Infoartnet - Web Média Marketing

AWE [Pyramid] CMS - 3.x használati útmutató - A szerkesztő panel felső sorának funkciói

Tartalmi elemek

Szöveg kiemelése (Félkövér, Dőlt, Aláhúzott)

ugrás az oldal tetejére

Az eszköztár elemek funkciója

Tetszőleges terjedelmű, formázású és karakterméretű szöveges állomány tartalmának hangsúlyozása, a szövegkörnyezetéből való grafikai kiemeléssel.

A funkció használata

Ezeknek az eszköztár elemeknek a működése - mind a használatuk módjában, mind pedig a hatásuk tekintetében - tökéletesen megegyezik az általános szövegszerkesztőkből és az AWE korábbi verzióiból már jól ismert, azonos funkciókéval.

1. Lépés

Jelölje ki a formázni, kiemelni kívánt szöveget/szövegrészletet.

2. Lépés

Klikkeljen a kívánt formázáshoz tartozó ikon(ok)ra a funkció aktíválásához, vagy inaktiválásához.

A beállítható szövegkiemelések, a 3 alapfunkció kombinálásával:
 • Normál
 • Normál + Dőlt
 • Normál + Aláhúzott
 • Normál + Dőlt + Aláhúzott
 • Félkövér
 • Félkövér + Dőlt
 • Félkövér + Aláhúzott
 • Félkövér + Dőlt + Aláhúzott

Főbb jellegzetességek

 • A formázási parancs azonnal végrehajtódik, de a változtatás véglegesen csak mentéskor rögzül.
 • A funkció reverzibilis, vagyis a formázott szöveg/szövegrész ismételt kijelölését követően - ugyanazzal az ikonnal - a kijelölt részt visszaállíthatja normál állapotúvá.
 • Szövegkiemelés jellegű tartalom formázást, a három alapfunkció (vastagítás, döntés, aláhúzás) aktiválásának és/vagy inaktiválásának a tetszőleges kombinációjával is előállíthat.
ugrás az oldal tetejére

Vízszintes igazítás funkciók (Balra zárt, Középre zárt, Jobbra zárt, Sorkizárt)

ugrás az oldal tetejére

Az eszköztár elemek funkciója

Az egy logikai blokkba (bekezdés, táblázat cella, stb.) tartozó, ki-, vagy megjelölt szöveges tartalom, kép, táblázat, táblázat tartalom, stb., vízszintes irányú igazítása, pl. a margóhoz, oldal/lapszélhez, táblázat cellához, ablakhoz, mező széléhez, stb.

A funkció használata

Ezeknek az eszköztár elemeknek a működése - mind a használatuk módjában, mind pedig a hatásuk tekintetében - tökéletesen megegyezik az általános szövegszerkesztőkből és az AWE korábbi verzióiból már jól ismert, azonos funkciókéval.

1. Lépés

Jelölje ki az átigazítani kívánt tartalmat (szöveget, képet, stb.), vagy az azt tartalmazó bekezdést, ablakot, cellát, mezőt, stb.

2. Lépés

Klikkeljen a kívánt igazítási irányhoz tartozó ikonra.

A választható opciók a következők:
 • Igazítás balra (Balra zárt)
 • Igazítás középre (Középre zárt)
 • Igazítás jobbra (Jobbra zárt)
 • Igazítás jobbra és balra (Sorkizárt) (csak szövegnél és csak több soros bekezdésnél értelmezett)

Főbb jellegzetességek

 • Az igazítási parancs azonnal végrehajtódik, de a változtatás véglegesen csak mentéskor rögzül.
 • A mentést követően, a fenti funkciók közül mindig az utoljára beállított - annak hiányában az alapértelmezett - marad érvényben, a korábbi beállítás felülíródik a kijelölt tartományra vonatkozóan.
ugrás az oldal tetejére

Szövegstílus beállítása funkció

ugrás az oldal tetejére

Az eszköztár elem funkciója

Ez a funkció egy előre definiált szövegformátumot eredményez, a szövegek/szövegrészek stílusának, részben pedig a karakter színének és vastagságának a beállítására, illetve megváltoztatására szolgál. Hatása és működése nagyon hasonlít a "Szövegformátum beállítása funkció" című fejezetben ismertetett formázással elérhető hatásokra. Ezek együttes segítségével gyorsabbá válhat a szövegek formázása. Elsősorban egyes szövegrészek kiemelésére és a főcímek egységes formázására érdemes használni ezt a lehetőséget.

