Infoartnet - Web Média Marketing

Tartalmi elemek blogosan lapozóval (transzparens kategória alapján) menüpont *

A menütípus funkciója

Ez a menütípus, egy kiválasztott kategória tartalmi elemeit blogosan listázva jeleníti meg a weboldalon.

Fontos: ha a kiválasztott kategória további kategóriákat tartalmaz (melyek nem üresek), akkor az alkategóriák tartalmi elemeit is listázza.

Megjegyzés: A használati útmutatónak ez a fejezete csak a címében szereplő menütípussal foglalkozik. A menükezelés általános ismertetését, a "Tartalom kezelés / Tartalmak megjelenítése a weboldalon" témakör alatt, a "Menükezelés" című fejezetben találja.

A menütípushoz kötődő elem(ek) megjelenése a weboldalon és a szerkesztőfelületen

Megjelenés a weben

Kategória blog megjelenése

FONTOS:

A rendszerben szükséges legalább egy kategória létrehozása
A tartalmi elemeket a kategóriához is hozzá kell rendelni
A menükezelőben a kategóriát hozzá kell rendelni egy menüponthoz és ha szükséges be kell állítani a kívánt paramétereket

Menütípus kiválasztása 

A menütípus paraméterei

Ennek a menütípusnak a kiválasztásakor, a "Paraméterek" alatti szürke hátterű felületen, automatikusan a következő - csakis erre a menütípusra jellemző - plusz adatok jelennek meg a felvételező boxban

 

Menütípus beállítása

Kategória: A "Kategória" alatti első két ikonnal két különböző felületet aktiválhat, ugyanannak a célnak az eléréséhez.

Az Ön számára szimpatikusabb felületen válassza ki azt a konkrét kategóriát, amelyhez kapcsolódó tartalmi elemeket erre a menüpontra klikkelve, blogosan meg kíván jeleníteni a weboldalon.

A kiválasztott kategória megnevezése az ikonok alatt látható. A harmadik "kuka" ikonnal, ezt az aktuális kategóriaválasztást törölheti.

A következő képeken a két kategóriaválasztó felület látható.

kategóriaválasztó felület kategóriaválasztó felület

Paraméterek

Ha a most következő paraméterek bármelyikénél a mezők, vagy az "igen" és "nem" rádiógombok előtti jelölőnégyzet aktív ("pipa" van benne), akkor az adott paraméter értéke az ennél a menütípusnál értelmezett magasabb, Globális vezérlési szint azonos beállításából öröklődik erre a szintre. Ha a jelölőnégyzet inaktív (üres), akkor itt kell beállítania az adott paraméter értékét a mezőbe beírva, illetve az "igen" vagy "nem" rádiógomb aktiválásával.

Újramegnyitáskor 1.oldalra ugrás: (igen-nem) igen esetén a portálmotor nem tartja meg az előző böngészés során elért lapozást, hanem visszalépteti a blogot a kezdő (első) oldalra.

Teljes szélességű elemek száma: Az ebbe a mezőbe írt számmal azt határozhatja meg, hogy a tetszőlegesen sorbarendezett tartalmi elemek közül, az első hány tartalom bevezetője legyen látható a megjelenítő felület teljes szélességében. 

Megjegyzések

A teljes szélességű megjelenítés kizárólag az első oldalra érvényes, a lapozást követően - a második oldaltól a lista végéig - ez az opció nem él.

A megjelenítő felület általában nem azonos a maximum 4 hasábnyi oldalszélességgel, hanem annak csak egy vagy több hasábnyi részét fedi le.

  


Bevezetős elemek száma: Az ebbe a mezőbe írt számmal azt határozhatja meg, hogy egy képernyőn összesen hány darab, nem teljes szélességű bevezető szöveg jelenjen meg.

