Infoartnet - Web Média Marketing

Űrlapok áttekintése

Az űrlapokról általánosságban

Az űrlapok alkalmasak különböző dokumentumok (pl.: regisztrációs-, kapcsolat felvételi-, statisztikai-, megrendelő-, hiba bejelentő-, stb. lapok) on-line kiváltására, vagy a legkülönfélébb észrevételek jelzésére.

Az űrlapok célközönsége lehet véletlenszerű, amikor bárki találkozhat az űrlappal, vagy lehet paraméterekkel korlátozott, amikor csak bizonyos felhasználói réteg(ek) fér(nek) hozzá az űrlaphoz. A jogosultságot (pl: regisztrált, saját munkatárs, 40 év feletti, stb.) ilyenkor a belépési és/vagy a regisztrációs adatokból állapítja meg a rendszer.

Az AWE űrlapkezelő felületei lehetőséget biztosítanak az űrlapok szakértelmet nem igénylő, könnyed létrehozására, paraméterezésére és karbantartására, az egyes kérdésekre adott válaszok kezelésére, letöltésére és elemzésére, továbbá a hivatalos dokumentumok automatikus, formázott kitöltésére, dokumentum sablonok használatával.

Az űrlap témakörhöz kapcsolódnak még az űrlapok weboldali megjelenését lehetővé tevő megjelenítő komponensek és az űrlap típusú menüpontok felületei is.

Az űrlapkezelő felületek elérése

Az űrlap listázó, karbantartó (beállító és szerkesztő), sablon feltöltő - illetve, a már kitöltött űrlapok esetében, a - kitöltés megtekintő, elemző és exportáló funkciókat egyaránt, a "Komponensek/Űrlapkezelő" menüből lehet elérni.


A menüpont hatására megnyíló adminisztrációs képernyő, alapértelmezés szerint az összes elmentett űrlapot megjeleníti, függetlenül attól, hogy azok milyen készültségi szinten állnak, illetve már használatban vannak-e (publikusak és/vagy kitöltöttek).

Űrlapkezelő adminisztrációs felület

Az űrlap-listázó munkafelületének beállítása

 • Az egyszerre megjelenített űrlapok számának beállítása

  Mint minden listázó felületen, a munkafelület fej-, és láblécében egyaránt beállíthatja, hogy egyszerre hány listaelem jelenjen meg a képernyőn (Sor / Oldal). • Navigálás a lista oldalai között
     

  >

  Első oldal: Ugrás bármelyik oldalról, a legelső oldalra.

     

  >

  Előző oldal: Lapozás egy oldallal vissza (a lista eleje felé).

   

  >

  Ugrás az 1., 3., N. oldalra: A gombokon lévő számok mindig azonosak az oldalak sorszámával.

     

  >

  Aktuális oldal: Az aktuális oldalt mindig a piros szín jelöli.

     

  >

  Következő oldal: Lapozás egy oldallal előre (a lista vége felé).

     

  >

  Utolsó oldal: Ugrás bármelyik oldalról, a legutolsó oldalra.

 • Az űrlap-lista szűrése

  A fejléc mezők feletti szűrővel is szabályozható a megjelenítendő tartalom. Ha a szürke színű "Szűrő" gombra klikkel, megnyílik a szűrés beállító ablak, ahol a "Szűrő (űrlap név alapján)" mezőbe írt sztringet (szöveget/szöveg részletet) a rendszer az összes űrlap megnevezésében keresi. Egy esetleges szűrés miatt, a listában épp nem látható űrlapok megnevezéseiben is.  A szűrő sztring beírását, átírását, vagy törlését követően, a képernyő jobb felső részében lévő "Szűrő (űrlap név alapján)" ikonra kell klikkelnie, az új szűrési feltételek aktiválásához.  A "RETURN" vagy az "ENTER" billentyű lenyomása egyenértékű a fenti szűrő ikonra való klikkeléssel.

  Amíg űrlapszűrést alkalmaz, a rendszer a szűrő ablakot nem zárja be. Ezzel mutatja, hogy az aktuális listában nem az összes űrlap látható. Ha a "Szűrő (űrlap név alapján)" mezőben lévő adatot törli, majd a változtatást érvényesíti, akkor a szűrő ablak becsukódik, a képernyőn pedig - a "Sor / Oldal" megjelenítési beállítás szerint - az összes létező űrlap kilistázódik.