A funkció használata

Ennek az eszköztár elemnek a működése - mind a használat módjában, mind pedig a hatás tekintetében - nagyon hasonlít az általános szövegszerkesztőkből és az AWE korábbi verzióiból már jól ismert, azonos funkcióhoz.

1. Lépés

Jelölje ki a formázni kívánt szöveget/szövegrészletet.

2. Lépés

Klikkeljen a legördülő listára, vagy annak a nyilára. Ennek hatására, a lenyíló ablakban láthatóvá válnak az előre beállított, választható stílusok (az összes megtekintéséhez használja a gördítő sávot).

3. Lépés

Klikkeljen a választólista kívánt elemére. Ennek hatására, az 1. lépésben kijelölt szöveg felveszi a kiválasztott stílus formai jellemzőit.

A beállítható szövegstílusok a következők:

Stílusok

 • Bold text
 • Red text
 • Red header

 • Example 1
 • Example 2

Table ytyles

 • Table row 1

Megjegyzés: Egyes verziókban ez a funkció megjelenik ugyan a szerkesztő panelen, de nem aktív. Vagyis: nem gördül le a mező értéklistája, így nem lehet szövegstílust váltani.

Főbb jellegzetességek

 • A formázási parancs azonnal végrehajtódik, de a változtatás véglegesen csak a tartalmi elem mentésekor rögzül.
 • A mentést követően, mindig az utoljára beállított szövegstílus - annak hiányában az alapértelmezett - marad érvényben, a korábbi beállítás pedig felülíródik a kijelölt tartományra vonatkozóan.
 • A weblapok mögötti HTML leíró nyelv elkülönít néhány alapértelmezett szövegstílust - lásd az előbbi listát -, amelyeket a programozók a Stíluslapokban a weblap design érdekében módosíthatnak.
 • A már beállított szövegstílusok utánformázása is megengedett.
ugrás az oldal tetejére

Szövegformátum beállítása funkció

ugrás az oldal tetejére

Az eszköztár elem funkciója

Ez a funkció egy előre definiált szövegformátumot eredményez. Hatása és működése nagyon hasonlít a "Szövegstílus beállítása funkció" című fejezetben ismertetett formázással elérhető hatásokra. Ezek együttes segítségével gyorsabbá válhat a szövegek formázása. Elsősorban egyes szövegrészek kiemelésére és a főcímek egységes formázására érdemes használni ezt a lehetőséget.

A funkció használata

Ennek az eszköztár elemnek a működése - mind a használat módjában, mind pedig a hatás tekintetében - nagyon hasonlít az általános szövegszerkesztőkből és az AWE korábbi verzióiból már jól ismert, azonos funkcióhoz.

1. Lépés

Jelölje ki a formázni kívánt szöveget/szövegrészt.

2. Lépés

Klikkeljen a legördülő listára, vagy annak a nyilára. Ennek hatására, a lenyíló ablakban láthatóvá válnak az előre beállított, választható formátumok (az összes megtekintéséhez használja a gördítő sávot).

3. Lépés

Klikkeljen a választólista kívánt elemére. Ennek hatására, az 1. lépésben kijelölt szöveg felveszi a kiválasztott formátum jellemzőit.