Oszlopok száma: Az ebbe a mezőbe írt számmal azt határozhatja meg, hogy a tartalmi elemek bevezető  szövegének a megjelenítésekor, a megjelenítő felület hány oszlopra legyen bontva, vagyis a sorban következő tartalmi elemek közül, hánynak a bevezetője kerüljön egymás mellé, a megjelenítő felület teljes szélességében.

Lapozáskor (a 2. oldaltól az utolsóig) a "Bevezetős elemek száma" és az "Oszlopok száma" együttesen alakítják ki az egyes oldalakon megjelenő bevezető szövegek elhelyezkedését.

Nézzünk egy példát:

  • A megjelenítendő tartalmi elemek száma: 13 (és már valamilyen szisztéma szerint sorba vannak rendezve).
  • A Teljes szélességű bevezető: 2
  • Az Oszlopok száma: 3
  • A Bevezetős elemek száma: 6

A beállítás eredménye:

 • Az 1. és 2. tartalmi elem (bevezetője), a megjelenítő felület teljes szélességében, egymás alatt fog megjelenni.
 • Alattuk, a 3., 4. és 5. tartalmi elemek egymás mellett, a megjelenítő felület szélességének fejenként a harmadában lesznek láthatók.
 • Alattuk - ugyanebben az elrendezésben - a 6., 7. és 8. tartalmi elemek jelennek meg.

Egy lapozást követően, a két teljes szélességű megjelenítés eltűnik és a sorban következő 9. tartalmi elem a 3. tartalmi elem helyébe lép, a 10. elem intrója a 4. elem helyébe, és így tovább. Ez a megjelenítési ciklus addig ismétlődik, amíg vannak megjelenítendő tartalmi elemek.


Rendezés módja: Ebben a mezőben azt állíthatja be, hogy az aktuális címkéhez tartozó tartalmi elemek mely paraméterük alapján és milyen irányban legyenek sorbarendezve: létrehozás dátuma, cím, szerző. Az előző bekezdésekben láthatta, hogy a tartalmi elemek sorrendje alapvető fontosságú a képernyőn való megjelenésük helye és módja szempontjából.

rendezés módja

Archiváltak megjelenítése: (igen-nem) „igen” esetén az archivált tartalmi elemeket jeleníti meg a listában

Minden elem listázása ("igen" esetén, az "Archiváltak megjelenítése" értékét nem veszi figyelembe a rendszer!) (igen-nem)

Kategórianév mutatása: Ezzel a paraméterrel - az "igen" vagy a "nem" opció aktiválásával - azt állíthatja be, hogy a választott kategóriához kapcsolódó tartalmi elemek blogos listázásakor a kategória neve megjelenjen-e a weboldalon a lista felett

Kategória neve az oldalfejlécben (title) megjelenik: Ezzel a paraméterrel - az "igen" vagy a "nem" opció aktiválásával - azt állíthatja be, hogy a választott kategóriához kapcsolódó tartalmi elemek blogos listázásakor a kategória neve megjelenjen-e a weboldalhoz tartozó böngésző lapfülön.

Kategória leírás megjelenítése: Ezzel a paraméterrel - az "igen" vagy a "nem" opció aktiválásával - azt állíthatja be, hogy a választott kategóriához kapcsolódó tartalmi elemek blogos listázásakor a választott kategória leírása megjelenjen-e a weboldalon a lista felett.

Kategória kép megjelenítése: Ezzel a paraméterrel - az "igen" vagy a "nem" opció aktiválásával - azt állíthatja be, hogy a választott kategóriához kapcsolódó tartalmi elemek blogos listázásakor a választott kategóriához rendelt kép megjelenjen-e a weboldalon a lista felett.

Kategória név, kép, leírás megjelenése a weboldalon

Kategória név, kép, leírás megjelenése a weboldalon

Tartalom kategóriájának mutatása: Ezzel a paraméterrel - az "igen" vagy a "nem" opció aktiválásával - azt állíthatja be, hogy a választott kategória neve látható legyen-e a weboldali megjelenítő felületen, a kategória tartalmi kapcsolatainak a blogos listázásakor.