  Az űrlapok több listaoldalon is lehetnek, ez a "Sor / Oldal" mező aktuális értékéből és a lapozó gombok megjelenéséből látható.Űrlap felvételező-, és karbantartó műveletek indítása

Kiemelt műveletek indítása

 • Új űrlap létrehozása: A képernyő jobb felső részében található "Új űrlap" ikonra klikkelve hívhatja be az űrlap felvételező felületet. • Feltöltött file-ok takarítása: A képernyő jobb felső részében található "Feltöltött file-ok takarítása" ikonra klikkelve elindíthat egy funkciót, ami automatikusan kitörli az adatbázisból az időközben feleslegessé vált, kapcsolat nélküli fájlokat.  Ezek jellemzően egy-egy űrlap korábbi, már nem aktuális sablonfájljai voltak, vagy egy-egy fájl típusú űrlapmezőhöz kapcsolódtak, de időközben az adott mező, vagy akár az egész űrlap megszűnt, törölve lett.  A művelet végeztével, a rendszer egy "Régi fájlok törölve!" üzenettel nyugtázza a "takarítást".

Egy-egy konkrét űrlaphoz kötődő műveletek indítása

A publikálás (állapot), kitöltés kezelő, kitöltő keresés, kitöltés elemzés, űrlap szerkesztés, űrlap törlés, űrlap másolás, a kitöltések törlése és a sablonkezelés funkciók / felületek, az űrlap-lista egyes soraiban lévő ikonokkal, illetve a megfelelő megnevezésre klikkelve aktiválhatók.

 

Az imént felsorolt funkciókról a következő - "Az űrlap-lista elemei" - alcím alatt, illetve az "Űrlapkezelő" alatti útmutató fejezetekben talál részletes információkat.

Az űrlap-lista elemei


 • Összes kijelölése (jelölőnégyzet): Ha egyszerre az összes kilistázott űrlapon kíván központi műveletet végrehajtani (Gyűjtőbe helyezés), klikkeljen a fejlécben található, "Összes kijelölése" jelölőnégyzetre. A kattintás hatására valamennyi látható űrlap előtti jelölőnégyzetben megjelenik egy-egy "pipa", jelezve, hogy a kijelölések megtörténtek.  Az ilyen módon történő kijelölés, csak a képernyőn éppen látható "összes" űrlapra vonatkozik. Ha a lista több lapból áll, az éppen nem látható lapok elemei nem kerülnek kijelölésre.

  Ez többlapos lista esetén abból is látszik, hogy ha az "Összes kijelölése" funkcióval kijelölt elemeket a Gyűjtőbe helyezi, annak tartalma csak az aktuális lapon kijelölt elemek számával fog növekedni.  A kijelölés opció reverzibilis, ha ismét az "Összes kijelölése" jelölőnégyzetre klikkel, a soronkénti kijelölések visszavonásra kerülnek.

  Egy-egy kijelölés visszavonásakor, a már Gyűjtőbe helyezett elemek, a jelölés visszavonás hatására nem kerülnek ki automatikusan a Gyűjtőből.

  A kijelölés opció független minden paramétertől, pl. a nem publikus űrlapok is kijelölésre kerülnek és a Gyűjtőbe is rakhatók.

  Az űrlap-kijelölés soronként (űrlaponként) ki-be kapcsolható. • Az űrlap-lista elemeinek sorbarendezése: Egyes fejléc mezők rendelkeznek adatrendezési opcióval is. A sorbarendezés vagylagos, egyszerre több oszlop rendezési beállítását nem leget kombinálni.

  • Növekvő sorrend: Ha egy rendezhető listaoszlop fejléc mezejében a felső adatrendező gombra (Növekvő) klikkel, akkor az űrlapok listáját az adott oszlop mezőadatainak növekvő sorrendje szerint jeleníti meg a szoftver.   Kivétel: Az "Állapot" és a "Kitöltve" fejléc mezőben ez a választás azt eredményezi, hogy a listában a nem publikus, illetve a még nem kitöltött űrlapok lesznek az élen.   A "Kitöltve" mezőnél a másodlagos rendezési sorrend, a kitöltések száma. A kitöltött űrlapok ennél az opciónál, a kitöltéseik száma szerinti növekvő sorrendben követik egymást a listában. (Lásd, az előző képet.)