A választható normál szövegformátumok a következők:

Bekezdés

Cím
Előformázott 

Címsor 1

Címsor 2

Címsor 3

Címsor 4

Címsor 5
Címsor 6

Ajánlások:

 • Lehetőség szerint ügyeljen arra, hogy egy tartalmi elemen belül, a "Címsor 1" típusú formázást ne használja, mert azt elsősorban a grafikusok alkalmazzák, a weboldal kiemelt felirataihoz, főbb címeihez, stb.
 • Amennyire a tartalmi elem szerkezete, tagoltsága, mondandójának fontossága, stb. azt megengedi, ügyeljen arra is, hogy az előzőhöz hasonló grafikai, technikai okok miatt, a "Címsor 2" típusú formázást se vigye túlzásba. Szerencsés, ha az ilyen formátumú szövegkiemelésből 4-5-nél nincs több egy átlagosnak mondható tartalmi elemen belül.
 • Minden más formázási típus korlátok nélkül alkalmazható.

Ezek az ajánlások nem kötelező érvényűek, de mögöttük ergonómiai, illetve esztétikai megfontolások és grafikai tapasztalatok húzódnak. Belátható, hogyha egy weboldal különböző funkciójú elemei (pl.: főmenü pont, box, modul komponens, stb. főcíme, kategória neve, tartalmi elemek megnevezései/címei, valamint a tartalmi elemen belüli fő-, és alfejezet címek, stb.) mind azonos, vagy meglehetősen hasonló formázásúak lennének, akkor a weblapnak részben a szövegformázással is megoldott esztétikai tagolása alig érvényesülne, a weblap eltérő funkciójú elemei, a szemlélő számára összemosódnának.

Főbb jellegzetességek

 • A formázási parancs azonnal végrehajtódik, de a változtatás véglegesen csak mentéskor rögzül.
 • A mentést követően, mindig az utoljára beállított formátum - annak hiányában az alapértelmezett - marad érvényben, a korábbi beállítás pedig felülíródik a kijelölt tartományra vonatkozóan.
 • A weblapok mögötti HTML leíró nyelv elkülönít néhány alapértelmezett szövegformátumot - lásd a fenti listát -, amelyeket a programozók a Stíluslapokban a weblap design érdekében módosíthatnak.
 • A már beállított szövegformátumok utánformázása is megengedett.
ugrás az oldal tetejére

Kivágás, Másolás és Beszúrás funkció

ugrás az oldal tetejére

Az eszköztár elemek funkciója

Egy kijelölt és vágólapra helyezett tartalom (szöveg, kép, stb.) kivágása, másolása és/vagy beillesztése egy másik szövegkörnyezetbe, ami lehet az adott tartalmi elemen belül, vagy akár azon kívül is.

A funkciók használata

Ezeknek az eszköztár elemeknek a működése - mind a használatuk módjában, mind pedig a hatásuk tekintetében - nagyon hasonlít az általános szövegszerkesztőkből és az AWE korábbi verzióiból már jól ismert, azonos funkciókéhoz.

Kivágás (Crt+X)

Egy szerkesztés alatt álló tartalmi elem tetszőleges részének eltávolítása a szövegkörnyezetéből, a kivágott tartalom egyidejű Vágólapra (ideiglenes tároló helyre) helyezésével.

1. Lépés

Jelölje ki a törölni, vagy áthelyezni kívánt tartalmat (szöveget, képet, stb.).

2. Lépés

Klikkeljen a Kívágás ikonra, a kijelölt tartalom eltávolításához és egyidejű Vágólapra helyezéséhez. Az ikon helyett használhatja a Ctrl-X billentyű kombinációt is.

Másolás (Ctrl+C)

Egy szerkesztés alatt álló tartalmi elem tetszőleges részének Vágólapra (ideiglenes tároló helyre) helyezése abból a célból, hogy az más szövegkörnyezet(ek)be is bemásolható legyen. Másoláskor, a kijelölt és Vágólapra helyezett tartalom az eredeti helyén változatlanul megmarad.

1. Lépés

Jelölje ki a másolni kívánt tartalmat (szöveget, képet, stb.).