Tartalom kategória neve linkes-e: Ezzel a paraméterrel - az "igen" vagy a "nem" opció aktiválásával - azt állíthatja be, hogy a választott kategória neve ha látható a weboldali megjelenítő felületen, a kategória tartalmi kapcsolatainak a blogos listázásakor, akkor kattintásra megjelenítse a kategória tartalmakat.

Tartalom bevezetők megjelenítése: Ezzel a paraméterrel - az "igen" vagy a "nem" opció aktiválásával - azt állíthatja be, hogy a választott kategóriához rendelt tartalmi elemeknek a bevezetőként felvett szövegrészei megjelenjenek-e a weboldalon, a kategória tartalmi kapcsolatainak a blogos listázásakor.

Tartalom címének mutatása: Ezzel a paraméterrel - az "igen" vagy a "nem" opció aktiválásával - azt állíthatja be, hogy a választott kategóriához rendelt tartalmi elemek címei láthatók legyenek-e a weboldali megjelenítő felületen, a kategória tartalmi kapcsolatainak a blogos listázásakor.

Bevezetős elemeknél csak cím látszik: Ezzel a paraméterrel - az "igen" vagy a "nem" opció aktiválásával - azt állíthatja be, hogy a választott kategóriához rendelt és „bevezetős elemnek” jelölt tartalmi elemeknek csak a címei jelenjenek meg listázáskor bevezető szöveg nélkül.

Tartalom címe linkes-e: Ezzel a paraméterrel - az "igen" vagy a "nem" opció aktiválásával - azt állíthatja be, hogy a választott kategóriához rendelt tartalmi elemek címei linkként viselkedjenek-e a weboldali megjelenítő felületen, a kategória tartalmi kapcsolatainak a blogos listázásakor.

Tovább link mutatása: Ezzel a paraméterrel - az "igen" vagy a "nem" opció aktiválásával - azt állíthatja be, hogy a választott kategóriához rendelt rendelt tartalmi elemek blogos listázásakor az egyes tartalmak továbbolvasását, vagyis a teljes terjedelemben való megjelenítésüket lehetővé tevő linkek láthatók legyenek-e a weboldalon.

Szerző nevének mutatása: Ezzel a paraméterrel - az "igen" vagy a "nem" opció aktiválásával - azt állíthatja be, hogy a választott kategóriához rendelt tartalmi elemek blogos listázásakor, azok szerzőinek a nevei láthatók legyenek-e a weboldalon.

Létrehozás dátumának mutatása: Ezzel a paraméterrel - az "igen" vagy a "nem" opció aktiválásával - azt állíthatja be, hogy a választott kategóriához rendelt tartalmi elemek blogos listázásakor, azok létrehozási dátumai láthatók legyenek-e a weboldalon.

Jellemzők megjelenése a blogos listában

Jellemzők megjelenése a blogos listában

 

Módosítás dátumának mutatása: Ezzel a paraméterrel - az "igen" vagy a "nem" opció aktiválásával - azt állíthatja be, hogy a választott kategóriához rendelt tartalmi elemek blogos listázásakor, azok módosítási dátumai láthatók legyenek-e a weboldalon.

PDF ikon mutatása: Ezzel a paraméterrel - az "igen" vagy a "nem" opció aktiválásával - azt állíthatja be, hogy a választott kategóriához rendelt tartalmi elemek blogos listázásakor, az éppen aktuális tartalomból egy PDF generálást lehetővé tevő funkció ikonja látható legyen-e a weboldalon.

Nyomtató ikon mutatása: Ezzel a paraméterrel - az "igen" vagy a "nem" opció aktiválásával - azt állíthatja be, hogy a választott kategóriához rendelt tartalmi elemek blogos listázásakor, az éppen aktuális tartalom kinyomtatását lehetővé tevő funkció ikonja látható legyen-e a weboldalon.

^
Facebook
Instagram
Twitter