  • Csökkenő sorrend: Ha egy rendezhető listaoszlop fejléc mezejében az alsó adatrendező gombra (Csökkenő) klikkel, akkor az űrlap listát az adott oszlop mezőadatainak csökkenő sorrendje szerint jeleníti meg a szoftver.   Kivétel:
   Az "Állapot" és a "Kitöltve" fejléc-mezőben ez a választás azt eredményezi, hogy a listában a publikus, illetve a már kitöltött űrlapok lesznek az élen.   A "Kitöltve" mezőnél a másodlagos rendezési sorrend, a kitöltések száma. A kitöltött űrlapok ennél az opciónál, a kitöltéseik száma szerinti csökkenő sorrendben követik egymást a listában. (Lásd, az előző képet.)
 • ID: Az egyes űrlapoknak a - létrehozásukkor, a rendszer által generált, egyedi, - belső azonosító száma.
 • Űrlap neve: Az űrlap megnevezése. Ugyanebben a mezőben - jobbra igazítottan - az űrlap elérési útvonala is látható.
 • Nyelv: Az űrlap nyelve, amelyen íródott. Az egyes nyelveket zászló ikonok jelölik.  Ha az egeret egy-egy ikon fölé húzza, egy ú.n. buborék súgóban megjelenik a nyelv lokalizációja (hu_HU, en_GB, en_US, stb.), amelyben a kis karakterek az alapnyelvet, a nagy karakterek pedig a régiót, vagy nyelvváltozatot jelölik (pl.: en_US = amerikai angol).
 • Állapot: Az űrlap aktuális publikálási beállításának megjelenítése. Ez a felület ellenőrzésre és beállításra egyaránt alkalmas, ezért ha csak ezt az egy paramétert kívánja megváltoztatni, ahhoz nem kell belépnie az űrlap szerkesztő felületére.

  • Zöld színű állapot ikon   Az űrlap publikus, de ha ráhúzza az egeret az ikonra, a rendszer felkínálja a váltás lehetőségét (Publikálás megszüntetése). Ha ilyenkor ráklikkel az ikonra, az piros színűre, vagyis nem publikus állapotúra vált és amíg a paraméter ebben az állapotában van, a weboldalon az adott űrlap nem érhető el.

  • Piros színű állapot ikon   Az űrlap nem publikus, de ha ráhúzza az egeret az ikonra, a rendszer felkínálja a váltás lehetőségét (Publikálás). Ha ilyenkor ráklikkel az ikonra, az zöld színűre, vagyis publikus állapotúra vált és amíg a paraméter ebben az állapotában van, az adott űrlap - amennyiben más paraméter azt nem gátolja - a weboldalon elérhető és ki is tölthető.
 • Kitöltve: Ezek az ikonok az egyes űrlapok aktuális kitöltöttségi állapotát mutatják.

   • Zöld színű ikon + (szám)

    (123)

    Az űrlapot a számmal azonos mennyiségű felhasználó már végig kitöltötte.

    Erre az ikonra klikkelve lehet a már kitöltött űrlapok kezelő felületét megnyitni.

    A kitöltött űrlapok kezelő felületét a jelen használati útmutató, "Kitöltött űrlapok kezelése" című fejezetében ismertetjük részletesen.

   • Piros színű ikon    Az űrlap még egyszer sem volt kitöltve teljes egészében.

    Erre az ikonra klikkelve nem lehet kezelő felületet váltani, nem történik semmi.

 • Kitöltők keresése: Ez a funkció a felhasználóink egy viszonylag szűk csoportja - Neptun rendszert használó felsőoktatási intézmények - számára készült. A megnyíló felület azt teszi lehetővé, hogy az adminisztrátor a Neptun kód alapján, egy-egy konkrét személy kitöltött űrlapját megtekinthesse.

  A kereső (Neptun) kódot az űrlap megnevezése melletti szürke "Szűrő" gomb hatására megnyíló ablakban, a "Keresés Neptun kódra" mezőbe kell írni, majd egy "Return" vagy "Enter" billentyű, illetve a "Szűrés" ikon hatására jön fel a keresett kitöltés.

  Űrlapkezelő - Kitöltők keresése

  Űrlapkezelő - Kitöltők keresése

 • Kitöltések elemzése: A diagram ikon kiválasztásával az adoitt űrlap statisztikailag értekelhető mezőit lehet grafikusan és számszerűségben elemezni. A diagramtípusok telepítéstől és beállításoktól függően választhatók. Amennyiben Önnek nem jelennek meg a következőben vázolt lehetőségek - kérjük keresse munkatársainkat a support##kukac##infoartnet.hu e.mail címen.
  Űrlapkezelő - kitöltések elemzése

  A megjelenő felületen jelölje ki mely választ/válaszokat kívánja elemezni és válassza ki a grafikus megjelenés módját. Ha a beállítások megtörténtek válassza a tovább gombot!