2. Lépés

Klikkeljen a Másolás ikonra, a kijelölt tartalom Vágólapra helyezéséhez. Az ikon helyett használhatja a Ctrl+C billentyű kombinációt is.

Beszúrás (ctrl+V)

A Vágólap aktuális tartalmának beillesztése egy szerkesztés alatt álló tartalmi elem, tetszőleges karakter-pozíciójától kezdődően.

1. Lépés

Egy tartalmi elem szerkesztő felületén álljon az egérkurzorral abba a pozícióba, ahová a Vágólap éppen aktuális tartalmát be kívánja illeszteni.

2. Lépés

Klikkeljen a Beszúrás ikonra, a tartalom behelyezéséhez. Az ikon helyett használhatja a Ctrl+V billentyű kombinációt is.

Főbb jellegzetességek

 • A kivágás/másolás/beillesztés parancsok azonnal végrehajtódnak, de a változtatás véglegesen csak mentéskor rögzül.
 • Egy Vágólapra helyezett tartalom mindaddig ott marad, amíg azt - pl. egy újabb kijelölést követő vágólap művelettel - felül nem írja.
 • Az ismertetett funkciógombok közvetlen használatát az egyes böngésző programok eltérően kezelik, pl. le is tilthatják. Ha ilyesmi előfordul, akkor erre egy felugró ablak is figyelmezteti Önt. Ilyenkor a funkciógombok helyett használja a hozzájuk tartozó billentyű-kombinációkat. Példaként tekintse meg a Mozilla Firefox vonatkozó üzenetét:

ugrás az oldal tetejére

Beszúrás szövegként funkció

ugrás az oldal tetejére

Az eszköztár elem funkciója

Ennek az eszköztár elemnek a használatával, a más elektronikus forrásból - de nem Microsoft Wordből - származó tartalmak (szövegek, táblázatok, képek, stb.) problémamentes beillesztését tudja végrehajtani a szerkesztés alatt álló tartalmi elembe, a másolt szöveg formai paramétereinek az eltávolításával.

A funkció használata

1. Lépés

Jelölje ki a beillesztendő tartalmat/részletet a rendelkezésre álló elektronikus forrás dokumentumban.

2. Lépés

Helyezze vágólapra a kijelölt tartalmat, pl. a "Ctrl+C" billentyű-kombináció használatával.

3. Lépés

Váltson át a tartalmi elem szerkesztő megfelelő ablakába és jelölje ki a vágólapra helyezett, beillesztendő tartalom kezdőpontját, az egérkurzorral.

4. Lépés

 • Ha a funkció aktív (az ikonnak van kerete és színes háttere), akkor a funkció egyszerű szöveg módban van. Ilyenkor a vágólap tartalma formázások, képek, linkek, stb. nélkül kerül a szerkesztő felületre.
 • Ha a funkció inaktív (az ikonnak nincs kerete és színes háttere), akkor a beillesztett tartalom megtartja az eredeti formázásait, linkjeit, képeit, stb.

Ellenőrizze a funkció állapotát, majd szükség esetén klikkeljen a "Beszúrás szövegként" funkciógombra, a beszúrási mód megváltoztatásához.

5. Lépés

Használja a "Ctrl+V" billentyű-kombinációt, a vágólap tartalmának a beillesztéséhez.

Főbb jellegzetességek

 • A funkciónak az adott felületen történő első aktiválásakor a következő üzenet jelenik meg a képernyőn: • Az egyszerű szöveg módban történő beillesztést követően a funkció automatikusan visszavált az alapértelmezett HTML módra.
 • A HTML módban beillesztett tartalom - a külső hivatkozásai miatt - csak addig lesz korrekt, amíg az eredeti tartalom is változatlanul, az eredeti helyén elérhető.
ugrás az oldal tetejére

Beszúrás Word-ből funkció

ugrás az oldal tetejére

Az eszköztár elem funkciója

Ennek az eszköztár elemnek a használatával, a "Microsoft Word" programmal létrehozott tartalmak (szövegek, táblázatok, stb.) problémamentes beillesztését tudja végrehajtani a szerkesztés alatt álló tartalmi elembe, a másolt szöveg eltérő formai paramétereinek az eltávolításával.

