét.  Egyszerre több komponenst is bekapcsolhat, ha a megfelelő sorok elején lévő jelölőnégyzeteket aktiválja, majd a "Bekapcsolás" kiemelt eszköztár ikonra klikkel.  A komponensek bekapcsolásakor az állapot ikon zöldre vált, a "Komponens neve" mezőben pedig a név linkes lesz és megjelenik előtte egy "Publikus" és egy "Törlés" ikon.  A komponens engedélyezés csak azt jelenti, hogy ettől kezdve a komponens használható a weboldalon az alacsonyabb szintű, engedélyezési joggal nem rendelkező adminisztrátorok számára.

  A komponensek érdemi használatához - az engedélyezésükön túl - legalább egy megjelenítőjüket is létre kell hozni a "Komponensek/Komponens kezelő/Komponens megjelenítők" menühöz tartozó felületeken.

  AWE Komponensek megjelenítése

  A komponens megjelenítők létrehozásáról, beállításáról és használatuk módjáról, a jelen útmutató "Komponens megjelenítés" című fejezetében talál részletes leírásokat. 
   
 • Komponens neve: A komponens megnevezése. Egy-egy engedélyezett komponens nevére klikkelve megnyílik az adott komponens szerkesztő felülete, ahol beállíthat a komponens megjelenítő(i) számára tetszés szerint örököltethető alapértelmezéseket.   A nem engedélyezett komponensek nevére klikkelve nem történik semmi.  Ha a fejléc-mező valamelyik adatrendező nyilára klikkel, a komponens nevek alapján növekvő, illetve csökkenő sorrendbe állíthatja a listában megjelenő állományt.  Mint azt az "Állapot" funkciónál már láttuk, egy-egy komponensnek lehet egyszerre több példánya is, pl. többnyelvű weboldal esetén.

  Az egyes pédányok publikussága a "Komponens neve" mezőben lévő publikussági ikonokra klikkelve ki-be kapcsolható, illetve ugyanott, a "Kuka" ikonokra klikkelve lehet a feleslegessé vált példányokat, illetve komponens megjelenítőket törölni.  A piros állapot ikonú, nem engedélyezett komponenseknél, a "Komponens neve" mezőben nincsenek ikonok és a megnevezés sem link formázású.  Lásd még: az előző, "Állapot" funkciónál leírtakat. 
   
 • Azonosító: Az előbbi komponens név, a Szuper admin (Webmester) jogosultságú adminisztrátor(ok) által tetszés szerint átírható, átnevezhető, ez az azonosító viszont mindig változatlan marad, ezáltal minden körülmények között egyértelművé teszi a komponens beazonosítását. Ez a komponens azonosító szerepel mindenhol a program kódban, és egyes releváns adminisztrációs képernyőkön (Fordítás kezelő, Komponens engedélyezés, stb.).

  Ha a fejléc-mező le-fel nyilaira klikkel, a komponens azonosítók alapján csökkenő, illetve növekvő sorrendbe rendezheti az állományt. 
   
 • Rövid leírás: Ebben a mezőben egy rövid ismertetőt talál az egyes komponensek céljáról, funkciójáról, működéséről és jellemző tulajdonságairól.

  Ha a fejléc-mező le-fel nyilaira klikkel, a rövid leírások alapján csökkenő, illetve növekvő sorrendbe rendezheti az állományt. 
   
 • Típus: Ez a mezőadat az egyes komponensek típusát mutatja, ami alapján 3 kölönbözö csoportba sorolhatjuk azokat.
   
  • Content: A "content" típusú komponensek megjelenítőit - a komponens engedélyezés, a megjelenítő létrehozás és az alapbeállítások megadását követően - nem kell pozícionálni, mivel a képernyőn az alkalmazott template-nek (sablonnak) megfelelő pozícióban jelennek meg a képernyőn.
    
  • Position: A "position" típusú komponensek megjelenítőit - a komponens engedélyezés, a megjelenítő létrehozás és az alapbeállítások megadását követően - pozícionálni is szükséges.

   Az ilyen típusú komponensek és ezek megjelenítői az alapadatokon túlmenően olyan paramétereket is tartalmaznak, amelyek alapvetően meghatározzák a kliens oldali megjelenésük helyét, sorrendjét, tartalmát, valamint a működésük módját és jellemzőit.

   A "position" típusú komponensek a több hasábra bontott képernyőnek jellemzően az első hasábján ("left" pozíció), vagy az utolsó hasábján ("right" pozíció) jelennek meg.
    
  • Hibrid: A "hibrid" típusú komponenseknek van egy pozícionált és egy nem pozícionált (content) típusú megjelenítője is. Ezekre külön-külön az előbb már leírtak érvényesek.

   Ilyen jellegű komponens pl. a keresés, aminek mindig van egy tetszés szerint pozícionálható boxa - amiben megadhatók a keresés paraméterei - és van egy másik, tartalom megjelenítő felülete is, amiben a keresési eredmények láthatók.

  A komponens típus alapján nem lehet növekvő, vagy csökkenő sorrendbe rendezni az állományt.
^
Facebook
Instagram
Twitter