  Űrlapkezelő - kitöltések elemzése

  Ezek után az elemzés megtekinthető

  Űrlapkezelő - Generált diagrammok
 • Szerkeszt: Egy-egy "ceruza" ikonra klikkelve, megnyílik a hozzá tartozó (vele egy sorban lévő) űrlap szerkesztő felülete. A képernyő kialakítása és működése megegyezik a felvételiző felületekkel, de értelem szerint a korábban már felvett adatokat tartalmazza.  
  Fontos! Kitöltött űrlapnál csak az űrlap beállítások terület elemei menthetők a módosítás után a Mezők nem módosíthatók!

  Űrlapkezelő - szerkesztés 
 • Töröl: Egy-egy ikonra klikkelve, a hozzá tartozó űrlap kitöltöttségétől függően lehet a törlési műveletet végrehajtani.
  Űrlapkezelő - töröl


  • Ha az űrlap nincs kitöltve: Egy feljövő ablakban meg kell erősítenie, vagy el kell vetnie a törlési szándékát.   A megerősítést követően, az űrlap - annak készültségi fokától függetlenül - törlődik. A törlést követően, egy feljövő ablakban a "Sikeres törlés!" visszaigazolást küldi a rendszer.

  • Ha az űrlap ki van töltve: Egy űrlap addig nem törölhető, amíg kitöltési adatok kötődnek hozzá. Ezért a "Töröl" ikonra klikkelve, egy feljövő ablakban a következő üzenet fog megjelenni: "Az űrlapot már kitöltötték, nem törölhető!".   Ha mégis törölni szeretne egy valós (nem csupán teszt) kitöltési adatokat tartalmazó űrlapot, akkor előbb a következő műveleteket javasoljuk végrehajtani:

   • Az űrlaphoz tartozó kitöltések kiexportálása (mentése).
   • A kitöltések törlése. Ezt követően az űrlap automatikusan kitöltetlen, ezáltal törölhető státuszba kerül.
   • A már üres (kitöltetlen) űrlap, megerősítést követő törlése.
 • Másol: Az ikonra klikkelve, a hozzá tartozó űrlapról készíthet másolatot. Egy létrehozandó űrlap minél több kérdésből áll, minél bonyolultabb szerkezetű és minél jobban hasonlít egy már létezőhöz, ennek a funkciónak a használata annál kifizetődőbb, mivel a másolat módosítása lényegesen kevesebb időt vesz igénybe, mint egy új űrlap felépítése. A művelet után a "Sikeres másolás!" visszaigazolás jelenik meg a képernyőn.

  Űrlapkezelő - másol

  Űrlapkezelő - másol - üzenet

  Űrlapkezelő - másol - eredmény

  A másolással létrehozott űrlap:

  • Egy új, egyedi azonosítót kap (ID),
  • Az eredeti megnevezést veszi fel egy "_masolt" toldalékkal kiegészítve,
  • Az esetleges kitöltéseket nem örökli meg, kitöltetlen státuszú lesz.
 • Kitöltések törlése: A művelet az űrlaphoz tartozó kitöltési adatokat törli.

  Űrlapkezelő - kitöltések törlése

  Kitöltetlen státuszú űrlap esetén, egy feljövő ablakban a "Nincs mit törölni!" üzenetet küldi a rendszer.  Kitöltött státuszú űrlap esetén a rendszer egy feljövő ablakban törlési megerősítést kér: "Biztosan véglegesen törli a kitöltéseket?".  Ezt követően mégegy figyelmeztetést kap, mert a kitöltések semmiképp sem pótolhatók.  A végleges törlés előtt célszerű az adatokat kiexportálni.

 • Sablon: Az ebben a mezőben lévő funkció ikon(ok) segítségével Open Document formátumú sablonokat kapcsolhat az egyes űrlapokhoz, vagy a már feltöltött sablonokat kezelheti (megtekintheti, letöltheti, kinyomtathatja, törölheti, stb).

  Űrlapkezelő - sablon szerkesztése


  Űrlapkezelő - sablon feltöltése
^
Facebook
Instagram
Twitter