A funkció használata

1. Lépés

Jelölje ki a beillesztendő tartalmat/részletet a rendelkezésre álló MS Word dokumentumban.

2. Lépés

Helyezze vágólapra a kijelölt tartalmat, pl. a "Ctrl+C" billentyű-kombináció használatával.

3. Lépés

Váltson át a tartalmi elem szerkesztő megfelelő ablakába és jelölje ki a vágólapra helyezett, beillesztendő tartalom kezdőpontját, az egérkurzorral.

4. Lépés

Kattintson a "Beszúrás Wordből" funkciógombra.

5. Lépés

A felugró ablakban klikkeljen a fehér munkafelületre, majd használja a "Ctrl+V" billentyű-kombinációt, a vágólap tartalmának a konvertáló ablakba illesztéséhez.

6. Lépés

Ezt követően - a "Beszúrás" feliratú vezérlő gombra klikkelve - hajtsa végre az ablakba helyezett és ezzel automatikusan átkonvertált részlet beillesztését, a szerkesztés alatt álló tartalmi elemnek a 3. lépésben meghatározott pozíciójától kezdődően.

Főbb jellegzetességek

 • A "Beszúrás Wordből" konvertáló felület "Mégsem" gombjával értelem szerűen elvetheti a beillesztést, ilyenkor a be nem szúrt tartalom továbbra is a vágólapon marad.
 • Az 5. lépésben, a beillesztett szöveg elveszíti a nem kompatibilis, korábbi formai paramétereit, még a szín sem marad meg.
ugrás az oldal tetejére

A Visszavon és a Mégis végrehajt funkció

ugrás az oldal tetejére

Az eszköztár elemek funkciója

Egy-egy "ENTER" kiadása között végrehajtott műveletek/művelet sorok visszavonása vagy ismételt kiadása, az időrendi művelet-sorrendben egyesével haladva.

Ezeknek az eszköztár elemeknek a működése - mind a használatuk módjában, mind pedig a hatásuk tekintetében - nagyon hasonlít, vagy megegyezik az általános szövegszerkesztőkből és az AWE korábbi verzióiból már jól ismert, azonos funkciókkal.

A funkció használata

1. Lépés

Klikkeljen a megfelelő eszköztár ikonra attól függően, hogy az utolsó művelet(ek)et visszavonni, vagy megismételni kívánja.

A választható opciók:

Visszavonás (Ctrl+Z): Egy-egy "ENTER"-rel elküldött művelet/műveletsor visszavonása, majd az azt megelőző műveletet követő állapot ismételt beállítása, reprodukálása.

Mégis végrehajt (Ctrl+Y): Egy-egy korábban már végrehajtott, majd visszavont művelet/műveletsor ismételt lefuttatása.

2. Lépés

Ellenőrizze, hogy a művelettel a kívánt hatást érte-e el. Ha nem, akkor vonja vissza a tranzakciót, vagy korrigálja az eredményt adatmódosítással.

Főbb jellegzetességek

 • A rendszer a tartalmi elem megnyitásától a mentéséig teszi lehetővé a jelen funkciók használatát, így ezekkel a funkciókkal csak az aktuális szerkesztési munka során egyszer már végrehajtott utasítások ismételhetők meg, illetve vonhatók vissza. Egy "Mentés", vagy "Alkalmaz" parancsot követően, már csak valamelyik korábbi verzió visszaállítására van lehetőség.
 • Az egyes műveleteket a korábbi végrehajtásuk időrendje szerinti sorrendben haladva, egyesével lehet elvetni, vagy megismételni. Nincs ugrási és/vagy műveletlistából való választási lehetőség, mint néhány jól ismert szövegszerkesztő program esetében.
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő
^
Facebook
Instagram
Twitter